Trợ cấp thôi việc với người công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập?

Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc như thế nào? Cách tính hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định? Trợ cấp thôi việc với người công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là viên chức trong ngành Thư viện là đơn vị chức năng sự nghiệp công lập được 10 năm, đóng bảo hiểm xã hội cũng được 10 năm rồi nhưng nay tôi muốn xin nghỉ việc để chuyển ra làm tại công ty tư nhân theo nguyện vọng và được cơ quan của tôi đã đồng ý chấp thuận. Vậy sau khi tôi nghỉ thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không ? Và nếu có thì cách tính ra làm sao ? Xin cám ơn.

Luật sư tư vấn:

1. Về việc bạn có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không ? Theo lao lý tai khoản 1 Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ” thì : “ Khi hợp đồng lao động chấm hết theo pháp luật tại các khoản 1,2,3,5,6,7,9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương. ” Từ lao lý của pháp lý hiện hành hoàn toàn có thể thấy bạn được hưởng trợ cấp thôi việc ki phân phối các nhu yếu luật định. Đối với trường hợp của bạn : Thứ nhất : Hợp đồng lao động giữa bạn và công ty đã được chấm hết theo các khoản 1,2,3,5,6,7,9 và 10 Điều 36 của “ Bộ luật lao động 2019 ”. Cụ thể hành vi của bạn là xin công ty cho nghỉ để ra thao tác tại công ty tư nhân theo nguyện vọng, thì việc bạn xin nghỉ sẽ thuộc khoản 9 Điều 36 : “ Người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo Điều 37 của Bộ luật này ”. Thứ hai : Luật pháp luật người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc khi đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng. Mà thời hạn thao tác của bạn là 10 năm, bạn đã được đóng bảo hiểm xã hội cũng 10 năm, như vậy hoàn toàn có thể thấy bạn đã phân phối được nhu yếu về mặt thời hạn luật định để hưởng trợ cấp. thứ ba : Trường hợp của bạn là viên chức xin thôi việc theo nguyện vọng, bạn được hưởng trợ cấp thôi việc nếu đã được cơ quan, đơn vị chức năng và người có thẩm quyền đồng ý chấp thuận cho nghỉ việc. Ở đây, bạn xin nghỉ và đã được cơ quan đồng ý chấp thuận .

Xem thêm: Đơn vị sự nghiệp công lập là gì? Đơn vị sự nghiệp công lập là những đơn vị nào?

Như vậy, từ 3 điều trên, hoàn toàn có thể thấy, việc bạn nghỉ việc là trọn vẹn tương thích với lao lý của pháp lý, được sự đồng ý chấp thuận của cơ quan, do đó, bạn có đủ điều kiện kèm theo để hưởng trợ cấp thôi việc. 2. Về cách tính trợ cấp thôi việc. Theo pháp luật tại khoản 2, 3 Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ” : “ 2. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm lao động thất nghiệp theo lao lý của luật bảo hiểm xã hội và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. ” Với điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP “ Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm ( đủ 12 tháng ) trừ trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng ½ năm, từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 01 năm thao tác ”. Theo đó, thời hạn để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động thực té cho người sử dụng lao động, trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc .

Xem thêm: Mẫu quyết định cho thôi việc, nghỉ việc, sa thải nhân viên mới nhất năm 2022

Điều 39, Nghị định 29/2012 / NĐ – CP có lao lý về cách tính trợ cấp đối với viên chức, do bạn không nói rõ thời gian bạn được tuyển dụng, thao tác là từ khi nào nên trợ cấp thôi việc của bạn sẽ được tính như sau : “ 1. Trợ cấp thôi việc đối với thời hạn công tác làm việc của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở lại trước được tính như sau : a ) Cứ mỗi năm thao tác được tính bằng 50% ( một phần hai ) tháng lương hiện hưởng, gồm : Mức lương theo chức vụ nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thông số chênh lệch bảo lưu lương ( nếu có ) ; b ) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 ( một ) tháng lương hiện hưởng ; c ) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời hạn thao tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác ( cộng dồn ) kể từ khi viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. d ) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời hạn thao tác được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn thao tác theo hợp đồng thao tác ( cộng dồn ) kể từ khi viên chức có quyết định hành động tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008. 2. Trợ cấp thôi việc đối với thời hạn công tác làm việc của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực thi theo pháp luật của pháp lý về trợ cấp thất nghiệp. 3. Nguồn kinh phí đầu tư chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập .

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của thủ quỹ trong các đơn vị sự nghiệp

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời hạn có đóng bảo hiểm xã hội theo lao lý của pháp lý.

dieu-kien-va-cach-tinh-tro-cap-thoi-viecdieu-kien-va-cach-tinh-tro-cap-thoi-viec

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

3. Nguồn kinh phí đầu tư chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn kinh tế tài chính của đơn vị chức năng sự nghiệp công lập. 4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc pháp luật tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời hạn có đóng bảo hiểm xã hội theo pháp luật của pháp lý. ”

1. Chế độ hưởng trợ cấp thôi việc của công chức

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi là công chức trong ngành giáo dục được 5 năm, đóng bảo hiểm xã hội cũng được 5 năm rồi nhưng nay tôi muốn xin nghỉ việc để chuyển ra làm tại công ty tư nhân theo nguyện vọng và được cơ quan của tôi đã đồng ý chấp thuận. Vậy : – Sau khi tôi nghỉ thì có được hưởng trợ cấp thôi việc không ? và nếu có thì cách tính thế nào ?

Xem thêm: Cơ sở hoạt động sự nghiệp là gì? Đầu tư xây dựng cơ sở hoạt động sự nghiệp

– Trong trường hợp của tôi sau khi nghỉ việc nếu tôi muốn được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội 1 lần thì có được không ?

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Điều 3 Nghị định 46/2010 / NĐ-CP lao lý về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức : “ Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chính sách thôi việc Công chức được hưởng chính sách thôi việc lao lý tại Nghị định này trong các trường hợp sau : 1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có thẩm quyền đồng ý chấp thuận. 2. Do 02 năm liên tục không triển khai xong trách nhiệm theo lao lý tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức. ” Nếu trong trường hợp của bạn, việc bạn nghỉ việc theo nguyện vọng và được cơ quan chấp thuận đồng ý thì bạn thuộc đối tượng người dùng được hưởng trợ cấp thôi việc .

Xem thêm: Căn cứ trả trợ cấp thôi việc? Bị sa thải có được trả trợ cấp thôi việc?

  • Về mức hưởng trợ cấp thôi việc :

Theo Điều 5 Nghị định 46/2010 / NĐ-CP pháp luật về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức : “ Điều 5. Trợ cấp thôi việc Công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau : cứ mỗi năm thao tác được tính bằng 50% ( một phần hai ) tháng lương hiện hưởng, gồm : mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ chỉ huy, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và thông số chênh lệch bảo lưu lương ( nếu có ). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 ( một ) tháng lương hiện hưởng. ” Theo như bạn trình diễn, bạn đã làm công chức được 5 năm nên được hưởng mức trợ cấp tương tự là 2,5 tháng lương hiện hưởng.

  • Về việc hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần :

Theo quy định khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm trước thì : “ 1. Người lao động pháp luật tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có nhu yếu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây : a ) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo lao lý tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo pháp luật tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không liên tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ; b ) Ra quốc tế để định cư ;

Mọi Người Cũng Xem   Cách đăng nhập WeChat trên máy tính không cần quét mã

Xem thêm: Nghĩa vụ trả trợ cấp thôi việc? Làm gì khi công ty không trả trợ cấp thôi việc?

c ) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy khốn đến tính mạng con người như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang tiến trình AIDS và những bệnh khác theo pháp luật của Bộ Y tế ; d ) Trường hợp người lao động lao lý tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện kèm theo để hưởng lương hưu. ” Trong trường hợp của bạn, do bạn xin nghỉ việc để ra làm cho công ty tư nhân thì bạn không thuộc trường hợp thuộc hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần.

2. Chi trả trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian thử việc

Tóm tắt câu hỏi:

Kính gửi văn phòng luật sư ! Về yếu tố chi trả trợ cấp thôi việc trong thời hạn thử việc, mình rất đang băng khoăn như sau : Công ty mình đang hoàn trả 22 % BHTN, BHXH, BHYT chi trả cùng lúc với kỳ trả lương trong thời hạn thử việc và sau này khi nghỉ việc thì sẽ không hoàn trả trợ cấp thôi việc trong thời hạn thử việc, như thế là đúng hay sai ?

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Luật bảo hiểm xã hội năm trước pháp luật :

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Xem thêm: Có còn trợ cấp thôi việc không? Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc?

