Cách tính trợ cấp thôi việc theo quy định mới

Trợ cấp thôi việc là một trong những khoản tiền người lao động nhận được khi nghỉ việc nếu đủ điều kiện kèm theo. Vậy, cách tính trợ cấp thôi việc theo lao lý mới nhất thế nào ?

Mục lục bài viết

  • Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động
  • Trợ cấp thôi việc tính theo mức lương nào?
  • Cách xác định thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc
  • Cách tính trợ cấp thôi việc cho công chức nghỉ việc thế nào?

Hướng dẫn cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Câu hỏi: Em được biết Bộ luật Lao động mới đã thay đổi cách tính trợ cấp thôi việc. Vậy, nghỉ việc thì trợ cấp thôi việc được tính thế nào? – Nguyễn Hồng (hongnguyen…@gmail.com).

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, mức hưởng trợ cấp thôi việc của người lao động như sau :

Điều 46. Trợ cấp thôi việc
1. Khi hợp đồng lao động chấm hết theo pháp luật tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác liên tục cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện kèm theo hưởng lương hưu theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội và trường hợp lao lý tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này .

Theo pháp luật trên, người lao động nghỉ việc, đủ điều kiện kèm theo hưởng trợ cấp thôi việc, mỗi năm thao tác sẽ được trợ cấp nửa tháng tiền lương. Cụ thể :

Trợ cấp thôi việc

=

1/2

x

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

x

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc

Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc được pháp luật tại khoản 3, khoản 5 Điều 8 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP. Trong đó :

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác trong thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Cụ thể :
– Thời gian thao tác thực tiễn gồm : Thời gian người lao động đã trực tiếp thao tác ; thời hạn thử việc ; thời hạn được người sử dụng lao động cử đi học …
– Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm : Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương .
– Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm ( đủ 12 tháng ) .

Mọi Người Cũng Xem   Vốn cố định là gì? Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định - https://hoasenhomes.vn

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc .

cach tinh tro cap thoi viec tu 2021
Trợ cấp thôi việc là một trong những khoản tiền người lao động nhận được khi nghỉ việc. (Ảnh minh họa)

Trợ cấp thôi việc tính theo mức lương nào?

Câu hỏi: Em đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu, tháng tới em có ý định nghỉ việc. Em làm việc từ tháng 06/2020 và chấm dứt hợp đồng vào ngày 31/12/2021. Cho em hỏi, mức lương tính trợ cấp thôi việc xác định như thế nào, có phải lương theo hợp đồng lao động không? – Mai Hương (Đồng Nai).

Trả lời:

Người lao động đã thao tác liên tục đủ từ 12 tháng trở lên khi nghỉ việc sẽ được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc. Mỗi năm thao tác được trợ cấp nửa tháng tiền lương .
Khoản 3 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 lao lý về tiền lương tính trợ cấp thôi việc :

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc .

Đồng thời, khoản 5 Điều 8 Nghị định 145 / 2020 nêu rõ tiền lương để tính trợ cấp thôi việc như sau :
– Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc .
– Trường hợp người lao động thao tác cho người sử dụng lao động theo nhiều hợp đồng lao động sau đó nhau thì tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi chấm hết hợp đồng lao động sau cuối .
– Nếu hợp đồng lao động ở đầu cuối bị công bố vô hiệu vì có nội dung tiền lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể thì tiền lương làm địa thế căn cứ tính trợ cấp thôi việc do hai bên thỏa thuận hợp tác nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương ghi trong thỏa ước lao động tập thể .

Như vậy, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Với trường hợp của fan hâm mộ, bạn chấm hết hợp lao động ngày 31/12/2021, có nghĩa là thôi việc từ 01/01/2022, do đó tiền lương tính trợ cấp thôi việc của bạn sẽ được tính từ tháng 07/2021 đến hết tháng 12/2021 .

Cách xác định thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc

Câu hỏi: Cho tôi hỏi, khi tính trợ cấp thôi việc sẽ có thời gian làm việc thực tế. Vậy, thời gian làm việc đó theo quy định hiện nay thế nào? Thời gian thử việc có được tính không? – Lê Xuân (lexuanhoang…@gmail.com).

