Công thức yết giá trực tiếp – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Yết giá trực tiếp (Direct Quote) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Yết giá trực tiếp

Khái niệm

Yết giá trực tiếp, tiếng Anh gọi là direct quote hoặc direct quotation.

Yết giá trực tiếp là cách yết giá tỉ giá hối đoái trên đơn vị cố định của đồng ngoại tệ và số lượng biến đổi của đồng nội tệ.

Bạn đang xem : Công thức yết giá trực tiếp Ví dụ, vào tháng hai năm 2018, yết giá trực tiếp của đô la Mỹ trên đô la Canada tại Mỹ là 0,79394 USD = 1 CAD, còn tại Canada, yết giá trực tiếp là 1,25953 CAD = 1 USD .

Hiểu rõ hơn về yết giá trực tiếp

Khái niệm về yết giá trực tiếp với yết giá gián tiếp phụ thuộc vào vị trí của người nói, khi đó mới xác định được đồng tiền nào là ngoại tệ và đồng tiền nào là nội tệ. Trên các báo chí phi kinh doanh và những phương tiện truyền thông khác thì thường yết giá tỉ giá hối đoái một cách trực tiếp để tiện cho khách hàng. 

Tuy vậy, thị trường ngoại hối có những qui tắc yết giá riêng vượt ra khỏi biên giới trong nước . Yết giá trực tiếp hoàn toàn có thể tính bằng công thức sau :

Yết giá trực tiếp = 1/Yết giá gián tiếp

Ví dụ, vào tháng hai năm 2018, yết giá trực tiếp của đô la Mỹ trên đô la Canada tại Mỹ là 0,79394 USD = 1 CAD, còn tại Canada, yết giá trực tiếp là 1,25953 CAD = 1 USD .

Đô la Mỹ

Đô la Mỹ là đồng xu tiền được thanh toán giao dịch nhiều nhất trên quốc tế. Tại các phòng thanh toán giao dịch và báo chí truyền thông chuyên ngành thì hầu hết đồng xu tiền đều được yết giá dưới dạng một số lượng ngoại tệ trên mỗi đơn vị chức năng đô la Mỹ . Điều này có nghĩa đô la Mỹ được sử dụng để làm đồng tiền cơ sở, dù cho người đang nói có ở Mỹ hay tại nơi nào khác. Một yết giá thanh toán giao dịch tiêu chuẩn thường là 1,17 đô la Canada trên mỗi đô la Mỹ, thay vì 0,85 đô la Mỹ trên mỗi đô la Canada .

Bảng Anh

Một ngoại lệ lớn của qui tắc yết giá theo đô la Mỹ là đồng bảng Anh. Đồng bảng Anh được yết giá trên những đồng xu tiền khác, kể cả đô la Mỹ và chỉ ngoại lệ đồng euro . Việc này phản ánh thực sự là đồng bảng Anh từng là đồng xu tiền chi phối trên quốc tế trong những năm tháng trước Thế Chiến II, và trước khi nền kinh tế tài chính Mỹ vùng lên . Tỉ giá bảng Anh thường được yết giá là 1,45 $ cho 1 £, bất kể như vậy là trực tiếp ( tại Mỹ ) hay là gián tiếp ( tại Anh ) .

Euro

Đồng euro Open vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, dưới dạng đơn vị chức năng kế toán của các nước thành viên. Tiền giấy và tiền xu được phát hành lần đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2002. Đồng euro đã sửa chữa thay thế nhiều đồng xu tiền thanh toán giao dịch lớn tại Châu Âu gồm có đồng mark Đức, đồng franc Pháp và đồng guilder Hà Lan . Ngân hàng Trung ương Châu Âu ( European Central Bank ), là bên quản lí sự chuyển giao, đã mong ước rằng đồng xu tiền này sẽ trở thành đồng tiền chi phối trên quốc tế. Vì lí do đó, nó đã chỉ định là đồng euro luôn phải là đồng xu tiền cơ sở khi thanh toán giao dịch, kể cả với đồng đô la Mỹ và đồng bảng Anh . Vì vậy, yết giá luôn biểu lộ số lượng đô la Mỹ, bảng Anh, franc Thụy Sĩ hay yên Nhật Bản cần để mua một euro .

