Tính thuế TNDN năm 2017

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và Cách tính thuế TNDN cuối năm 2016 theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC mới nhất của Bộ tài chính hiện nay:

 1. Cách tính thuế TNDN tạm tính quý và cả năm:

– Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015 / TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ kinh tế tài chính ( Sửa đổi, sửa đổi bổ trợ Thông tư 78 ) :
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác lập như sau :

 

Bạn đang đọc: Tính thuế TNDN năm 2017

Thuế TNDN phải

nộp

=

Thu nhập tính

thuế

x

Thuế suất thuế

TNDN

– Nếu DN có trích lập quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến thì tính như sau :

Thuế TNDN phải

nộp

=

(Thu nhập tính

thuế

Phần trích lập quỹ KH&CN)

x

Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

 1. Cách xác định Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

(Thu nhập được miễn

thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển)

 1. Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động kinh d Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Chi tiết bạn hoàn toàn có thể xem thêm tại đây :

 1. Các khoản thu nhập được miễn thuế:
 2. Các khoản lỗ được kết chuyển: Trường hợp nếu có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động kinh doanh còn thu nhập.
Mọi Người Cũng Xem   Cách Để Tính Giá Trị Thị Trường Của Một Công Thức Tính Giá Trị Thị Trường - https://hoasenhomes.vn

Trong đó:

a. Thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu

thuế

=

(Doanh

thu

Chi phí

được trừ)

+

Các khoản thu nhập

khác

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế: Là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 • Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu không có thuế GTGT.
 • Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

– Chi phí được trừ:

 1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

Trước ngày 1/1/2016:

 • Thuế suất 20% áp dụng cho những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.
 • Thuế suất 22% áp dụng cho những DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%. (Nhưng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.

Từ ngày 1/1/2016 trở đi:

 • Tất cả các DN đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%.

Chi tiết xem thêm tại đây :
Kể từ ngày 15/11/2014 ( Tức là từ quý 4/2014 ) theo điều 17 Thông tư 151 / năm trước / TT-BTC :

 • Doanh Nghiệp không nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý.
 • Doanh nghiệp chỉ cần tạm nộp số tiền thuế TNDN của quý nếu có phát sinh.
 • Chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý sau.
Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lãi suất vay Ngân Hàng Tiền Phong TPBank - Tài Chính Kinh Doanh Vozz

Lưu ý:

1. Nếu Tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20 % trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp so với phần chênh lệch từ 20 % trở đó .

 • Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

Ví dụ:

 • Năm 2016, Công ty Phan Hiếu đã tạm nộp thuế TNDN là 100.000.000. Nhưng khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 150.000.000, tăng 50.000.000.

=> Như vậy : 20 % của số phải nộp theo quyết toán là : 150.000.000 x 20 %
= 30.000.000 .

 • Phần chênh lệch từ 20% trở lên có giá trị là: 50.000.000 – 30.000.000 = 20.000.000.

Như vậy:

 • Công ty phải nộp thêm số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 50 triệu đồng
 • Ngoài ra. Công ty bị tính tiền chậm nộp đối với số thuế chênh lệch từ 20% trở lên (là 20.000.000) từ ngày 31/1/2017. (Tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4/2016).

Nếu hết thời hạn nộp tờ tờ khai quyết toán thuế TNDN ( 30/3/2017 ) mà công ty vẫn chưa nộp tiền thuế chênh lệch trên thì :
– Số thuế chênh lệch còn lại ( 50.000.000 – 20.000.000 = 30.000.000. ) mà C ty chậm nộp thì bị tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ quyết toán ( từ ngày 1/4/2017 ) đến ngày thực nộp số thuế này .

2. Nếu Tổng số thuế TNDN tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán dưới 20 % mà DN chậm nộp so với thời hạn pháp luật ( thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm ) thì tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán .

Mọi Người Cũng Xem   Kế toán chi phí và giá thành dịch vụ nhà hàng

Ví dụ:

 • Năm 2016, Công ty kế toán Thiên Ưng đã tạm nộp thuế TNDN là 80 triệu đồng.
 • Khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 90 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng.

=> Như vậy: Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì DN chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

 • Nếu chậm nộp số thuế chênh lệch này thì bị tính tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp nộp thừa sẽ được coi như số thuế tạm nộp của năm sau đó hoặc được hoàn thuế theo lao lý .

I.  Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– DN nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức triển khai không phải là DN .
=> Nếu có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác lập được lệch giá nhưng không xác lập được ngân sách, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ suất % trên lệch giá bán hàng hoá, dịch vụ, đơn cử như sau :

+ Đối với dịch vụ ( gồm có cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay ) : 5 %. Riêng hoạt động giải trí giáo dục, y tế, màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật : 2 % .

+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.

+ Đối với hoạt động giải trí khác : 2 % .

Ví du: DN A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 90 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau: Số thuế TNDN phải nộp = 90.000.000 đồng X 5% = 4.500.000 đồng.

Related Posts

About The Author

Add Comment