Thuế sử dụng đất là gì? Cách tính tiền thuế sử dụng nhà đất hàng năm?

Thuế sử dụng đất là gì ? Cách tính thuế sử dụng đất hàng năm ? Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất ? Các trường hợp phải đóng thuế sử dụng đất theo pháp luật của pháp lý .

Đất đai là tài nguyên quý giá, được nhìn nhận là nguồn nội lực có vai trò quan trọng so với mọi vương quốc trong đời sống kinh tế tài chính, chính trị và xã hội. Việt Nam đã ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 đất đai được xác lập là thuộc sở hữu toàn dân và dân cư có quyền được sử dụng, điều này được biểu lộ qua việc tổ chức triển khai, cá thể khi được công nhận quyền sử dụng đất hoàn toàn có thể thực thi các quyền sử dụng, định đoạt so với đất đai.

Đồng thời, pháp luật cũng quy định bên cạnh việc được hưởng các quyền mà Nhà nước công nhận thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ với nhà nước qua các khoản đóng góp về thuế khi sử dụng đất hàng năm. Quy định này không chỉ đảm bảo việc sử dụng đất có hiệu quả mà còn góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vậy, người sử dụng đất cần phải nộp thuế sử dụng đất hàng năm khi nào và các khoản nộp này được tính như thế nào? 

1. Thuế sử dụng đất là gì?

Thuế sử dụng đất là loại thuế mà người sử dụng đất phải nộp trong quy trình sử dụng đất. Đây là một loại thuế gián thu được vận dụng so với quyền sử dụng đất. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức triển khai, cá thể có quyền sử dụng đất, được Nhà nước giao quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp phát sinh nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất hàng năm

Hiện nay, thực thi theo pháp luật tại Luật đất đai năm 2013, đất đai được phân loại thành hai nhóm đa phần gồm có các loại đất sử dụng trong nông nghiệp và phi nông nghiệp. Các loại đất này đều được pháp luật là đối tượng người dùng mà những cá thể, tổ chức triển khai khi sử dụng phải đóng thuế sử dụng đất hằng năm theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. Theo đó, việc đóng thuế sử dụng đất hàng năm sẽ phát sinh khi có điều kiện kèm theo đơn cử như sau : – Việc đóng thuế sử dụng đất hàng năm do các tổ chức triển khai, cá thể đã được công nhận về quyền sử dụng đất hoặc do những người đang thực tiễn sử dụng đất triển khai. – Loại đất mà cá thể, tổ chức triển khai sử dụng được xác lập là một trong các đối tượng người dùng mà pháp lý ghi nhận là đối tượng người dùng phải chịu thuế, gồm có : + Các loại đất được sử dụng trong nông nghiệp như đất trồng trọt, trồng rừng hay nuôi trồng thủy hải sản. + Các loại đất được sử dụng ngoài mục tiêu nông nghiệp ( hay còn gọi là đất phi nông nghiệp ) như đất ở, đất được sử dụng nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại hoặc sản xuất hay các loại đất khác thuộc nhóm này thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế nhưng được sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại.

Tien-thue-su-dung-datTien-thue-su-dung-dat

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Xem thêm: Thuế đất phi nông nghiệp là gì? Khi nào phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Lưu ý:

Các loại đất được xác lập là đối tượng người tiêu dùng không phải chịu thuế sử dụng đất hàng năm theo pháp luật gồm có : – Các loại đất có rừng hay đồng cỏ tự nhiên, đất chuyên dùng hay đất để ở thuộc nhóm đất nông nghiệp. – Các loại đất được phân loại là phi nông nghiệp nhưng không được sử dụng vào kinh doanh thương mại như các loại đất sử dụng vì công cộng, đất dùng làm cơ sở tôn giáo, nghĩa trang, nghĩa trang, đình đền, từ đường, đất sông ngòi, kênh, rạch, thiết kế xây dựng trụ sở hay sử dụng trong quốc phòng, bảo mật an ninh, …

3. Căn cứ cách tính thuế sử dụng đất hằng năm

– Cách tính thuế sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp:

Theo lao lý tại Điều 5 Luật thuế phi nông nghiệp năm 2010, hướng dẫn bởi Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC thuế sử dụng đất hàng năm so với các loại đất phi nông nghiệp được xác lập như sau :

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp = Giá tính thuế   x  Thuế suất

Trong đó :

Xem thêm: Đất phi nông nghiệp là gì? Quy định về đất phi nông nghiệp?