CÁC PHƯƠNG PHÁP NIÊM YẾT TỶ GIÁ

1.Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp (direct quotation)

Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp là chiêu thức biểu lộ giá trị 1 đơn vị chức năng cố định và thắt chặt của đồng ngoại tệ trải qua một số lượng biến hóa của đồng nội tệ . 1 ngoại tệ = x nội tệ . Ví dụ : Tại Nước Ta, ngày 12/01/2011, các tỷ giá thanh toán giao dịch của Ngân hàng thương mại được công bố như sau : USD / VND = 19.495 / 19.500 ; JPY / VND = 249,20 / 254,39 ; EUR / VND = 26.739,93 / 27.242,74 – Trong giải pháp này, đồng xu tiền yết giá là ngoại tệ, đồng tiền định giá là nội tệ Hiện nay, hầu hết các nước trình diễn theo giải pháp trực tiếp và đồng USD là đồng xu tiền yết giá. Đô la Mỹ chỉ đóng vai trò là đồng tiền định giá so với 5 đồng xu tiền là GBP, EUR, AUD, NZD và SDR .

  2. Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp (indirect quotation)

Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp là giải pháp biểu lộ giá trị 1 đơn vị chức năng cố định và thắt chặt của đồng nội tệ trải qua một số lượng biến hóa của đồng ngoại tệ . 1 nội tệ = x ngoại tệ Ví dụ : Tỷ giá trên thị trường Anh vào ngày 11/01/2011 được công bố như sau : GBP / PLN = 4.6305 / 80 ; GBP / AUD = 1.5858 / 67 ; GBP / CAD = 1.5454 / 63 ; GBP / CHF = 1.5218 / 24 ; GBP / JPY = 130.12 / 130.19 ; GBP / USD = 1.5635 / 38 Phương pháp này rất ít được sử dụng ở các vương quốc trên quốc tế. Tiêu biểu là Anh, Newzealand, Úc và các nước dùng đồng xu tiền chung euro là các nước có vận dụng chiêu thức yết tỷ giá gián tiếp ( Vương Quốc Anh và các nước thuộc địa của Anh sử dụng giải pháp này là do trước đây nước Anh dùng hệ nhị phân ). Đồng SDR ( tiền tệ của quỹ tiền tệ quốc tế ) cũng được yết giá theo chiêu thức này . Ví dụ : EUR / NZD = 1.7121 / 31 ; EUR / AUD = 1.3192 / 98 ; EUR / CAD = 1.2859 / 67 ; EUR / JPY = 108.31 / 38 ; EUR / GBP = 0.8318 / 32 ; EUR / CHF = 1.2658 / 61 ; EUR / USD = 1.30058 / 76 Như vậy, hai chiêu thức yết tỷ giá trực tiếp và gián tiếp về thực chất thì không khác nhau nhưng về hình thức thì khác nhau . Lưu ý : Tại Mỹ vận dụng cả hai giải pháp yết giá trực tiếp và gián tiếp : – Phương pháp yết tỷ giá trực tiếp được vận dụng so với các đồng xu tiền sau : EUR, AUD, GBP, NZD . – Phương pháp yết tỷ giá gián tiếp được vận dụng so với các đồng xu tiền còn lại . Đối với các đồng xu tiền EUR, AUD, GBP, NZD, khi yết tỷ giá với nhau thì yết theo quy tắc : EUR / AUD ; EUR / GBP ; EUR / NZD ; GBP / AUD ; GBP / NZD .

