Doanh nghiệp bạn lựa chọn cách tính hàng tồn kho cuối kỳ như thế nào?

Hàng tồn kho cuối kỳ hay còn được gọi là Ending Inventory được hiểu là  giá trị hàng hóa sẵn có để bán cuối kỳ kế toán. Các doanh nghiệp có thể áp dụng nhiều cách tính hàng tồn kho khác nhau. Giá trị hàng tồn kho ảnh hưởng bởi phương pháp định giá và nguyên tắc tính hàng tồn kho do người quản lí chọn. Cùng FastWork tìm hiểu các cách tính hàng tồn kho phổ biến nhất tại bài viết sau. 

1. Hàng tồn kho cuối kỳ có nghĩa là gì?

Xem thêm: Mua ròng đề cập đến việc mua hàng tồn kho sau khi hàng trả lại hoặc giảm giá đã được khấu trừ. Mặc dù số lượng hàng tồn kho không đổi vào cuối kỳ kế toán, tuy nhiên giá trị hàng tồn kho cuối kỳ sẽ bị ảnh hưởng tác động bởi giải pháp xác lập giá trị hàng tồn kho do doanh nghiệp chọn .Ý nghĩa hàng lưu kho cuối kỳ trong doanh nghiệp Ý nghĩa hàng lưu kho cuối kỳ trong doanh nghiệpHàng tồn kho cuối kỳ là giá trị sản phẩm & hàng hóa có sẵn để bán và vẫn được doanh nghiệp nắm giữ vào cuối kỳ kế toán hay giá trị sản phẩm & hàng hóa sẵn có để bán cuối kỳ kế toán .
Giá trị hàng tồn kho = hàng tồn kho đầu kỳ + lượng mua ròng – đi giá vốn hàng bán.
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ hoàn toàn có thể xác lập bằng nhiều phương pháp định giá và cách tính khác nhau. Giá trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp sẽ bị tác động ảnh hưởng bởi phương pháp định giá và cách tính hàng tồn kho do người quản trị lựa chọn .Phương pháp FIFO ( nhập trước, xuất trước ) được sử dụng trong thời kỳ Ngân sách chi tiêu tăng cao hoặc áp lực đè nén lạm phát kinh tế vì nó tạo ra giá trị hàng tồn kho cuối kỳ cao hơn chiêu thức LIFO ( nhập trước, xuất trước ). Do đó tuỳ thuộc vào thiên nhiên và môi trường, nghành nghề dịch vụ và phương pháp kinh doanh thương mại mà các công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lựa chọn cách tính hàng tồn kho cuối kỳ là giải pháp tính LIFO hoặc FIFO .
Mọi Người Cũng Xem   Diện tích xây dựng và diện tích sử dụng là gì? Cùng phân biệt
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ dựa trên giá trị thị trường hoặc giá trị thấp nhất của hàng hóa mà doanh nghiệp sở hữu. Đối với các tổ chức, công ty nhỏ có thể áp dụng cách tính hàng tồn kho thủ công, tuy nhiên với các doanh nghiệp lớn công thức tính này thường không mang đến hiệu quả thực tế. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng trước hạch toán hàng tồn kho. Cụ thể các doanh nghiệp có thể áp dụng các các tính như sau:

2. Cách tính hàng tồn kho cuối kỳ

Kiểm kê số lượng hàng tồn kho cuối kỳ như thế nào?Kiểm kê số lượng hàng tồn kho cuối kỳ như thế nào? Cách phổ biến nhất để quản trị hàng tồn kho cuối kỳ là kiểm kê thực tế vào cuối mỗi tháng, sau đó sử dụng các phương pháp định giá như LIFO, FIFO và bình quân gia quyền để ước tính hàng tồn kho. Cụ thể các cách tính sau:
  • Phương pháp thực tế đích danh:
Giả sử 200 kg hiện còn cuối tháng xác lập thuộc lần nhập ngày 3. Trị giá vật tư xuất trong tháng được tính như sau := ( 200 x 3.000 ) + [ ( 500 x 3.280 ) + ( 300 x 3.100 ) ] – ( 200 x 3.280 )= 2.514.000 đ
  • Phương pháp nhập trước, xuất trước (FiFo):
Trị giá vật tư xuất trong tháng := ( 200 x 3.000 ) + [ ( 500 x 3.280 ) + ( 300 x 3.100 ) ] – ( 200 x 3.100 )= 2.550.000 đ
  • Phương pháp nhập sau, xuất trước (LiFo):
Trị giá vật tư xuất trong tháng := ( 200 x 3.000 ) + [ ( 500 x 3.280 ) + ( 300 x 3.100 ) ] – ( 200 x 3.000 )= 2.570.000 đ
  • Phương pháp đơn giá bình quân gia (WAC):
Tính cho một lần vào cuối tháng 🙁 200 x 3.000 ) + [ ( 500 x 3.280 ) + ( 300 x 3.100 )ĐGBQ = 200 + 800= 3.170 đ / kgTrị giá vật tư xuất trong tháng := ( 200 x 3.000 ) + [ ( 500 x 3.280 ) + ( 300 x 3.100 ) ] – ( 200 x 3.170 ) = 2.536.000 đ Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, việc đếm vật lý là không thực tiễn. Do đó, một giải pháp tính được sử dụng để ước tính hàng tồn kho cuối kỳ gồm có :
  • Phương pháp lợi nhuận gộp
  • Phương thức bán lẻ

