Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ 2022 mới nhất

Nếu phải nộp tiền sử dụng đất thì đây là khoản tiền nhiều nhất khi làm Sổ đỏ. Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ dưới đây sẽ giúp người dân biết được số tiền phải nộp nếu có giá đất theo từng vị trí và thông số kiểm soát và điều chỉnh .Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ( gọi tắt là Giấy ghi nhận ) thì không phải trường hợp nào cũng phải nộp tiền sử dụng đất. Nếu thuộc trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất thì được tính như sau :

1. Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1.1. Đất đã sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993

Trường hợp 1 : Không vi phạm pháp lý đất đai
Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất có nhà tại, khu công trình kiến thiết xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993 ; tại thời gian mở màn sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ( lấn, chiếm, … ), nếu được cấp Giấy ghi nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau :
* Đất có nhà ở
– Diện tích trong hạn mức công nhận đất ở : Không phải nộp tiền sử dụng đất .
– Diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở ( nếu có ) : Nộp bằng 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
* Đất có khu công trình thiết kế xây dựng không phải là nhà ở
Trường hợp sử dụng đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng vĩnh viễn thì không phải nộp tiền sử dụng đất .
Trường hợp 2 : Có vi phạm pháp lý đất đai
Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất để ở mà tại thời gian khởi đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ( lấn, chiếm … ), nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì :
– Diện tích trong hạn mức công nhận đất ở : Nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất lao lý tại Bảng giá đất .
– Diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở : Nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Lưu ý : Trường hợp sử dụng đất có khu công trình thiết kế xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài hơn thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất lao lý tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .

1.2. Đất đã sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004

Trường hợp 1 : Không vi phạm pháp lý đất đai
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất và tại thời gian mở màn sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo lao lý tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ( lấn, chiếm, … ), nếu được cấp Giấy ghi nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau :
* Đất có nhà ở
– Diện tích trong hạn mức giao đất ở : Nộp bằng 50 % tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất lao lý tại Bảng giá đất .
– Diện tích đất ở vượt hạn mức ( nếu có ) : Nộp bằng 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
* Đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà ở
Đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu bền hơn thì phải nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất lao lý tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Trường hợp 2 : Có vi phạm pháp lý đất đai
Theo khoản 2 Điều 7 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất ở mà tại thời gian khởi đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo pháp luật tại Điều 22 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP ( lấn, chiếm, … ) nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì :
– Diện tích đất trong hạn mức giao đất ở : Nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất lao lý tại Bảng giá đất .
– Diện tích vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) : Nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Lưu ý : Trường hợp sử dụng đất có khu công trình thiết kế xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài hơn thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất pháp luật tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tăng Tốc Máy Tính Win 7 Cực Nhanh Hơn, Mượt Hơn

cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏCách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ (Ảnh minh họa)
 

2. Được giao đất làm nhà ở trước 01/7/2014

Khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai 2013 lao lý :

“ Hộ mái ấm gia đình, cá thể đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành mà chưa được cấp Giấy ghi nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và gia tài khác gắn liền với đất ; trường hợp chưa triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính thì phải thực thi theo pháp luật của pháp lý ”

Tiền sử dụng đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao đất làm nhà ở trước ngày 01/7/2014 được lao lý đơn cử tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP như sau :
Trường hợp 1 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà tại ( giao đất mới ) từ ngày 15/10/1993 đến ngày 01/7/2004 mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau :
– Nộp 50 % tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời gian nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời gian kê khai nộp tiền sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất pháp luật tại Bảng giá đất .

– Nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương (nếu có) theo giá đất cụ thể.