  3. Phương pháp yết tỷ giá kiểu Mỹ (American term)

Theo cách này, tỷ giá được niêm yết bằng số USD trên đơn vị chức năng ngoại tệ . Ví dụ : Tỷ giá được niêm yết theo kiểu Mỹ trên tờ Wall Street : 1 GBP = 1,5743 USD ; 1 CHF = 0,7018 USD ; 1 EUR = 1,0578 USD

4. Phương pháp yết tỷ giá kiểu Châu Âu (European term)

Theo cách này, tỷ giá được niêm yết bằng số ngoại tệ trên 1 đơn vị chức năng USD . Ví dụ : 1 USD = 0,6352 GBP ; 1 USD = 0,9453 EUR, 1 USD = 1,4250 CHF Phương pháp yết giá kiểu Mỹ và kiểu Châu Âu thường được vận dụng cho thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước, tức là vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng người mua là một ngân hàng nhà nước khác. Đối với người mua không phải ngân hàng nhà nước khác người ta thường vận dụng giải pháp yết giá trực tiếp và gián tiếp . Các ngân hàng nhà nước thương mại Nước Ta sử dụng giải pháp yết giá trực tiếp. Ngoài ra do đặc thù Nước Ta còn thanh toán giao dịch tiền mặt quá lơn nên bên cạnh yết giá ngoại tệ chuyển khoản qua ngân hàng, các ngân hàng nhà nước thương mại còn yết giá ngoại tệ tiền mặt .

Phương pháp yết tỷ giá

Yết tỷ giá là một bảng liệt kê các mức mua hoặc bán của các đồng xu tiền. Bảng yết tỷ giá được bộc lộ khác nhay tùy thuộc vào mục tiêu của tổ chức triển khai yết tỷ giá. Để Giao hàng cho các thanh toán giao dịch tiền tệ, các hoạt động giải trí tín dụng thanh toán và thanh toán giao dịch quốc tế, yết tỷ giá thường theo các giải pháp sau đây :

Yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp (Direct and Indirect Quotes)

Yết tỷ giá trực tiếp là chiêu thức bộc lộ giá nội tệ của một đơn vị chức năng ngoại tệ. Chẳng hạn, ở Nước Ta, tỷ giá được yết là 15.745 VND / USD hoặc 29.138 VND / GBP là yết tỷ giá trực tiếp. Yết tỷ giá gián tiếp là biểu lộ giá ngoại tệ của một đơn vị chức năng nội tệ. Chẳng hạn, ở Anh, tỷ giá được yết là 1,8366 USD / GBP hoăc ở Mỹ tỷ giá được yết là 113,06 JPY / USD là yết tỷ giá gián tiếp. Theo thông lệ, giải pháp yết tỷ giá trực tiếp được sử dụng thông dụng ở các nước trên quốc tế, ngoại trừ Anh, Mỹ, Úc sử dụng chiêu thức yết tỷ giá gián tiếp. Đặc biệt, so với thị trường hối đoái giao ngay, tỷ giá giao ngay được niệm yết ở tổng thể các ngân hàng nhà nước thương mai, các tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tín dụng thanh toán … Mỗi nước hoàn toàn có thể yết tỷ giá giao ngay theo nhiều cách khác nhau, tùy theo điều kiện kèm theo thị trường cũng như tập quán kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, nhìn chung tương thích với hai mạng lưới hệ thống thị trường hối đoái là mạng lưới hệ thống Anh, Mỹ và mạng lưới hệ thống các nước Châu Âu thì cũng có hai cách niêm yết tỷ giá trên thị trường giao ngay là Yết giá theo kiểu Hoa Kỳ và Yết giá theo kiểu Châu Âu . Yết tỷ giá theo kiểu Hoa Kỳ và yết tỷ giá theo kiểu Chât Âu ( American and European Terms ) Trên thị trường liên ngân hàng nhà nước, yết tỷ giá hầy hết đều thực thi theo kiểu Châu Âu ( European terms ), nghĩa là giá ngoại tệ hoặc giá Euro của một Đô la Mỹ. Chẳng hạn, 0.5444 GBP / USD, 0,8158 EUR / USD, 1.6120 CHF / USD, v.v … Yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu được sử dụng thông dụng trong thanh toán giao dịch tiền tệ và giao dịch thanh toán quốc tế ở các TT kinh tế tài chính quốc tế, đặc biệt quan trọng là trong thanh toán giao dịch bằng điện . Yết tỷ giá theo kiểu Mỹ ( American terms ) được biểu lộ dưới dạng giá Đô la Mỹ của một đơn vị chức năng ngoại tệ. Yết tỷ giá theo kiểu Mỹ được sử dụng thông dụng trong yết tỷ giá U.K.Pound Sterling, Đô la Úc, Đô la New Zealand và Irish punt. Chẳng hạn, 1,8350 USD / GBP, 1,2030 USD / EUR, 0,7125 USD / AUD, v.v … Mối quan hệ giữa yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu và theo kiểu Hoa Kỳ với yết tỷ giá trực tiếp và yết tỷ giá gián tiếp được tóm tắt ở bảng 3.1

