Cách tính tổng chi phí trực tiếp

Chà chà!! Bài viết ” Cách tính tổng chi phí trực tiếp” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng hoasenhomes.vn tìm hiểu về “ Cách tính tổng chi phí trực tiếp” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

BÀI TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN | KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜ

  Tổng hợp công thức kế toán quản trị Kế toán quản trị là lĩnh vực chuyên môn của kế toán. Nhằm nắm bắt các vấn đề thực trạng, đặc biệt là thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Qua đó, giúp nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định điều hành một cách tối ưu nhất. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong vận hành doanh nghiệp. Đồng thời phục vụ kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

1. Công thức các loại kế toán chi phí

a. Chi phí khác biệt (Chi phí chênh lệch) VD : Doanh Nghiệp đang xem xét giữa 2 giải pháp : bán hàng đại lý hay bán hàng tại doanh nghiệp. Giả định lệch giá của 2 giải pháp này là như nhau. Khi đó ta sẽ xem xét chi phí độc lạ của 2 giải pháp . Chi phí khấu hao là chi phí độc lạ ( đại lý không có khấu hao, doanh nghiệp có khấu hao ) . Chi phí hoa hồng ( lựa chọn phương thức bán hàng đại lý thì doanh nghiệp sẽ có chi phí hoa hồng trả cho đại lý còn bán hàng tại DN thì chi phí hoa hồng = 0 ). Mô hình như sau : công thức kế toán quản trị b. Chi phí chìm VD : Chi phí R và D dự án Bất Động Sản trước khi tìm nhà đầu tư . Nếu dự án thành công => Chi phí R & D đưa vào chi phí của dự án. Nếu dự án không thành công => Chi phí R & D là chi phí chìm, doanh nghiệp không được đưa vào chi phí của dự án mà phải tự mình gánh lấy. c. Chi phí cơ hội công thức kế toán quản trị kế toán d. Chi phí hỗn hợp (MC): bao gồm cả yếu tố định phí và biến phí VD : Chi phí điện là chi phí hỗn hợp Điện dùng cho sản xuất => biến phí Điện phục vụ cho an ninh, quản lý => định phí Chú ý: Có những chi phí mà tùy theo trường hợp mà nó là VC, FC, hoặc MC Chi phí điện thoại trả trước => biến phí Chi phí điện thoại trả sau hoặc cố định => chi phí hỗn hợp. Đối với chi phí điện thoại cố định thì trong 27.000 đồng tiền thuê bao được phép gọi tối đa bao nhiêu cuộc gọi ( nếu gọi ít hơn số cuộc gọi tối đa thì vẫn đóng tiền 27.000 đồng ) còn nếu gọi quá số cuộc gọi cho phép thì phải đóng tiền cho số cuộc gọi vượt trên 1 đơn giá. Chi phí khấu hao theo giải pháp đường thẳng định phí Chi phí khấu hao theo số lượng loại sản phẩm biến phí, chính do : kế toán Quảng cáo làm theo kiểu tức thời định phí không bắt buộc Chi phí quảng cáo trong hợp đồng dài hạn định phí bắt buộc Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí nhằm mục đích : Phục vụ cho việc ra quyết định hành động, lập kế hoạch và dự trù ngân sách Đánh giá thời cơ rủi ro đáng tiếc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và trấn áp chi phí kế toán quản trị Chú ý: đường Y = b không thể kéo dài đến vô cùng, bởi vì quy mô của công ty, công suất hoạt động của máy móc thiết bị sẽ làm thay đổi FC. công thức kế toán quản trị XEM THÊM

2. Xác định công thức tính chi phí

a. Phương pháp điểm cao điểm thấp Đặt y = ax + b ( x: mức độ hoạt động, y: chi phí ) Tại điểm cao nhất : a. x max + b = y max Tại điểm thấp nhất : a. x min + b = y min => Giải hệ phương trình trên tìm được a ( biến phí đơn vị ) và b ( định phí ) b. Phương pháp bình phương tối thiểu Đặt y = ax + b (x: mức độ hoạt động, y: chi phí, n: số lần xuất hiện của mức độ hoạt động) công thức kế toán quản trị => Giải hệ phương trình trên tìm được a (biến phí đơn vị) và b (định phí) kế toán

3. Lập phương trình chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm

kế toán quản trị Gọi Y : chi phí đơn vị chức năng loại sản phẩm a: biến phí đơn vị sản phẩm (a = TVC / Công suất tối đa) X : sản lượng => Phương trình chi phí cho mỗi đơn vị sản phẩm là Y = a + TFC / X => Phương trình tổng chi phí sản xuất Y = a * X + TFC Báo cáo thu nhập theo chức năng hoạt động của chi phí hoặc Báo cáo kiểu truyền thống (kế toán tài chính) kế toán Báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí (ứng xử của chi phí) hoặc Báo cáo kiểu trực tiếp kế toán quản trị Tỷ lệ số dư đảm phí = Số dư đảm phí / Doanh thu Tỷ lệ số dư đảm phí = ( Doanh thu Biến phí ) / Doanh thu Tỷ lệ số dư đảm phí = ( Giá bán đơn vị Biến phí đơn vị ) / Giá bán đơn vị XEM THÊM