– Giá tính thuế = Diện tích đất tính thuế x Giá 1 mét vuông đất + Diện tích đất tính thuế trong trường hợp này được tính là các diện tích quy hoạnh mà người sử dụng đất đang sử dụng xác lập đơn cử theo Khoản 2 Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. + Đối với giá của 1 mét vuông đất được xác lập là giá do chính Ủy ban nhân dân các tỉnh lao lý, có thời hạn không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 5 năm kiểm soát và điều chỉnh một lần ( Theo Khoản 3 Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 ) – Thuế suất dùng làm địa thế căn cứ để tính thuế sử dụng đất hàng năm với đất phi nông nghiệp được xác lập theo lao lý tại Điều 7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 ( Hướng dẫn tại Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC ) như sau : + Mức thuế suất 0,03 % được vận dụng trong các trường hợp như phần đất nằm trong hạn mức ; đất ở gắn liền với nhà được thiết kế xây dựng nhiều tầng, nhiều hộ ở hoặc nhà nhà ở hay khu công trình dưới mặt đất ; đất được dùng vào sản xuất, kinh doanh thương mại ( gồm có đất thuộc đối tượng người tiêu dùng không chịu thuế nhưng chuyển mục tiêu sang ) và đất trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư phân kỳ. + Mức thuế suất 0,07 % được vận dụng trong trường hợp đất vượt hạn mức nhưng chưa quá 3 lần. + Trong trường hợp có diện tích quy hoạnh đất sử dụng vượt hạn mức 3 lần, đất chưa hoặc sử dụng nhưng sai mục tiêu thì mức thuế suất được vận dụng là 0,15 %. + Riêng trường hợp đất được sử dụng là đất có được qua việc lấn chiếm thì thuế suất được xác lập là 0,2 %

Xem thêm: Những khoản thu nào là khoản thu tài chính từ đất đai?

– Cách tính thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp:

Theo lao lý tại Điều 5 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, thuế sử dụng đất hàng năm so với đất nông nghiệp được xác lập bằng định suất thuế trên cơ sở hạng đất, diện tích quy hoạnh của đất được sử dụng, đơn cử : – Phần diện tích quy hoạnh được xác lập làm địa thế căn cứ tính thuế chính là diện tích quy hoạnh mà người sử dụng đất được giao hoặc do người sử dụng đất kê khai. – Hạng đất được xác lập để tính định suất thuế được phân loại trên cơ sở của nhiều yếu tố như chất đất, vị trí, địa hình, các điều kiện kèm theo về khí hậu, thời tiết hoặc tưới tiêu. Theo đó, đất trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy hải sản gồm 6 hạng, đất trồng cây nhiều năm phân thành 5 hạng. Việc phân loại hạng đất này mang đặc thù không thay đổi lê dài trong 10 năm và chỉ được kiểm soát và điều chỉnh trong thời hạn này nếu như Nhà nước có góp vốn đầu tư đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao. – Về định suất thuế để làm địa thế căn cứ tính thuế cho người sử dụng được xác lập tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 như sau : + Định suất thuế được vận dụng so với đất được sử dụng để trồng cây hàng năm và thủy hải sản được xác lập lần lượt theo hạng đất là 550 kg thóc / ha, 460 kg thóc / ha, 370 kg thóc / ha, 280 kg thóc / ha, 180 kg thóc / ha và 50 kg thóc / ha. + Đối với các hạng đất dùng trong trồng cây nhiều năm, định suất thuế được xác lập là 650 kg thóc / ha, 550 kg thóc / ha, 400 kg thóc / ha, 200 kg thóc / ha và 80 kg thóc / ha.