Bảng 3.1 : Quan hệ giữa yết tỷ giá theo kiểu Châu Âu và theo kiểu Hoa Kỳ với yết giá trực tiếp và gián tiếp

Cách yết giá theo kiểu Mỹ và theo kiểu Châu Âu này chỉ thường vận dụng cho thị trường ngoại tệ liên ngân hàng nhà nước, tức là vận dụng trong thanh toán giao dịch giữa các ngân hàng nhà nước. Còn so với thanh toán giao dịch giữa nân hàng và người mua không phải là ngân hàng nhà nước khác thì thường vận dụng cách yết giá trực tiếp và gián tiếp .

Đồng tiền yết giá và đồng tiền định giá.

Việc yết tỷ giá một đồng xu tiền chỉ hoàn toàn có thể được thực thi, trải qua một đồng xu tiền khác. Vì vậy, khi nói đến tỷ giá hối đoái khi nào cũng phải nói đến một cặp hai đồng xu tiền, đó là đồng xu tiền yết giá và đồng tiền định giá. Vậy thế nào là đồng xu tiền yết giá ? Thế nào là đồng tiền định giá ? Xác định đồng xu tiền yết gá và đồng tiền định giá như thế nào ? Đồng tiền yết giá là đồng xu tiền biểu lộ giá trị của nó trải qua một đồng xu tiền khác. Đồng tiền định giá là đồng xu tiền dùng để xác lập giá trị của một đồng xu tiền khác. Ví dụ : Tỷ giá giữa GBP và CAD là 1 GBP = 2,4805 CAD hay hoàn toàn có thể viết là GBP / CAD = 2,4805, hoặc tỷ giá giữa USD và JPY là 1 USD – 113,06 JPY hay hoàn toàn có thể viêt USD / JPY = 113,06 . Trong 2 ví dụ này, đồng GBP bộc lộ giá trị của nó trải qua CAD ( bằng 2,4805 CAD ) còn đồng USD bộc lộ giá trị của nó trải qua JPY ( bằng 113,06 JPY ) nên được gọi là đồng xu tiền yết giá, trong khi CAD và JPY dùng để xác lập giá trị của 1 GBP hoặc 1 USD nên được gọi là đồng tiền định giá . Về nguyên tắc, đồng xu tiền yết giá là đồng xu tiền đứng trước và là 1 đơn vị chức năng tiền tệ ( cũng hoàn toàn có thể là có hệ số chẵn 100 hay 1000 ). Đồng tiền định giá là đồng xu tiền đứng sau và là 1 số ít đơn vị chức năng tiền tệ, thường biến hóa theo giá trị thị trường của đồng xu tiền yết giá . Việc yết tỷ giá cho ta khái niệm về một cặp đồng xu tiền ( GBP / CAD, USD / JPY ) mà theo đó việc mua ( hay bán ) đồng xu tiền này tương ứng với việc bán ( hay mua ) đồng xu tiền kia, do đó hình thành nên đối khoản tương ứng với số ngoại tệ cần mua ( hay bán ). Đối khoản là số lượng ngoại tệ đối ứng với số ngoại tệ cần mua hay bán dựa trên một tỷ giá hối đoái nhất định. Chẳng hạn, với tỷ giá USD / JPY = 113,06 ta có đối khoản của một triệu USD là 113.060.000 JPY .