4. Ứng dụng báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí để phân tích kịch bản

kế toán Trong đó : Doanh thu = P1 * Q1 P0 * Q0 Biến phí = V1 * Q1 V0 * Q0 Lợi nhuận thuần mới = Lợi nhuận thuần trước khi thay đổi + Lợi nhuận thuần

5. Phương pháp xác định điểm hòa vốn

Phương pháp đại số Điểm hòa vốn là tại đó EBIT = TR TC = 0 => P * Q ( TFC + V * Q ) =0 Sản lượng hòa vốn QHV = TFC / ( P V ) Doanh thu hòa vốn TRHV = P * QHV Thời gian hòa vốn = QHV / Qdự kiến Phương pháp số dư đảm phí Điểm hòa vốn là tại đó EBIT = Doanh thu Biến phí Định phí = 0 Số dư đảm phí = Định phí => (P Biến phí đơn vị) * Q = Định phí Sản lượng hòa vốn QHV = TFC / (P V) = TFC / Số dư đảm phí đơn vị Doanh thu hòa vốn TRHV = P * QHV = TFC / Tỷ lệ số dư đảm phí

6. Phân tích lợi nhuận trong mối quan hệ với cơ cấu chi phí

kế toán Ý nghĩa: Khi sản lượng vượt sản lượng hòa vốn, sản lượng hay doanh thu tăng ( giảm ) 1% thì lợi nhuận tăng ( giảm ) theo DOL % với điều kiện P, V, TFC không đổi. XEM THÊM

7. Phân tích biến động chi phí sản xuất

7.1 Phân tích biến động chi phí NVL trực tiếp

Xác định chỉ tiêu nghiên cứu và phân tích :
 • C0= Q.1* m0* G0
 • C1= Q.1* m1* G1
 • C0: Chi phí NVL trực tiếp định mức
 • C1: Chi phí NVL trực tiếp thực tiễn
 • Q.1: Số lượng mẫu sản phẩm sản xuất trong thực tiễn
 • m0 ­: Lượng NVL trực tiếp định mức sản xuất 1 sp
 • m1 ­: Lượng NVL trực tiếp thực tiễn sản xuất 1 sp
 • G0: Giá mua định mức 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếp
 • G1: Giá mua thực tiễn 1 đơn vị chức năng NVL trực tiếp
Xác định đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích Biến động chi phí ( C )
 • C = C1C0
 • C > 0 : bất lợi
 • C < = 0 : thuận tiện
Xác định tác động ảnh hưởng của các tác nhân Lượng NVL trực tiếp tiêu hao biến động lượng (Cm): Cố định tác nhân giá mua NVL trực tiếp theo trị số định mức
 • Cm= Q.1* m1* G0Q.1* m0* G0
 • Cm> 0 : bất lợi
 • Cm< = 0 : thuận tiện
Giá mua NVL trực tiếp biến động giá ((CG) Cố định tác nhân lượng NVL trực tiếp tiêu tốn theo trị số trong thực tiễn
 • CG= Q.1* m1* G1Q.1* m1* G0
 • CG> 0 : bất lợi
 • CG< = 0 : thuận tiện

7.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp

Xác định chỉ tiêu nghiên cứu và phân tích
 • C0= Q.1* t0* G0
 • C1= Q.1* t1* G1
 • C0: CP nhân công trực tiếp định mức
 • C1: CP nhân công trực tiếp thực tiễn
 • Q.1: Số lượng loại sản phẩm sản xuất trong thực tiễn
 • t0: Lượng thời hạn lao động trực tiếp định mức sx 1 sp
 • t1: Lượng thời hạn lao động trực tiếp trong thực tiễn sx 1 sp
 • G0: Giá định mức 1 giờ lao động trực tiếp
 • G1: Giá trong thực tiễn 1 giờ lao động trực tiếp
Xác định đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích dịch chuyển chi phí ( C )
 • C = C1C0
 • C 0 : thuận tiện
 • C > 0 : bất lợi
Xác định ảnh hưởng tác động của các tác nhân Lượng thời gian lao động trực tiếp tiêu hao biến động lượng (Ct) Cố định tác nhân đơn giá lao động trực tiếp theo trị số định mức
 • Ct= Q.1* t1* G0Q.1* t0* G0
 • Ct0 : thuận tiện
 • Ct> 0 : bất lợi
Giá thời gian lao động trực tiếp biến động giá (CG) Cố định tác nhân lượng thời hạn lao động trực tiếp tiêu tốn theo trị số thực tiễn
 • CG= Q.1* t1* G1Q.1* t1* G0
 • CG0 : thuận tiện
 • CG> 0 : bất lợi

