Cách tính thuế giá trị gia tăng nhập khẩu, thuế xuất khẩu và ví dụ cụ thể

I. Căn cứ tính thuế Xuất nhập khẩu:

Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm có :
– Số lượng từng mẫu sản phẩm ghi trong tờ khai hàng xuất khẩu, nhập khẩu .
– Giá tính thuế khóa học xuất nhập khẩu hà nội

– Thuế suất của mặt hàng chịu thuế quy định trong biểu thuế.

 1. Giá tính thuế xuất nhập khẩu:

Giá tính thuế xuất nhập khẩu được áp dụng theo quy định đối với từng trường hợp sau đây:

+ Giá tính thuế so với hàng hoá xuất khẩu là giá cả cho người mua tại cửa khẩu xuất ( FOB ), không gồm ngân sách vận tải đường bộ ( F ), phí bảo hiểm ( I ) theo hợp đồng bán hàng .
+ Giá tính thuế so với hàng hoá nhập khẩu là giá mua cuả người mua tại cửa khẩu nhập, gồm có cả ngân sách vận tải đường bộ ( F ), phí bảo hiểm ( I ) theo hợp đồng mua hàng, tức là giá CIF .
+ Ðối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu nếu có hợp đồng mua và bán và có đủ các chứng từ hợp lệ đủ điều kiện kèm theo để xác lập giá tính thuế thì giá tính thuế được xác lập theo hợp đồng .
+ Trong trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo phương pháp khác hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp so với giá mua và bán tối thiểu trong thực tiễn tại cửa khẩu thì giá tính thuế vận dụng theo biểu giá do nhà nước lao lý. Giá tính thuế tính bằng đồng Nước Ta. Ngoại tệ được quy đổi ra đồng Nước Ta theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng nhà nước công bố. khi nào bị thanh tra thuế

 2.Thuế suất xuất nhập khẩu:

Thuế suất so với hàng nhập khẩu gồm thuế suất thường thì, thuế suất khuyễn mãi thêm và thuế suất khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng :
Thuế suất thường thì vận dụng cho hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc từ nước không có thoả thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nước Ta. Thuế suất thường thì được pháp luật cao hơn không quá 70 % so với thuế suất khuyến mại của từng loại sản phẩm tương ứng do nhà nước lao lý .
Thuế suất khuyến mại vận dụng cho hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc từ nước có thỏa thuận hợp tác đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nước Ta. Thuế suất khuyến mại đặc biệt quan trọng vận dụng cho hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc từ nước mà Nước Ta và nước đó đã có thoả thuận tặng thêm đặc biệt quan trọng về thuế nhập khẩu .
Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau, ngoài việc chịu thuế theo pháp luật như trên còn phải chịu thuế bổ trợ. chung chi khô hanh nghe ke toan
Hàng hoá được nhập khẩu vào Nước Ta với giá cả của hàng hoá đó quá thấp so với giá thường thì do được bán phá giá, gây khó khăn vất vả cho sự phát triễn ngành sản xuất hàng hoá tương tự như cuả Nước Ta .
Hàng hoá được nhập khẩu vào Nước Ta với giá cả của hàng hoá đó quá thấp so với giá thường thì do có sự trợ cấp của nước xuất khẩu, gây khó khăn vất vả cho sự tăng trưởng ngành sản xuất hàng hoá tựa như cuả Nước Ta. khóa học logistics tphcm
Hàng hoá được nhập khẩu vào Nước Ta có nguồn gốc từ nước mà nước đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có những giải pháp phân biệt đối xử khác so với hàng hoá cuả Nước Ta .

3.Số lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu:

Là số lượng hàng hoá thực tiễn ghi trên tờ khai mà cơ sở có hàng xuất khẩu, nhập khẩu nộp cho cơ quan hải quan .

