Cách tính tiền thuê đất 50 năm?

Ngày nay, để khuyến khích mở rộng hoạt động sản xuất đầu tư phát triển nền kinh tế của cả nước, Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho người dân cũng như doanh nghiệp được thuê đất để thực hiện hoạt động sản xuất của mình. Tuy nhiên, nhiều người dân hay doanh nghiệp vẫn còn thắc mắc về mức giá thuê đất của nhà nước. Thời hạn thuê đất 50 năm là một thời hạn thuê phổ biến nhất hiện nay. Vậy cách tính tiền thuê đất 50 năm như thế nào?

Sau đây, Chúng tôi sẽ ra mắt tới quý vị những nội dung sau để tương hỗ người mua những thông tin thiết yếu tương quan đến tiền thuê đất 50 năm .

Tiền thuê đất là gì?

Tiền thuê đất là khoản tiền mà cá thể, tổ chức triển khai được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp cho nước theo lao lý trong quyết định hành động giao đất hoặc hợp đồng thuê đất .

Các trường hợp cho thuê đất hiện nay

Hiện nay, Nhà nước quy định có thể cho người thuê đất thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc thuê đất trả tiền hàng năm.

Các tính tiền thuê đất 50 năm

Cách tính tiền thuê đất được xác lập khác nhau trong hai trường hợp thuê đất và được pháp luật tại Điều 12 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP như sau :

– Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm :

Tiền thuê đất thu một năm = diện tích quy hoạnh phải nộp tiền thuê đất nhân ( x ) với đơn giá thuê đất ( từng loại đất có pháp luật đơn giá đất thuê riêng ) .

– Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê :

+ Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời hạn thuê = diện tích quy hoạnh đất phải nộp tiền thuê đất nhân ( x ) với đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê .
+ Tiền thuê đất xuất hiện nước thu một lần cho cả thời hạn thuê = diện tích quy hoạnh đất có mặt nước phải nộp tiền thuê nhân ( x ) với đơn giá thuê đất xuất hiện nước thu một lần cho cả thời hạn thuê .
Như vậy, tiền thuê đất 50 năm được xác lập trong hai trường hợp như sau :
– Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê thì số tiền thuê phải trả một lần = đơn giá đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định hành động đơn cử theo loại đất và thời hạn 50 năm nhân ( x ) với diện tích quy hoạnh đất thuê .
– Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền thuê đất phải trả hàng năm = đơn giá đất do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh quyết định hành động nhân ( x ) Diện tích đất thuê. Đây là tiền thuê đất của một năm và kho có sự biến hóa về đơn giá đất thì tiền thuê đất của năm đó cũng có sự biến hóa .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Lim Bằng Máy Tính Vinacal 680Ex Plus, Tìm Giới Hạn Hàm Số

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm

– Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm không trải qua đấu giá ( khoản 1, Điều 3 Thông tư 77/2014 / TT-BTC ) :

Đơn giá thuê đất hàng năm = mức tỷ lệ (%) nhân (x) với giá đất tính thu tiền thuê đất, trong đó:

+ Mức tỷ suất ( % ) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ) pháp luật đơn cử và được công bố công khai minh bạch trong quy trình tổ chức triển khai thực thi .
+ Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không trải qua hình thức đấu giá mà diện tích quy hoạnh tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị ( tính theo giá đất tại Bảng giá đất ) từ 30 tỷ đồng trở lên so với các thành phố thường trực Trung ương ; từ 10 tỷ đồng trở lên so với các tỉnh miền núi, vùng cao ; từ 20 tỷ đồng trở lên so với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất đơn cử do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động .
+ Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không trải qua hình thức đấu giá mà diện tích quy hoạnh tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị ( tính theo giá đất tại Bảng giá đất ) dưới 30 tỷ đồng so với các thành phố thường trực Trung ương ; dưới 10 tỷ đồng so với các tỉnh miền núi, vùng cao ; dưới 20 tỷ đồng so với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất được tính theo mục tiêu sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Bảng giá đất nhân ( x ) với thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất .
+ Hệ số kiểm soát và điều chỉnh giá đất để xác lập giá đất tính thu tiền thuê đất do Sở Tài chính chủ trì xác lập trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành hàng năm sau khi xin quan điểm của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp .
Trường hợp tại 1 số ít vị trí đất triển khai dự án Bất Động Sản trong cùng một khu vực, tuyến đường có thông số sử dụng đất ( tỷ lệ kiến thiết xây dựng, độ cao của khu công trình ) khác với mức trung bình chung của khu vực, tuyến đường thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất cao hơn hoặc thấp hơn mức trung bình chung để tính thu tiền thuê đất so với các trường hợp này và lao lý đơn cử trong Quyết định phát hành thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất của địa phương .
>> >> >> Tham khảo : Thủ tục thuê đất 50 năm tại Nước Ta

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính tiền công thợ xây nhà theo m2 theo từng kiểu dáng

Xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần

– Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê không trải qua hình thức đấu giá ( khoản 2, Điều 3 Thông tư 77/2014 / TT-BTC ) :
Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời hạn thuê là giá đất được xác lập theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời hạn thuê đất, trong đó :

+ Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

+ Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê không trải qua hình thức đấu giá mà diện tích quy hoạnh tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị ( tính theo giá đất tại Bảng giá đất ) dưới 30 tỷ đồng so với các thành phố thường trực Trung ương ; dưới 10 tỷ đồng so với các tỉnh miền núi, vùng cao ; dưới 20 tỷ đồng so với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê là giá đất của thời hạn thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh pháp luật tại Bảng giá đất nhân ( x ) với thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất theo lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 77/2014 / TT-BTC .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính giá SEO cho từ khóa - SEO TOP 10 https://hoasenhomes.vn

+ Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất thì giá đất để xác định đơn giá thuê đất được xác định theo công thức sau:
Giá đất của thời hạn thuê đất = Giá đất tại Bảng giá đất/ Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất x Thời hạn thuê đất.

Trên đây, là toàn bộ nội dung liên quan đến cách tính tiền thuê đất 50 năm như thế nào? Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Related Posts

About The Author

Add Comment