Lưu ý: 

Xem thêm: Có được đòi lại đất khi bỏ đi không sử dụng trong 23 năm không?

Mọi Người Cũng Xem   Cách Bấm Máy Tính Đạo Hàm Lớp 12, Tính Đạo Hàm Bằng Máy Tính Casio Fx
– Riêng trong trường hợp nếu người sử dụng đất trồng cây ăn quả lâu năm trên đất hàng năm thì thuế được xác lập theo hạng đất, theo đó nếu đất nằm trong hạng từ 4 đến 6 thì thuế thu sẽ bằng của đất trồng cây hàng năm. Nếu đất nằm trong 3 hạng đầu thì mức thuế sẽ tính bằng gấp 1,3 lần. – Mức thuế được vận dụng riêng với trường hợp đất được trồng cây nhiều năm để thu hoạch một lần, cây lấy gỗ được tính bằng 4 % giá trị của sản lượng gỗ khai thác được – Như vậy, hoàn toàn có thể xác lập đặc trưng của thuế sử dụng đất hàng năm so với đất nông nghiệp được tính trên cơ sở sản lượng thóc nhưng thuế được thu bằng tiền. Tiền thuế được xác lập trên cơ sở giá thóc do phía Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý nhưng phải bảo vệ không được thấp hơn quá 10 % so với thị trường tại địa phương đó. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, người nộp thuế hoàn toàn có thể nộp thuế bàng thóc nếu được quản trị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động ( Theo pháp luật tại Điều 17 Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 )

4. Có phải đóng tiền thuế sử dụng đất hàng năm không?

Tóm tắt câu hỏi:

Mảnh đất 200 mét vuông của nhà tôi từ trước đến nay được miễn thuế sử dụng đất do bố tôi là Liệt sĩ. Nay mẹ tôi đã già đã ra công chứng khuyến mãi cho tôi, hộ khẩu thường trú mẹ tôi vẫn đứng chủ hộ và có tôi trong hộ khẩu theo địa chỉ đó. Vậy tôi có đóng tiền thuế sử dụng đất hằng năm hay không ?

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại khoản 5 Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 thì trường hợp sau đây sẽ được miễn thuế :

“5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn.”

Xem thêm: Thủ tục cấp sổ đỏ khi mua đất từ năm 2011

Căn cứ theo pháp luật trên, nếu bạn hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng thì bạn sẽ được miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp so với diện tích quy hoạnh đất ở trong hạn mức. Còn nếu bạn không thuộc trường hợp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng thì bạn chỉ được giảm 50 % tiền thuế theo lao lý tại khoản 3 Điều 10 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010.

5. Cơ quan ra quyết định miễn giảm tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp

Việc miễn thuế, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết số 55/2010 / QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm Thuế sử dụng đất nông nghiệp ; Nghị định số 20/2011 / NĐ-CP ngày 23/3/2011 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010 / QH12 của Quốc hội về miễn, giảm Thuế sử dụng đất nông nghiệp do các cơ quan sau có thẩm quyền xử lý : cơ quan Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế. Theo Quyết định số 749 / QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng Cục Thuế về quy trình tiến độ miễn thuế, giảm thuế thì với mỗi cơ quan có thẩm quyền xử lý miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan ra quyết định hành động khác nhau. Theo đó :

