Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giá CIF và giá FOB.

cách tính thuế gtgt hàng nhập khẩu
Công thức tính thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được xác định như sau:

Thuế GTGT
hàng nhập khẩu
= Giá tính thuế  +  Thuế nhập khẩu  +  Thuế TTĐB (Nếu có) x % thuế suất
thuế GTGT

Trong đó:
Giá tính thuế:
+, TH1: Giá tính thuế là giá CIF: là giá mua đã bao gồm cả chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua không phải trả thêm chi phí nào khác).
=> Giá tính thuế = Giá CIF
+, TH2: Giá tính thuế là giá FOB: là giá mua chưa bao gồm chi phí vận tải (F), phí bảo hiểm (I) (người mua phải trả thêm chi phí vận tải và chi phí bảo hiểm).
=> Giá tính thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải + chi phí bảo hiểm (nếu có).

Thuế nhập khẩu:

Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu.

Thuế suất thuế nhập khẩu: thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế.

(Biểu thuế suất theo Thông tư 216/2009/TT-BTC).

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu:

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

– Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu
– Thuế suất thuế TTĐB: thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế.

Mọi Người Cũng Xem   Mức Lương Của SamSung Có Thật Sự Cao ?

   (Biểu thuế suất theo Luật số 27/2008/QH12-Luật thuế tiêu thụ đặc biệt).

Ví dụ: Tháng 8 công ty kế toán Thiên Ưng nhập khẩu 200 bộ máy điều hoà nhiệt độ National công suất 20.000 BTU, giá hợp đồng theo giá CIF là 200USD/bộ, tỷ giá tính thuế xác định là 20.870 VNĐ/USD. Chưa thanh toán cho người bán.
Yêu cầu: Tính thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT phải nộp. Biết rằng thuế nhập khẩu là 35%, thuế TTĐB là 10%, thuế GTGT 10%.

Bài giải:

– Thuế nhập khẩu phải nộp =  (200 x 200 x 20.870) x 35% = 292.180.000đ
– Thuế TTĐB:
Giá tính thuế = (200x 200 x 20.870) + 292.180.000 = 1.126.980.000
=> Thuế TTĐB phải nộp = 1.126.980.000 x 10% = 112.698.000đ
– Thuế GTGT phải nộp = (834.800.000 + 292.180.000 + 112.698.000) x 10%  = 123.967.800đ
=> Vậy:
– Thuế nhập khẩu phải nộp = 292.180.000đ
– Thuế TTĐB hàng nhập khẩu phải nộp = 112.698.000đ
– Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp = 123.967.800đ

Related Posts

About The Author

Add Comment