Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ngày càng được đẩy mạnh và nó đã đem lại nguồn lợi nhuận rất cao cho nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, trên thực tế các vấn đề về mặt thuế, kế toán đặc biệt là thuế giá trị gia tăng của hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu các doanh nghiệp cũng như cá nhân liên quan chưa thực sự nắm rõ. Trước thực tế này, Công ty Luật Phamlaw xin được cung cấp những thông tin liên quan như sau:

1. Ðối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu

1.1 Ðối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu

Ðối với hàng hoá nhập khẩu, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá nhập khẩu dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam được phép nhập khẩu qua biên giới Việt Nam hoặc từ khu chế xuất nhập khẩu vào thị trường nội địa, trừ các đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định cuả pháp luật .

1.2 Ðối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu

Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả gồm có : hàng viện trợ cuả các tổ chức triển khai quốc tế, Nhà nước, nhà nước, Thương Hội, tổ chức triển khai phi nhà nước quốc tế viện trợ cho nhà nước Nước Ta hoặc cho các tổ chức triển khai, đoàn thể, hiệp hội cuả Nước Ta .Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả phải có rất đầy đủ các sách vở để xuất trình với hải quan như sau :– Giấy xác nhận hàng viện trợ cuả cơ quan có thẩm quyền, ghi rõ cơ quan, tổ chức triển khai viện trợ là hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn trả .– Các sách vở khác có tương quan đến việc đảm nhiệm lô hàng như pháp luật so với hàng hoá nhập khẩu .+ Quà khuyến mãi ngay cho các cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội-nghề nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân .+ Ðồ dùng cuả các tổ chức triển khai, cá thể quốc tế theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao, hàng mang theo người theo tiêu chuẩn tư trang miễn thuế, hàng là vật dụng cuả người Nước Ta định cư ở quốc tế khi về nước mang theo .+ Hàng chuyển khẩu quá cảnh, mượn đường qua Nước Ta, hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu ; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu .+ Các loại nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu, gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất gia công với quốc tế .+ Hàng hóa, dịch vụ phân phối cho các đối tượng người tiêu dùng và trường hợp sau không chịu thuế giá trị ngày càng tăng ở khâu nhập khẩu : Hàng hoá nhập khẩu cung ứng trực tiếp cho tàu biển, máy bay, tàu hoả, phương tiện đi lại vận tải đường bộ khác từ Nước Ta đi quốc tế và từ quốc tế đến ( qua ) Nước Ta để đi tiếp đến quốc tế như đáp ứng xăng, dầu, nước và các loại thực phẩm, gồm có cả suất ăn ship hàng hành khách, đáp ứng các dịch vụ sửa chữa thay thế, làm vệ sinh phương tiện đi lại vận tải đường bộ quốc tế hoạt động giải trí luân chuyển hàng hoá, tư trang, hành khách từ Nước Ta đi quốc tế và từ quốc tế đến Nước Ta .+ Các loại hàng hoá xuất khẩu để bán miễn thuế tại các shop miễn thuế, tại các trường bay, bến cảng, nhà ga quốc tế và các cửa khẩu biên giới .+ Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng và các loại vàng chưa chế tác thành loại sản phẩm, mỹ nghệ đồ trang sức đẹp hay loại sản phẩm khác .+ Các loại thiết bị máy móc, phương tiện đi lại vận tải đường bộ chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà cơ sở có dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nhập khẩu để làm gia tài cố định và thắt chặt theo dự án Bất Động Sản đó. Trường hợp cơ sở nhập khẩu dây chuyền sản xuất thiết bị máy móc đồng nhất thuộc diện không chịu thuế giá trị ngày càng tăng nhưng trong dây chuyền sản xuất đồng nhất đó có cả loại thiết bị máy móc trong nước đã sản xuất được thì cũng không tính thuế giá trị ngày càng tăng cho cả dây chuyền sản xuất thiết bị máy móc đó .+ Vũ khí, khí tài chuyên dùng nhập khẩu ship hàng quốc phòng, bảo mật an ninh .+ Chuyển giao công nghệ tiên tiến theo pháp luật của Luật chuyển giao công nghệ tiên tiến .+ Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ở khâu nhập khẩu thì không phải chịu thuế giá trị ngày càng tăng .+ Sản phẩm nhập khẩu là tài nguyên tài nguyên khai thác chưa chế biến thành mẫu sản phẩm khác như : dầu thô, than đá, đá phiến, cát, đất hiếm, đá quý, quặng man-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng crommit, quặng emenhit, quặng apatit .Thue Gia Tri Gia Tang Doi Voi Hang Hoa Xuat Khau Nhap Khau

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Điểm Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng, Trường Đại Học Kinh Tế

1.3 Ðối tượng nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu

Là các tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí kinh doanh thương mại nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế ở Nước Ta không phân biệt ngành nghề, hình thức tổ chức triển khai kinh doanh thương mại và các tổ chức triển khai cá thể khác có nhập khẩu hàng hoá chịu thuế .

