Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN tạm tính quý

Từ quý 4/2014 doanh nghiệp không phải nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN quý, chỉ cần tính ra số thuế TNDN phải nộp để tạm nộp theo quy định.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNDN tạm tính quý.

Xem thêm: Cách xử lý để đưa chi phí thuê nhà vào chi phí hợp lý

1. Một số lao lý liên quan cách tính TNDN

– Thông tư 154/2011/TT-BTC

– Thông tư 78/2014 / TT-BTC
– Thông tư 156 / 2013 / TT-BTC
– Nghị định số 218 / 2013 / NĐ-CP

Hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNDN tạm tính quý

2. Cách tính thuế TNDN tạm tính :

Công thức :
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác lập theo công thức sau :

Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN ( nếu có ) ) x Thuế suất thuế TNDN

a. Phần trích lập quỹ KH & CN

– Quy định tại Điều 10 TT 78/2014 / TT-BTC
– Là loại quỹ tạo nguồn kinh tế tài chính góp vốn đầu tư cho hoạt động giải trí KH và CN của Doanh nghiệp trải qua hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra, ứng dụng và tăng trưởng, thay đổi công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất nhằm mục đích nâng cao sức cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp. Ví dụ : xây phòng thí nghiệm, mua bản quyền công nghệ tiên tiến, mẫu mã công nghiệp, thông tin KH&CN …
– Trích tối đa 10 % thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế TNDN .

b. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

– Doanh nghiệp thường thì : 20 %
– Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô : 17 %
– Doanh nghiệp hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý và hiếm khác tại Nước Ta thuế suất thuế TNDN từ 32 % đến 50 %

Mọi Người Cũng Xem   Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế năm 2021

c. Thu nhập tính thuế: học kế toán thực tế ở đâu

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế ( Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo lao lý )

c1. Thu nhập được miễn thuế:

Quy định tại điều 8, thông tư 78/2014 / TT-BCT và được sửa đổi, bổ trợ tại Điều 3, Điều 4 của TT 151 / năm trước / TT-BTC
– Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản …
– Thu nhập dịch vụ kỹ thuật trực tiếp Giao hàng nông nghiệp …
– Thu nhập từ hợp đồng điều tra và nghiên cứu khoa học …
– Thu nhập từ kinh doanh thương mại có người lao động là người khuyết tât, người nhiễm HIV …

Xem chi tiết tại: Các khoản thu nhập miễn thuế

c2. Các khoản lỗ được kết chuyển

+ Chỉ được chuyển lỗ khi trong kỳ doanh nghiệp có tác dụng kinh doanh thương mại là lãi .
+ Số lỗ được chuyển phải hàng loạt và liên tục và không được lớn hơn số lãi .

+ Thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 5 năm

c3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu giá thành được trừ + Các khoản thu nhập khác
  • Doanh thu :

– Là hàng loạt tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền phân phối dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền .
+ Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo chiêu thức khấu trừ là lệch giá chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng .
+ Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp là lệch giá gồm có cả thuế giá trị ngày càng tăng
– Kế toán địa thế căn cứ vào hóa đơn đầu ra khi bán hàng, đáp ứng dịch vụ để xác lập lệch giá. học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất hà nội

  • giá thành được trừ : thỏa mãn nhu cầu các điều kiện kèm theo sau :
Mọi Người Cũng Xem   Cách bấm máy tính xét tính liên tục của hàm số nên biết

– Thực tế phát sinh tương quan đến hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của doanh nghiệp ; khoản chi thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật an ninh của doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý .
– Có đủ hoá đơn, chứng từ theo lao lý của pháp lý .

– Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên
Chi tiết xem thêm: Các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.

