Cách tính tuổi theo pháp luật

Người từ đủ 18 tuổi và người chưa đủ 18 tuổi là từ ngữ thường được sử dụng trong mạng lưới hệ thống pháp luật Nước Ta. Vậy, khi vận dụng pháp luật thì mọi người hiểu như nào cho đúng về khái niệm và cách xác lập độ tuổi này ?

người chưa đủ 18 tuổi

Phân biệt khái niệm người từ đủ 18 tuổi và người chưa đủ 18 tuổi ( Ảnh minh họa )

Căn cứ tại Điều 20 và Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc phân biệt khái niệm giữa người từ đủ 18 tuổi và người chưa đủ 18 tuổi như sau:

Điều 20. Người thành niên

1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên .2. Người thành niên có năng lượng hành vi dân sự rất đầy đủ, trừ trường hợp pháp luật tại các điều 22, 23 và 24 của Bộ luật này .
Như vậy, theo lao lý trên, người từ đủ 18 tuổi là người thành niên. Nói một cách dễ hiểu thì về nguyên tắc đủ tuổi là đủ ngày, đủ tháng, đủ năm và người được coi là người từ đủ 18 tuổi khi bước sang ngày sinh nhật lần thứ 18 của người đó .

Ví dụ: Nguyễn Thị Mai sinh ngày 19/10/2002 thì ngày 19/10/2020 sẽ được xem là đủ 18 tuổi, và từ đủ 18 tuổi xác định từ ngày 19/10/2020.

Điều 21. Người chưa thành niên

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện thay mặt theo pháp luật của người đó xác lập, thực thi .3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự phải được người đại diện thay mặt theo pháp luật đồng ý chấp thuận, trừ thanh toán giao dịch dân sự ship hàng nhu yếu hoạt động và sinh hoạt hàng ngày tương thích với lứa tuổi .4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự, trừ thanh toán giao dịch dân sự tương quan đến bất động sản, động sản phải ĐK và thanh toán giao dịch dân sự khác theo lao lý của luật phải được người đại diện thay mặt theo pháp luật chấp thuận đồng ý .
Theo địa thế căn cứ trên, người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên và theo nguyên tắc thì người chưa đủ 18 tuổi được hiểu là chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 18 của người đó .

Ví dụ: Nguyễn Thị Mai sinh ngày 19/10/2002 thì ngày 19/10/2020 sẽ được xem là đủ 18 tuổi, chưa đến ngày 19/10/2020 thì được xem là chưa đủ tuổi.

Có thể thấy, người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên, đây là pháp luật chung cho mọi độ tuổi từ chưa đủ 18 tuổi trở xuốngvà người từ đủ 18 tuổi là người thành niên, có đầy, đủ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân theo pháp luật của pháp luật Nước Ta. Đơn cử, độ tuổitừ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử vàcó quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức triển khai trưng cầu ý dântheo Hiến pháp 2013 và cũng là tuổi được quyền kết hôn so với nữ theo Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình. Tuy nhiên, theo lao lý của pháp luật so với người chưa đủ 18 tuổi phải chia ra nhiều độ tuổi để xác lập quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm, đơn cử :
  • Người chưa đủ 6 tuổi thì thanh toán giao dịch dân sự do người đại diện thay mặt theo pháp luật của người đó xác lập, thực thi ;
  • Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi thì khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi;

  • Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi thì tự mình được xác lập, triển khai thanh toán giao dịch dân sự, trừ thanh toán giao dịch dân sự tương quan đến bất động sản, động sản phải ĐK và thanh toán giao dịch dân sự khác theo pháp luật của luật phải được người đại diện thay mặt theo pháp luật đồng ý chấp thuận .
Ngoài ra, tại Bộ luật hình sự hiện hành pháp luật vềđộ tuổi của ” người dưới 18 tuổi ” chứ không phải ” người chưa đủ 18 tuổi “. Tuy nhiên, cần hiểu rõ, về cơ bản thì người chưa đủ 18 tuổi cũng được hiểu là người dưới 18 tuổi và là người chưa thành niên. Pháp luật lúc bấy giờ vẫn chưa thống nhất về tên gọi nên mỗi luật hoàn toàn có thể lao lý khác nhau nhưng khái niệm và cách xác lập độ tuổi thì giống nhau .

Ty Na

Related Posts

About The Author

Add Comment