II.Phương pháp tính thuế xuất (nhập) khẩu :

Thuế ( xuất ) nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế xuất ( nhập ) khẩu .
– Giá tính thuế so với hàng hoá xuất khẩu là giá cả tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng .
– Giá tính thuế so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là giá trong thực tiễn phải trả tính đến cửa khẩu nhập tiên phong theo hợp đồng, tương thích với cam kết quốc tế. học lớp kế toán trưởng
– Tỷ giá giữa đồng Nước Ta với đồng tiền quốc tế dùng để xác lập giá tính thuế là tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Nước Ta công bố tại thời gian tính thuế .
– Thuế suất so với hàng hoá xuất khẩu được lao lý đơn cử cho từng mẫu sản phẩm tại Biểu thuế xuất khẩu .
– Thuế suất so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất khuyễn mãi thêm, thuế suất khuyến mại đặc biệt quan trọng và thuế suất thường thì :
– Thuế suất khuyến mại vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ thực thi đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nước Ta ;
– Thuế suất khuyễn mãi thêm đặc biệt quan trọng vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ thực thi tặng thêm đặc biệt quan trọng về thuế nhập khẩu với Nước Ta ;
– Thuế suất thường thì vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ không thực thi đối xử tối huệ quốc và không triển khai tặng thêm đặc biệt quan trọng về thuế nhập khẩu với Nước Ta. Thuế suất thường thì được pháp luật không quá 70 % so với thuế suất tặng thêm của từng loại sản phẩm tương ứng do nhà nước lao lý. học xuất nhập khẩu trực tuyến tại tphcm

Mọi Người Cũng Xem   Nguyên tắc và cách xác định giá tính thuế GTGT đầy đủ nhất

a) Số thuế xuất nhập khẩu phải nộp bằng = số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân x với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng ghi trong Biểu thuế tại thời điểm tính thuế;

b ) Trong trường hợp mẫu sản phẩm vận dụng thuế tuyệt đối thì số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị chức năng từng mẫu sản phẩm trong thực tiễn xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với mức thuế tuyệt đối pháp luật trên một đơn vị chức năng hàng hoá tại thời gian tính thuế .

c) Về thuế nhập khẩu:
Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng, trước hết bạn đọc phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa, bạn đọc phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán
Với mặt hàng “máy phân tầng cho loa nghe nhạc”, do bạn đọc không cung cấp đầy đủ thông tin về cấu tạo, hình dạng, tính chất, công dụng của mặt hàng nên chúng tôi không đủ cơ sở để trả lời cụ thể. Bạn đọc có thể tham khảo mặt hàng các mặt hàng trong nhóm 85.18 “Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính.
Bạn đọc có thể tham khảo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính để biết thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng đó.
Về thuế GTGT: theo Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì các mặt hàng trong nhóm 85.18 có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cách tính thuế nhập khẩu:

Số tiền thuế nhập khẩu phải nộp = Số lượng đơn vị chức năng từng loại sản phẩm thực tiễn nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan x Trị giá tính thuế tính trên một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa x Thuế suất của từng mẫu sản phẩm

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách cài đặt font chữ trên Windows 10

Cách tính thuế GTGT:

Số tiền thuế GTGT phải nộp    =    Số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan    x    Giá tính thuế tính trên một đơn vị hàng hóa    x    Thuế suất của từng mặt hàng
Giá tính thuế GTGT là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.
Theo Khoản 2 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 45/2005/QH11 thì giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế. Giá này bao gồm cả chi phí vận chuyển đến cửa khẩu nhập. Như vậy, mặt hàng bạn đọc mua sẽ được tính thuế trên giá mua và tiền vận chuyển.

Cách tính thuế giá trị gia tăng nhập khẩu, thuế xuất khẩu và ví dụ cụ thể

Xem thêm : Biểu thuế xuất nhập khẩu 2020

Hưng dn Cách tính thuế  giá trị gia tăng hàng nhập khẩu  theo  CIF và FOB

Công thức tính thuế gtgt hàng nhập khẩu như sau :
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = ( Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ( nếu có ) ) x % thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

­ Giá tính thuế : Được tính theo 2 trường hợp : theo CIF hoặc FOB
+ Tính theo FOB :
Giá tính thuế = Giá FOB + Chi tiêu vận tải đường bộ + ngân sách bảo hiểm ( nếu có )
Với FOB : là giá mua chưa gồm có ngân sách vận tải đường bộ ( F ), phí bảo hiểm ( I ) ( người mua phải trả thêm ngân sách vận tải đường bộ và ngân sách bảo hiểm ) .
+ Tính theo CIF :
Giá tính thuế = Giá FOB
Với CIF : là giá mua đã gồm có cả ngân sách vận tải đường bộ ( F ), phí bảo hiểm ( I ) ( người mua không phải trả thêm ngân sách nào khác ) .
­ Thuế nhập khẩu :
Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu .
Với :
+ Số lượng : số lượng sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm nhập khẩu
+ Giá tính thuế : giá theo CIF hoặc FOB ở trên
+ Thuế suất thuế nhập khẩu : được lao lý tại Thông tư 38/2015 / TTBTC ngày 25/03/2015

Ví dụ 1 :

1.doanh nghiệp nhập khẩu rượu từ châu âu về Nước Ta chịu các thuế : Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế giá trị ngày càng tăng .
– Cách tính thuế nhập khẩu :
Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu. ( Thuế suất thuế nhập khẩu rượu ý kiến đề nghị tra cứu tại biểu thuế nhập khẩu hiện hành phát hành kèm theo Quyết định số 106 / QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính ) .

– Cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt: hàm vlookup trong excel

Số lượng x ( giá tính thuế + thuế nhập khẩu ) x thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng. ( Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng rượu đề xuất tra cứu tại Thông tư số 195 / năm ngoái / TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính ) .

– Cách tính thuế giá trị gia tăng:
Số lượng x (giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt) x thuế suất thuế giá trị gia tăng (10%).

* thuế xuất khẩu hàng A 1200 bút chì, giá FOB là 6 USD / 1 mẫu sản phẩm, hợp đồng có pháp luật giao dịch thanh toán chậm sau 6 tháng với lãi xuất 0,3 % tháng, thuế xuất khẩu 3 %, tỉ giá là 1USD = 20000 VND
thuế xuất khẩu = 1.200 x 6 x 20.000 x 3 % x ( 1 + 0,3 % x 6 ) = 4397760 ( đồng )

Ví dụ 2: về cách tính thuế  GTGT hàng nhập khẩu:

Công ty A có nhập khẩu 500 cây thuốc lá Cigar La Habana với giá theo CIF là 100USD / Cây. Tỉ giá ngoại tệ khi đó là 1USD = 20.000 vnđ .
Trong đó : thuế nhập khẩu là 40 %, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng với loại sản phẩm thuốc lá là 70 %, thuế GTGT là 10 %
Yêu cầu : Tính thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp .

Bài giải:

Thuế nhập khẩu phải nộp :
Thuế nhập khẩu = Số lượng x giá tính thuế x thuế suất thuế nhập khẩu
= 500 x 100 x 20.000 x 40 % = 400.000.000 đ
Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng phải nộp :

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

Xem thêm: Ý nghĩa số 69 – con số của tài lộc trường cửu

Mọi Người Cũng Xem   Tính nguyên hàm bằng máy tính Casio fx-580VN X - Nhut Nguyen Minh

= ( 500 x 100 x 20.000 + 400.000.000 ) x 70 % = 980.000.000 đ
Thuế GTGT phải nộp :
Thuế GTGT hàng nhập khẩu = ( Giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ( nếu có ) ) x % thuế suất thuế GTGT
= ( 500 x 100 x 20.000 + 400.000.000 + 980.000.000 ) x 10 %
= 238.000.000 đ

Ví dụ 3:

­ Trong tháng 10/2015 Công ty ABC có phát sinh các nghiêp vụ sau :

  1. Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 SP A hợp đồng giá FOB là 10 USD / SP. Tỷ giá tính thuế là 21.000 đ / USD ,
  2. Nhận nhập khẩu ủy thác lô hàng B theo tổng giá trị mua với giá CIF là là 30.000 USD. Tỷ giá tính thuế là 21.500 đ / USD ,
  3. Nhập khẩu 5000 SP C giá hợp dồng theo giá FOB là 8 USD / SP, phí luân chuyển vào bảo hiểm quốc tế là 2 USD / SP. Tỷ giá tính thuế là 22.000 đ / USD ,
  4. Trực tiếp xuất khẩu 10.000 SP D theo điều kiệ CIF là 5USD / SP, phí luân chuyển và bảo hiểm quốc tế là 5000 đ / SP. Tỷ giá tính thuế là 21.500 đ / USD ,
  5. Nhập khẩu nguyên vật liệu E để gia công cho phía quốc tế theo hợp đồng gia công đã ký, trị giá lô hàng theo điều kiện kèm theo CIF quy ra tiền việt nam là 300 đ .

