Hướng dẫn tính thuế nhập khẩu và thuế GTGT của hàng nhập khẩu

Thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và thuế GTGT của hàng nhập khẩu đều được hải quan tính toán trên tờ khai. Vậy kế toán có hiểu được cách tính các mức thuế trên và cách kiểm tra để biết doanh nghiệp đã được tính đúng?

Tính thuế xuất khẩu

>>> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai Thuế Tiêu thụ đặc biệt

Bài viết dưới đây, các kế toán trưởng tại lớp học kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể cách xác lập giá tính thuế, các mức thuế và nơi tra thuế suất cũng như thứ tự triển khai các loaih thuế trong hàng nhập khẩu và xuất khẩu .

1. Căn cứ tính thuế nhập khẩu (NK)

Đối với mặt hành áp dụng thuế suất thuế Nhập khẩu theo tỷ lệ phần trăm:

– Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan;

– Giá tính thuế từng mẫu sản phẩm ;
– Thuế suất từng loại sản phẩm ;
– Tỷ giá tính thuế ;
– Đồng tiền nộp thuế .

Đối với mặt hàng áp dụng thuế nhập khẩu tuyệt đối:

– Số lượng từng mẫu sản phẩm thực tiễn xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan ;
– Mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa ;
– Tỷ giá tính thuế ;
– Đồng tiền nộp thuế .

2. Giá tính thuế nhập khẩu (NK)

Giá tính thuế nhập khẩu:

– Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả đến cửa khẩu nhập đầu tiên – giá CIF;

– Thường được xác định bằng cách áp dụng theo thứ tự 3 phương pháp và dừng lại ở phương pháp xác định được giá tính thuế.

+ Phương pháp 1 : Theo trị giá thanh toán giao dịch
+ Phương pháp 2 : Theo giá trị thanh toán giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu giống hệt
+ Phương pháp 3 : Theo giá trị thanh toán giao dịch của sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu tương tự như

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tuổi theo pháp luật-tuvi365

Lưu ý khi xác định giá tính thuế XNK:

– Ðối với hàng hoá XNK, nếu có hợp đồng mua bán và có đủ các chứng từ hợp lệ, đủ điều kiện để xác định giá tính thuế thì giá tính thuế được xác định theo hợp đồng.

– Trong trường hợp hàng hoá XNK theo phương thức khác hoặc giá ghi trên hợp đồng quá thấp so với giá mua bán tối thiểu thực tế tại cửa khẩu, thì giá tính thuế áp dụng theo biểu giá do Chính phủ quy định.

– Giá tính thuế tính bằng đồng Nước Ta. Ngoại tệ được quy đổi ra đồng Nước Ta theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng nhà nước công bố .

3. Thuế suất thuế nhập khẩu (NK)

Thuế suất thuế nhập khẩu 

Thuế suất thuế nhập khẩu sử dụng thuế suất tỷ suất %, mức tuyệt đối, phân biệt cho từng loại sản phẩm nhằm mục đích hướng dẫn hoạt động giải trí nhập khẩu. Ngoài ra còn phân biệt theo khu vực thị trường, nhằm mục đích triển khai chủ trương thương mại của Nhà nước .

Bao gồm :

Thuế suất ưu đãi:

+ Áp dụng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ thực thi đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nước Ta ; học kế toán thực tiễn ở đâu tốt nhất tphcm
+ Người nộp thuế tự khai và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về xuất xử sản phẩm & hàng hóa để làm cơ sở xác lập mức thuế suất nhập khẩu tặng thêm .

Thuế suất ưu đãi đặc biệt:

+ Áp dụng so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ thực thi tặng thêm đặc biệt quan trọng về thuế nhập khẩu với Nước Ta theo thể chế khu vực thương mại tự do ( FTA ), liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận tiện cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp khuyến mại đặc biệt quan trọng khác .
+ Áp dụng cho mẫu sản phẩm được lao lý đơn cử trong thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Nước Ta với các bước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ triển khai khuyến mại đặc biệt quan trọng về thuế và phải cung ứng đủ các điều kiện kèm theo đã ghi trong thỏa thuận hợp tác. Hàng hóa phải có nguồn gốc tại nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ đó .

Mọi Người Cũng Xem   Ý nghĩa số 64 trong phong thủy qua góc nhìn từ các chuyên gia

Thuế suất thông thường: 

+ Thuế suất thường thì vận dụng so với hàng hoá nhập khẩu có nguồn gốc từ nước, nhóm nước hoặc vùng chủ quyền lãnh thổ không triển khai đối xử tối huệ quốc và không thực thi tặng thêm đặc biệt quan trọng về thuế nhập khẩu với Nước Ta .

