Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2019

Một số loại sản phẩm & hàng hóa như thuốc lá, rượu, bia … phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ( TTĐB ), người nộp thuế phải kê khai thuế TTĐB theo tháng hoặc theo từng lần phát sinh. Dưới đây là cách tính thuế TTĐB theo pháp luật mới nhất .

Công thức tính thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo Điều 5 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 cách tính thuế TTĐB với sản phẩm & hàng hóa được xác lập theo công thức sau :

Thuế TTĐB phải nộp

=

Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó, thuế suất thuế TTĐB được tính theo quy định TẠI ĐÂY.

Như vậy, để tính được thuế TTĐB phải nộp thì việc tiên phong phải xác lập được giá tính thuế TTĐB theo lao lý sau :
Theo Điều 6 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2008 ( sửa đổi, bổ trợ bởi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm trước, năm nay và Luật về Thuế sửa đổi năm trước ) giá tính thuế TTĐB với từng loại sản phẩm & hàng hóa được xác lập như sau :

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2019 (Ảnh minh họa)

 

Giá tính thuế TTĐB so với sản phẩm & hàng hóa là giá bán ra chưa có thuế TTĐB, chưa có thuế bảo vệ thiên nhiên và môi trường và chưa có thuế giá trị ngày càng tăng được lao lý như sau :
– Hàng hóa sản xuất trong nước, sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra .
Trường hợp sản phẩm & hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán cho cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con … thì giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ suất Tỷ Lệ so với giá trung bình của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra theo pháp luật .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính cổ tức bằng tiền mặt - Công thức - Thịnh Vượng Tài Chính

– Hàng hóa nhập khẩu tại khâu nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.

– Hàng hóa gia công là giá tính thuế của sản phẩm & hàng hóa bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá cả của mẫu sản phẩm cùng loại hoặc tương tự tại cùng thời gian bán hàng ;
– Hàng hóa bán theo phương pháp trả góp, trả chậm là giá bán theo phương pháp bán trả tiền một lần của sản phẩm & hàng hóa đó không gồm có khoản lãi trả góp, lãi trả chậm ;
– Hàng hóa dùng để trao đổi hoặc tiêu dùng nội bộ, biếu, Tặng cho là giá tính thuế TTĐB của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự tại thời gian phát sinh các hoạt động giải trí này .
Lưu ý : Giá tính thuế TTĐB so với sản phẩm & hàng hóa gồm có cả khoản thu thêm, được thu ( nếu có ) mà cơ sở kinh doanh thương mại được hưởng .

Tính thuế cho hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu được khấu trừ

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 195 / năm ngoái / TT-BTC ( sửa đổi, bổ trợ bởi Thông tư 130 / năm nay / TT-BTC ) việc khấu trừ tiền thuế TTĐB được thực thi khi kê khai thuế TTĐB, thuế TTĐB phải nộp được xác lập theo công thức sau :

Mọi Người Cũng Xem   Cách Bật Tính Năng Hẹn Hò Trên Facebook Bằng Máy Tính, Cách Sử Dụng Tính Năng Hẹn Hò Trên Facebook
Số thuế TTĐB phải nộp = Số thuế TTĐB của sản phẩm & hàng hóa chịu thuế TTĐB được bán ra trong kỳ . Số thuế TTĐB đã nộp so với sản phẩm & hàng hóa, nguyên vật liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế TTĐB đã trả ở khâu nguyên vật liệu mua vào tương ứng với số sản phẩm & hàng hóa được bán ra trong kỳ .

– Trường hợp chưa xác định được chính xác số thuế TTĐB đã nộp (hoặc đã trả) cho số nguyên vật liệu tương ứng với số sản phẩm tiêu thụ trong kỳ thì có thể căn cứ vào số liệu của kỳ trước để tính số thuế TTĐB được khấu trừ và sẽ xác định theo số thực tế vào cuối quý, cuối năm.

– Trong mọi trường hợp, số thuế TTĐB được phép khấu trừ tối đa không vượt quá số thuế TTĐB tính cho phần nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn định mức kinh tế tài chính kỹ thuật của loại sản phẩm .
Lưu ý : Cơ sở sản xuất phải ĐK định mức kinh tế tài chính kỹ thuật của loại sản phẩm với cơ quan thuế trực tiếp quản trị cơ sở .

Khắc Niệm

Related Posts

About The Author

Add Comment