Yêu cầu : Tính thuế xuất nhập khẩu phải nôp .
­ Biết rằng : Thuế xuất nhập khẩu SP A là 2 %, SP B và E là 10 %, SP C là 15 %, SP D là 2 % .
Hướng dẫn giải :
NV1 : Xuất khẩu 500 sp A :
Số thuế XK phải nộp = 500 x ( 10 x 21.000 ) x 2 % = 2.100.000
NV2 : Nhập khẩu lô hàng B :
Số thuế NK phải nộp = ( 30.000 x 21.500 ) x 10 % = 64.500.000
NV3 : Nhập khẩu 5.000 sp C :
Số thuế NK phải nộp = ( ( 5.000 x 8 x 22.000 ) + ( 5.000 x 2 x 22.000 ) ) x 15 %
= ( 880.000.000 + 220.000.000 ) x 15 % = 165.000.000
NV4 : Xuất khẩu 10.000 sp D :
Số thuế XK phải nộp = ( 10.000 x 5 x 21.500 ) + ( 10.000 x 5.000 ) x 2 %
= ( 1.075.000.000 + 50.000.000 ) x 2 % = 22.500.000
NV5 : NVL E được miễn thuế .
=> Tổng số thuế XK phải nộp là : = 2.100.000 + 22.500.000 = 24.600.000
=> Tổng số thuế NK phải nộp là : = 64.500.000 + 165.000.000 = 229.500.000

Ví dụ 4:

Trong tháng 11/2014 Công ty ABC phát sinh các nghiêp vụ như sau :
1. NK 180.000 sp A, giá CIF quy ra vnđ là 100.000 đ / sp. Theo biên bản giám định của các cơ quan chức năng thì có 3000 sp bị hỏng trọn vẹn là do thiên tai trong quy trình luân chuyển. Số sp này công ty bán được với giá chưa thuế GTGT là 150.000 đ / sp .
2. NK 5.000 sp D theo giá CIF là 5USD / sp. Qua kiểm tra hải quan xác lập thiếu 300 sp. Tỷ giá tính thuế là 18.000 đ / USD. Trong kỳ công ty bán được 2.000 sp với giá chưa thuế là 130.000 đ / sp .
3. XK 1.000 tấn sp C giá bán xuất tại kho là 4.500.000 đ / tấn, ngân sách luân chuyển từ kho đến cảng là 500.000 đ / tấn .
Yêu cầu : Xác định thuế XNK và thuế GTGT đầu ra phải nộp .
­ Biết sp A : 10 %, B : 15 %, C : 5 %. Thuế GTGT là 10 % .

Hướng  dẫn giải:

1. Nhập khẩu 180.000 loại sản phẩm A. Theo biên bản giám định của cơ quan chức năng thì có 3000 loại sản phẩm bị hỏng trọn vẹn do thiên tai trong quy trình luân chuyển :
a. Tính thuế nhập khẩu cho 180.000 – 3000 = 177.000 s
­ Thuế NK phải nộp là : = QNK x CIF x t = 177.000 x 100.000 x 10 % = 1.770.000.000 ( đ )
­ Thuế GTGT phải nộp là : = 177.000 x 150.000 x 10 % = 2.155.000.000 ( đ )
2. Nhập khẩu 5.000 loại sản phẩm B, qua kiểm tra hải quan xác lập thiếu 300 loại sản phẩm : Tính thuế NK cho 5.000 – 300 = 4.700 sp .
­ Thuế NK cho 4.700 sp B là : = 4.700 x 5 x 18.000 x 15 % = 63.450.000 ( đ )
­ Số thuế GTGT phải nộp là : = 2.000 x 130.000 x 10 % = 26.000.000 ( đ )
3. Số thuế XK nộp cho mẫu sản phẩm C là :
= QXK x FOB x t = 1.000 x ( 4.500.000 + 500.000 ) x 5 % = 250.000.000 ( đ ) Vậy tổng các loại thuế phải nộp lần lượt là :
Tổng thuế xuất khẩu :
TXK = 250.000.000 ( đ ) .
Tổng thuế nhập khẩu :
TNK = 2.655.000.000 + 63.450.000
= 2.718.450.000 ( đ ) .
Tổng thuế GTGT phải nộp là :
Hóa Đơn đỏ VAT = 225.000.000 + 26.000.000
= 251.000.000 ( đ ) .

Trên đây là thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân kế toán cần chú ý. Để tránh mất thời gian, chi phí làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và thành thạo các kỹ năng kế toán các bạn nên tham khảo các khoá học kế toán thực hành

>>> Xem thêm: Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

Gia đình Kế toán chúc bạn thành công!

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Related Posts

About The Author

Add Comment