Cách tính tiền lương một tiết dạy thêm

2021 – 05-28 T05 : 20 : 13-04 : 00

https://hoasenhomes.vn/index.php/thong-tin-ho-tro/cach-tinh-tien-luong-mot-tiet-day-them-81.html/ themes / egov / images / no_image. gif

https://hoasenhomes.vn/uploads/logo1.png

(Chinhphu.vn) – Ông Hà Mạnh Tuyên là giáo viên THCS hạng III, hệ số lương 3,96. Năm học 2020-2021, từ tuần 1 đến tuần 6, ông được phân công dạy 18 tiết/tuần. Từ tuần thứ 7 trở đi, do có cô giáo nghỉ thai sản nên ông được phân công dạy 23 tiết/tuần.Ngày 27/1/2021, ông Tuyên nhận được tiền dạy thêm giờ là 1.293.000 đồng do kế toán chỉ tính theo công thức chung là 43.000 đồng/tiết dạy vượt giờ. Ông Tuyên hỏi, cách tính và số tiền trả cho ông có đúng quy định hay không?

( Chinhphu. vn ) – Ông Hà Mạnh Tuyên là giáo viên THCS hạng III, thông số lương 3,96. Năm học 2020 – 2021, từ tuần 1 đến tuần 6, ông được phân công dạy 18 tiết / tuần. Từ tuần thứ 7 trở đi, do có cô giáo nghỉ thai sản nên ông được phân công dạy 23 tiết / tuần. Ngày 27/1/2021, ông Tuyên nhận được tiền dạy thêm giờ là 1.293.000 đồng do kế toán chỉ tính theo công thức chung là 43.000 đồng / tiết dạy vượt giờ. Ông Tuyên hỏi, cách tính và số tiền trả cho ông có đúng lao lý hay không ?
Về yếu tố này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vấn đáp như sau :
Chế độ trả lương dạy thêm giờ so với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực thi theo Thông tư liên tịch số 07/2013 / TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, đơn cử như sau :
Tiền lương 01 giờ dạy = ( Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học : Định mức giờ dạy / năm ) x ( Số tuần dành cho giảng dạy ( dạy trẻ ) : 52 tuần )
Theo đó, tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học là tổng tiền lương các tháng theo biên chế năm học từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề gồm có : Mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và thông số chênh lệch bảo lưu ( nếu có ) .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Chụp Màn Hình Máy Tính Bảng Lenovo A3500Hv E Đã Bấ, Cách Chụp Ảnh Màn Hình Trên Lenovo

Tiền lương một tháng được tính theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC sau khi đã trừ các khoản đóng góp BHXH, BHYT và BHTN của nhà giáo theo quy định.

Chẳng hạn : Giáo viên A đang giảng dạy ở trường THCS có thông số lương 3,96 thì tiền lương 1 giờ dạy thêm sẽ được tính như sau : ( 3,96 x 1.490.000 x 12 x 1.5 x 37 ) / ( 19 x 42 x52 ) = 94.700 đồng ( số tiền này chưa trừ các khoản phải góp phần theo lao lý ), nếu vượt định mức giờ dạy / năm bao nhiêu tiết sẽ nhân với số tiền 1 tiết để giao dịch thanh toán tiền lương dạy thêm giờ .
Với cách tính như trên, ông Hà Mạnh Tuyên cần trao đổi đơn cử với hiệu trưởng và kế toán để được làm rõ .

Chinhphu.vn

Related Posts

About The Author

Add Comment