Thuế môn bài 2022: Mức nộp bao nhiêu? Hạn nộp thế nào?

Thuế môn bài là khoản tiền mà doanh nghiệp, hộ, cá thể kinh doanh thương mại phải nộp định kỳ hàng năm hoặc khi mới ra sản xuất, kinh doanh thương mại. Mức nộp thuế môn bài hàng năm không lớn nhưng là nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc, trừ trường hợp được miễn .* Thuế môn bài là cách gọi thông dụng của người dân dùng để chỉ lệ phí môn bài .

1. Mức nộp thuế môn bài

* Mức thu đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (doanh nghiệp, hợp tác xã..)

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

TT Căn cứ thu Mức thu
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng 03 triệu đồng / năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống 02 triệu đồng / năm
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại, đơn vị chức năng sự nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác 01 triệu đồng / năm
– Mức thu lệ phí môn bài địa thế căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc ghi trong giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì địa thế căn cứ vào vốn góp vốn đầu tư ghi trong giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư hoặc văn bản quyết định hành động chủ trương góp vốn đầu tư .
– Tổ chức có biến hóa vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư thì địa thế căn cứ để xác lập mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài .
– Nếu vốn điều lệ hoặc vốn góp vốn đầu tư được ghi trong giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại hoặc giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ thì quy đổi ra tiền đồng Nước Ta để làm địa thế căn cứ xác lập mức lệ phí môn bài theo tỷ giá mua vào của ngân hàng nhà nước thương mại, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nơi người nộp lệ phí môn bài mở thông tin tài khoản tại thời gian người nộp lệ phí môn bài nộp tiền vào ngân sách nhà nước .
Lưu ý :
– Tổ chức thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu xây dựng hoặc ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại được xây dựng, được cấp ĐK thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm ; nếu xây dựng, được cấp ĐK thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì nộp 50 % mức lệ phí môn bài cả năm .
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại ( gồm có cả Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại ) khi hết thời hạn được miễn lệ phí môn bài ( năm thứ tư kể từ năm xây dựng doanh nghiệp ) : Nếu kết thúc trong thời hạn 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trường hợp kết thúc trong thời hạn 6 tháng cuối năm nộp 50 % mức lệ phí môn bài cả năm .
– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động giải trí có văn bản gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp hoặc cơ quan ĐK kinh doanh thương mại về việc tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trong năm dương lịch ( từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 ) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh thương mại với điều kiện kèm theo : Văn bản xin tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trước thời hạn phải nộp lệ phí theo pháp luật ( ngày 30/01 hàng năm ) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
Trường hợp tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại không bảo vệ điều kiện kèm theo nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính mức hưởng lương hưu mới nhất

* Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình

TT Doanh thu Mức nộp
1 Trên 500 triệu đồng / năm 01 triệu đồng / năm
2 Trên 300 đến 500 triệu đồng / năm 500.000 đồng / năm
3 Trên 100 đến 300 triệu đồng / năm 300.000 đồng / năm

Doanh thu để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài so với cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình, khu vực mới ra kinh doanh thương mại của hộ kinh doanh thương mại như sau :
Trường hợp 1 : Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình ( trừ cá thể cho thuê gia tài )
– Là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá thể năm trước liền kề của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ( không gồm có hoạt động giải trí cho thuê gia tài ) của các khu vực kinh doanh thương mại theo Thông tư 40/2021 / TT-BTC .
Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh thương mại sau đó ra kinh doanh thương mại trở lại không xác lập được lệch giá của năm trước liền kề thì lệch giá làm cơ sở xác lập mức thu lệ phí môn bài là lệch giá của năm tính thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại cùng quy mô, địa phận, ngành nghề theo lao lý tại Thông tư 40/2021 / TT-BTC .
Trường hợp 2 : Cá nhân có hoạt động giải trí cho thuê gia tài
Là lệch giá tính thuế thu nhập cá thể của các hợp đồng cho thuê gia tài của năm tính thuế. Trường hợp cá thể phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê gia tài tại một khu vực thì lệch giá để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài cho khu vực đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê gia tài của năm tính thuế .
Trường hợp cá thể phát sinh cho thuê gia tài tại nhiều khu vực thì lệch giá để làm địa thế căn cứ xác lập mức thu lệ phí môn bài cho từng khu vực là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê gia tài của các khu vực của năm tính thuế, gồm có cả trường hợp tại một khu vực có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê gia tài .
Nếu hợp đồng cho thuê gia tài lê dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể. Trường hợp cá thể, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình khai nộp thuế giá trị ngày càng tăng, thuế thu nhập cá thể một lần so với hợp đồng cho thuê gia tài lê dài trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài của một năm .
Lưu ý :
– Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình, khu vực sản xuất, kinh doanh thương mại ( thuộc trường hợp không được miễn lệ phí môn bài ) nếu ra sản xuất kinh doanh thương mại trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu ra sản xuất kinh doanh thương mại trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50 % mức lệ phí môn bài của cả năm .
– Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động giải trí có văn bản gửi cơ quan thuế quản trị trực tiếp hoặc cơ quan ĐK kinh doanh thương mại về việc tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại trong năm dương lịch ( từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 ) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh thương mại với điều kiện kèm theo : Văn bản xin tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan ĐK kinh doanh thương mại trước thời hạn phải nộp lệ phí theo pháp luật ( ngày 30/01 hàng năm ) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .

Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

>> Tổng đài tư vấn miễn phí về thuế 1900.6199 của LuatVietnam

thue mon baiMức thu thuế môn bài 2022 (Ảnh minh họa)
 

2. Hạn nộp thuế môn bài 2022

* Hạn nộp tiền thuế

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Số Mũi Gầy, Cách Tính Số Mũi Đan Cần Bắt

Thời hạn nộp thuế môn bài 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022.

– Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại ( gồm có cả đơn vị chức năng phụ thuộc vào, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ) khi kết thúc thời hạn được miễn lệ phí môn bài ( năm thứ tư kể từ năm xây dựng doanh nghiệp ) thì thời hạn nộp như sau :
+ Nếu kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời hạn miễn .
+ Nếu kết thúc thời hạn miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời hạn miễn .
– Hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại đã chấm hết hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sau đó hoạt động giải trí trở lại thì thời hạn nộp như sau :
+ Trường hợp ra hoạt động giải trí trong 6 tháng đầu năm : Chậm nhất là ngày 30/7 năm ra hoạt động giải trí .
+ Trường hợp ra hoạt động giải trí trong thời hạn 6 tháng cuối năm : Chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm ra hoạt động giải trí .

* Hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định 126 / 2020 / ND-CP, thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài như sau :
– Người nộp lệ phí môn bài ( trừ hộ kinh doanh thương mại, cá thể kinh doanh thương mại ) mới xây dựng ( gồm có cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thương mại ) hoặc có xây dựng thêm đơn vị chức năng phụ thuộc vào, khu vực kinh doanh thương mại hoặc khởi đầu hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại thực thi nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm xây dựng hoặc mở màn hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
Nếu trong năm có biến hóa về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin đổi khác .

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài.
 

3. 10 trường hợp được miễn thuế môn bài

Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định những trường hợp sau đây đuuợc miễn thuế môn bài:

( 1 ) Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại có lệch giá hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống .
( 2 ) Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu xây dựng hoặc ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại ( từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 ) so với :
– Tổ chức xây dựng mới ( được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới ) .
– Hộ mái ấm gia đình, cá thể, nhóm cá thể lần đầu ra hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
Xem chi tiết cụ thể : 10 trường hợp được miễn thuế môn bài

4. Đối tượng phải nộp thuế môn bài

Căn cứ Điều 2 Nghị định 139 / năm nay / NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020 / TT-BTC, người nộp lệ phí môn bài là tổ chức triển khai, cá thể hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn, gồm có :

TT Đối tượng nộp lệ phí môn bài
1 Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, công ty CP .
2 Tổ chức được xây dựng theo Luật Hợp tác xã .
3 Đơn vị sự nghiệp .
4 Tổ chức kinh tế tài chính của tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân .
5 Tổ chức khác hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
6 Chi nhánh, văn phòng đại diện thay mặt và khu vực kinh doanh thương mại của các tổ chức triển khai từ thứ tự số 1 đến số 5 .
7 Cá nhân, nhóm cá thể, hộ mái ấm gia đình hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền trong cá độ bóng đá "Cấp Tốc" cho tân binh

5. Mức phạt khi chậm nộp tờ khai, không nộp thuế môn bài

* Mức phạt đối với hành vi nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125 / 2020 / NĐ-CP, tùy thuộc vào thời hạn chậm nộp mà mức xử phạt sẽ khác nhau, đơn cử :

Hình thức Mức phạt Hành vi vi phạm
Cảnh cáo Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ .
Phạt tiền Từ 02 – 05 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 – 30 ngày, trừ trường hợp cảnh cáo ở trên .
Từ 05 – 08 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31 – 60 ngày .
Từ 08 – 15 triệu đồng – Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61 – 90 ngày .
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp .
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp .
– Không nộp các phụ lục theo pháp luật về quản trị thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp .
Từ 15 – 25 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời gian cơ quan thuế công bố quyết định hành động kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời gian cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế .
Lưu ý : Trường hợp số tiền phạt nếu vận dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa so với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp 11.5 triệu đồng .
Biện pháp khắc phục hậu quả :
– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế .
– Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế so với 02 hành vi sau :
+ Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp ;
+ Không nộp các phụ lục theo lao lý về quản trị thuế so với doanh nghiệp có thanh toán giao dịch link kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp .

* Tiền chậm nộp tiền vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ Điều 42 Nghị định 125 / 2020 / NĐ-CP, tiền phạt chậm nộp 01 ngày được tính như sau :

Tiền chậm nộp tiền phạt 01 ngày = 0,05% x Tiền phạt chậm nộp

Lưu ý :
– Số ngày chậm nộp tiền phạt gồm có cả ngày lễ hội, ngày nghỉ theo chính sách lao lý và được tính từ ngày sau đó ngày hết thời hạn nộp tiền phạt đến ngày liền kề trước ngày tổ chức triển khai, cá thể nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước .
– Không tính tiền chậm nộp tiền phạt trong các trường hợp sau :
+ Trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định hành động phạt tiền .
+ Trong thời hạn xem xét, quyết định hành động miễn tiền phạt .
+ Số tiền phạt chưa đến hạn nộp trong trường hợp được nộp tiền phạt nhiều lần .

– Nếu tổ chức, cá nhân không tự giác nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm thông báo, đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt theo quy định.

Kết luận: Mức thuế môn bài 2022 vẫn giữ nguyên nhưng có một số điểm khác về mức phạt chậm nộp, hạn nộp hồ sơ khai lệ phí. Hạn nộp thuế môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01//2022.

Nếu có vướng mắc về thuế – phí – hóa đơn, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6199 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> Tổng hợp mức phạt về hóa đơn áp dụng từ 05/12/2020

Related Posts

About The Author

Add Comment