Yết tỷ giá mua và tỷ giá bán (Bid and Offer Quotations)

Kinh doanh ngoại hối phải dựa trên sự độc lạ giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán nên để thực thi các nhiệm vụ mua và nhiệm vụ bán trên thị trường liên ngân hàng nhà nước cũng như với người mua, các ngân hàng nhà nước niêm yết đồng thời cả hai tỷ giá ( tỷ giá mua và tỷ giá bán ). Tỷ giá mua là tỷ giá ngân hàng nhà nước vận dụng cho việc mua ngoại hối của người mua. Tỷ giá bán là tỷ giá ngân hàng nhà nước vận dụng cho viecj bán ngoại hối cho người mua. Tỳ giá này thường được yết sau và thường lớn hơn tỷ giá yết ở đăng trước . Tuy nhiên, ở Nước Ta do tỷ giá có những đặc trưng riêng nên các ngân hàng nhà nước thường yết giá không riêng gì phân biệt tỷ giá mua và tỷ giá bán mà còn phân biệt nhiều tiêu chuẩn khác như tỷ giá tiền mặt, tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng, thậm chí còn còn phân biệt tỷ giá tiền có mệnh giá lớn, nhỏ và hoàn toàn có thể phân biệt tỷ giá theo từng khu vực .

Tỷ giá và yết giá

Tỷ giá ( exchange rate ) là giá thành của một đồng xu tiền được bộc lộ trải qua một đồng xu tiền khác. Trong đó đồng xu tiền yết giá ( commodity currency ) là đồng xu tiền có đơn vị chức năng bằng 1 ; đồng tiền định giá ( terms currency ) là đồng xu tiền có số đơn vị chức năng đổi khác nhờ vào vào quan hệ cung và cầu trên thị trường. Hiện nay tỷ giá được viết thông dụng theo phương pháp sau : Đồng tiền đứng trước hay nằm trên là đồng xu tiền YẾT giá, còn đồng xu tiền đứng sau hay nằm dưới là đồng tiền ĐỊNH giá .

Có 2 cách yết giá:
Yết giá trực tiếp (direct quotation): ngoại tệ là đồng yết giá, nội tệ là đồng định giá
Yết giá gián tiếp (indirect quotation): ngoại tệ là đồng định giá, nội tệ là đồng yết giá

Lưu ý:
GBP, AUD, NZD, EUR, SDR (quyền rút vốn đặc biệt): yết giá trực tiếp.
USD yết giá gián tiếp với mọi đồng tiền trừ 5 đồng tiền trên.
Các đồng tiền khác đều yết giá trực tiếp.

Tỷ giá chéo ( cross rate ) là tỷ giá giữa hai đồng xu tiền được xác lập trải qua đồng xu tiền thứ ba .

Tỷ giá chéo là gì? Những cách tính tỷ giá chéo đơn giản nhất

Tỷ giá chéo là tỷ giá giữa hai đồng xu tiền được đo lường và thống kê trải qua một đồng xu tiền thứ ba, cách tính tỷ giá chéo phụ thuộc vào vào cách các đồng xu tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác lập là tỷ giá mua hay tỷ giá bán . Giả dụ, trên thị trường chỉ có tỷ giá tỷ giá USD / EUR và USD / VND, vậy làm thế nào để hoàn toàn có thể tính được tỷ giá EUR / VND. Chắc chắn bạn phải dùng đến chiêu thức tính tỷ giá chéo để xác lập tỷ giá kia . Hiện nay hai đồng xu tiền Dollar và Bảng Anh được niêm yết chính trên thị trường hối đoái các nước. Vậy nếu Nước Ta muốn biết về tỷ giá hối đoái giữa các đồng xu tiền quốc tế lên thị trường Nước Ta thì phải trải qua tỷ giá chéo. Vậy tỷ giá chéo là gì ? Cách tính tỷ giá chéo như thế nào ? Tất cả sẽ có câu vấn đáp ngay sau đây .