1. Người lao động là công dân Nước Ta thuộc đối tượng người dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm có : a ) Người thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn, hợp đồng lao động xác lập thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một việc làm nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện thay mặt theo pháp lý của người dưới 15 tuổi theo pháp luật của pháp lý về lao động ; b ) Người thao tác theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng ; c ) Cán bộ, công chức, viên chức ; d ) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác làm việc khác trong tổ chức triển khai cơ yếu ; đ ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân ; sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật công an nhân dân ; người làm công tác làm việc cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân ; e ) Hạ sĩ quan, chiến sỹ quân đội nhân dân ; hạ sĩ quan, chiến sỹ công an nhân dân Giao hàng có thời hạn ; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí ; g ) Người đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng pháp luật tại Luật người lao động Nước Ta đi thao tác ở quốc tế theo hợp đồng ;

Xem thêm: Trợ cấp khi nghỉ hưu? Nghỉ hưu có được trả trợ cấp thôi việc không?

h ) Người quản trị doanh nghiệp, người quản trị quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương ; i ) Người hoạt động giải trí không chuyên trách ở xã, phường, thị xã. 2. Người lao động là công dân quốc tế vào thao tác tại Nước Ta có giấy phép lao động hoặc chứng từ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Nước Ta cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo lao lý của nhà nước. 3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân ; tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội khác ; cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế hoạt động giải trí trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thương mại thành viên, tổ hợp tác, tổ chức triển khai khác và cá thể có dịch vụ thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. 4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Nước Ta từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại khoản 1 Điều này. 5. Cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến bảo hiểm xã hội. Các đối tượng người dùng lao lý tại các khoản 1, 2 và 4 Điều này sau đây gọi chung là người lao động. Như vậy trong khoảng chừng thời hạn thử việc, người lao động thuộc đối tượng người dùng không bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp này phải chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương tự với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp bên cạnh việc trả lương theo việc làm theo lao lý tại Điều 186 “ Bộ luật lao động 2019 ” :

Xem thêm: Các trường hợp được hưởng và không được hưởng trợ cấp thôi việc

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chính sách theo pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội và pháp lý về bảo hiểm y tế. Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động triển khai các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động. 2. Trong thời hạn người lao động nghỉ việc được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động. 3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo việc làm, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương tự với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo pháp luật. Theo như Quyết định 959 / QĐ-BHXH thì công ty có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương cho người lao động một khoản tiền tương tự với tỷ suất mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc phần nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty là 22 % ( gồm có : bảo hiểm xã hội 18 %, bảo hiểm y tế 3 %, bảo hiểm thất nghiệp 1 % ).

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 48 “Bộ luật lao động 2019” quy định về vấn đề trợ cấp thôi việc:

“ Điều 48. Trợ cấp thôi việc

Xem thêm: Bị sa thải, bị buộc thôi việc có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

1. Khi hợp đồng lao động chấm hết theo pháp luật tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương. 2. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội năm trước và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. ” Như vậy, mức 22 % là mức mà bên phía chủ sử dụng lao động đã chi trả cho bạn thay cho việc đóng bảo hiểm gồm có đóng bảo hiểm thất nghiệp, việc công ty vận dụng thời hạn tính như vậy là không sai.

3. Tư vấn cách tính trợ cấp thôi việc cho người lao động

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty tôi đang có 01 trường hợp thử việc 01 tháng ( 01/12/2014 đến 31/12/2014 ). Sau đó đã được ký hợp đồng 12 tháng và 24 tháng cho đến nay. Đến 31/12/2016 bạn đó có đơn xin chấm hết hợp đồng lao động. Xin văn phòng luật sư tư vấn giúp tôi về yếu tố trợ cấp thôi việc cho bạn đó 01 tháng thử việc như thế nào cho hợp lệ và đúng. Còn thời hạn ký hợp đồng tiếp theo bạn đó đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp nên không cần trợ cấp thôi việc nữa. Xin chân thành cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ” pháp luật về việc chi trả trợ cấp thôi việc như sau :

Xem thêm: Nghỉ việc, thôi việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không?

“ 1. Khi hợp đồng lao động chấm hết theo pháp luật tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương. 2. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác trong thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. ” Khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015 / NĐ-CP lao lý Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm như sau :

Mọi Người Cũng Xem   Bật mí cách tính điểm GPA, tính điểm trung bình, xếp loại học lực

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b ) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có : Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của pháp lý và thời hạn người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương tự với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của pháp lý ; c ) Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm ( đủ 12 tháng ), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 50% năm ; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm thao tác. ”

Xem thêm: Mức lương để tính trợ cấp thôi việc? Quy định về chi trả trợ cấp thôi việc?