2. Căn cứ tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu (thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu)

Căn cứ tính thuế giá trị ngày càng tăng so với hàng hoá nhập khẩu là giá tính thuế và thuế suất .

2.1 Giá tính thuế

Giá tính thuế giá trị ngày càng tăng so với hàng hoá nhập khẩu là giá nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu .Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu trọn vẹn thì giá tính thuế giá trị ngày càng tăng hàng nhập khẩu là giá xác lập để tính thuế nhập khẩu .Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn một phần thuế nhập khẩu thì giá tính thuế giá trị ngày càng tăng là giá tính thuế được xác lập như đã xác lập giá tính thuế nhập khẩu và cộng với phần thuế nhập khẩu phải nộp ( sau khi đã trừ phần được giảm thuế nhập khẩu ) .

2.2.Thuế suất

Theo pháp luật tại Ðiều 8 Luật thuế giá trị ngày càng tăng năm 2008, văn bản hợp nhất Số 01 / VBHN-VPQH ngày 28 tháng 4 năm năm nay“ 1.17 Mức thuế suất 0 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải đường bộ quốc tế và sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị ngày càng tăng pháp luật tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau đây :a ) Chuyển giao công nghệ tiên tiến, chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu trí tuệ ra quốc tế ;b ) Dịch Vụ Thương Mại tái bảo hiểm ra quốc tế ;c ) Thương Mại Dịch Vụ cấp tín dụng thanh toán ;d ) Chuyển nhượng vốn ;đ ) Thương Mại Dịch Vụ kinh tế tài chính phái sinh ;e ) Dịch Vụ Thương Mại bưu chính, viễn thông ;g ) 18 Sản phẩm xuất khẩu lao lý tại khoản 23 Điều 5 của Luật này .Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Nước Ta, trong khu phi thuế quan ; sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ phân phối cho người mua quốc tế theo lao lý của nhà nước .2. Mức thuế suất 5 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ sau đây :a ) Nước sạch ship hàng sản xuất và hoạt động và sinh hoạt ;b ) 19 Quặng để sản xuất phân bón ; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây cối ;c ) 20 ( được bãi bỏ )d ) Thương Mại Dịch Vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ ship hàng sản xuất nông nghiệp ; nuôi trồng, chăm nom, phòng trừ sâu bệnh cho cây xanh ; sơ chế, dữ gìn và bảo vệ loại sản phẩm nông nghiệp ;đ ) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy hải sản chưa qua chế biến, trừ loại sản phẩm pháp luật tại khoản 1 Điều 5 của Luật này ;e ) Mủ cao su đặc sơ chế ; nhựa thông sơ chế ; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá ;g ) Thực phẩm tươi sống ; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và loại sản phẩm lao lý tại khoản 1 Điều 5 của Luật này ;h ) Đường ; phụ phẩm trong sản xuất đường, gồm có gỉ đường, bã mía, bã bùn ;i ) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các mẫu sản phẩm thủ công bằng tay khác sản xuất bằng nguyên vật liệu tận dụng từ nông nghiệp ; bông sơ chế ; giấy in báo ;k ) 21 ( được bãi bỏ )

Mọi Người Cũng Xem   Cách cắm tai nghe vào máy tính cổng trước của máy tính, cách bật cổng Âm thanh phía trước của máy tính

l) Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;

m ) Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, gồm có các loại quy mô, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và điều tra, thí nghiệm khoa học ;n ) Hoạt động văn hóa truyền thống, triển lãm, thể dục, thể thao ; màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật ; sản xuất phim ; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim ;o ) Đồ chơi cho trẻ nhỏ ; sách các loại, trừ sách lao lý tại khoản 15 Điều 5 của Luật này ;p ) Thương Mại Dịch Vụ khoa học, công nghệ tiên tiến theo pháp luật của Luật khoa học và công nghệ tiên tiến ;q ) 22 Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà tại xã hội theo pháp luật của Luật nhà ở .3. Mức thuế suất 10 % vận dụng so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ không lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. “

3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá nhập khẩu

Hàng hóa nhập khẩu có chịu thuế gtgt không ?

