Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân nhanh và chuẩn xác nhất năm 2021

Biên tập bởi Vương Thị Yến Nhi

Đăng 4 tháng trước

85.008

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho nhà nước. Vậy bạn đã biết cách tính thuế TNCN chưa? Trong bài viết sau, Điện máy XANH sẽ hướng dẫn bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân nhanh và chuẩn xác nhất năm 2021. Cùng theo dõi nhé!

1Mức đóng thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2021

Các bậc thuế và mức tính

Tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập được gọi là thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập tiền lương, tiền công. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế của bậc thu nhập x thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Các bậc thuế và mức tính được cụ thể hóa theo bảng biểu dưới đây :

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1 Đến 5 triệu đồng ( trđ ) 5 % 0 trđ + 5 % TNTT 5 % TNTT
2 Trên 5 trđ – 10 trđ 10 % 0,25 trđ + 10 % TNTT trên 5 trđ 10 % TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 5 trđ – 18 trđ 15 % 0,75 trđ + 15 % TNTT trên 10 trđ 15 % TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ – 32 trđ 20 % 1,95 trđ + 20 % TNTT trên 18 trđ 20 % TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ – 52 trđ 25 % 4,75 trđ + 25 % TNTT trên 32 trđ 25 % TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ – 80 trđ 30 % 9,75 trđ + 30 % TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35 % 18,15 trđ + 35 % TNTT trên 80 trđ 35 % TNTT – 9,85 trđ

Đối với cá nhân không cư trú

Điều 18 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC đã pháp luật cá thể không cư trú : Là người không cung ứng được các điều kiện kèm theo đặt ra để được xác nhận là cá thể cư trú theo lao lý tại Điều 2 Luật thuế thu nhập cá thể 2007 có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại chủ quyền lãnh thổ Nước Ta phải nộp thuế theo lao lý sau :
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập chịu thuế TNCN x Thuế suất 20 %

Trong đó: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định như đối với thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lương, phụ cấp với cán bộ, công chức từ ngày 1/7/2018

Đối với cá nhân không cư trú

Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam được thực hiện theo công thức sau:

Trường hợp 1: Cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Nước Ta = ( Số ngày thao tác cho việc làm tại Nước Ta / Tổng số ngày thao tác trong năm ) x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn thế giới ( trước thuế ) x Thu nhập chịu thuế khác ( trước thuế ) phát sinh tại Nước Ta .

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao Động của Việt Nam.

Trường hợp 2: Cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Nước Ta = ( Số ngày xuất hiện tại Nước Ta / 365 ngày ) x Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn thế giới ( trước thuế ) x Thu nhập chịu thuế khác ( trước thuế ) phát sinh tại Nước Ta .

Đối với cá nhân không cư trú

Đối với cá nhân cư trú

Pháp luật đã pháp luật các cá thể cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trong và ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta đều phải nộp thuế TNCN .
Điều 2 Luật thuế thu nhập cá thể 2007 đã pháp luật cá thể cư trú là người cung ứng một trong các điều kiện kèm theo dưới đây :

 • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
 • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Số thuế TNCN phải nộp của cá nhân cư trú được tính như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân ký hợp đồng lao động ít hơn 3 tháng

Thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được tính trên thu nhập tính thuế và thuế suất: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập tính thuế TNCN = Thu nhập chịu thuế TNCN – Các khoản giảm trừ .
Thu nhập chịu thuế TNCN = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN .

 • Tổng thu nhập được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Các khoản thu nhập được miễn thuế là thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Các khoản giảm trừ bao gồm:

 • Các khoản giảm trừ gia cảnh:
 • Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng, 132 triệu đồng/năm.
 • Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/người/tháng.
 • Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC.
Mọi Người Cũng Xem   Cách Thay Đổi Ngôn Ngữ Trên Máy Tính Win Xp Tiếng Trung Sang Tiếng Anh

Đối với cá nhân cư trú

Thuế suất thuế TNCN được bộc lộ như sau :

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế / năm ( triệu đồng ) Phần thu nhập tính thuế / tháng ( triệu đồng ) Thuế suất ( % )
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 – 120 Trên 5 – 10 10
3 Trên 120 – 216 Trên 10 – 18 15
4 Trên 216 – 384 Trên 18 – 32 20
5 Trên 384 – 624 Trên 32 – 52 25
6 Trên 624 – 960 Trên 52 – 80 30
7 Trên 660 Trên 80 35

Trường hợp 2: Cá nhân ký hợp đồng lao động nhiều hơn 3 tháng (Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Các tổ chức triển khai, cá thể trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá thể cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng / lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10 % trên thu nhập trước khi trả cho cá thể .
Trong đó, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác trả cho cá thể gồm có :

 • Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.
 • Tiền nhận được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

Thuế TNCN trong trường hợp này sẽ được tính như sau: Thuế TNCN bị khấu trừ = Thu nhập tính thuế TNCN x Thuế suất 10%

Lưu ý: Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải ĐK thuế và có mã số thuế tại thời gian cam kết .