Như vậy, thời hạn thao tác để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động gồm có cả thời hạn thử việc, trường hợp có tháng lẻ từ đủ 01 đến 06 tháng thì được tính bằng ½ năm. Theo pháp luật cứ mỗi năm thao tác được hưởng ½ tiền lương trung bình 6 tháng liền kề trước khi người lao động chấm hết hợp đồng. Trường hợp người lao động bên bạn được tính ½ năm thì chỉ được ½ của nửa tháng tiền lương trung bình của 06 tháng trước khi nghỉ việc.

4. Chế độ trợ cấp thôi việc đối với người làm việc tại đơn vị sự nghiệp

Tóm tắt câu hỏi:

Cơ quan tôi là đơn vị chức năng sự nghiệp thường trực Thành ủy, nhưng không sử dụng ngân sách nhà nước. Tháng 10/2015, cơ quan có ký hợp đồng 1 năm với 1 bạn, đến 30/9/2016 ( kết thúc hợp đồng 1 năm ). Xin hỏi đối với trường hợp này có được nhận trợ cấp thôi việc không ( do tại từ khi ký hợp đồng 1 đã đóng không thiếu các loại bh như : BHXH, BHYT, BHTN ). Xin cảm ơn !

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ”, chính sách trợ cấp thôi việc như sau : – Khi hợp đồng lao động chấm hết theo lao lý tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của “ Bộ luật lao động 2019 ” thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương. – Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. – Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. Theo như bạn trình diễn, người lao động thao tác từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016, thời hạn này được đóng bảo hiểm thất nghiệp thì khi người lao động nghỉ việc, đơn vị chức năng không phải chi trả trợ cấp thôi việc mà người lao động sẽ làm hồ sơ để hưởng chính sách trợ cấp thất nghiệp.

5. Thời gian làm việc để tính hưởng trợ cấp thôi việc cho người lao động

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật sư ! em muốn luật sư tư vấn giúp em về việc chi trả trợ cấp thôi việc mà công ty cổ phần phụ liệu may Nha Trang đã trả cho người lao động. Thời gian người lao động thao tác tại công ty từ ngày 6/7/1995 đến 31/12/2008 là 13 năm 6 tháng = 13,5 năm x 4.681.200 x 1/2 = 31.598.100 đ. Theo điểm c khoản 3 điều 14 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của “ Bộ luật lao động năm 2019 ”. Thì 13 năm 6 tháng thì phải làm tròn thành 14 năm. Chúng tôi lên gặp trưởng phòng nhân sư để hỏi và ý kiến đề nghị công ty kiểm soát và điều chỉnh lại nhưng công ty không chịu và nói là do tháng 7 làm không đủ tháng nếu tìm được sách vở nào chứng tỏ là làm từ ngày 01/07/1995 thì công ty mới sửa lại quyết định hành động. Như vậy luật sư cho em hỏi, tổng số năm nhận trợ cấp thôi việc là : 13 năm 05 tháng 24 ngày có được làm tròn là 14 năm không ? Nếu được thì em phải làm gì để công ty biến hóa quyết định hành động. Xin chân thành cảm ơn ?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung ứng, thì người lao động thao tác tại công ty Nha Trang từ ngày 6/7/1995 đến 31/12/2008 là 13 năm 6 tháng. Và phía công ty tính cho bạn thời hạn hưởng trợ cấp thôi việc là 13,5 năm. Trong trường hợp này, phía công ty tính như vậy là không có địa thế căn cứ pháp lý. Bởi : Theo pháp luật tại Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ”, khi hợp đồng lao động chấm hết theo lao lý tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của “ Bộ luật lao động 2019 ” thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác liên tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương. – Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. – Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. Như vậy, theo pháp luật này, khi bạn nghỉ việc mà đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng trở lên thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Với mỗi năm thao tác sẽ được trợ cấp 50% tháng tiền lương. Tuy nhiên, thời hạn thao tác để tính hưởng trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể dựa vào thời hạn đóng bảo hiểm thất nghiệp của mình để tính đúng chuẩn thời hạn được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ở đây, khi tính trợ cấp thôi việc nếu có tháng lẻ sẽ được tính theo khoản 3 Điều 14 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP như sau : “ a ) Thời gian người lao động đã thao tác thực tiễn cho người sử dụng lao động gồm có : thời hạn người lao động đã thao tác cho người sử dụng lao động ; thời hạn thử việc, học nghề, tập nghề để thao tác cho người sử dụng lao động ; thời hạn được người sử dụng lao động cử đi học ; thời hạn nghỉ hưởng chính sách theo pháp luật của Luật Bảo hiểm xã hội ; thời hạn nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động ; thời hạn nghỉ để hoạt động giải trí công đoàn theo pháp luật của pháp lý về công đoàn ; thời hạn phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động ; thời hạn nghỉ vì bị tạm đình chỉ việc làm và thời hạn bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại thao tác do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tóm lại không phạm tội ; b ) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm có : Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của pháp lý và thời hạn người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương tự với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của pháp lý ; c ) Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm ( đủ 12 tháng ), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 50% năm ; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm thao tác. ” Theo đó, đối với tháng lẻ từ 01 đến dưới 06 tháng sẽ được tính bằng 50% năm thao tác, còn từ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm thao tác. Ở đây, bạn nêu thời hạn bạn được hưởng trợ cấp thôi việc là 13 năm 5 tháng 24 ngày so sánh với lao lý trên thì bạn có tháng lẻ là 5 tháng 25 ngày. Theo pháp luật trên thì thời hạn tháng lẻ để tính trợ cấp thôi việc là tính theo tháng. Do đó, thời hạn thôi 13 năm 5 tháng 25 ngày sẽ được tính là 14 năm. Vì thế, việc công ty bạn không chịu và nói là do tháng 7 làm không đủ tháng nếu tìm được sách vở nào chứng tỏ là làm từ ngày 01/07/1995 thì công ty mới sửa lại quyết định hành động là không đúng pháp luật. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể làm đơn khiếu nại đến Phòng lao động thương bệnh binh xã hội để được xem xét, xử lý.