Theo quy định, thuế GTGT phải nộp = (Giá nhập khẩu khai báo + thuế nhập khẩu + thuế TTĐB) x thuế suất thuế GTGT

Trị giá hàng hoá nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu đồng thời được sử dụng để tính thuế giá trị ngày càng tăng. Trong lô hàng có trường hợp các loại sản phẩm có thuế suất giá trị ngày càng tăng khác nhau phải tính thuế giá trị ngày càng tăng riêng cho từng mẫu sản phẩm, sau đó tổng hợp lại tổng số thuế giá trị ngày càng tăng cho cả lô hàng .

Trình tự tính thuế giá trị gia tăng và cách tính thuế gtgt hàng xuất khẩu như thế nào?:

Mọi Người Cũng Xem   công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm

Bước1 : Xác định những loại sản phẩm nhập khẩu chịu thuế giá trị ngày càng tăng để tính thuế nhập khẩu trước làm địa thế căn cứ tính thuế giá trị ngày càng tăng. Cụ thể các trường hợp :+ Cả lô hàng nhập khẩu vừa chịu thuế nhập khẩu vừa chịu thuế giá trị ngày càng tăng : tính thuế nhập khẩu trước, sau đó có địa thế căn cứ tính thuế giá trị ngày càng tăng theo công thức trên .+ Lô hàng nhập khẩu chỉ có một số ít mẫu sản phẩm chịu thuế giá trị ngày càng tăng : tính thuế nhập khẩu cho cả lô hàng sau đó tính giá tính thuế giá trị ngày càng tăng những mẫu sản phẩm chịu thuế giá trị ngày càng tăng và tính thuế giá trị ngày càng tăng so với những loại sản phẩm đó .+ Cả lô hàng nhập khẩu có những loại sản phẩm được miễn giảm thuế nhập khẩu nhưng thuế giá trị ngày càng tăng không được miễn giảm thì giá tính thuế giá trị ngày càng tăng gồm có cả thuế nhập khẩu .Những loại sản phẩm nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng thì không chịu thuế giá trị ngày càng tăng .Bước 2 : Tính thuế giá trị ngày càng tăng :+ Xác định giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị ngày càng tăng .+ Xác định đúng chuẩn số thuế nhập khẩu phải nộp của hàng hoá chịu thuế giá trị ngày càng tăng .+ Xác định thuế suất thuế giá trị ngày càng tăng vận dụng cho loại sản phẩm đó .+ Tính thuế giá trị ngày càng tăng theo công thức .Bước 3 : Nộp thuế+ Tùy vào lọai hình cụ thể mà thời hạn nộp thuế sẽ khác nhau. Thời gian nộp thuế địa thế căn cứ theo lao lý tại Luật quản trị thuế và Luật thuế XNK .+ Số tiền thuế phải nộp địa thế căn cứ vào số liệu khai báo trên tờ khai nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu .

4. Khai báo hải quan và nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Hàng nhập khẩu có chịu thuế gtgt

– Cơ sở kinh doanh thương mại, người nhập khẩu hàng hoá chịu thuế giá trị ngày càng tăng phải kê khai và nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan hải quan thu thuế nhập khẩu .– Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các loại sách vở sử dụng khi khai báo hải quan triển khai như lao lý trong Luật thuế xuất nhập khẩu và các pháp luật cuả ngành hải quan .– Những hàng hoá nhập khẩu không thuộc diện chịu thuế giá trị ngày càng tăng, người nhập khẩu phải trình nộp các loại sách vở chứng tỏ .– Thời hạn nộp thuế giá trị ngày càng tăng được pháp luật như thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu .– Ðối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo đường xuất nhập cảnh, phi mậu dịch, nhập khẩu qua biên giới đất liền không thuộc diện xuất khẩu, nhập khẩu chính ngạch, hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng phải nộp thuế giá trị ngày càng tăng ngay khi nhập khẩu .– Thuế giá trị ngày càng tăng nộp vào ngân sách nhà nước bằng đồng Nước Ta .

=========================
Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

Công ty tư vấn Luật Phamlaw

Tầng 7 Tòa nhà ZenTower
số 12, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Hotline: 097.393.8866; Tổng đài tư vấn pháp luật chuyên sâu 1900 6284
Email : cskh.office4u@gmail.com

> xem thêm :

4.0

Related Posts

About The Author

Add Comment