Mọi Người Cũng Xem   Top 14 cách tránh thai an toàn, tự nhiên, hiệu quả nhất bạn nên biết

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, thời hạn thao tác thực tiễn của người lao động lao lý như sau :

2. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm .

Cụ thể cách tính :

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

=

Tổng thời gian NLĐ đã làm việc cho NSDLĐ

Thời gian đã tham gia BHTN

Thời gian đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

Để pháp luật chi tiết cụ thể về thời hạn này, khoản 3 Điều 8 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP nêu rõ :
Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác trong thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm. Trong đó :

Tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế gồm:

– Thời gian người lao động đã trực tiếp thao tác .
– Thời gian thử việc .
– Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học .
– Thời gian nghỉ hưởng chính sách ốm đau, thai sản theo lao lý của pháp lý về bảo hiểm xã hội .
– Thời gian nghỉ việc để điều trị, hồi sinh công dụng lao động khi bị tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương .
– Thời gian nghỉ việc để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân mà được người sử dụng lao động trả lương .
– Thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động ;
– Thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương .
– Thời gian thực thi trách nhiệm của tổ chức triển khai đại diện thay mặt người lao động, thời hạn bị tạm đình chỉ việc làm .

Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm:

– Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp .
– Thời gian người lao động thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng được người sử dụng lao động chi trả cùng với tiền lương của người lao động một khoản tiền tương tự với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động .

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng).

Trường hợp có tháng lẻ ít hơn hoặc bằng 06 tháng được tính bằng 50% năm, trên 06 tháng được tính bằng 01 năm thao tác .
Với câu hỏi của fan hâm mộ, thời hạn thao tác trong thực tiễn để tính trợ cấp thôi việc như trên. Cũng theo pháp luật trên, thời hạn thử việc được tính là thời hạn thao tác thực tiễn .

Mọi Người Cũng Xem   Hướng Dẫn Cách Đăng Nhập Wechat Trên Máy Tính Khi Bị Mất Điện Thoại

cach tinh tro cap thoi viec tu 2021
Xác định thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp thôi việc. (Ảnh minh họa)

Cách tính trợ cấp thôi việc cho công chức nghỉ việc thế nào?

Câu hỏi: Xin hỏi, công chức khi nghỉ việc được tính trợ cấp thôi việc thế nào? Trường hợp nào công chức nghỉ việc được hưởng trợ cấp thôi việc? – Nguyễn Hùng (Huế).

Trả lời:

Trường hợp công chức nghỉ việc được hưởng trợ cấp thôi việc

Theo Điều 59 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, công chức được hưởng trợ cấp thôi việc trong những trường hợp sau :
– Do sắp xếp tổ chức triển khai .
– Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận .
– Công chức 02 năm liên tục hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng hoặc có 02 năm liên tục, trong đó 01 năm hoàn thành xong trách nhiệm nhưng còn hạn chế về năng lượng và 01 năm không triển khai xong trách nhiệm thì cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền sắp xếp công tác làm việc khác .
Lưu ý :
– Không xử lý thôi việc so với công chức đang trong thời hạn xem xét kỷ luật hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .
– Không xử lý thôi việc so với công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin thôi việc theo nguyện vọng .

Cách tính trợ cấp thôi việc với công chức

Điều 5 Nghị định 46/2010 / NĐ-CP pháp luật mức hưởng trợ cấp thôi việc với công chức như sau :

Điều 5. Trợ cấp thôi việc
Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

Như vậy, công chức khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau :
– Cứ mỗi năm thao tác bằng ½ tháng lương hiện hưởng .

– Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng.

Theo đó, thời hạn thao tác tính được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn tính theo năm có đóng bảo hiểm xã hội ( nếu đứt quãng thì được cộng dồn ) chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp phục viên ( Điều 6 Nghị định 46/2010 ) .

Trên đây là cách tính trợ cấp thôi việc theo quy định mới nhất. Nếu còn thắc mắc nào khác, độc giả vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

>> Trợ cấp thôi việc là gì? Phân biệt với trợ cấp mất việc làm

Related Posts

About The Author

Add Comment