Cách tính thuế đất ở hàng năm theo quy định hiện hành

Cách tính thuế đất ở hàng năm theo quy định mới nhất

Thuế đất ở hàng năm hay còn gọi là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mà người sử dụng đất phải nộp hàng năm. Cách tính thuế đất ở hàng năm như sau :

Câu hỏi của bạn:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau : Nhà tôi có một mảnh đất là đất ở, có một căn nhà trên đó. Hàng năm, tôi vẫn nộp tiền thuế theo giấy của thôn gửi về. Tôi muốn biết thuế này được tính ra làm sao ? Mong Luật sư tư vấn giúp ! Tôi xin chân thành cảm ơn !

Câu trả lời của Luật sư:

Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin yêu và gửi câu hỏi về cách tính thuế đất ở hàng năm, với câu hỏi của bạn về cách tính thuế đất ở hàng năm chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau :

Cơ sở pháp lý:

Theo pháp luật tại Điều 5 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và Điều 4 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác lập dựa trên địa thế căn cứ tính thuế là : diện tích quy hoạnh đất tính thuế, giá 1 mét vuông đất tính thuế và thuế suất . Nội dung được trình diễn chi tiết cụ thể dưới đây :

1. Diện tích đất tính thuế

Theo lao lý tại Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 Nghị định 53/2011 / NĐ-CP và Điều 4, Điều 5 Thông tư 153 / 2011 / TT – BTC. Diện tích đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác lập như sau :

     Thứ nhất, trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở thuộc diện chịu thuế trong tỉnh.

     Thứ hai, trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích đất tính thuế là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận; Trường hợp diện tích đất ở ghi trên Giấy chứng nhận nhỏ hơn diện tích đất thực tế sử dụng thì diện tích đất tính thuế là diện tích thực tế sử dụng.

Trường hợp nhiều tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể cùng sử dụng trên một thửa đất mà chưa được cấp Giấy ghi nhận thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế so với từng người nộp thuế là diện tích quy hoạnh đất thực tiễn sử dụng của từng người nộp thuế đó . Trường hợp nhiều tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể cùng sử dụng trên một thửa đất đã được cấp Giấy ghi nhận thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất ghi trên Giấy ghi nhận .

     Thứ ba, đối với đất ở nhà nhiều tầng có nhiều hộ gia đình ở, nhà chung cư, bao gồm cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế của từng người nộp thuế được xác định bằng hệ số phân bổ nhân với diện tích nhà (công trình) mà người nộp thuế đó sử dụng, trong đó:

 • Diện tích nhà ( khu công trình ) của từng tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng là diện tích quy hoạnh sàn trong thực tiễn sử dụng của tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể theo hợp đồng mua và bán hoặc theo Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất .
 • Hệ số phân chia được xác lập như sau :
  • Trường hợp không có tầng hầm: Hệ số phân bổ = (diện tích xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư) : (tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng)

  • Trường hợp có tầng hầm: Hệ số phân bổ = (diện tích đất xây dựng nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà chung cư) : [(Tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng (phần trên mặt đất) + (50% diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng)]

  • Trường hợp chỉ có công trình xây dựng dưới mặt đất: Hệ số phân bổ = [0,5 x (diện tích đất trên bề mặt tương ứng với công trình xây dựng dưới mặt đất)] : (tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng dưới mặt đất)

Mọi Người Cũng Xem   Nguyên nhân và cách khắc phục màn hình máy tính bị nhỏ hai bên
Trường hợp gặp khó khăn vất vả khi xác lập diện tích quy hoạnh đất thiết kế xây dựng so với nhà nhiều tầng, nhiều hộ ở, nhà căn hộ cao cấp thì Uỷ ban nhân dân ( Ủy Ban Nhân Dân ) cấp tỉnh xem xét, giải quyết và xử lý từng trường hợp đơn cử tương thích với trong thực tiễn tại địa phương .

     Thứ tư, hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế.