Mọi Người Cũng Xem   Cách Tính Trả Góp Acs Việt Nam, Acs Việt Nam

6. Tư vấn điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tóm tắt câu hỏi:

Xin Luật Dương Gia giải đáp vướng mắc của tôi như sau : Tôi sinh 8/1958 có 39 năm công tác làm việc trong đó 10 năm Giao hàng trong quân đội, 29 năm thao tác tại 1 doanh nghiệp Nhà nước. Nay tôi có dự tính xin chấm hết HĐLĐ nhưng có người góp ý với tôi rằng nếu tôi làm đơn xin chấm hết HĐLĐ vào thời gian này ( tháng 10 / 2017 tức thời giam thao tác của tôi còn lại không đủ 12 tháng ) doanh nghiệp nơi tôi công tác làm việc sẽ không còn nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán tiền tương hỗ thôi việc cho tôi nữa như vậy có đúng không ? Rất mong Luật Dương Gia trợ giúp. Xin cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo pháp luật tại Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ” về trợ cấp thôi việc như sau : “ 1. Khi hợp đồng lao động chấm hết theo lao lý tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác tiếp tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương. 2. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác trong thực tiễn cho người sử dụng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của Luật bảo hiểm xã hội và thời hạn thao tác đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. ” Điều kiện để được hưởng trợ cấp thôi việc là bạn phải chấm hết hợp đồng lao động theo một trong các trường hợp theo pháp luật tại Điều 36 “ Bộ luật lao động 2019 ” đồng thời có thời hạn thao tác liên tục tại công ty từ 12 tháng trở lên. Điều 36 “ Bộ luật lao động 2019 ” lao lý như sau : – Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 6 Điều 192 của “ Bộ luật lao động 2019 ”.

tu-van-dieu-kien-huong-tro-cap-thoi-viec-khi-cham-dut-hop-dong-lao-dong

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động:1900.6568

– Đã triển khai xong việc làm theo hợp đồng lao động. – Hai bên thoả thuận chấm hết hợp đồng lao động. – Người lao động bị phán quyết tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm việc làm ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Toà án. – Người lao động chết, bị Toà án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết. – Người sử dụng lao động là cá thể chết, bị Toà án công bố mất năng lượng hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết ; người sử dụng lao động không phải là cá thể chấm hết hoạt động giải trí. – Người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo pháp luật tại Điều 37 của Bộ luật lao động. – Người sử dụng lao động đơn phương chấm hết hợp đồng lao động theo lao lý tại Điều 38 của “ Bộ luật lao động 2019 ” ; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do đổi khác cơ cấu tổ chức, công nghệ tiên tiến hoặc vì nguyên do kinh tế tài chính hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. Bạn không nói rõ bạn đã làm viêc tại công ty từ thời gian nào nên chưa thể chứng minh và khẳng định bạn có đủ điều kiện kèm theo thao tác liên tục 12 tháng tại công ty hay không ? Bạn cần chú ý quan tâm phải cung ứng được điều kiện kèm theo này thì công ty nơi bạn đang công tác làm việc có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn. Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn bạn đã thao tác thực tiễn cho công ty trừ đi thời hạn bạn đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo lao lý của Luật bảo hiểm xã hội và thời hạn thao tác đã được công ty chi trả trợ cấp thôi việc. Do đó, bạn xác định lại thời hạn bạn thao tác tại công ty là thế nào ? Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và thời hạn được chi trả tiền trợ cấp thôi việc ? Từ đó xác lập khoảng chừng thời hạn còn lại thì công ty sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn.

7. Điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc

Tóm tắt câu hỏi: 

Xin chào Luật sư. Xin luật sư tư vấn giúp em một việc với ạ. Em có người thân trong gia đình tham gia công tác làm việc tại Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cấp huyện từ tháng 7 năm 2007, trong một lần đi công tác làm việc ( tháng 4 năm 2017 ), anh ấy bị tai nạn thương tâm giao thông vận tải, bị chấn thương cột sống và không có năng lực hồi sinh, đến tháng 12 năm 2017, anh ấy có đơn xin nghỉ việc và được huyện ủy đồng ý chấp thuận có quyết định hành động cho thôi việc từ ngày 01/01/2018. Luật sư cho em xin hỏi với trường hợp của anh ấy có được giao dịch thanh toán tiền trợ cấp thôi việc không ạ. Em xin trân thành cảm ơn. /.

Luật sư tư vấn:

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( tổ chức triển khai chính trị – xã hội của nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Nước Ta ). Bạn không nói rõ người thân trong gia đình bạn là cán bộ, công chức, viên chức hay người lao động thao tác theo hợp đồng. Vì vậy tôi xin đưa ra các lao lý về việc hưởng trợ cấp thôi việc của các đối tượng người dùng nêu trên như sau :

– Đối tượng là công chức:

Khoản 1 Điều 59 Luật Cán bộ, Công chức 2008 lao lý : “ Điều 59. Thôi việc đối với công chức 1. Công chức được hưởng chính sách thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau : a ) Do sắp xếp tổ chức triển khai ; b ) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý chấp thuận ; c ) Theo pháp luật tại khoản 3 Điều 58 của Luật này. ” Theo như bạn trình diễn, người thân trong gia đình của bạn thuộc đối tượng người dùng kiểm soát và điều chỉnh của điểm b, tức là người đó có nguyện vọng được nghỉ việc do gặp yếu tố về sức khỏe thể chất và được cấp có thẩm quyền là Huyện ủy đồng ý chấp thuận. Về cách tính trợ cấp thôi việc, bạn sung sướng tìm hiểu thêm Điều 2 tại Nghị định 46/2010 / NĐ-CP pháp luật về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức.

– Đối tượng là Viên chức:

Điều 45 Luật Viên chức 2010 lao lý : “ Điều 45. Chế độ thôi việc 1. Khi chấm hết hợp đồng thao tác, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật của pháp lý về lao động và pháp lý về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao lý tại khoản 2 Điều này. 2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau : a ) Bị buộc thôi việc ; b ) Đơn phương chấm hết hợp đồng thao tác mà vi phạm pháp luật tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này ; c ) Chấm dứt hợp đồng thao tác theo pháp luật tại khoản 5 Điều 28 của Luật này. ” Nếu người thân trong gia đình của bạn là Viên chức thì anh / chị ấy sẽ thuộc đối tượng người tiêu dùng kiểm soát và điều chỉnh tại Khoản 1 Điều này. Bạn vui mắt tìm hiểu thêm lao lý tại Điều 39 Nghị định 29/2012 / NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản trị viên chức.

– Đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động:

Điều 48 “ Bộ luật lao động 2019 ” lao lý : “ Điều 48. Trợ cấp thôi việc 1. Khi hợp đồng lao động chấm hết theo lao lý tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã thao tác liên tục từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp 50% tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc. ” Mặt khác, Khoản 3 Điều 36 “ Bộ luật lao động 2019 ” pháp luật về các trường hợp chấm hết hợp đồng lao động có lao lý “ hai bên thỏa thuận hợp tác chấm hết hợp đồng lao động ”, tương ứng với trường hợp của người thân trong gia đình bạn. Như vậy, trong cả ba trường hợp, người thân trong gia đình của bạn đều được nhận trợ cấp thôi việc theo lao lý của pháp lý.

Related Posts

About The Author

Add Comment