1. Giải quyết miễn thuế, giảm thuế thuộc thẩm quyền của cục thuế và chi cục thuế

* Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế so với người nộp thuế do Chi cục Thuế trình Cục Thuế để quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế theo thẩm quyền pháp luật. Phòng Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán thuộc Cục Thuế, Đội Tổng hợp – Nghiệp vụ – Dự toán thuộc Chi cục Thuế đảm nhiệm hồ sơ miễn giảm thuế do Chi cục Thuế chuyển đến thực thi như sau : – Thẩm định hồ sơ miễn thuế, giảm thuế do Chi cục Thuế chuyển đến, gồm : Tờ trình, hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của người nộp thuế và các tài liệu phát sinh trong quy trình xử lý miễn thuế, giảm thuế tại Chi cục Thuế, văn bản quy phạm pháp luật vận dụng. Trường hợp qua kiểm tra phát hiện yếu tố chưa rõ thì lập Thông báo về việc báo cáo giải trình, bổ trợ thông tin, tài liệu chuyển bộ phận Phòng Hành chính-Lưu trữ thuộc Cục Thuế thành phố TP. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ; Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố khác ; Đội Hành chính-Nhân sự-Tài vụ-Ấn chỉ thuộc Chi cục Thuế gửi Chi cục Thuế. – Căn cứ tác dụng kiểm tra và báo cáo giải trình bổ trợ ( nếu có ), thực thi :

Xem thêm: Kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi sang tên chuyển nhượng

+ Trường hợp đủ điều kiện kèm theo được miễn, giảm một phần số thuế người nộp thuế đề xuất thì : dự thảo thông tin số tiền thuế không đủ điều kiện kèm theo được miễn thuế ( giảm thuế ) trong đó ghi rõ số tiền thuế không đủ điều kiện kèm theo được miễn, giảm thuế ; đồng thời dự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế so với số thuế đủ điều kiện kèm theo miễn, giảm kèm theo hàng loạt hồ sơ miễn thuế, giảm thuế chuyển đến bộ phận Pháp chế để đánh giá và thẩm định trước khi trình thủ trưởng cơ quan thuế duyệt ký. Sau khi nhận được quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế của Bộ Tài chính ( Tổng cục Thuế ), các phòng Kiểm tra thuế thuộc Cục Thuế ; Đội Kiểm tra thuế và Đội thuế liên xã, phường, thị xã thuộc Chi cục Thuế, phòng Quản lý thuế thu nhập cá thể thuộc Cục Thuế ; Đội ( hoặc bộ phận ) Quản lý thuế thu nhập cá thể thuộc Chi cục Thuế, phòng Kê khai và kế toán thuế thuộc Cục Thuế ; Đội Kê khai-kế toán thuế và tin học thuộc Chi cục Thuế, phòng / bộ phận Quản lý các khoản thu từ đất thuộc Cục Thuế có công dụng quản trị các khoản thu từ đất, Chi cục Thuế triển khai báo cáo giải trình và theo dõi so với hồ sơ miễn thuế, giảm thuế và tàng trữ hồ sơ theo từng người nộp thuế theo pháp luật. * Thẩm định quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế – Bộ phận Pháp chế triển khai thẩm định và đánh giá về pháp chế so với hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo nội dung đánh giá và thẩm định pháp luật tại Quy chế đánh giá và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính tại cơ quan thuế các cấp của Tổng cục Thuế, trong đó gồm có các nội dung như : thủ tục hồ sơ đề xuất miễn thuế, giảm thuế, địa thế căn cứ pháp lý xác lập đối tượng người tiêu dùng và trường hợp miễn thuế, giảm thuế, thẩm quyền và trình tự phát hành quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế. Bộ phận pháp chế chuyển trả tác dụng thẩm định và đánh giá kèm theo hàng loạt hồ sơ đến bộ phận đã ý kiến đề nghị thẩm định và đánh giá. – Các bộ phận xử lý hồ sơ miễn thuế, giảm thuế ( bộ phận đề xuất đánh giá và thẩm định ) có tương quan, ngay khi nhận được hiệu quả đánh giá và thẩm định do bộ phận Pháp chế chuyển đến, triển khai : + Nếu tác dụng thẩm định và đánh giá nhất trí với nội dung dự thảo : trình thủ trưởng cơ quan thuế duyệt, ký quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế. Thời gian thực thi ngay trong ngày hoặc chậm nhất đầu giờ ngày thao tác tiếp theo. + Nếu hiệu quả thẩm định và đánh giá không nhất trí với nội dung dự thảo : tổng hợp quan điểm và yêu cầu hướng giải quyết và xử lý trình thủ trưởng cơ quan thuế xem xét quyết định hành động .