  • Các khoản thu nhập khác :

– Thu nhập khác là các khoản thu nhập không thuộc các ngành nghề, nghành kinh doanh thương mại ghi trong ĐK kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .
– Thu nhập khác được lấy từ số phát sinh bên có TK 515 và TK 711 .
– Bao gồm :
+ Thu nhập từ các khoản góp vốn đầu tư : lãi tiền gửi, chuyển nhượng ủy quyền vốn, sàn chứng khoán, bất động sản, …
+ Thu nhập khác như thanh lý, nhượng bán gia tài cố định và thắt chặt, phế liệu, tương hỗ ngân sách khuyến mại, nợ phải thu khó đòi nay đòi được, thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng …

3. Lưu ý khi tính thuế TNDN

a. Kỳ tính thuế TNDN

Kỳ tính thuế tiên phong so với doanh nghiệp mới xây dựng và kỳ tính thuế ở đầu cuối so với doanh nghiệp quy đổi mô hình doanh nghiệp, sáp nhập, chia, tách, giải thể, quy đổi hình thức chiếm hữu được xác lập tương thích với kỳ kế toán theo pháp luật về luật kế toán .
Kỳ tính thuế TNDN năm tiên phong hoặc kỳ tính thuế TNDN năm ở đầu cuối không vượt quá 15 tháng vận dụng so với kỳ tính thuế năm tiên phong của doanh nghiệp quy đổi mô hình doanh nghiệp, chia, tách, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, phá sản

b. Chú ý về việc quyết toán thuế TNDN với số tiền tạm tính thuế TNDN ở các quý

Nếu doanh nghiệp tạm nộp số thuế TNDN thấp hơn so với khi quyết toán từ 20 % trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp cho số tiền chênh lệch từ 20 % đó, tính từ ngày tiếp sau ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp thuế quý 4 đến ngày triển khai nộp số tiền thuế còn thiếu do với quyết toán .

Mọi Người Cũng Xem   Thông tin tuyển sinh trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2021

Ví dụ: Tạm tính 2018: Qúy 1: 20tr, quý 2: 25tr, quý 3: 15 tr, quý 4: 19 tr. Vậy tổng tiền tạm tính 4 quý là 79tr. Nhưng khi quyết toán năm 2018 ra 100tr.

>> Số tiền chênh lệch là 100 – 79 = 21 tr
>> % chênh lệch = ( 21/100 ) * 100 % = 21 % > 20 %
>> Doanh nghiệp bị phạt nộp chậm phần chênh cao hơn 20 %
Số tiền DN được phép chênh lệch là 100 tr x 20 % = 20 tr
>> Số tiền phạt chậm nộp tính trên số tiền : 21 tr – 20 tr = 1 tr
Tính từ ngày 01/2 cho đến ngày mang số tiền phạt nộp chậm đi nộp. Ngày 28/2 – doanh nghiệp làm xong quyết toán thuế. Vậy doanh nghiệp mang số tiền thuế TNDN đi nộp như sau :
Tiền thuế TNDN tạm tính thiếu = 100 – 79 = 21 tr
Số tiền chậm nộp chênh lệch 20 % = Phần chênh cao hơn 20 % x 0,03 % x số ngày nộp chậm = 1 triệu x 0.03 % x 28 = 8.400
>> > Số tiền phải nộp là : 21.000.000 + 8.400 = 21.008.400
Doanh nghiệp phải mang số tiền

Cách tính thuế TNDN tạm tính là nội dung quan trọng và được giảng dạy rất kỹ tại khóa học Kế toán thuế chuyên sâu tại Kế toán Lê Ánh. Bạn có thể tham gia khóa học này để được những giảng viên là những Kế toán trưởng rất giỏi cầm tay chỉ việc và hướng dẫn bạn cách làm nhé.

Xem thêm bài viết tương quan : Các khoản thu nhập miễn thuế TNDN mới nhất

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: lớp học kế toán tổng hợp thực hành, đào tạo kế toán tổng hợp thực hành ở Hà Nội, học kế toán thực hành ở Hà Đông, trung tâm đào tạo kế toán thưc hành tốt nhất, học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành tại Hà Nội và TPHCM

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Related Posts

About The Author

Add Comment