Xác định tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê

Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được quy định như thế nào? Việc xác định Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê ra sao? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau của LawKey.

Công thức xác định tiền thuê đất

♦ Để xác lập tiền thuê đất mà Người sử dụng đất phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận quyền sử dụng đất bằng hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời hạn thuê không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, cần dựa vào các địa thế căn cứ sau đây :– Diện tích đất cho thuê .

– Thời hạn cho thuê đất.

– Đơn giá thuê đất của thời hạn .♦ Theo lao lý tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP thì Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê :

Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời hạn thuê = Diện tích đất phải nộp tiền thuê đất nhân X Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê .

Xem thêm : Xác định tiền thuê đất trong trường hợp Thuê đất trả tiền hàng năm

Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê

♦Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, Đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất.

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng đúng cách

Xem thêm: Tra Ý Nghĩa 3 Số Cuối Điện Thoại Chính Xác Tới 99,999%

♦ Tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 77/2014 / TT-BTC, Giá đất được xác lập theo thời hạn sử dụng đất tương ứng với thời hạn thuê đất, trong đó :– Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê không trải qua hình thức đấu giá mà diện tích quy hoạnh tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị ( tính theo giá đất tại Bảng giá đất ) từ 30 tỷ đồng trở lên so với các thành phố thường trực Trung ương ; từ 10 tỷ đồng trở lên so với các tỉnh miền núi, vùng cao ; từ 20 tỷ đồng trở lên so với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất là giá đất đơn cử do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hành động được xác lập theo các chiêu thức so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư pháp luật tại Nghị định của nhà nước về giá đất .– Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê không trải qua hình thức đấu giá mà diện tích quy hoạnh tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị ( tính theo giá đất tại Bảng giá đất ) dưới 30 tỷ đồng so với các thành phố thường trực Trung ương ; dưới 10 tỷ đồng so với các tỉnh miền núi, vùng cao ; dưới 20 tỷ đồng so với các tỉnh còn lại thì giá đất tính thu tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê là giá đất của thời hạn thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lao lý tại Bảng giá đất nhân ( x ) với thông số kiểm soát và điều chỉnh giá đất theo lao lý tại Điểm d Khoản 1 Điều này .– Trường hợp thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất lao lý tại Bảng giá đất thì giá đất để xác lập đơn giá thuê đất được xác lập theo công thức sau :

Mọi Người Cũng Xem   Tải Tru Tiên 3D - Thanh Vân Chí trên PC với giả lập - LDPlayer
Giá đất của thời hạn thuê đất = Giá đất tại Bảng giá đất X

Thời hạn thuê đất

Thời hạn của loại đất tại Bảng giá đất

Xem thêm : Hình thức sử dụng đất được Nhà nước cho thuê đất lúc bấy giờ

Trên đây là tư vấn của LawKey về Việc xác định tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với LawKey để được tư vấn, giải đáp.

Related Posts

About The Author

Add Comment