Xem thêm: Trình tự, thủ tục thu tiền sử dụng đất

* Quyết định miễn thuế, giảm thuế và triển khai miễn thuế, giảm thuế Quyết định miễn thuế, giảm thuế thì Thủ trưởng cơ quan thuế duyệt hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, ký quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế theo thẩm quyền lao lý.

2. Giải quyết miễn thuế, giảm thuế thuộc thẩm quyền của bộ tài chính (Tổng cục thuế)

* Giải quyết hồ sơ miễn thuế, giảm thuế Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ quản trị thuế thu nhập cá thể triển khai : – Phân tích hồ sơ miễn thuế, giảm thuế của người nộp thuế gồm có : Tờ trình, các tài liệu phát sinh trong quy trình xử lý miễn thuế, giảm thuế của Cục Thuế / Chi cục Thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế của người nộp thuế, văn bản quy phạm pháp luật vận dụng. Trường hợp qua nghiên cứu và phân tích hồ sơ miễn giảm thuế phát hiện yếu tố chưa rõ thì lập Thông báo về việc báo cáo giải trình, bổ trợ thông tin, tài liệu chuyển Văn phòng ( Phòng Hành chính – Lưu trữ ) để gửi Cục Thuế. – Căn cứ hiệu quả nghiên cứu và phân tích hồ sơ miễn thuế, hiarm thuế : + Trường hợp đủ điều kiện kèm theo được miễn, giảm một phần số thuế người nộp thuế ý kiến đề nghị thì : dự thảo thông tin số tiền thuế không đủ điều kiện kèm theo được miễn thuế ( giảm thuế ) trong đó ghi rõ số tiền thuế không đủ điều kiện kèm theo được miễn, giảm thuế ; đồng thời dự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế so với số thuế đủ điều kiện kèm theo miễn, giảm kèm theo hàng loạt hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gửi đến Vụ Pháp chế để thẩm định và đánh giá trước khi trình chỉ huy Tổng cục Thuế duyệt ký hoặc ký trình chỉ huy Bộ Tài chính duyệt ký theo thẩm quyền .
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính kpi cho từng nhân viên

Xem thêm: Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đã có từ lâu

* Thẩm định hồ sơ miễn thuế, giảm thuế :

Vụ Pháp chế: khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định miễn thuế, giảm thuế thực hiện thẩm định dự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế theo quy định và chuyển kết quả thẩm định kèm theo toàn bộ hồ sơ cho Vụ đã đề nghị thẩm định.

Căn cứ tác dụng thẩm định và đánh giá do Vụ Pháp chế chuyển đến, Vụ Kê khai và kế toán thuế, Vụ Quản lý thuế thu nhập cá thể, triển khai : + Nếu tác dụng đánh giá và thẩm định nhất trí với dự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế thì trình chỉ huy Tổng cục Thuế duyệt, ký Quyết định miễn thuế, giảm thuế hoặc ký trình chỉ huy Bộ Tài chính ký duyệt Quyết định miễn thuế, giảm thuế. Thời gian triển khai ngay trong ngày hoặc chậm nhất đầu giờ ngày thao tác tiếp theo. + Nếu tác dụng thẩm định và đánh giá không nhất trí với dự thảo Quyết định miễn thuế, giảm thuế thì tổng hợp quan điểm và xem xét trình chỉ huy Tổng cục Thuế quyết định hành động. * Quyết định miễn thuế, giảm thuế và triển khai miễn thuế, giảm thuế Quyết định miễn thuế, giảm thuế : Lãnh đạo Tổng cục Thuế duyệt, ký quyết định hành động miễn thuế, giảm thuế theo thẩm quyền pháp luật.