Mọi Người Cũng Xem   Giải hệ phương trình bằng máy tính casio - Tài liệu text

Đối với cá nhân cư trú

2Cách tính thuế thu nhập cá nhân qua file Excel

Bạn hoàn toàn có thể truy vấn vào đây để tải về file tính thuế TNCN bên dưới nhé !

Bước 1: Bạn nhập thu nhập chịu thuế (lương) vào ô  “Thu nhập chịu thuế”.

Bạn nhập thu nhập chịu thuế (lương)

Bước 2: Tương tự bạn nhập số người phụ thuộc vào ô “Số người phụ thuộc”.

Tương tự bạn nhập số người phụ thuộc

Bước 3: Khi đó, bạn kéo qua sheet 2 và nhập thu nhập tính thuế để có thể biết được thuế TNCN tạm nộp trong tháng đó.

Khi đó, bạn kéo qua sheet 2 và nhập thu nhập tính thuế để có thể biết được thuế TNCN tạm nộp trong tháng đó.

3Tính thuế thu nhập cá nhân online đơn giản và uy tín trên website luatvietnam.vn

Bước 1: Bạn truy cập vào website tính thuế TNCN của Luật Việt Nam.

Bạn truy cập vào mục tính thuế TNCN của trang web.

Bước 2: Bạn nhập tổng thu nhập của mình vào ô tổng thu nhập và số người phụ thuộc vào ô số người phụ thuộc để tính thuế TNCN.

Bạn nhập tổng thu nhập của mình vào ô tổng thu nhập và số người phụ thuộc vào ô số người phụ thuộc để tính thuế TNCN.

Vậy là chỉ với một thao tác đơn thuần mạng lưới hệ thống đã tự động hóa tính cho bạn thuế TNCN phải nộp kèm theo cách tính kỹ lưỡng rồi nhé !

Vậy là chỉ với một thao tác đơn giản hệ thống đã tự động tính cho bạn thuế TNCN phải nộp kèm theo cách tính kỹ lưỡng rồi nhé!

4Cách tính thuế thu nhập cá nhân bằng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại

Ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 được triển khai theo Quyết định số 749 / QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng nhà nước phê duyệt Chương trình chuyển đối số vương quốc đến năm 2025, khuynh hướng đến năm 2030 .

Bước 1: Bạn tải ứng dụng eTax Mobile về điện thoại của mình.

 • Link tải eTax Mobile cho iOS.
 • Link tải eTax Mobile cho Android.

Bạn tải ứng dụng eTax Mobile về điện thoại của mình

Bước 2: Sau khi bạn mở ứng dụng, bạn chọn Tiện ích ở cuối góc phải của màn hình rồi chọn mục Công cụ tính thuế.

Lưu ý rằng bạn không cần phải đăng nhập tài khoản vẫn có thể tính thuế TNCN tại ứng dụng này nhé! 

Sau khi bạn mở ứng dụng, bạn chọn Tiện ích ở cuối góc phải của màn hình rồi chọn mục Công cụ tính thuế.

Bước 3: Bạn nhập vào Tổng TNCN của bạn và Số người phụ thuộc để tính thuế TNCN > Nhấn Tính thuế thu nhập cá nhân.

Bạn nhập vào Tổng TNCN của bạn và Số người phụ thuộc để tính thuế TNCN > Nhấn Tính thuế thu nhập cá nhân” class=”lazy” src=”https://cdn.tgdd.vn/Files/2021/10/25/1393268/huong-dan-cach-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-nhanh-va-29.jpg” title=”Bạn nhập vào Tổng TNCN của bạn và Số người phụ thuộc để tính thuế TNCN > Nhấn Tính thuế thu nhập cá nhân”/></p>
<p><strong>Trong đó:</strong> Người phụ thuộc (NPT) là người mà đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm nuôi dưỡng. Bao gồm: Con chưa thành niên; Con bị tàn tật, không có khả năng lao động; Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định. </p>
<p>Nguồn : Luật Việt Nam, Thư viện pháp lý – Ngày update : 27/10/2021 .</p>
<p><strong>Tham khảo các mẫu điện thoại đang kinh doanh tại Điện máy XANH để tính thuế thu nhập cá nhân dễ dàng, nhanh chóng:</strong></p>
<div style=

Xem thêm: Cách tính biển số xe đẹp và danh sách biển số xe của 63 tỉnh, thành phố Cập nhật 2022 – Blog Xe Hơi Carmudi

Hy vọng với những thông tin phía trên bạn đã biết thêm về cách tính thuế thu nhập cá thể nhanh và chuẩn xác nhất năm 2021 rồi nhé. Chúc bạn tính thuế thu nhập cá thể thành công xuất sắc !

Related Posts

About The Author

Add Comment