Tỷ giá chéo là gì?

Tỷ giá chéo ( Cross Rate ) là tỷ giá giữa hai đồng xu tiền được giám sát trải qua một đồng xu tiền thứ ba. Cách xác lập tỷ giá chéo như thế nào nhờ vào vào cách các đồng xu tiền được yết giá là gián tiếp hay trực tiếp và tỷ giá xác lập là tỷ giá mua hay tỷ giá bán . Tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ Tỷ giá chéo được xác lập trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đứng ở vị thế người mua hoặc người bán riêng không liên quan gì đến nhau, khi tham gia thị trường, chỉ chăm sóc đến một tỷ giá duy nhất mà họ sẽ mua hoặc bán. Nói cách khác, người mua / người bán chỉ chăm sóc đến tỷ giá mua / bán của họ không chăm sóc tới chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán. Trên thực tiễn, tỷ giá chéo trong trường hợp này được gọi là tỷ giá chéo đơn . Ví dụ : USD / VND = 22.655 và USD / EUR = 0,84 -> EUR / VND = 22.655 / 0,84 = 26970 . Trên thị trường ngoại tệ luôn sống sót chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán, đồng thời các ngân hàng nhà nước yết giá, ngân hàng nhà nước hỏi giá hay người mua của ngân hàng nhà nước cũng ở nhiều vị trí khác nhau, do đó cần phải xác lập tỷ giá chéo giữa các ngoại tệ ở vị trí khác nhau. Tỷ giá chéo được xác lập cho các ngoại tệ ở vị trí khác nhau so với những người mua, người bán khác nhau gọi là tỷ giá chéo phức .

Cách tính tỷ giá chéo

Có 3 cách tính tỷ giá chéo như sau : 1. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền định giá Tỷ giá chéo giữa hai đồng xu tiền cùng ở vị trí đồng tiền định giá được xác lập bằng cách lấy tỷ giá của đồng tiền định giá chia cho tỷ giá của đồng xu tiền yết giá . Cụ thể : Muốn tính tỷ giá mua của người mua lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước chia cho tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước và muốn tính tỷ giá bán của người mua lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước chia cho tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND / USD và CNY / USD, tỷ giá ( TG ) chéo VND / CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau :

Yết giá / Định giá = ( Yết giá /USD) / (Định giá / USD) 
VND/USD = X/(X+VND )
CNY/ USD= Y/(Y+CNY )

Trong đó ,
  • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
  • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.
Ví dụ : Cho tỷ giá USD / VND = 18.000 / 200 ; USD / SGD = 1.2420 / 30 ; hãy tính tỷ giá chéo của người mua mua và bán với ngân hàng nhà nước và tỷ giá chéo niêm yết của NH : Tỷ giá mua SGD / VND của người mua = 18.200 VND / 1.2420 SGD = 14.653 ; Tỷ giá bán SGD / VND của người mua = 18.000 VND / 1.2430 SGD = 14.481 ; >> Tỷ giá yết của ngân hàng nhà nước : SGD / VND = 14.481 / 14.653 ; Cách tính tỷ giá chéo đơn giản 2. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng xu tiền yết giá Tỷ giá chéo giữa hai đồng xu tiền cùng được yết ở vị trí đồng xu tiền yết giá được xác lập bằng cách lấy tỷ giá của đồng xu tiền yết giá chia cho tỷ giá của đồng tiền định giá . Cụ thể : Muốn tính tỷ giá mua của người mua lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước chia cho tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước chia cho tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước. Chẳng hạn, tỷ giá yết là USD / VND và USD / CNY, tỷ giá ( TG ) chéo VND / CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau :

Yết giá / Định giá = (USD / Định giá) / (USD/ Yết giá) 
USD/VND = X / X+VND 
USD/CNY = Y / Y+CNY

Trong đó ,
  • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
  • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY.
Ví dụ : Cho tỷ giá GBP / VND = 29.160 / 80 ; USD / VND = 18.000 / 200. Hãy tính tỷ giá chéo của người mua mua và bán với ngân hàng nhà nước và tỷ giá chéo niêm yết của ngân hàng nhà nước . Tỷ giá mua GBP / USD của người mua = 29.180 VND / 18.000 = 1.6211 ; Tỷ giá bán GBP / USD của người mua = 29.160 VND / 18.200 VND = 1.6021 ; >> Tỷ giá yết của ngân hàng nhà nước : GBP / USD = 1.6021 / 1.6211

3. Xác định tỷ giá giữa 2 đồng tiền yết giá và định giá

Tỷ giá chéo giữa hai đồng xu tiền trong đó một đồng được yết ở vị trí đồng yết giá và một đồng yết ở vị trí đồng định giá được xác lập bằng cách lấy tỷ giá của đồng xu tiền yết giá nhân với tỷ giá của đồng tiền định giá . Tính tỷ giá chéo Cụ thể : Muốn tính tỷ giá mua của người mua lấy tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước nhân với tỷ giá bán của ngân hàng nhà nước và muốn tính tỷ giá bán của người mua lấy tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước nhân với tỷ giá mua của ngân hàng nhà nước. Chẳng hạn, tỷ giá yết là VND / USD và USD / CNY tỷ giá ( TG ) chéo VND / CNY trong hai trường hợp mua và bán được tính theo công thức sau :

Yết giá(trực tiếp) / Định giá = (Yết giá /USD) x (USD/ Định giá) 
VND/USD = X / X+VND 
USD/CNY=Y / Y+CNY

Trong đó ,
  • X là tỷ giá mua và X+VND là tỷ giá bán của ngoại tệ VND.
  • Y là tỷ giá mua và Y+CNY là tỷ giá bán của ngoại tệ CNY. 
Đối với thị trường ngoại tệ thì việc chênh lệch tỷ giá mua và tỷ giá bán là chuyện tất yếu. Tuy nhiên, tùy trên cương vị ngân hàng nhà nước yết giá và tỷ giá liên ngân hàng nhà nước, hay người mua hỏi giá để hoàn toàn có thể xác lập tỷ giá chéo ngoại tệ khác nhau . Đó là những thông tin hữu dụng sẽ giúp bạn vấn đáp được câu hỏi “ tỷ giá chéo là gì ? ” và các giải pháp xác lập tỷ giá chéo đơn thuần nhất lúc bấy giờ .

Phương pháp yết giá

Có nhiều tác giả dùng các thuật ngữ khác nhau về bộc lộ tỷ giá, thậm trí trái ngược nhau xung quanh hai khái niệm trực tiếp và gián tiếp . Để dễ hiểu ở đây tất cả chúng ta sử dụng hai cách biểu lộ tỷ giá sau đây : Cách thứ nhất, tại một nước người ta so sánh một ngoại tệ n ào đó với đồng nội tệ ( yết giá trực tiếp trên quan điểm đồng ngoại tệ )

1 ngoại tệ = X nội tệ

Ví dụ : Ở Nước Ta, tỷ giá theo cách bộc lộ này sẽ là so sánh các đồng ngoại tệ với VND, ví dụ điển hình : 1 USD = 15,950 VND Ta viết là : USD / VND = 15,950 Ở Pháp : 1 USD = 0.81 EUR Ta viết là : USD / EUR = 0.81 Cách thứ hai, tại một nước, người ta so sánh đồng nội tệ với đồng ngoại tệ ( yết giá gián tiếp trên quan điểm đồng ngoại tệ )

