Cách tính lãi suất dư nợ gốc và dư nợ giảm dần

Chúng ta thường nghe nhiều tới khái niệm dư nợ gốc và dư nợ giảm dần gắn liền với cách tính lãi suất khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng, vậy cách tính lãi theo dư nợ gốc và dư nợ giảm dần như thế nào?

Dư nợ gốc và dư nợ giảm dần là gì?

Dư nợ gốc là tổng số tiền vay vốn bắt đầu người mua vay từ tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .
Dư nợ giảm dần là chỉ số dư nợ sẽ giảm dần theo thời hạn sau khi người vay đã trả được một phần số tiền gốc vay bắt đầu .

Hai khái niệm dư nợ gốc và dư nợ giảm dần trở nên phổ biến vì đây là hai cách tính lãi suất trên một số tiền nhất định được áp dụng phổ biến hiện nay, đó là tính lãi suất trên dư nợ gốc và tính lãi suất trên dư nợ giảm dần.

Cách tính lãi suất dư nợ gốc và dư nợ giảm dần

Hiện nay lãi suất vay vay vốn tiêu dùng thường được các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán tính theo hai cách phổ cập là theo dư nợ gốc và dư nợ giảm dần .
Cách tính lãi trên dư nợ gốc chỉ việc hàng tháng số tiền gốc và lãi người mua phải trả trong suốt kỳ hạn vay vốn bằng nhau cho tới khi hết nợ. Tiền lãi mỗi tháng sẽ tính trên số nợ gốc vay vốn bắt đầu .
Cách tính lãi theo dư nợ giảm dần nghĩa là tiền lãi sẽ tính theo số tiền gốc tại một thời gian đơn cử, sau khi được người vay thanh toán giao dịch phần dư nợ gốc thì số tiền nợ khởi đầu sẽ được trừ hao đi .
Chi tiết về cách tính lãi suất vay được nêu rõ trong nội dung sau :

Mọi Người Cũng Xem   CBM là gì? Cách tính CBM trong xuất nhập khẩu như thế nào?

Cách tính lãi suất theo dư nợ gốc

Công thức tính lãi suất vay theo dư nợ gốc như sau :

 • Lãi suất tháng= Lãi suất năm / 12 tháng
 • Tiền lãi trả hàng tháng= Số tiền gốc * Lãi suất tháng
 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc / 12 tháng + tiền lãi trả hàng tháng

Giả sử bạn vay vốn ngân hàng nhà nước 50 triệu đồng với lãi suất vay 12 % / năm, kỳ hạn 12 tháng. Nếu tính theo dư nợ gốc thì hàng tháng tiền lãi bạn phải trả trong suốt 12 tháng được tính trên số tiền vay gốc là 50 triệu đồng. Số tiền hàng tháng bạn phải trả như sau :
Tiền lãi = 50 triệu đồng x 12 % / 12 tháng = 500.000 VND
Tiền gốc = 50 triệu đồng / 12 tháng = 4.166.666 VND
Như vậy mỗi tháng bạn phải trả số tiền bằng nhau là 4.666.667 VND trong suốt kỳ hạn 12 tháng .
Tổng tiền lãi người mua phải trả cho kỳ hạn 12 tháng trên số nợ gốc 50 triệu đồng là 6 triệu đồng .

Cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần

Công thức tính lãi suất vay theo dư nợ giảm dần như sau :

 • Tiền lãi tháng đầu= Số tiền vay gốc x Lãi suất cố định và thắt chặt hàng tháng
 • Tiền lãi những tháng tiếp theo= Số tiền gốc còn lại x Lãi suất vay
 • Số tiền gốc trả hàng tháng

  = Số tiền vay gốc/kỳ hạn vay

 • Tổng số tiền phải trả hàng tháng= Tiền vay gốc / số tháng vay + tiền lãi trả hàng tháng
Mọi Người Cũng Xem   Top 10 cách tính lô de

Giả sử bạn vay vốn ngân hàng nhà nước 120 triệu đồng với lãi suất vay 12 % / năm, kỳ hạn 12 tháng. Nếu tính theo dư nợ giảm dần thì hàng tháng tiền lãi bạn phải trả trong suốt 11 tháng ( trừ tháng tiên phong ) được tính như sau :
Tiền lãi trả hàng tháng = ( 120 triệu đồng – số tiền gốc đã trả ) x Lãi suất cố định và thắt chặt suốt kỳ hạn .
– Số tiền gốc phải trả hàng tháng là 10 triệu đồng / tháng .
– Số tiền lãi phải trả hàng tháng sẽ tính trên dư nợ giảm dần như sau :

 • Tháng tiên phong = 12 % / 12 x 120 triệu đồng = 1.200.000 VND
 • Tháng thứ 2 = 12 % / 12 x 110 triệu đồng = 1.100.000 VND
 • Tháng thứ 3 = 12 % / 12 x 100 triệu đồng = 1.000.000 VND
 • Tháng thứ 4 = 12 % / 12 x 90 triệu đồng = 900.000 VND
 • Tháng thứ 5 = 12 % / 12 x 80 triệu đồng = 800.000 VND
 • Tháng thứ 6 = 12 % / 12 x 70 triệu đồng = 700.000 VND
 • Tháng thứ 7 = 12 % / 12 x 60 triệu đồng = 600.000 VND
 • Tháng thứ 8 = 12 % / 12 x 50 triệu đồng = 500.000 VND
 • Tháng thứ 9 = 12 % / 12 x 40 triệu đồng = 400.000 VND
 • Tháng thứ 10 = 12 % / 12 x 30 triệu đồng = 300.000 VND
 • Tháng thứ 11 = 12%/12 x 20 triệu đồng = 200.000 VND

 • Tháng thứ 12 = 12 % / 12 x 10 triệu đồng = 100.000 VND

Tổng số tiền lãi phải trả cho số tiền gốc 120 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng là 7.800.00 VND .
Hy vọng với những thông tin và ví dụ đơn cử về từng cách tính lãi suất vay theo dư nợ gốc và dư nợ giảm dần bạn sẽ biết cách vận dụng để tính lãi cho mình khi vay vốn .

Mọi Người Cũng Xem   Cách tính giá trị xe ô tô cũ, các yếu tố ảnh hưởng đến giá xe cũ

Related Posts

About The Author

Add Comment