 • Trường hợp được giao đất ở mới từ ngày 01/01/2012 trở đi thì vận dụng hạn mức giao đất ở do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại thời gian được giao đất ở mới .
 • Trường hợp đất ở đang sử dụng trước ngày 01/01/2012 thì hạn mức đất ở làm địa thế căn cứ tính thuế được xác lập như sau :
  • Trường hợp tại thời gian cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có lao lý về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích quy hoạnh đất ở trong Giấy ghi nhận được xác lập theo hạn mức công nhận đất ở thì vận dụng hạn mức công nhận đất ở để làm địa thế căn cứ tính thuế. Trường hợp hạn mức công nhận đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì vận dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm địa thế căn cứ tính thuế ;
  • Trường hợp tại thời gian cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có lao lý về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích quy hoạnh đất ở trong Giấy ghi nhận được xác lập theo hạn mức giao đất ở thì vận dụng hạn mức giao đất ở để làm địa thế căn cứ tính thuế. Trường hợp hạn mức giao đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì vận dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm địa thế căn cứ tính thuế ;
  • Trường hợp tại thời gian cấp Giấy chứng nhận mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa pháp luật về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở thì hàng loạt diện tích quy hoạnh đất ở ghi trên Giấy ghi nhận được xác lập là diện tích quy hoạnh đất ở trong hạn mức ;
  • Trường hợp chưa được cấp Giấy ghi nhận thì không vận dụng hạn mức. Toàn bộ diện tích quy hoạnh đất ở tính thuế của người nộp thuế vận dụng theo thuế suất so với diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức. Trường hợp này, đất đang sử dụng phải là đất ở theo lao lý tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Khi người sử dụng đất được cấp Giấy ghi nhận thì hạn mức đất ở làm địa thế căn cứ tính thuế vận dụng theo nguyên tắc lao lý tại các điểm b1, b2, b3 tiết 1.4 khoản này .
 • Trường hợp đổi khác người nộp thuế thì hạn mức đất ở tính thuế là hạn mức giao đất ở hiện hành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý và được vận dụng kể từ năm tính thuế tiếp theo, trừ trường hợp biến hóa người nộp thuế do nhận thừa kế, biếu, khuyến mãi giữa : vợ với chồng ; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi ; cha chồng, mẹ chồng với con dâu ; cha vợ, mẹ vợ với con rể ; ông nội, bà nội với cháu nội ; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại ; anh, chị, em ruột với nhau thì hạn mức đất ở tính thuế được thực thi theo hạn mức đất ở lao lý và vận dụng so với người chuyển quyền .
 • Trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong một tỉnh thì người nộp thuế chỉ được lựa chọn một thửa đất tại một Q., huyện, thị xã, thành phố nơi có quyền sử dụng đất để làm địa thế căn cứ xác lập hạn mức đất tính thuế, trong đó :
  • Trường hợp không có thửa đất ở nào vượt hạn mức đất ở thì người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại một nơi có quyền sử dụng đất để xác lập số thuế phải nộp. Phần diện tích quy hoạnh đất ở ngoài hạn mức được xác lập bằng tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất ở có quyền sử dụng trừ đi hạn mức đất ở của nơi người nộp thuế đã lựa chọn ;
  • Trường hợp có thửa đất ở vượt hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế được lựa chọn hạn mức đất ở tại nơi có thửa đất ở vượt hạn mức để xác lập số thuế phải nộp. Phần diện tích quy hoạnh đất ở ngoài hạn mức được xác lập bằng phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức của thửa đất ở nơi đã lựa chọn hạn mức cộng với phần diện tích quy hoạnh của toàn bộ các thửa đất ở khác có quyền sử dụng ;
Mọi Người Cũng Xem   Cách Tách Căn Bậc 2 Bằng Máy Tính, Cách Tách Phương Trình Bậc 2 Bằng Máy Tính

2. Giá 1m2 đất tính thuế

Giá của 1 mét vuông đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý và được không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 05 năm, kể từ ngày 01/01/2012 .

3. Thuế suất

Thuế suất được sử dụng để tính thuế đất ở hàng năm được pháp luật tại Khoản 1 Điều 7 Luật thuế SDĐPNN và hướng dẫn chi tiết cụ thể tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC :
 • Đất ở gồm có cả trường hợp sử dụng để kinh doanh thương mại vận dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau :

BẬC THUẾ

DIỆN TÍCH ĐẤT TÍNH THUẾ (m2)

THUẾ SUẤT (%)

1 Diện tích trong hạn mức 0,03
2 Phần diện tích quy hoạnh vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07
3 Phần diện tích quy hoạnh vượt trên 3 lần hạn mức 0,15
 • Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà căn hộ cao cấp, khu công trình kiến thiết xây dựng dưới mặt đất vận dụng mức thuế suất 0,03 % .

4. Hỏi đáp về xác định người nộp thuế nhà đất hàng năm

Thưa Luật sư, tôi có thuê một thửa đất để thiết kế xây dựng tòa nhà văn phòng. Hàng năm, tôi có nhận được thông tin đi nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tôi đã thông tin cho chủ đất để đi nộp nhưng họ không chịu và bảo tôi phải có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp tiền đó cho Nhà nước. Vậy Luật sư cho tôi biết tôi có phải nộp thuế này không ? Tôi xin cảm ơn !

Mọi Người Cũng Xem   Tính Cách Người Nhật Bản - Nhật Bản https://hoasenhomes.vn
Căn cứ lao lý tại Điều 4 Luật thuế SDĐPNN 2010 và hướng dẫn cụ thể tại Điều 3 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC : Trường hợp người có quyền sử dụng đất cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác lập theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng không có thỏa thuận hợp tác về người nộp thuế thì người có quyền sử dụng đất là người nộp thuế ; Như vậy, trong trường hợp bạn đi thuê đất để sử dụng thì nghĩa vụ và trách nhiệm thuế được xác lập địa thế căn cứ nội dung thỏa thuận hợp tác giữa bạn và chủ đất. Nếu trong hợp đồng có thỏa thuận hợp tác bạn là người nộp thuế thì bạn phải nộp. Còn không có thỏa thuận hợp tác thì thực thi theo lao lý là chủ đất là người có nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về cách tính thuế đất ở hàng năm:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về cách tính thuế đất ở hàng năm và các vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ như: thời hạn nộp tiền thuế đất, thủ tục nộp tiền thuế đất… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.  

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về cách tính thuế đất ở hàng năm về địa chỉ: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.  

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn. / .

5 / 5 ( 1

bình chọn

)

Related Posts

About The Author

Add Comment