6. Quy định về việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Nộp tiền sử dụng đất khi làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất

Luật sư cho tôi hỏi : Tôi đang đóng thuế nhà đất từ năm 2003 -> 2011, tôi không nhận được giấy báo thuế bốn năm liền. Tôi liên hệ phòng thuế được nhu yếu nộp các sách vở có tương quan. Sau đó, phường cấp mã số thuế mới mà không liên tục mã số cũ có đúng hay không ? Và hai nền đất liền kề như nhau kê khai khác năm diện tích quy hoạnh như nhau, giá vận dụng 1 m vuông đất do phường lao lý khác nhau. Vậy thông số thuế đất là khác nhau hay giống nhau. Xin cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về mã số thuế đất:

Căn cứ Điều 13 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC về việc cấp mã số thuế như sau : “ 1. Người nộp thuế được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo pháp luật tại Thông tư này để thực thi kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. 2. Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo lao lý tại Luật quản trị thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mã số thuế đã cấp được liên tục sử dụng trong việc triển khai kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với ngân sách nhà nước. Điều 14 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC pháp luật thủ tục cấp mã số thuế như sau : – Đối với tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình và cá thể kinh doanh thương mại, thủ tục ĐK cấp mã số thuế thực thi theo lao lý tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành .

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước cho thuê sử dụng đất

– Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể không kinh doanh thương mại : + Hồ sơ ĐK cấp mã số thuế là hồ sơ khai thuế phải nộp của năm tiên phong, gồm có : + + Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu. + + Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu so với người quốc tế có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. + Trường hợp người nộp thuế chưa có mã số thuế theo pháp luật tại Luật quản trị thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Chi cục Thuế địa thế căn cứ hồ sơ ĐK cấp mã số thuế thực thi cấp mã số thuế và thông tin mã số thuế cho người nộp thuế. Mã số thuế cấp cho hộ mái ấm gia đình, cá thể không kinh doanh thương mại được cơ quan thuế ghi trên Thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. + Trường hợp người nộp thuế có nhiều hơn một thửa đất thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ ĐK cấp mã số thuế tại một trong các Chi cục Thuế nơi có thửa đất chịu thuế. Trường hợp nơi ĐK hộ khẩu trùng với nơi có thửa đất chịu thuế thì người nộp thuế phải thực thi nộp hồ sơ ĐK cấp mã số thuế tại Chi cục Thuế nơi có hộ khẩu thường trú. + Trường hợp có nhiều người thay mặt đứng tên đồng sở hữu trên Giấy ghi nhận thì người đại diện thay mặt theo uỷ quyền hợp pháp của những người thay mặt đứng tên đồng sở hữu trên Giấy ghi nhận được cấp mã số thuế. Mã số thuế của người đại diện thay mặt được sử dụng để khai, nộp thuế so với tổng thể các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên cùng một tỉnh / thành phố hoặc khai thuế, nộp thuế so với tổng thể các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên địa phận tỉnh / thành phố khác cho bản thân người đại diện thay mặt. Theo pháp luật trên, mã số thuế đất được cấp theo hồ sơ khai thuế đất nộp của năm tiên phong, được sử dụng trong thời hạn sử dụng đất phi nông nghiệp. Mặt khác, thẩm quyền cấp mã số thuế đất là Chi cục thuế. Theo như bạn trình diễn, phường cấp mã số thuế đất mới như bạn trình diễn là không đúng pháp luật pháp lý.

