Cách tính tiền lương làm ca đêm và thêm giờ – Pháp Luật Toàn Dân

Hỏi:

Tôi thao tác trong một công ty kiến thiết xây dựng, mức lương 300.000 đồng / ngày / 8 giờ. Công ty chia thành 2 ca thao tác trong ngày, ca ngày làm từ 7 giờ đến 11 giờ và 14 giờ đến 18 giờ ; ca đêm làm từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau ( có ngày được nghỉ giữa ca từ 0 giờ đến 1 giờ và có ngày không được nghỉ giữa ca ) . Công ty tính trả lương ca đêm cho tôi như sau :

– Thời gian làm ca đêm từ 20 giờ đến 4 giờ, bằng 8 giờ, tiền lương được tính hệ số 1,0 với mức lương 300.000 đồng.

– Thời gian làm thêm giờ từ 4 giờ đến 8 giờ, bằng 8 giờ, được tính là làm thêm giờ của ca ngày và nhân thông số 1,5. Cụ thể : 4 giờ x 300.000 đồng : 8 giờ x 1,5 = 225.000 đồng . Tổng số tiền tôi được công ty trả khi thao tác ca đêm từ 20 giờ đến 8 giờ sáng ( tổng thời hạn thao tác là 12 giờ, trong đó có 8 giờ ca đêm, 4 giờ làm thêm ) là 300.000 đồng + 225.000 đồng = 525.000 đồng .

Tôi muốn hỏi, công ty tính tiền lương làm ca đêm và tiền lương làm thêm giờ của tôi như vậy là đúng hay sai?
Mong Luật sư tư vấn.
(Chị Thêu)

Pháp Luật Toàn Dân trả lời:

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động, thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính bảo hiểm xã hội theo Luật BHXH 2018 thế nào?

Điều 105 Bộ luật Lao động quy định, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Cách tính tiền lương làm ca đêm và thêm giờ quy định, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Được sự đồng ý chấp thuận của người lao động ; bảo vệ số giờ làm thêm của người lao động không quá 50 % số giờ thao tác thông thường trong 1 ngày, trường hợp vận dụng lao lý thao tác theo tuần thì tổng số giờ thao tác thông thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày ; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng do nhà nước pháp luật thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm .

Theo Điều 108 Bộ luật Lao động, người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Trường hợp thao tác đêm hôm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ tối thiểu 45 phút, tính vào thời giờ thao tác .

Điều 97 Bộ luật Lao động quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

Mọi Người Cũng Xem   DIỄN GIẢI ĐIỂM TOEFL iBT VÀ HIỂU CÁCH TÍNH ĐIỂM

Xem thêm: Số 3 có ý nghĩa gì? Giải mã ý nghĩa số 3 một cách chi tiết nhất

Vào ngày nghỉ hằng tuần, tối thiểu bằng 200 % ; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, tối thiểu bằng 300 % chưa kể tiền lương dịp nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương so với người lao động hưởng lương ngày . Người lao động thao tác vào đêm hôm, thì được trả thêm tối thiểu bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo việc làm của ngày thao tác thông thường . Người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm thì ngoài việc trả lương theo pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày .

Theo luật sư, việc công ty tính trả tiền lương làm ca đêm và tiền lương làm thêm giờ trước và sau ca đêm cho chị là chưa đúng quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể:

Căn cứ quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Việc tính trả lương đối với thời gian làm việc từ 20 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau của chị, được chia thành 3 thời điểm như sau:

– Từ 20 giờ đến 22 giờ là thời hạn làm thêm giờ trước khi vào ca đêm. Tiền lương làm thêm giờ vận dụng Điểm a, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động, như sau : ( 300.000 đồng : 8 giờ ) x 2 giờ x 150 % = 112.500 đồng . – Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau là thời hạn thao tác ca đêm. Tiền lương thao tác ca đêm, vận dụng Khoản 2 Điều 97 Bộ luật Lao động : 300.000 đồng + ( 300.000 đồng x 30 % ) = 390.000 đồng . – Từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày hôm sau, là thời hạn làm thêm giờ sau khi làm xong ca đêm. Tiền lương tính thêm giờ vận dụng Điểm a, Khoản 1, Điều 97 Bộ luật Lao động, như sau : ( 300.000 đồng : 8 giờ ) x 2 giờ x 150 % = 112.500 đồng .
Mọi Người Cũng Xem   hướng dẫn up rôm trực tiếp trên điện thoại samsung

Nếu tính đúng quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động thì, tổng cộng tiền lương trả cho thời gian chị làm việc vào ngày thường, từ 20 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau là: 112.500 đồng + 390.000 đồng + 112.500 đồng = 615.000 đồng, cao hơn 90.000 đồng so với cách tính của Công ty.

tin tức đến chị Theo Cổng thông tin điện tử nhà nước

Related Posts

About The Author

Add Comment