1 nội tệ = X ngoại tệ

Ở Pháp, tỷ giá theo cách biểu lộ này sẽ là so sánh đồng xu tiền EUR với ngoại tệ . Chẳng hạn : 1 EUR = 1.2104 USD Ta viết là : EUR / USD = 1.2104 Ở Anh : 1 GBP = 1.6958 USD Ta viết là : GBP / USD = 1.6958 Theo tập quán kinh doanh thương mại tiền tệ của ngân hàng nhà nước, tỷ giá hối đoái thường được yết giá như sau : USD / EUR = 0.8100 / 0.8110 USD / VND = 15,950 / 15,970 Đồng USD đứng trước gọi là tiền yết giá hay còn gọi là đồng xu tiền hàng hoá hay đồng xu tiền cơ sở, nó luôn là một đơn vị chức năng. Các đồng EUR, VND đứng sau gọi là tiền định giá và là một số ít đơn vị chức năng tiền tệ và thường đổi khác phụ thuộc vào vào thời giá của tiền yết giá. Tỷ giá đứng trước 8100 là tỷ giá mua đô la trả bằng EUR của ngân hàng nhà nước, và tỷ giá đứng trước 15,950 là tỷ giá mua đô la trả bằng đồng Nước Ta của ngân hàng nhà nước, chúng được gọi là tỷ giá mua v ào của ngân hàng nhà nước ( BID RATE ) Tỷ giá đứng sau 0.8110 là tỷ giá bán đô la thu bằng EUR của ngân hàng nhà nước và 15,970 là tỷ giá bán USD thu bằng VND của ngân hàng nhà nước, chúng được gọi là tỷ giá bán ra của ngân hàng nhà nước ( ASK RATE ) Thông thường tỷ giá ASK cao hơn tỷ giá BID. Chênh lệch giữa chúng gọi là doanh thu trước thuế của ngân hàng nhà nước hay tiếng Anh gọi là Spread, tiếng Pháp là Fourchette. Khoản chênh lệch này tùy thuộc vào từng ngoại tệ nhưng thường thì vào khoảng chừng 0.001 đến 0.003 tức là từ đến 30 điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể quy mô mối quan hệ này theo sơ đồ sau đây : Như vậy : Spread = Ask Rate – Bid Rate Tỷ giá thường được công bố đến 4 số lẻ. Điểm bộc lộ 1/10, 000 của một đ ơn vị tiền tệ, nó là khoảng chừng tăng nhỏ nhất khi tỷ giá đổi khác. Số của tỷ giá thường thì bộc lộ hai số lượng sau dấu chấm của tỷ giá. Con số này ít được chăm sóc, chính do số lượng dịch chuyển mạnh nhất chính là phần điểm của tỷ giá . Trong thanh toán giao dịch ngoại hối, người ta hoàn toàn có thể lấy tên Hà Nội Thủ Đô các nước công nghiệp tăng trưởng thay cho tên tiền tệ của nước đó ở vị trí tiền định giá .

Để thống nhất các đơn vị tiền tệ của các nước, tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) đã ban hành ký hiệu tiền tệ thống nhất (xem Phụ lục 2.1). Tất cả đồng tiền của các nước đều được mã hoá bằng 3 chữ cái in hoa, trong đó hai chữ cái đầu l à ký hiệu của tên nước và chữ cái thứ ba là chữ cái đầu ti ên của tên tiền tệ nước đó. Ví dụ, VND là ký hiệu đồng tiền của Việt Nam, trong đó VN là ký hiệu của Việt Nam và D là chữ cái đầu tiên của tên đồng tiền của Việt Nam “ĐỒNG”. SGD là ký hiệu đồng tiền của nước Singapore, trong đó hai chữ cái đầu ti ên SG là ký hiệu tên nước Singapore và chữ cái cuối cùng D là chữ dầu tiên của tên đồng tiền nước này DOLLAR v.v.

Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng Chuyên mục : Giáo dục đào tạo

Related Posts

About The Author

Add Comment