7.3 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung

Phân tích biến động biến phí sản xuất chung : Xác định chỉ tiêu nghiên cứu và phân tích :
 • C0= Q.1* t0* b0
 • C1= Q.1* t1* b1
 • C0: Biến phí sản xuất chung định mức
 • C1: Biến phí sản xuất chung trong thực tiễn
 • Q.1: Số lượng mẫu sản phẩm sản xuất trong thực tiễn
 • t0: Lượng thời hạn chạy máy định mức sản xuất một loại sản phẩm
 • t1: Lượng thời hạn chạy máy thực tiễn sản xuất một mẫu sản phẩm
 • b0: Biến phí sản xuất chung định mức một giờ máy sản xuất
 • b1: Biến phí sản xuất chung thực tiễn một giờ máy sản xuất
Xác định đối tượng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích dịch chuyển chi phí ( C )
 • C = C1C0
 • C 0 : thuận tiện
 • C > 0 : bất lợi
Xác định tác động ảnh hưởng của các tác nhân Lượng thời gian máy sản xuất tiêu hao biến động năng suất (Ct) Cố định tác nhân chi phí sản xuất chung đơn vị chức năng theo trị số định mức
 • Ct= Q.1* t1* b0Q.1* t0* b0
 • Ct0 : thuận tiện
 • Ct> 0 : bất lợi
Giá mua và lượng vật dụng, dịch vụ biến động chi phí (Cb) Cố định tác nhân lượng thời hạn chạy máy sản xuất theo trị số thực tiễn
 • Cb= Q.1* t1* b1Q.1* t1* b0
 • Cb0 : thuận tiện
 • Cb> 0 : bất lợi
Phân tích biến động định phí sản xuất chung : Xác định chỉ tiêu nghiên cứu và phân tích
 • C0= Q.1* t0* đ0
 • C1= Q.1* t1* đ1
 • C0: Định phí sản xuất chung định mức
 • C1: Định phí sản xuất chung thực tiễn
 • Q.1: Số lượng mẫu sản phẩm sản xuất trong thực tiễn
 • t0: Lượng thời hạn chạy máy định mức sản xuất một mẫu sản phẩm
 • t1: Lượng thời hạn chạy máy trong thực tiễn sản xuất một loại sản phẩm
 • đ0: Định phí sản xuất chung định mức một giờ máy sản xuất
 • đ1: Định phí sản xuất chung thực tiễn một giờ máy sản xuất
Xác định tác động ảnh hưởng của các tác nhân : Lượng sản phẩm sản xuất biến động lượng (Cq)
 • Cq= ( Q.1* t0* đ0Q.0* t0* đ0)
 • Cq0 : thuận tiện
 • Cq> 0 : bất lợi
Giá mua vật dụng, dịch vụ biến động dự toán (Cd)
 • Cd= Q.1* t1* đ1Q.0* t0* đ0
 • Cd0 : thuận tiện
 • Cd> 0 : bất lợi
Xác định tổng biến động
 • C = Cq+ Cd
 • C 0 : thuận tiện
 • C > 0 : bất lợi
XEM THÊM

8. Đánh giá trách nhiệm quản lý

8.1 Báo cáo KQHĐKD theo số dư đảm phí (chi tiết lãi vay)

Chỉ tiêu Số tiền
Tổng số sản phẩm Đơn vị sản phẩm
Doanh thu (1)
Biến phí (2)
Số dư đảm phí (3) = (1) (2)
Định phí SX, BH, QL (4)
Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (ebit) (5) = (3) (4)
Lãi tiền vay (6)
Lợi nhuận trước thuế (7) = (6) (5)

8.2 Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)

Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu = Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay x 100%
Doanh thu
Số vòng quay tài sản = Doanh thu
Tài sản hoạt động bình quân
Tài sản hđ bình quân = (Tài sản hđ đầu năm + Tài sản hđ cuối năm)/ 2
Tỷ lệ hoàn vốn đt = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay x Doanh thu x 100%
Doanh thu Tài sản hđ bình quân

8.3 Lợi nhuận còn lại (RI)

RI = Lợi nhuận trước thuế và lãi vay Mức hoàn vốn tối thiểu Mức hoàn vốn tối thiểu = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu x Tài sản hoạt động bình quân