Trường hợp 2 : Hộ mái ấm gia đình, cá thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất làm nhà tại ( giao đất mới ) từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà chưa nộp tiền sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy ghi nhận thì phải nộp tiền sử dụng đất như sau :
– Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và thông tin theo đúng pháp luật tại thời gian xác lập và thông tin nộp tiền sử dụng đất thì được liên tục nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông tin và phải nộp tiền chậm nộp theo pháp luật tương thích với từng thời kỳ .
– Nếu tiền sử dụng đất phải nộp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và thông tin, nhưng chưa tương thích với pháp luật tại thời gian xác lập và thông tin tiền sử dụng đất phải nộp thì cơ quan thuế xác lập lại bảo vệ đúng pháp luật .
+ Hộ mái ấm gia đình, cá thể phải nộp số tiền sử dụng đất bổ trợ ( nếu có ) vào ngân sách nhà nước và không vận dụng phạt chậm nộp so với khoản thu bổ trợ này trong thời hạn trước khi được xác lập lại .
+ Đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và thông tin trước khi xác lập lại, hộ mái ấm gia đình, cá thể được liên tục thực thi theo số đã thông tin, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất .
Lưu ý : Trường hợp chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông tin nộp tiền sử dụng đất và hộ mái ấm gia đình, cá thể chưa nộp hoặc đã nộp một phần tiền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất đã tạm nộp vào ngân sách nhà nước ( nếu có ) được quy đổi ra diện tích quy hoạnh đất đã nộp tiền sử dụng đất ( đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính ) tại thời gian có quyết định hành động giao đất. Phần diện tích quy hoạnh đất còn lại phải nộp tiền sử dụng đất theo chủ trương và giá đất tại thời gian có quyết định hành động giao đất và giải quyết và xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất so với trường hợp này như sau :
– Việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên do chủ quan từ hộ mái ấm gia đình, cá thể sử dụng đất thì hộ mái ấm gia đình, cá thể phải nộp số tiền tương tự tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo lao lý về quản trị thuế tương thích với từng thời kỳ .
– Việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên do chủ quan từ hộ mái ấm gia đình, cá thể thì hộ mái ấm gia đình, cá thể không phải nộp số tiền tương tự tiền chậm nộp tiền sử dụng đất .
Khoản chậm nộp số tiền sử dụng đất được tính từ thời gian có quyết định hành động giao đất tới thời gian chính thức được thông tin nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ suất % thu tiền chậm nộp nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính theo lao lý tương thích với từng thời kỳ .
* * Giá đất tính thu tiền sử dụng đất so với trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao đất làm nhà ở trước ngày 01/7/2014 là giá đất theo mục tiêu được giao đơn cử tại thời gian có quyết định hành động giao đất .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Tính Điểm Đại Học Sài Gòn Năm 2021, Kiến Thức Cách Tính Điểm Đại Học Sài Gòn

3. Đất giao không đúng thẩm quyền trước 01/7/2014

3.1. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004

Căn cứ Điều 8 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, mức tiền sử dụng đất phải nộp được pháp luật như sau :
Trường hợp 1 : Sử dụng đất có nhà ở không thay đổi
– Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15/10/1993 và có sách vở chứng tỏ về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức triển khai để được sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất .
– Trường hợp sử dụng đất có nhà ở không thay đổi trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 và có sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau :
+ Nếu sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu lao lý của pháp lý đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất .
+ Nếu sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu lao lý của pháp lý đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ suất % diện tích quy hoạnh đã triển khai xong việc nộp tiền sử dụng đất theo chủ trương và giá đất tại thời gian đã nộp tiền ; phần diện tích quy hoạnh đất còn lại thực thi thu tiền sử dụng đất theo chủ trương và giá đất tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
– Trường hợp sử dụng đất có nhà ở không thay đổi trước ngày 01/7/2004 và không có sách vở chứng tỏ đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy ghi nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau :
+ Nếu đất đã được sử dụng không thay đổi từ trước ngày 15/10/1993 thì thu tiền sử dụng đất :
. Bằng 40 % tiền sử dụng đất theo giá đất ở so với phần diện tích quy hoạnh đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất pháp luật tại Bảng giá đất tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
. Bằng 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất ở so với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
+ Nếu đất đã được sử dụng không thay đổi từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 thì thu tiền sử dụng đất :
. Bằng 50 % tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh trong hạn mức giao đất ở theo giá đất pháp luật tại Bảng giá đất .
. Bằng 100 % tiền sử dụng đất so với phần diện tích quy hoạnh vượt hạn mức giao đất ở ( nếu có ) theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .
Trường hợp 2 : Diện tích đất còn lại không có nhà ở ( nếu có )
– Diện tích đất còn lại không có nhà ở được xác lập là đất nông nghiệp theo thực trạng sử dụng khi cấp Giấy ghi nhận .
– Nếu người sử dụng đất đề xuất được chuyển sang đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời gian có quyết định hành động chuyển mục tiêu .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Kết Nối Bluetooth Trên Laptop Win 10/8/7 Nhanh - Gọn - Lẹ | Nguyễn Kim

3.2. Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014

Căn cứ vào Điều 9 Nghị định 45/2014 / NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 Nghị định 123 / 2017 / NĐ-CP, tiền sử dụng đất phải nộp như sau :
– Phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .

Nếu có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo quy định thì được trừ số tiền đã nộp vào tiền sử dụng đất phải nộp; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

– Trường hợp sử dụng đất có khu công trình kiến thiết xây dựng không phải là nhà tại, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài hơn thì phải nộp 100 % tiền sử dụng đất theo giá đất đơn cử của loại đất sản xuất kinh doanh thương mại phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất pháp luật tại khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai 2013 tại thời gian có quyết định hành động công nhận quyền sử dụng đất .

Kết luận: Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ trên đây tùy thuộc vào từng trường hợp mà cách tính, mức tiền phải nộp sẽ khác nhau. Nếu có vướng mắc về tiền sử dụng đất hoặc các quy định khác về đất đai, bạn đọc vui lòng liên lệ 1900.6192 để được giải đáp nhanh nhất.

>> Thủ tục làm Sổ đỏ: 6 quy định phải biết khi làm Sổ đỏ (mới nhất)

Related Posts

About The Author

Add Comment