Hướng dẫn tính thuế sử dụng đất ở

Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ở thì phải nộp thuế sử dụng đất. Để biết đúng mực số thuế đất ở phải nộp trong năm hãy xác lập theo hướng dẫn tính thuế sử dụng đất ở .

Đối tượng và công thức tính thuế đất ở
 

Đối tượng chịu thuế đất ở

Theo khoản 1 Điều 1 Thông tư 153 / 2011 / TT-BTC đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị pháp luật tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành là đối tượng người dùng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ( gồm có cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại ) .

Công thức tính thuế sử dụng đất ở

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 153/2011/TT-BTC, thuế sử dụng đất ở được xác định theo công thức sau:

Số thuế phải nộp ( đồng ) = Số thuế phát sinh ( đồng ) Số thuế được miễn, giảm ( nếu có )

Trong đó ,

Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1 mét vuông đất ( đồng / mét vuông ) x Thuế suất %

Như vậy, để tính được số thuế phát sinh cần phải biết được 03 yếu tố : Diện tích đất tính thuế, giá của 1 mét vuông đất và thuế suất .

1. Diện tích đất ở tính thuế

Diện tích đất ở tính thuế gồm có cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục tiêu kinh doanh thương mại .
– Trường hợp 1 : Người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong khoanh vùng phạm vi một tỉnh thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là tổng diện tích quy hoạnh các thửa đất ở thuộc diện chịu thuế trong tỉnh .
– Trường hợp 2 : Nếu đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh ghi trên Sổ đỏ ; Trường hợp diện tích quy hoạnh đất ở ghi trên Sổ đỏ nhỏ hơn diện tích quy hoạnh đất thực tiễn sử dụng thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh thực tiễn sử dụng .
– Trường hợp 3 : Nhiều tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể cùng sử dụng trên một thửa đất mà chưa được cấp Sổ đỏ thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế so với từng người nộp thuế là diện tích quy hoạnh đất thực tiễn sử dụng của từng người nộp thuế đó .
– Trường hợp nhiều tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, cá thể cùng sử dụng trên một thửa đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích quy hoạnh đất tính thuế là diện tích quy hoạnh đất ghi trên Sổ đỏ

Mọi Người Cũng Xem   Những Điều Cần Biết Về Con Người Và Phong Tục Tập Quán Đài Loan

thuế sử dụng đất ở 2019

Hướng dẫn tính thuế sử dụng đất ở (Ảnh minh họa)

 

2. Giá của 1 m2 đất ở tính thuế

Giá của 1 mét vuông đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật và được không thay đổi theo chu kỳ luân hồi 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012 .

Lưu ý:

+ Trong chu kỳ 05 năm có sự thay đổi về người nộp thuế (ví dụ: mua bán, tặng cho) hoặc phát sinh các yếu tố làm thay đổi giá của 1m2 đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1m2 đất cho thời gian còn lại của chu kỳ.

+ Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hoặc từ đất sản xuất, kinh doanh thương mại phi nông nghiệp sang đất ở trong chu kỳ luân hồi không thay đổi thì giá của 1 mét vuông đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh pháp luật tại thời gian được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục tiêu sử dụng đất và được không thay đổi trong thời hạn còn lại của chu kỳ luân hồi .
+ Trường hợp đất sử dụng không đúng mục tiêu hoặc lấn, chiếm thì giá của 1 mét vuông tính thuế là giá đất theo mục tiêu đang sử dụng do Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý vận dụng tại địa phương .
– Trường hợp Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh đã lao lý cụ thể cách xác lập giá đất làm địa thế căn cứ tính thuế so với thửa đất nằm trên nhiều vị trí khác nhau thì triển khai theo lao lý của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh .

3. Thuế suất

Với đất ở ( gồm có cả trường hợp sử dụng để kinh doanh thương mại vận dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần ) như sau :

Bậc thuế

Diện tích tính thuế (m2)

Thuế suất (%)

1 Diện tích trong hạn mức 0,03
2 Phần diện tích quy hoạnh vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07
3 Phần diện tích quy hoạnh vượt trên 3 lần hạn mức 0,15

Áp dụng theo chiêu thức biểu thuế lũy tiến từng phần để tính thuế phải nộp được minh họa qua ví dụ sau :
Ông A có 1 thửa đất ở là 200 mét vuông, hạn mức đất ở HN là 90 mét vuông, giả sử giá 1 mét vuông tính thuế là 40.000.000 đồng .
Số thuế sử dụng đất ở của Ông A được tính như sau :
– Bậc 1 : Tiền thuế với diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức = 0,03 % ( 90 mét vuông x 40.000.000 đồng ) = 1.080.000 đồng
– Bậc 2 : Tiền thuế với phần diện tích quy hoạnh vượt không quá 3 lần hạn mức = 0,07 % ( 110 mét vuông x 40.000.000 đồng ) = 3.080.000 đồng .
– Bậc 3 : Tiền thuế với phần diện tích quy hoạnh vượt trên 3 lần hạn mức : Không có .

Tổng số thuế sử dụng đất ở phải nộp = 1.080.000 đồng + 3.080.000 đồng = 4.160.000 đồng.

Trên đây là hướng dẫn tính thuế sử dụng đất ở, bạn đọc muốn biết thêm những thông tin tương quan đến đất đai – nhà ở hãy xem tại phân mục Đất đai – Nhà ở của LuatVietnam .

Khắc Niệm

Related Posts

About The Author

Add Comment