Thứ hai, về hệ số thuế đất:

Căn cứ Điều 6 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 quy định giá tính thuế như sau : “ 1. Giá tính thuế so với đất được xác lập bằng diện tích quy hoạnh đất tính thuế nhân với giá của 1 mét vuông đất. 2. Diện tích đất tính thuế được lao lý như sau : a ) Diện tích đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất trong thực tiễn sử dụng. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất tính thuế. Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thiết kế xây dựng khu công nghiệp thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế không gồm có diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng kiến trúc sử dụng chung ; b ) Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà căn hộ cao cấp gồm có cả trường hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh thương mại thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế được xác lập bằng thông số phân chia nhân với diện tích quy hoạnh nhà của từng tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng. Hệ số phân chia được xác lập bằng diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà nhà ở chia cho tổng diện tích quy hoạnh nhà của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng. Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà căn hộ cao cấp có tầng hầm dưới đất thì 50 % diện tích quy hoạnh tầng hầm dưới đất của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng trong tầng hầm dưới đất được cộng vào diện tích quy hoạnh nhà của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng để tính thông số phân chia ; c ) Đối với khu công trình kiến thiết xây dựng dưới mặt đất thì vận dụng thông số phân chia bằng 0,5 diện tích quy hoạnh đất kiến thiết xây dựng chia cho tổng diện tích quy hoạnh khu công trình của các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng. 3. Giá của 1 mét vuông đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý và được không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012. ” Như vậy, nếu như hai nền đất liền kề nhau, cùng mục tiêu sử dụng đất, diện tích quy hoạnh như nhau, kê khai khác năm nhưng trong cùng một chu kỳ luân hồi tính thuế thì giá tính thuế là như nhau.
Mọi Người Cũng Xem   Ý Nghĩa Số 37... "Giải Mã" ý nghĩa Số 37 Trong Sim Số Đẹp

7. Trường hợp miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư cho em hỏi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp về 1 số ít yếu tố được không ? 1. Theo em được biết những người thuộc diện giải tỏa đền bù thì được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong vòng 5 năm vì nguyên do để người dân không thay đổi đời sống là đúng hay sai ? 2. Trước đây việc sử dụng đất do tự mình khám phá thì việc nộp thuế thì em hoàn toàn có thể gật đầu được, còn giờ đây mình thuộc diện giải tỏa và được bồi thường vì sao dân cũng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Em mong luật sư giải đáp hộ cho em được không. Em xin chân thành cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất, về việc miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo lao lý tại Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 được hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC thì một trong những trường hợp được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là Hộ mái ấm gia đình, cá thể trong năm bị tịch thu đất ở theo quy hoạch, kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm thực tiễn có tịch thu so với đất tại nơi bị tịch thu và đất tại nơi ở mới. Theo lao lý trên, chỉ được miễn thuế trong năm thực tiễn có tịch thu so với đất tại nơi bị tịch thu và đất tại nơi ở mới, không phải là miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong vòng 05 năm.

Thứ hai, về việc nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo lao lý tại Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 và được hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC về đối tượng người dùng chịu thuế như sau : – Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị pháp luật tại “ Luật đất đai năm 2013 ” và các văn bản hướng dẫn thi hành. – Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm : + Đất thiết kế xây dựng khu công nghiệp gồm có đất để kiến thiết xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu công nghiệp và các khu sản xuất, kinh doanh thương mại tập trung chuyên sâu khác có cùng chính sách sử dụng đất ; + Đất làm mặt phẳng kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại gồm có đất để kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ; kiến thiết xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các khu công trình khác ship hàng cho sản xuất, kinh doanh thương mại ( kể cả đất làm mặt phẳng kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trong khu công nghệ cao, khu kinh tế tài chính ) ; + Đất để khai thác tài nguyên, đất làm mặt phẳng chế biến tài nguyên, trừ trường hợp khai thác tài nguyên mà không tác động ảnh hưởng đến lớp đất mặt hoặc mặt đất ; Ví dụ 1 : Công ty A được nhà nước cho thuê đất để khai thác than, trong tổng diện tích quy hoạnh đất được thuê là 2000 mét vuông đất có 1000 mét vuông trên mặt đất là đất rừng, còn lại là mặt phẳng cho việc khai thác và sản xuất than. Việc khai thác than không tác động ảnh hưởng đến diện tích quy hoạnh đất rừng, thì phần diện tích quy hoạnh đất rừng đó không thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế. – Đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm gồm có đất để khai thác nguyên vật liệu và đất làm mặt phẳng chế biến, sản xuất vật tư thiết kế xây dựng, làm đồ gốm. – Đất phi nông nghiệp pháp luật tại Điều 2 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC được các tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại. Như vậy, nếu việc sử dụng đất của mái ấm gia đình bạn thuộc 01 trong các trường hợp trên thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm. Theo như bạn trình diễn, đất này là đất được bồi thường khi Nhà nước tịch thu đất do đó mái ấm gia đình bạn được tương hỗ miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong năm trong thực tiễn so với đất tại nơi ở mới.

