Các thao tác tính toán cơ bản trong máy tính Casio fx-580VN X – Nhut Nguyen Minh

Nội dung chính của bài viết xoay quanh các thao tác giám sát cơ bản trong máy tính Casio fx-580VN X. Có rất nhiều thao tác nhưng trong khoanh vùng phạm vi ngắn gọn của bài viết này mình chỉ trình diễn 9 thao tác được sử dụng nhiều nhất Các thao tác ít sử dụng hơn ( số học, Xác Suất, hệ thập lục phân ) bạn hoàn toàn có thể tự khám phá thêm
XEM THÊM

1 Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Máy tính Casio fx-580VN X được cho phép tất cả chúng ta nhập và thống kê giám sát với các số thập vô hạn tuần hoàn

1.1 Nhập số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bạn chỉ có thể nhập số thập phân vô hạn tuần hoàn khi tùy chọn MathI/ MathO hoặc MathI/ DecimalO được thiết lập trong cấu hình Input/Output

Nhập số thập phân vô hạn tuần hoàn 1.234234234… vào máy tính

Bước 1 Nhập phần nguyên

Bước 2 Nhấn phím

Bước 3 Nhấn phím

Bước 4 Nhập phần tuần hoàn => nhấn phím =

1.2 Điều kiện để hiển thị kết quả tính toán dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

Kết quả tính toán thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện bên dưới sẽ hiển thị được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Khi đó bạn hãy nhấn phím  để chuyển đổi sang số thập phân vô hạn tuần hoàn

  • Tùy chọn On được thiết lập trong cấu hình Recurring Dec
  • Tổng số các chữ số được sử dụng trong hỗn số (số nguyên, tử số, mẫu số và kí hiệu phân tách) không lớn hơn 10

Chuyển phân số \dfrac{1}{3} sang số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bước 1 Nhập số cần chuyển => nhấn phím Bước 2 Nhấn phím

2 Chuyển đổi “dạng thức” của kết quả tính toán

Xem thêm:

Nếu tùy chọn MathI/MathO hoặc MathI/DecimalO được thiết lập trong cấu hình Input/Output thì mỗi lần nhấn phím  sẽ chuyển đổi giữa dạng thức phân số thập phân, \sqrt thập phân, \pithập phân

Không phải tác dụng giám sát nào cũng hoàn toàn có thể quy đổi giữa các dạng thức

Để thu được kết quả hiển thị là số thập phân khi tùy chọn MathI/MathO hoặc LineI/LineO được thiết lập bạn hãy nhấn phím \approx thay cho phím

3 Phân số và hỗn số

Nhấn phím  để nhập phân số và phím  để nhập hỗn số. Phương thức nhập cho phân số, hỗn số phụ thuộc vào tùy chọn được thiết lập trong Input/ Output

Phân số trong hiệu quả đo lường và thống kê là phân số tối giản
Phân số Hỗ số
MathI/MathO MathI/DecimalO
LineI/LineO LineI/DecimalO

Để chuyển đổi phân số thành hỗn số và ngược lại bạn hãy nhấn phím

4 Đa câu lệnh

Bạn có thể dùng phím : để nối hai hay nhiều biểu thức và thực hiện tính toán theo thứ tự từ trái sang phải mỗi khi bạn nhấn phím =. Có bao nhiêu biểu thức thì nhấn bấy phím =

Chỉ báo  xuất hiện cho biết đây là kết quả trung gian của biểu thức đa câu lệnh

Giả sử mình cần tính giá trị của 3 biểu thức 1+2, 3+4+5, 6+7+8+9 thì thực hiện tuần tự theo các bước bên dưới

Bước 1 Nhập biểu thức

Bước 2 Nhấn phím =

Bước 3 Nhấn phím =

Bước 4 Nhấn phím =

5 Sử dụng kí pháp kĩ thuật

Chuyển đổi kết quả tính toán có dạng n thành dạng \dfrac{n}{10^m} \times 10^m với

