Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Đối tượng sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải tính nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho Nhà nước. Tuy nhiên khi người nộp thuế tiến hành kê khai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ phần thuế tiêu thụ đã nộp ở khâu nhập khẩu hoặc đã trả khi mua trong nước. Vậy cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tính như thế nào?

Các trường hợp được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt là gì?

Theo pháp luật của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được khấu trừ khi thực thi khai số thuế tiêu thụ đặc biệt. Bao gồm các trường hợp sau đây :

 – Cơ sở sản xuất nhập khẩu hoặc mua trong nước nguyên liệu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB.

– Xăng sinh học được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt so với nguyên vật liệu mua vào . – Trường hợp nhập khẩu sản phẩm & hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt .

Bên cạnh đó để được tính trừ khi xác định số thuế TTĐB phải nộp. Các bạn cần phải đáp ứng được điều kiện để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định.

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừXem TẠI ĐÂY

Vừa rồi là các trường hợp và điều kiện để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong nội dung tiếp theo KTHN sẽ chia sẻ cụ thể với các bạn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khấu trừ.

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ như thế nào?

 1. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ đối với nguyên vật liệu.

Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ là số thuế tương ứng với số thuế TTĐB của nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất hàng hóa bán ra.

Để hiểu rõ hơn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khấu trừ đối với nguyên vật liệu. Chúng ta cùng xem ví dụ cụ thể sau.

 * Bài tập tính thuế tiêu thụ đặc biệtso với nguyên vật liệu .

Công ty CP xuất nhập khẩu Thủ Đô chuyên sản xuất bia rượu, kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ. Trong kỳ tính thuế Công ty phát sinh các nhiệm vụ sau : – Ngày 05/6 / N Công ty nhập khẩu 125.000 lít rượu nước. Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu cho 125.000 lít rượt này là 312,5 triệu đồng. Có biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào giá thành Nhà nước ) . – Ngày 15/6 / N : Xuất kho 12.000 lít để sản xuất 15.000 chai rượu . – Ngày 20/6 / N : Công ty xuất bán cho người mua 8.000 chai rượu. Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp ở khâu bán 8.000 chai rượu là 320 triệu đồng . Yêu cầu : Tính số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ của nguyên vật liệu mua vào và số thuế tiêu thụ đặc biệt trong kỳ tính thuế nêu trên ?

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ và số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp như sau :

Ta có công thức .

Thuế TTĐB phải nộp

=

Thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ

Số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu hoặc đã trả ở khâu mua vào tương ứng với số hàng hóa được bán ra trong kỳ.

Các bạn xem chi tiết.

 >> Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với hàng hóa.

 >> Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với dịch vụ.

* Số thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu Công ty Thành Đô phải nộp ở khâu bán ra là: 320.000.000 (đồng).

*Bước tiếp theo cần tính số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ trong kỳ này sẽ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên vật liệu để sản xuất ra 8.000 chai rượu xuất bán trong kỳ . Theo tài liệu đề bài ta tính được như sau . – Nhập khẩu 125.000 lít rượu nguyên vật liệu => Số thuế TTĐB là 312,5 triệu đồng . Vậy 1 lít rượu nguyên vật liệu tương ứng với : 312,5 triệu đồng / 125.000 = 2.500 đồng . – 12.000 lít để sản xuất được 15.000 chai rượu . Vậy để sản xuất được 1 chai rượu cần : 12.000 lít / 15.000 chai = 0.8 ( lít ) . – Trong kỳ xuất bán 8.000 chai rượu . + Số lít nguyên vật liệu để sản xuất ra được 8.000 chai rượu là : 8.000 x 0.8 ( lít ) = 6.400 ( lít ) + Thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả so với 6.400 lít rượu nguyên vật liệu nguồn vào ( để sản xuất ra 8.000 chai rượu bán ra ) là : 6.400 x 2.500 đồng = 16.000.000 ( đồng ) .

VẬY SỐ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ là 16.000.000 (đồng).

Khi xác lập số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp Công ty Thủ Đô được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp của nguyên vật liệu ở khâu nhập khẩu tương ứng với số sản phẩm & hàng hóa được bán ra trong kỳ . Số tiêu thụ đặc biệt phải nộp = 320.000.000 ( đồng ) – 16.000.000 ( đồng ) = 304.000.000 ( đồng ) .