8. Đối tượng được giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tóm tắt câu hỏi:

Cho em hỏi trường hợp nào được giảm thuế sử dụng nhà đất. Em là lao động chính trong nhà hiện đang nuôi bốn người gồm chồng và hai con nhỏ hiện đang học lớp 8 và 4 tuổi, giờ thuế nhà em ở địa chỉ 8/6/7 đường Lê Văn Quới, Quận Bình Tân phải đóng là 216 triệu đồng. Em không có năng lực để giao dịch thanh toán. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp em nhé. Em cám ơn nhiều.

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 pháp luật đối tượng người tiêu dùng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm : “ 1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. 2. Đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp gồm có : đất thiết kế xây dựng khu công nghiệp ; đất làm mặt phẳng kiến thiết xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại ; đất khai thác, chế biến tài nguyên ; đất sản xuất vật tư kiến thiết xây dựng, làm đồ gốm. 3. Đất phi nông nghiệp lao lý tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại. ”

doi-tuong-duoc-giam-tien-thue-su-dung-dat-phi-nong-nghiep

Luật sư tư vấn đối tượng được giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:1900.6568

Theo lao lý tại Điều 11 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC, các trường hợp được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm : – Giảm 50 % số thuế phải nộp trong các trường hợp sau : + Đất của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thuộc nghành khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư ; dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả ; đất của doanh nghiệp sử dụng từ 20 % đến 50 % số lao động là thương bệnh binh, thương bệnh binh. + Danh mục nghành khuyến khích góp vốn đầu tư ( khuyến mại góp vốn đầu tư ), nghành nghề dịch vụ đặc biệt quan trọng khuyến khích góp vốn đầu tư ( đặc biệt quan trọng khuyễn mãi thêm góp vốn đầu tư ), địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả triển khai theo pháp luật của pháp lý về góp vốn đầu tư. + Số lao động là thương bệnh binh, thương bệnh binh phải là lao động tiếp tục trung bình năm theo lao lý tại Thông tư số 40/2009 / TT-LĐTBXH ngày 03/12/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và các văn bản sửa đổi bổ trợ. – Đất ở trong hạn mức tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả.

– Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

– Người nộp thuế gặp khó khăn vất vả do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20 % đến 50 % giá tính thuế. Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi có đất bị thiệt hại. Theo thông tin bạn phân phối, mái ấm gia đình bạn có nhà ở địa chỉ : 8/6/7 đường Lê Văn Quới, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nhưng bạn không nói rõ vùng của bạn có phải là vùng kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, khuyến mại góp vốn đầu tư, … hay không ? Do đó, nếu mái ấm gia đình bạn đang sử dụng đất ở vùng kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả, tặng thêm góp vốn đầu tư, … thì bạn sẽ được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu mái ấm gia đình bạn không thuộc một trong các trường hợp trên sẽ không được giảm tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Related Posts

About The Author

Add Comment