  • \dfrac{n}{10^m} hiển thị dưới dạng thập phân
  • m là bội của 3
Có 2 trường hợp là di dời dấu chấm thập phân sang phải và di dời dấu chấm thập phân sang trái
ENG ENG
\gets

6 Sử dụng kí hiệu kĩ thuật

Casio fx-580VN X hỗ trợ 11 ký hiệu kỹ thuật (m, \mu, n, p, f, k, M, G, T, P, E). Các kí hiệu kĩ thuật này có thể được sử dụng để nhập biểu thức đầu vào hoặc hiển thị trong kết quả đầu ra

Điều kiện cần để các kí hiệu kĩ thuật hiển thị trong kết quả đầu ra tùy chọn là On được thiết lập trong cấu hình Engineer Symbol

Bảng giá trị của các kí hiệu kĩ thuật
m 1 \times 10^{-3}
1 \times 10^{-6}
n 1 \times 10^{-9}
p 1 \times 10^{-12}
f 1 \times 10^{-15}
k 1 \times 10^{3}
M 1 \times 10^{6}
G 1 \times 10^{9}
T 1 \times 10^{12}
P 1 \times 10^{15}
E 1 \times 10^{18}

Bước 1 Nhấn phím OPTN => chọn Engineer Symbol

Bước 2 Chọn kí hiệu kĩ thuật cần dùng

7 Phân tích một số thành thừa số nguyên tố

Số nguyên dương không dài hơn 10 chữ số có thể được phân tích thành thừa số nguyên tố

Điều kiện cần để 1 số nguyên dương có từ 10 chữ số trở xuống nghiên cứu và phân tích được thành số nguyên tố
  • Không một thừa số nào trong các thừa số nguyên tố có giá trị từ 1018081 trở lên
  • Không có hai hay nhiều thừa số trong các thừa số nguyên tố của giá trị có nhiều hơn ba chữ số
Phần không hề nghiên cứu và phân tích sẽ được hiển thị dấu ngoặc đơn trên màn hình hiển thị

Bước 1 Nhập số cần phân tích vào máy tính => nhấn phím =

Bước 2 Nhấn phím FACT

8 Thương và dư trong phép chia

Hàm \div R cho phép chúng ta tìm thương và dư trong phép chia. Khi đó thương sẽ được lưu trong biến nhớ E và số dư sẽ được lưu trong biến nhớ F

Nếu phép chia có dư tồn tại một trong những điều kiện sau thì phép tính này sẽ được thực hiện như phép chia thông thường (phép chia không dư)

  • Khi số bị chia hoặc số chia có giá trị quá lớn
  • Khi thương số không phải là số nguyên dương hoặc số dư không phải là số nguyên dương hoặc giá trị phân số dương
Đáp án khi tính bằng WolframAlpha, R=1 Đáp án khi tính bằng WolframAlpha, R=1

9 Lịch sử và hiển thị lại biểu thức

Chỉ báo  và/ hoặc  cho biết có lịch sử tính toán được lưu trong bộ nhớ. Lúc bấy giờ bạn có thể xem lại lịch sử bằng cách sử dụng phím  và/ hoặc

Khi biểu thức đã hiển thị lại bạn có thể nhấn phím ,  để chỉnh sửa. Trường hợp chỉ báo  xuất hiện ở phía bên phải của màn hình thì bạn cần nhấn phím AC trước khi nhấn 2 phím trên

Chỉ có 4 phương pháp ( Calculate, Complex, Base-N và Verify ) trong 12 phương pháp tương hỗ tính năng này
  • Dữ liệu lịch sử tính toán sẽ bị xóa khi bạn nhấn phím ON hoặc khi thay đổi phương thức tính toán hoặc khi bạn thay đổi cài đặt Input/Output hoặc khi bạn thực hiện thao tác Reset
  • Những phép tính cũ nhất sẽ tự động bị xóa để nhường chỗ cho phép tính mới khi bộ nhớ đầy

Related Posts

About The Author

Add Comment