Cách Tính Tiền Sử Dụng Đất 2015, Hỏi Đáp Cstc

Cách Tính Tiền Sử Dụng Đất 2015, Hỏi Đáp Cstc

* Năm 2015, tôi được Ủy Ban Nhân Dân huyện ra quyết định hành động giao đất, nhưng do không am hiểu thủ tục nên tôi không đến cơ quan có thẩm quyền để ĐK và thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính. Xin hỏi, nếu giờ đây tôi đến Ủy Ban Nhân Dân huyện để làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có bị phạt vi phạm thủ tục hành chính về thuế, đất đai và có bị phạt tiền chậm nộp tính từ thời gian được giao đất đến khi nhận được thông tin thuế của cơ quan thuế hay không ( trước đây tôi chưa kê khai tiền sử dụng đất nên cơ quan thuế chưa phát hành thông tin nào ) ? Tôi phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời gian được giao đất năm 2015 hay tại thời gian xin làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Trả lời :

Cơ quan trả lời: Bộ Tài chính
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP pháp luật đối tượng người tiêu dùng thu tiền sử dụng đất như sau :

“Điều 2. Đối tượng thu tiền sử dụng đất

1. Người được Nhà nước giao đất để sử dụng vào các mục tiêu sau đây : a ) Hộ mái ấm gia đình, cá thể được giao đất ở ” . Đang xem : Cách tính tiền sử dụng đất 2015 Điều 3 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP lao lý địa thế căn cứ tính tiền sử dụng đất như sau : “ Điều 3. Căn cứ tính tiền sử dụng đất Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo pháp luật tại Luật Đất đai và được xác lập trên các địa thế căn cứ sau : 1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục tiêu sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất . 2. Mục đích sử dụng đất . 3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất : a ) Giá đất theo bảng giá đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi tắt là Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh ) lao lý vận dụng trong trường hợp hộ mái ấm gia đình, cá thể được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất so với diện tích quy hoạnh đất ở trong hạn mức ” .

Tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định trình tự xác định, thu nộp tiền sử dụng đất như sau:

“ 2. Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể : Căn cứ hồ sơ địa chính ( thông tin về người sử dụng đất, diện tích quy hoạnh đất, vị trí đất và mục tiêu sử dụng đất ) do Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường gửi đến ; địa thế căn cứ quyết định hành động của Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh về phê duyệt giá đất đơn cử tính thu tiền sử dụng đất hoặc bảng giá đất, thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất và hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, chuyển mục tiêu sử dụng đất của hộ mái ấm gia đình, cá thể ; trong thời hạn 05 ngày thao tác, cơ quan thuế xác lập số tiền sử dụng đất, ra thông tin nộp tiền sử dụng đất và gửi cho hộ mái ấm gia đình, cá thể ” . Xem thêm : Sửa Lỗi Phép Nhân Trong Excel Bị Lỗi Value Trong Excel, 8 Thông Báo Lỗi Phổ Biến Trong Ô Tính Excel Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 76/2014 / TT-BTC pháp luật xác lập tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau : “ Việc xác lập tiền sử dụng đất phải nộp khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được triển khai theo pháp luật tại Điều 4 Nghị định số 45/2014 / NĐ-CP ; 1 số ít nội dung tại Điều này được hướng dẫn đơn cử như sau : 1. Tổ chức kinh tế tài chính, hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không trải qua hình thức đấu giá thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác lập bằng giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục tiêu sử dụng đất được giao tại thời gian có quyết định hành động giao đất nhân ( x ) với diện tích quy hoạnh phải nộp tiền sử dụng đất, trong đó : … ” . Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 76/2014 / TT-BTC lao lý trình tự xác lập, thu nộp tiền sử dụng đất như sau : “ 2. Đối với hộ mái ấm gia đình, cá thể : a ) Trường hợp được Nhà nước giao đất ở mới, được chuyển mục tiêu sử dụng đất sang đất ở, được công nhận quyền sử dụng đất ( cấp Giấy chứng nhận ) mà giá đất tính thu tiền sử dụng đất được xác lập theo giải pháp thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất : Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục tiêu sử dụng đất tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường ( trong trường hợp chưa có Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất ) ” .

Căn cứ các quy định trên, trường hợp bà Hà Thị Thu Trang được Nhà nước giao đất thuộc đối tượng thu tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai; tiền sử dụng đất phải nộp được xác định bằng giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất được giao tại thời điểm có quyết định giao đất nhân (x) với diện tích phải nộp tiền sử dụng đất.

Xem thêm : Cách Copy Ảnh Từ Thẻ Nhớ Điện Thoại Vào Máy Tính, Cách Để Chuyển Ảnh Từ Điện Thoại Vào Máy Tính Hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục tiêu sử dụng đất tại Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất ( Văn phòng ĐK đất đai huyện Đức Trọng ) hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường ( trong trường hợp chưa có Văn phòng ĐK quyền sử dụng đất ) .

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính

Điều hướng bài viết

Related Posts

About The Author

Add Comment