Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Đối với trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115 / năm ngoái / NĐ-CP thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau :- 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm năm trước .

– 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

– Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22 % của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 2 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội .

Đối với trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm trước thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau :Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng bảo hiểm xã hội một lần  - Ảnh 1.– 1,5 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm năm trước ;- 2 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm năm trước trở đi ;- Trường hợp thời hạn đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức trung bình thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Chữ Katakana Trên Máy Tính, Cách Viết Tiếng Nhật Trên Máy Tính

Trong đó, cách tính mức bình quân tiền lương tháng/thu nhập tháng được xác định như sau:

Bước 1: Xác định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động nhu yếu nhận bảo hiểm xã hội 1 lần năm 2021 thì xác lập mức kiểm soát và điều chỉnh theo Thông tư 23/2020 / TT-BLĐTBXH như sau :- Đối với người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức kiểm soát và điều chỉnh 5,01 4,25 4,02 3,89 3,61 3,46 3,52 3,53 3,40 3,29 3,06 2,82 2,62 2,42
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái năm nay 2017 2018 2019 2020 2021
Mức kiểm soát và điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,30 1,22 1,18 1,17 1,14 1,10 1,06

1,03

1,00 1,00

– Đối với người đóng BHXH tự nguyện

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 năm trước
Mức kiểm soát và điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,30 1,22 1,18
Năm năm ngoái năm nay 2017 2018 2019 2020 2021
Mức kiểm soát và điều chỉnh 1,17 1,14 1,10 1,06 1,03 1,00 1,00

Bước 2: Tính tiền lương tháng/thu nhập tháng sau điều chỉnh (L1, L2… Ln)

L1 = Tiền lương / thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH X Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng X Số tháng đã tham gia theo từng tiến trình
Mọi Người Cũng Xem   [Tuổi Mão] 7 thông tin cần biết về người tuổi Mão

Bước 3: Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (L)

Bước 4: Tính tổng thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội (T)

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L / TVí dụ :Một công nhân A làm cho công ty B và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 1-2017 đến tháng 1-2020. Công nhân A đã nghỉ việc vào tháng 2-2020. Tháng 4-2021, công nhân A muốn nhận tiền BHXH một lần thì mức trung bình tiền lương được tính ra làm sao ?Cách tính mức bình quân tiền lương để hưởng bảo hiểm xã hội một lần  - Ảnh 2.Được biết, thời hạn đóng bảo hiểm của công nhân A như sau :- Từ tháng 1-2017 đến tháng 1 – / 2017, mức lương đóng BHXH là : 3.500.000 đ- Từ tháng 1-2018 đến tháng 9-2018, mức lương đóng BHXH là : 3.700.000 đ- Từ tháng 1-2018 đến tháng 12-2018, mức lương đóng BHXH là : 4.040.000 đ- Từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019 : Nghỉ không lương, không đóng BHXH- Từ tháng 7-2019 đến tháng 1 – / 2019, mức lương đóng BHXH là : 4.070.000 đ- Từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2020 : mức lương đóng BHXH là : 4.300.000 đGiải đáp :Bước 1 : Xác định mức kiểm soát và điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hộiTheo bảng thông số kiểm soát và điều chỉnh nêu trên thì công nhân A đóng bảo hiểm xã hội từ 2017 đến năm 2020 có mức kiểm soát và điều chỉnh lần lượt là 1,10 ; 1,06 ; 1,03 ; 1,00 .Bước 2 : Tính tiền lương tháng / thu nhập tháng sau kiểm soát và điều chỉnh ( L1, L2, … Ln )- Từ tháng 1-2017 đến tháng 12-2017 ( 12 tháng ) :

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính điểm đại học sư phạm hà nội 1
L1 = 3.500.000( Tiền lương / thu nhập làm địa thế căn cứ đóng BHXH ) X 1,10( Mức kiểm soát và điều chỉnh tương ứng ) X 12( Số tháng đã tham gia theo từng quá trình )

L1 = 46.200.000 đồng- Từ tháng 1-2018 đến tháng 9-2018 ( 9 tháng ) .L2 = 3.700.000 * 1,06 * 9 = 35.298.000 đồng .- Từ tháng 10-2018 đến tháng 12-2018 ( 3 tháng )L3 = 4.040.000 * 1,06 * 3 = 12.847.000 đồng .- Từ tháng 1-2019 đến tháng 6-2019 : Không đóng BHXH nên L4 = 0- Từ tháng 7-2019 đến tháng 12/2019 ( 6 tháng ) :L5 = 4.070.000 * 1,03 * 6 = 25.152.600 đồng .- Từ tháng 01/2020 đến tháng 02/2020 ( 2 tháng ) :L6 = 4.300.000 * 1,00 * 2 = 8.600.000 đồng .

Bước 3: Tính tổng tiền lương/thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh cho toàn bộ thời gian chưa hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần (L)

L = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 = 46.200.000 + 35.298.000 + 12.847.000 + 25.152.600 + 8.600.000 = 128.097.600 đồng .

Bước 4: Tính tổng thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội (T)

T = 12 tháng + 9 tháng + 3 tháng + 6 tháng + 2 tháng = 32 tháng .

Bước 5: Tính mức bình quân tiền lương/thu nhập (Lbq)

Lbq = L / T = 128.097.600 / 32 = 4.003.050 đồng / tháng

Related Posts

About The Author

Add Comment