+ Thuế suất thông thường được quy định cao hơn không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng do Chính phủ quy định.

Thuế suất thông thường 

Thuế bổ sung:

Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau, ngoài việc chịu thuế theo pháp luật còn phải chịu thuế bổ trợ .

– Giá bán của hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam quá thấp so với giá thông thường do được bán phá giá hoặc được nhận trợ cấp của nước xuất khẩu, gây khó khăn cho sự phát triển ngành sản xuất hàng hoá tương tự của Việt Nam;

– Hàng hoá được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ nước mà nước đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có những biện pháp phân biệt đối xử khác đối với hàng hoá của Việt Nam.

4. Phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu (XNK)

Mặt hàng vận dụng thuế suất theo tỷ suất Tỷ Lệ
Mặt hàng áp dụng thuế suất phần trămMặt hàng vận dụng thuế suất tuyệt đối
Mặt hàng áp dụng thuế suất tuyệt đối

Lưu ý: để xác định mức thuế suất nộp cho từng mặt hàng phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty xuất nhập khẩu và áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

5. Cách tính thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu

Tính thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu

Hưng dn cách tính thuế  giá trị gia tăng hàng nhập khẩu theo giá FOB

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = ( Giá FOB + F + I + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ) x thuế suất thuế GTGT

Hưng dn cách tính thuế  giá trị gia tăng hàng nhập khẩu  theo giá  CIF

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = ( Giá CIF + thuế nhập khẩu + thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng ) x thuế suất thuế GTGT
Trong đó ,
Thuế tiêu thu đặc biệt quan trọng = ( Giá CIF + Thuế nhập khẩu ) x thuế xuất thuế TTĐB

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn cách tính điểm kỳ thi năng lực tiếng Nhật từ N5 – N1 | WeXpats Guide

Ví dụ 1: Với doanh nghiệp nhập khẩu rượu từ châu Âu về Việt Nam

Mặt hàng rượu chịu các thuế : thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng và thuế giá trị ngày càng tăng .
– Cách tính thuế nhập khẩu :
Số lượng rượu x giá tính thuế x thuế suất nhập khẩu của rượu .
( Thuế suất thuế nhập khẩu rượu đề xuất tra cứu tại biểu thuế nhập khẩu hiện hành phát hành kèm theo Quyết định số 106 / QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính )
– Cách tính thuế TTĐB :
Số lượng rượu x ( giá tính thuế + thuế nhập khẩu ) x thuế suất thuế TTĐB của rượu
( Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng rượu ý kiến đề nghị tra cứu tại Thông tư số 195 / năm ngoái / TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính )
– Cách tính thuế giá trị ngày càng tăng :
Số lượng rượu x ( giá tính thuế + thuế nhập khẩu + thuế TTĐB ) x thuế suất thuế GTGT

Ví dụ 2: Công ty Uy Tín có nhập khẩu 500 cây thuốc lá Cigar La Habana của Cuba theo giá CIF là 100 USD/cây. Tỉ giá ngoại tệ khi đó là 1 USD = 20.000 VNĐ. Trong đó: thuế nhập khẩu là 40%, thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá là 70%, thuế GTGT là 10%.

Giá tính thuế = 500 * 100 * 20.000 = 1.000.000.000 đồng
Thuế nhập khẩu : 1.000.000.000 * 40 % = 400.000.000 đồng
Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng : ( 1.000.000.000 + 400.000.000 ) * 70 % = 980.000.000 đồng
Thuế GTGT cho hàng nhập khẩu :
( 1.000.000.000 + 400.000.000 + 980.000.000 ) * 10 % = 238.000.000 đồng
Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá thêm Hướng dẫn tính thuế xuất khẩu

Trên đây, Kế toán Lê Ánh hướng dẫn tính thuế nhập khẩu và thuế GTGT của hàng nhập khẩu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Nội dung này cũng được hướng dẫn rất kỹ trong Khóa học kế toán tổng hợp online và offline của trung tâm Lê Ánh, do các kế toán trưởng đang làm nghề giảng dạy.

Nếu cần tương hỗ, bạn hoàn toàn có thể đặt câu hỏi bằng cách comment dưới bài viết này .
Bên cạnh khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo và giảng dạy các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn sung sướng tìm hiểu thêm tại website : https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Related Posts

About The Author

Add Comment