8.4 Giá chuyển giao

Giá chuyển giao một sp = Biến phí 1 sp + Số dư đảm phí 1sp bị thiệt

8.5. Báo cáo bộ phận

Chỉ tiêu Công ty Bộ phận
Phân xưởng 1 Phân xưởng 2
Doanh thu ( 1 )
Biến phí ( 2 )
Số dư đảm phí ( 3 ) = ( 1 ) ( 2 )
Định phí bộ phận trấn áp được ( 4 )
Số dư bộ phận trấn áp được ( 5 ) = ( 3 ) ( 4 )
Định phí bộ phận không trấn áp được ( 6 )
Số dư bộ phận ( 7 ) = ( 5 ) ( 6 )
Định phí chung ( 8 )
Lợi nhuận ( 9 ) = ( 7 ) ( 8 )

9. Quyết định giá bán sản phẩm

9.1 Xác định giá bán hàng loạt

 • Phương pháp toàn bộ:
Giá bán = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm Chi phí nền = CPNVLTT + CPNCTT + CPSXC Số tiền tăng thêm = Tỷ lệ số tiền tăng thêm * Chi phí nền
Tỷ lệ số tiền tăng thêm = CP bán hàng + CPQLDN + Mức hoàn vốn mong muốn x 100%
Tổng chi phí nền
Mức hoàn vốn mong muốn = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) * Tài sản hoạt động bình quân Phiếu tính giá cả đơn vị chức năng loại sản phẩm
Số tiền
Chi phí nền
Chi phí NVLTT
Chi phí NCTT
Chi phí SXC
Cộng chi phí nền
Số tiền tăng thêm
Giá bán
 • Phương pháp trực tiếp (đảm phí)
Giá bán = Chi phí nền + Số tiền tăng thêm Chi phí nền = Biến phí sx + Biến phí BH + Biến phí QLDN Số tiền tăng thêm = Tỷ lệ số tiền tăng thêm * Chi phí nền
Tỷ lệ số tiền tăng thêm = Định phí SX, BH, QLDN + Mức hoàn vốn mong muốn x 100%
Tổng chi phí nền
Mức hoàn vốn mong muốn = Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) * Tài sản hoạt động bình quân Phiếu tính giá cả đơn vị chức năng loại sản phẩm :
Số tiền
Chi phí nền
Biến phí NVLTT
Biến phí NCTT
Biến phí SXC
Biến phí BH và QLDN
Cộng chi phí nền
Số tiền tăng thêm
Giá bán

9.2 Xác định giá bán dịch vụ

Giá bán = Giá thời gian lao động trực tiếp thực hiện + Giá bán hàng hóa Giá thời gian LĐ trực tiếp = Giá một giờ lđ trực tiếp + Số giờ lđ trực tiếp thực hiện Giá 1 giờ lđtt = Chi phí nhân công TT của 1 giờ lđtt + CPQL, phục vụ của 1 giờ lđtt + Lợi nhuận của của 1 giờ lđtt
CPNC trực tiếp của 1 giờ LĐTT = Tổng CPNC TT
Tổng số giờ LĐTT
CP quản lý phục vụ của 1 giờ LĐTT = Tổng CP quản lý phục vụ
Tổng số giờ LĐTT
Trên đây là tổng hợp công thức kế toán quản trị mà kế toán Việt Hưng cập nhật để bạn đọc thuận tiện theo dõi. Hy vọng bài viết trở thành tài liệu tham khảo hữu ích với bạn đọc. XEM THÊM

Các Câu Hỏi Cách tính tổng chi phí trực tiếp

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách tính tổng chi phí trực tiếp ” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách tính tổng chi phí trực tiếp” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách tính tổng chi phí trực tiếp” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách tính tổng chi phí trực tiếp” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách tính tổng chi phí trực tiếp

công thức kế toán quản trị tính tổng chi phí công thức tính tổng chi phí công thức tính định phí số dư đảm phí cách tính tổng chi phí công thức tính biến phí công thức tính biến phí đơn vị công thức kế toán quản trị công thức tính doanh thu công thức tính biến phí và định phí tính số dư đảm phí chi phí trực tiếp khác lợi nhuận thuần công thức chi phí khác cách tính chi phí chung cách tính tổng chi phí của doanh nghiệp tổng định phí tính tổng định phí cách tính biến phí đơn vị cách tính định phí cách tính định phí và biến phí cách tính biến phí biến phí định phí bảng tổng hợp chi phí trong doanh nghiệp chi phí giá vốn hàng bán chi phí nvl trực tiếp các loại chi phí các loại chi phí trong doanh nghiệp các loại định phí cách tính lợi nhuận thuần soát xét là gì cách tính tỷ lệ số dư đảm phí chi phí trực tiếp tỷ lệ số dư đảm phí số dư đảm phí là gì

Related Posts

About The Author

Add Comment