Tiền sử dụng đất là gì? Cách tính tiền sử dụng đất chuẩn 2021

Tiền sử dụng đất là gì? Không phải ai cũng nắm rõ và biết cách tính toán số tiền sử dụng đất cần nộp để thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp về khái niệm và công thức tính tiền sử dụng đất chính xác..

Tiền sử dụng đất là gì?

Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất có nghĩa vụ trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao cho đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công nhận quyền sử dụng đất. Khái niệm này đã được quy định rõ trong Khoản 21, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013.

Tiền sử dụng đất sẽ được địa thế căn cứ theo giá và diện tích quy hoạnh đất được giao, được chuyển mục tiêu sử dụng hoặc được công nhận quyền sử dụng . Khái niệm tiền sử dụng đất là gì? Khái niệm tiền sử dụng đất là gì?

Như vậy, tiền sử dụng đất là gì? Là khoản tiền nghĩa vụ của người sử dụng đất phải nộp khi được Nhà Nước:

Bạn đang đọc: Tiền sử dụng đất là gì? Cách tính tiền sử dụng đất chuẩn 2021

Mọi Người Cũng Xem   Sinh năm 1973 mệnh gì? Tổng quan về cuộc đời, tính cách, số phận

  • Giao đất có thu tiền sử dụng đất
  • Công nhận quyền sử dụng đất
  • Cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất

Cách tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp

1. Trường hợp đất được nhà nước giao có thu tiền sử dụng

Căn cứ theo Điều 4, Nghị định 45/2014 / NĐ-CP, tùy thuộc vào hình thức giao đất mà phí cấp giấy ghi nhận sẽ khác nhau . Với các cá thể, hộ mái ấm gia đình hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất qua hình thức đấu giá quyền sử dụng thì cách tính tiền sử dụng là bằng số tiền trúng đấu giá . Cách tính tiền sử dụng đất là gì Tiền sử dụng đất là gì, cách tính toán ra sao?

Cụ thể trường hợp này đã được quy định trong Khoản 1, Điều 4, Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Và được sửa đổi, bổ sung ở Nghị định 135/2016/NĐ-CP.

Với trường hợp đất không qua đấu giá thì tiền sử dụng đất là gì, được tính theo công thức sau:

Tiền sử dụng đất = Giá đất * Diện tích đất phải nộp tiền – Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có) – Tiền sử dụng được giảm tại Điều 12 Nghị Định này (nếu có)

Trong đó :
  • Giá đất được xác định theo giá cụ thể của từng cơ quan địa phương.

  • Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng là diện tích đất có thu tiền sử dụng đất được ghi trên quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  • Tiền bồi thường giải phóng mặt bằng là tiền bồi thường, tiền hỗ trợ tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng cho Nhà nước.

2. Trường hợp chuyển mục tiêu sử dụng đất

Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở năm 2020

Mọi Người Cũng Xem   Công Thức Tính Nhanh Khoảng Cách Trong Không Gian +Thể Tích Khối Tròn Xoay
Mức thu tiền sử dụng đất này đã lao lý rõ trong Điểm b, Khoản 2, Điều 5, Nghị định 45/2014 / NĐ-CP. Cụ thể, đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng với mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở so với tính theo giá đất nông nghiệp . Cách tính tiền sử dụng đất là gì Cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất Cụ thể, số tiền sử dụng đất là gì sẽ được tính theo công thức sau đây :

Tiền sử dụng đất phải nộp = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở) – (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

Trong đó, tiền sử dụng đất người dân phải nộp phải nhờ vào vào tiền sử dụng đất theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại nơi có đất và tùy từng thời gian. Để biết đơn cử về pháp luật này, dân cư hoàn toàn có thể liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện .

Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở

Khi sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 thì cách tính tiền sử dụng đất được vận dụng theo công thức sau :

Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá ở) – (Tiền sử dụng đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại)

Mọi Người Cũng Xem   Quy luật của sinh lão bệnh tử hay sinh bệnh lão tử và nguồn gốc đơn giản

>>> XEM THÊM: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất chuẩn

Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở Trường hợp Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải đất ở dưới hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho hàng loạt thời hạn thuê, khi chuyển mục tiêu sử dụng sang đất ở phải chuyển từ đất thuê sang giao đất. Cách tính tiền sử dụng đất được vận dụng theo công thức sau :

Tiền sử dụng đất = (Giá đất ở) – (Tiền thuê đất phải nộp 01 lần theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại)

Trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì:

Tiền sử dụng đất = 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là giải đáp chi tiết của BĐS Homedy về khái niệm tiền sử dụng đất là gì cách tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp khác nhau. Hy vọng đã mang đến thông tin hữu ích cho mọi người.

Theo Homedy Blog Thị trường

Related Posts

About The Author

Add Comment