Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn kê khai, tính thuế như thế nào?

Thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn được kê khai và nộp thuế như thế nào? Kể cả trường hợp chuyển nhượng cổ phần ngang giá vẫn phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách kê khai và tính thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng vốn góp công ty phải nộp.

1. Các khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn có chịu thuế không?

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế:
“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác….”

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Thước Dây – Thước Đo Kích Thước Thực Tế

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.”

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng cổ phần, vốn góp

Doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế TNCN chuyển nhượng CP, vốn góp trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng CP, chuyển nhượng vốn góp. Theo Nghị định 78/2015 / NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 108 / 2018 / NĐ-CP thì thời gian hoàn thành xong chuyển nhượng vốn là thời gian :

Công ty TNHH: Được xác định là ngày cấp ghi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới ghi nhận tỷ lệ góp vốn mới, thành viên góp vốn mới là ngày hoàn thành chuyển nhượng vốn góp.

Đối với công ty Cổ phần: 

  • Chuyển nhượng CP cho cổ đông Nước Ta : Ngày hoàn thành xong chuyển nhượng CP là ngày biên bản thanh lý hợp đồng và chuyển giao CP chuyển nhượng .
  • Đối với chuyển nhượng CP cho cổ đông quốc tế hoặc cổ đông quốc tế chuyển nhượng cho cổ đông khác : ngày triển khai xong chuyển nhượng CP là ngày phòng ĐKKD cấp giấy xác nhận thông tin cổ đông quốc tế cho công ty .

>> Tham khảo: Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo thông tư 78.

thuế thu nhập cá nhân

Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn .

3. Hướng dẫn tính thuế  và khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn góp

Theo Điều 11, Thông tư 111 / 2013 / TT-BTC, thuế suất thu nhập cá thể so với thu nhập chuyển nhượng CP vốn góp vận dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20 % .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính điểm chơi golf chính xác golf thủ không nên bỏ qua

Cách tính thuế:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20 % .
Theo Khoản 4, Điều 16, Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC ngày 6/11/2013 :

Nguyên tắc khai thuế:

  • Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

  • Doanh nghiệp làm thủ tục đổi khác list thành viên góp vốn trong trường hợp đã chuyển nhượng vốn nhưng không có chứng từ xác nhận thì doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá thể .

>> Tham khảo: Tải hóa đơn điện tử trên Einvoice.

Tính thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn thế nào?

Tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn .

Hồ sơ khai thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập chuyển nhượng vốn góp khai thuế theo mẫu:
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

– Bản chụp Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

– Tài liệu xác định trị giá vốn góp theo sổ sách kế toán, hợp đồng mua lại phần vốn góp trong trường hợp có vốn góp do mua lại.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh chi phí liên quan đến việc xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính nhanh của người nhật phương pháp học toán hay dành cho bé yêu của bạn

Cơ quan thuế lập Thông báo số thuế phải nộp mẫu số 12-1/TB-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cá nhân (kể cả trường hợp không phát sinh số thuế phải nộp).

Địa điểm nộp hồ sơ: Tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn góp.

Trên đây là hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN, tính thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn. Doanh nghiệp cần chú ý quan tâm để triển khai các thủ tục về thuế TNCN khi phát sinh hoạt động giải trí góp vốn, góp CP .

Để được tư vấn thủ tục mua hóa đơn điện tử nhanh chóng, thuận tiện, hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử lần đầu, doanh nghiệp có thể liên hệ Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn và tham khảo phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice do ThaisonSoft cung cấp:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Related Posts

About The Author

Add Comment