Tính thời gian lưu trú được phép cho những trường hợp lưu trú ngắn hạn

EU-Schild - Passkontrolle Passkontrolle© picture alliance / ZB
Thị thực Schengen của tôi có thời hạn bao lâu?Thời hạn có giá trị của thị thực dựa trên- Khoảng thời hạn ghi trên thị thực ( Ví dụ : có giá trị từ 01.04.2015 đến 31.07.2015 )

– Số lượng ngày tối đa được phép lưu trú (Ví dụ: 30 ngày)

– Số lần được phép nhập cư ( 1, 2 hay nhiều lần ) .

Ví dụ: Thị thực được cấp có thời hạn từ ngày 01.04.2015 đến ngày 31.07.2015 cho 30 ngày lưu trú với 2 lần nhập cảnh.

Như vậy trong khoảng chừng thời hạn này hoàn toàn có thể nhập cư vào khu vực Schengen tối đa 2 lần và lưu trú trong khu vực đó tổng số 30 ngày. Ngày nhập cư và ngày xuất cảnh cũng được tính trong tổng số ngày lưu trú như là hai ngày lưu trú toàn vẹn .

Lưu ý là người có thị thực Schengen có thời hạn 1, 2, 3, 4 hoặc 5 năm được lưu trú tối đa 90 ngày trong mỗi một chu kỳ 180 ngày tại Đức hoặc một nước Schengen khác.

Từ ngày 18.10.2013 áp dụng một phương pháp mới tính khoảng thời gian lưu trú được phép đối với người có thị thực Schengen cũng như đối với công dân nước thứ ba nhập cảnh được miễn thị thực. Thay thế cho „cách tính tiến“ từ trước đến nay („90 ngày trong vòng 180 ngày“, có nghĩa là tính thời gian từ ngày nhập cảnh trở đi), nay áp dụng „cách tính lùi linh hoạt“ („90 ngày cho mỗi một khoảng thời gian 180 ngày“, có nghĩa là từ ngày kiểm tra tính thời gian ngược trở lại). Quy định này phải được tuân thủ bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian lưu trú hoặc khi nhập cảnh. Ngày nhập cảnh và xuất cảnh cũng được tính là ngày lưu trú.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lương Grabbike – Chạy Grabbike Thu Nhập Bao Nhiêu Một Tháng

Ví dụ: Thị thực có thời hạn từ ngày 15.04.2015 đến ngày 14.04.2016. Lần nhập cảnh thứ nhất bằng thị thực này vào ngày 23.04.2015. Về nguyên tắc sau đó có thể lưu trú tối đa 90 ngày (đến ngày 21.07.2015) trong khu vực Schengen. Tuy nhiên nếu trước đó đã có một thị thực Schengen khác và bằng thị thực đó trong những tháng trước đã từng lưu trú trong khu vực Schengen thì cũng phải tính cả những lần lưu trú trước đó vào tổng thời gian lưu trú được phép tối đa 90 ngày trong một khoảng thời gian 180 ngày. Về nguyên tắc lần nhập cảnh tiếp theo được phép sẽ là từ ngày 20.10.2015 (trong ví dụ này là ngày thứ 181 sau lần nhập cảnh thứ nhất) cho 90 ngày lưu trú.

Related Posts

About The Author

Add Comment