3. Cách tính hàng tồn kho cuối kỳ sử dụng phương pháp lợi nhuận gộp

Cách tính hàng tồn kho cuối kỳ sử dụng phương pháp lợi nhuận gộp Cách tính hàng tồn kho cuối kỳ sử dụng phương pháp lợi nhuận gộp Phương pháp doanh thu gộp được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi tính giá trị hàng tồn kho. Cách tính hàng tồn kho cuối kỳ sử dụng chiêu thức doanh thu gộp được triển khai bởi các bước sau đây :
  • Bước 1: Cộng chi phí tồn kho đầu kỳ vào chi phí mua hàng trong kỳ. Đây là chi phí giá vốn của hàng hóa có thể bán được.
  • Bước 2: Nhân phần trăm lợi nhuận gộp với doanh số bán hàng để có giá vốn hàng bán ước tính.
  • Bước 3: Trừ giá vốn hàng bán được khỏi giá vốn hàng bán để có giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.
Mọi Người Cũng Xem   10+ Cách chữa bệnh xuất tinh sớm không cần dùng thuốc an toàn, hiệu quả nhất
>>> Xem thêm bài viết: Inventory turnover là gì? Công thức tính vòng quay hàng tồn kho đơn giản

4. Cách tính toán hàng tồn kho cuối kỳ bằng phương pháp kiểm kê bán lẻ

Phương pháp tính hàng tồn kho qua hình thức kiểm kê kinh doanh bán lẻ thường được các nhà kinh doanh nhỏ sử dụng để đo lường và thống kê giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của shop hoặc công ty. Phương pháp này sử dụng tỷ trọng giữa giá kinh doanh nhỏ trên giá vốn của các kỳ trước. Công thức tính giá trị hàng tồn kho theo hình thức này như sau :1. Tính Phần Trăm ngân sách trên lệch giá kinh doanh bán lẻ . Công thức là: Phần trăm chi phí bán lẻ = chi phí / giá bán lẻ 2. Tính giá vốn của sản phẩm & hàng hóa hoàn toàn có thể bán được . Công thức là: Giá vốn hàng bán = chi phí tồn kho ban đầu + chi phí mua hàng 3. Tính giá vốn hàng bán trong kỳ Công thức là: Chi phí bán hàng = doanh thu x tỷ lệ phần trăm chi phí bán lẻ 4. Để đo lường và thống kê giá trị hàng tồn kho cuối kỳ Công thức là: Hàng tồn kho cuối kỳ = giá vốn hàng bán – giá vốn hàng bán trong kỳ Phương pháp này chỉ hoạt động giải trí và mang đến hiệu quả đúng mực nếu doanh nghiệp đồng nhất toàn bộ các loại sản phẩm được lưu lại theo cùng một tỷ suất Xác Suất. Điều này có nghĩa là nếu có một loạt các đợt giảm giá để giải phóng hàng tồn kho sau mùa bán hàng chính, thì hiệu quả của công thức tính hàng tồn kho này hoàn toàn có thể biến hóa .

5. Cách tính hàng tồn kho đang trong quá trình xử lý vào cuối kỳ

Trong một số ít trường hợp nhà quản trị cần tính hàng tồn kho đang trong quy trình giải quyết và xử lý, quy trình này sẽ tốn nhiều thời hạn và quy trình hơn so với các loại hàng tồn kho thường thì. Hàng tồn kho đã hoàn thành xong một phần được gọi là hàng tồn kho đang trong quy trình giải quyết và xử lý. Hàng tồn kho này cần phải giải quyết và xử lý thêm trước khi được phân loại là hàng tồn kho thành phẩm .Tính số lượng hàng tồn kho trong quá trình xử lý vào cuối kỳ Tính số lượng hàng tồn kho trong quá trình xử lý vào cuối kỳ Phương pháp tính hàng tồn kho đang trong quy trình giải quyết và xử lý tại cuối kỳ kế toán như sau :
Chi phí sản xuất dở dang + chi phí sản xuất thành phẩm – Giá thành sản xuất hàng hóa  = Kết thúc công việc trong quá trình
Điều quan trọng cần chú ý quan tâm là chiêu thức giám sát hàng tồn kho cuối kỳ chỉ hoàn toàn có thể được sử dụng để ước tính hàng tồn kho. Để định giá hàng tồn kho cuối kỳ đúng mực các doanh nghiệp cần kiểm kê vật chất ( đếm vật lý ) hoặc vận dụng hình thức kiểm kê chu kỳ luân hồi ( đếm chu kỳ luân hồi ) .Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ kế toán là số liệu quan trọng trong báo cáo giải trình kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình kinh tế tài chính tại các doanh nghiệp. Thông qua các số liệu này nhà quản trị hoàn toàn có thể chớp lấy được số lượng hàng tồn trong kho, từ đó có các nhìn nhận và giải pháp điều chỉnh hợp lý .
Mọi Người Cũng Xem   Tổng hợp các cách dọn rác máy tính/ laptop để máy chạy mượt hơn
Trên đây là một số cách tính hàng tồn kho cuối kỳ kế toán được FastWork tổng hợp và giới thiệu đến các bạn. Các kế toán cũng như nhà quản lý tại các công ty, doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng công thức tính này nhằm xác định giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp mình. Bên cạnh đó, để quản lý kho hàng, bạn có thể tham khảo sử dụng phần mềm FastWork Sales như giải pháp hỗ trợ. Với ngân sách thấp FastWork Sales giúp bạn quản trị kho hàng, quản trị bán hàng, quản trị sản phẩm & hàng hóa, đặc biệt quan trọng tương thích với SMEs . Tham khảo DEMO FREE FastWork Sales qua nhấn Đăng ký tư vấn hoặc liên hệ Hotline 098-308-9715 >>> Xem thêm bài viết: 7 Câu hỏi thường gặp nhất về Quản trị hàng tồn kho trong Doanh nghiệp

Related Posts

About The Author

Add Comment