Cách tính lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ)

Cách tính lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ) năm 2017

Cách tính lệ phí chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp) năm 2017 như sau:

»Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục sang tên sổ đỏ nhanh chóng

cach-tinh-le-phi-chuyen-nhuong-giay-su-dung-datCách tính lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất (sang tên sổ đỏ) năm 2017

1. Lệ phí trước bạ

− Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011 / NĐ-CP Chính Phủ lao lý về mức thu lệ phí trước bạ so với nhà đất là 0.5 %
− Cách tính lệ phí trước bạ như sau :
Tiền nộp đất = ( Diện tích đất ) x ( Giá đất ) x ( Lệ phí )
Trong đó :
+ Diện tích đất tính bằng mét vuông
+ Giá đất theo bảng giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có đất .
+ Lệ phí 0,5 % .

2. Thuế thu nhập cá nhân

− Khoản 4 Điều 12 Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, cách tính thuế thu nhập cá thể phải nộp :
+ Đối với trường hợp người nộp thuế không xác lập hoặc không có hồ sơ để xác lập giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác lập tương quan của hoạt động giải trí chuyển nhượng ủy quyền bất động sản :
( Thuế thu nhập cá thể phải nộp ) = ( Giá chuyển nhượng ủy quyền ) x ( thuế suất 2 % )
+ Đối với trường hợp xác lập được thu nhập tính thuế, thuế thu nhập cá thể so với thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền bất động sản :
( Thuế thu nhập cá thể phải nộp ) = ( Thu nhập tính thuế ) x ( Thuế suất 25 % )

Mọi Người Cũng Xem   Tiết diện dây dẫn là gì? Công thức tính tiết diện dây dẫn

3. Lệ phí địa chính

Được pháp luật đơn cử tại điểm b3 Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014 / TT-BTC

− Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau:

+ Không quá 100.000 đồng / giấy so với cấp mới ; tối đa không quá 50.000 đồng / lần cấp so với cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất .
Trường hợp giấy ghi nhận cấp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất ) thì vận dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng / giấy cấp mới ; tối đa không quá 20.000 đồng / lần cấp so với cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận .
+ Không quá 28.000 đồng / 1 lần so với ghi nhận ĐK dịch chuyển về đất đai
+ Không quá 15.000 đồng / 1 lần so với trích lục map địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính
− Mức thu vận dụng so với hộ mái ấm gia đình, cá thể tại các khu vực khác : Tối đa không quá 50 % mức thu vận dụng so với hộ mái ấm gia đình, cá thể tại các Q. thuộc thành phố thường trực Trung ương ; phường nội thành của thành phố thuộc thành phố hoặc thị xã thường trực tỉnh .
− Mức thu tối đa vận dụng so với tổ chức triển khai, như sau :
+ Không quá 500.000 đồng / giấy so với cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài gắn liền với đất .

  • Không quá 100.000 đồng / giấy ghi nhận cấp cho tổ chức triển khai chỉ có quyền sử dụng đất ( không có nhà và gia tài khác gắn liền với đất )
  • Không quá 50.000 đồng / lần cấp lại ( kể cả cấp lại giấy ghi nhận do hết chỗ xác nhận ), cấp đổi, xác nhận bổ trợ vào giấy ghi nhận .
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lượt View Trên Youtube | Tại Sao View Youtube Bị Giảm?

+ Không quá 30.000 đồng / 1 lần so với ghi nhận ĐK dịch chuyển về đất đai :
+ Không quá 30.000 đồng / 1 lần so với trích lục map địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính .
− Miễn nộp lệ phí cấp giấy ghi nhận so với trường hợp đã được cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà tại, giấy ghi nhận quyền sở hữu khu công trình kiến thiết xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009 / NĐ-CP ngày 19/10/2009 của nhà nước pháp luật việc cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất có hiệu lực hiện hành thi hành ( ngày 10/12/2009 ) mà có nhu yếu cấp đổi giấy ghi nhận .

+ Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể tại các Q. thuộc thành phố thường trực Trung ương và các phường nội thành của thành phố thuộc thành phố, thị xã thường trực tỉnh được cấp giấy ghi nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy ghi nhận .

4. Lệ phí thẩm định

− Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013 / TTLT-BTC-BTP thì việc chuyển nhượng ủy quyền sẽ chịu : Lệ phí thẩm định và đánh giá : 0.15 % giá trị chuyển nhượng ủy quyền ( tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng ) .

Mọi Người Cũng Xem   Thông tin tuyển sinh trường Đại học Hà Nội năm 2021

5. Phí công chứng hợp đồng

− Mức thu lệ phí xác nhận so với các hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất được tính tính dựa trên giá trị gia tài hoặc hợp đồng theo lao lý tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 62/2013 / TTLT-BTC-BTP

Related Posts

About The Author

Add Comment