 2. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ so với sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước.

Được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

Sau đây là 1 ví dụ để  bạn hiểu rõ hơn cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt khấu trừ đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế TTĐB..

 * Bài tập tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước.

Ví dụ:

Công ty CP TM Bình Minh trong kỳ có số liệu như sau : + Nhập khẩu 120 chiếc điều hòa thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế TTĐV. thuế tiêu thụ đặc biệt đã khi nhập khẩu 150 triệu đồng. Có biên lai nộp thuế tiêu thụ đặc biệt . + Xuất bán 100 máy điều hòa nhiệt độ . + Tiền thuế TTĐB ở khâu bán ra trong nước là 180 triệu đồng . Số thuế TTĐB cơ sở B phải nộp trong kỳ là bao nhiêu ?

Ta có: 

– Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ . = 100 chiếc x ( 150 triệu đồng / 120 chiếc ) = 150 ( triệu đồng ) – Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = 180 ( triệu đồng ) – 150 ( triệu đồng ) = 30 ( triệu đồng ) . Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ

 3. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ so với xăng sinh học.

Tiền thuế TTĐB được khấu trừ được căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp hoặc đã trả trên một đơn vị nguyên liệu mua vào của kỳ khai thuế trước liền kề của xăng khoáng để sản xuất xăng sinh học.

 * Bài tập tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sinh học.

– Tại tháng 3/N, Tổng Công ty xăng dầu ABC có số liệu như sau.

  1. Ngày 11/03, nhập khẩu 2 nghìn lít xăng khoáng Ron 92. Thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu là 2.200.000 đồng .
  2. Ngày 12/03, mua 3.000 lít xăng khoáng Ron 92 của xí nghiệp sản xuất lọc dầu Hưng Thịnh. Thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả là 3.000.000 đồng .
3. Tổng Công ty ABC triển khai pha chế giữa xăng khoáng và Etanol để nhập kho 6.000 lít xăng E5 .

 – Tại tháng 4, Tổng Công ty xăng dầu ABC bán xăng E5 cho các Công ty con, số lượng bán ra là 4.000 lít.

Tỷ lệ xăng khoáng Ron 92 trong xăng sinh học là 95 %, tỷ suất Etanol trong xăng sinh học là 5 % – Thuế TTĐB được khấu trừ trong tháng 4 được tính như sau .

[(2.200.000 đồng + 3.000.000 đồng)/(2.000 lít + 3.000 lít)] x 95% x 4.000 lít = 3.952.000 đồng.

Vậy trong tháng 5, Tổng Công ty xăng dầu ABC bán xăng E5 từ nguồn pha chế của tháng 3 và tháng 4. Thì số thuế TTĐB được khấu trừ cũng căn cứ vào số thuế TTĐB đã nộp, đã trả của nguyên liệu xăng khoáng nhập khẩu, mua của nhà máy lọc dầu Hưng Thịnh trong tháng 4 áp dụng cho toàn bộ lượng xăng sinh học bán trong tháng 5.

Một số chú ý quan tâm trong cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ.

 – Đối với nguyên vật liệu mua trong nước hoặc nhập khẩu.

+ Nếu chưa được khấu trừ hết trong kỳ thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo . + Nếu khi tính số thuếTTĐB phải nộp mà chưa xác lập được đúng mực số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ. Thì kế toán địa thế căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính thuế TTĐB được khấu trừ. Đến cuối quý hoặc cuối năm sẽ xác lập lại theo số thực tiễn .

  + Thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm. Người nộp thuế cần đăng ký định mức kinh tế kỹ thuật của sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp.

 – Đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào ngân sách để tính thuế thu nhập doanh nghiệp .

Trên đây là cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ. Quy định này được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC. Và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư 20/2017/TT-BTC. 

 ——————————————

Thuế tiêu thụ đặc biệt là nội dung quan trọng cần nắm khi đi thi chứng chỉ đại lý thuế. (1 chứng chỉ quan trọng mà các kế toán đều mong muốn có được để phát triển nghề nghiệp của mình.

Tham khảo thêm về khóa học :

Related Posts

About The Author

Add Comment