BÀI tập 5 KHỐI LƯỢNG dự TOÁN tấm ĐAN – Tài liệu text

BÀI tập 5 KHỐI LƯỢNG dự TOÁN tấm ĐAN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.01 MB, 12 trang )

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A
Ngõ 55 Nguyễn Ng c N i Thanh Xuân Hà Nội

BÀI TẬP 5 KHỐI LƯỢNG DỰ TOÁN TẤM ĐAN
1. Yêu cầu
Sử dụng phần mềm Dự toán GXD tính khối lượng và lập dự toán cho công tác
sản xuất bê tông cốt thép tấm đan đúc sẵn, sử dụng bê tông mác 200, đá 1×2. Biết
rằng đây là công trình hạ tầng kỹ thuật, thi công tại quận Hà Đông, tp Hà Nội. Bản vẽ
như sau:

2. Thực hiện
2.1. Nghiên cứu bản vẽ
Đề bài yêu cầu tính tiên lượng cho tấm đan như hình vẽ trên. Bản vẽ gồm mặt
bằng,hình chiếu, lưới théptấm đan. Số liệu đầy đủ, rõ ràng.
2.2. Phân tích khối lượng
Để tính khối lượng ván khuôn cũng như bê tông được sử dụng cho tấm đan ta
cần xác định kích thước cụ thể.
Xác định khối lượng, tổng hợp khối lượng thép sử dụng có thể sử dụng bảng
thống kế thép trong Dự toán GXD để thực hiện.
2.3. Bóc số liệu tính khối lượng
Các số liệu tính khối lượng được trình bày trong mục 2.4.
Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 1


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A
– Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
2.4. Sử dụng phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán
2.4.1. Bước 1: Mở phần mềm Dự toán GXD, lưu file, chọn cơ sở dữ liệu
Các bước thực hiện này làm tương tự các bài hướng trước. Công tác thi công
tấm đan của công trình hạ tầng kỹ thuật được thi công tại Hà Nội nên ta sẽ chọn cơ sở


dữ liệu là Hanoi2011(Bộ đơn giá xây dựng – Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửa
chữa lần lượt ban hành kèm theo theo quyết định số 5481, số 5479, số 5478 và số
5480/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND TP.Hà Nội).
2.4.2. Bước 2: Chọn đơn giá lập dự toán
Phần mềm Dự toán GXD chia ra 4 đơn giá lập giá dự toán, các bạn có thể thực
hiện chọn 1 trong 4 phương pháp để thực hiện tùy thuộc vào số liệu có sẵn, yêu cầu
của Chủ đầu tư. Bài này ta chọn phương pháp lập dự toán theo đơn giá công trình nối
từ bảng giá vật tư.
Thực hiện tùy chọn: Hồ sơ/ Các tùy chọn/ Chung/ Sử dụng đơn giá công trình
nối từ bảng giá vật tư

Hình 5.1 – Chọn đơn giá lập dự toán
2.4.3. Bước 3: Nhập các thông tin ban đầu về công trình
Vì phương pháp lập dự toán sử dụng đơn giá công trình nên các hệ số vật liệu,
nhân công, máy thi công ta giữ nguyên là 1.

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 2


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A
– Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
Các định mức tỷ lệ theo loại công trình là hạ tầng kỹ thuật. Với Dự toán GXD
9s trở đi, bạn chỉ cần chọn loại công trình ở danh sách nằm ngay bên cạnh vị trí nhập
tên công trình là các định mức tỷ lệ tự động thay đổi theo. Riêng chi phí lán trại bạn
phải tự nhập vào bằng tay tùy theo công trình là 1% hay 2% (bạn kích vào ô chi phí
lán trại, phần mềm sẽ cho bạn biết phải tra ở đâu).

Hình 5.2 – Các hệ số, định mức tỷ lệ
2.4.4. Bước 4: Tra mã cho các công việc, nhập số liệu tính khối lượng

Ta tra hoặc nhập mã hiệu tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Du toan XD. Đối
với công tác ván khuôn gõ từ khóa bằng cách “khuôn+đan” như sau:

Hình 5.3 – Thực hiện tra mã công tác thứ nhất
Hộp thoại chọn mã hiệu hiện ra chọn được mã AG.31311

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 3


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A
– Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
Kết quả nhận được như sau:
cho công tác ván khuôn tấm đan trên.

Hình 5.4 – Hộp thoại chọn mã hiệu

Hình 5.5 – Mã hiệu, nội dung công tác thứ nhất
Hình 5.6 – Nhập khối lượng tính toán

Hình 5.7 – Mã hiệu, nội dung công tác cốt thép

Hình 5.8 – Bảng Thống kê cốt thép
Chỉnh sửa nội dung công việc cho phù hợp sau đó tiến hành nhập khối lượng
Đối với công tác cốt thép, gõ từ khóa “thép+đan” và mã nhận được là
AG.13221.
Tiến hành chỉnh sửa nội dung công việc, với công tác cốt thép phần khối lượng
các bạn có thể link từ sheet Thống kê thép sang. Ta thực hiện tính toán bên sheet
Thống kê thép như sau:
Cột “Tên cấu kiện” các bạn điền tên và số cấu kiện tương ứng.


Các bạn điền các thông số tương ứng cho cấu kiện của mình như đường kính, số
thanh, Chiều dài… kết quả nhận được phần mềm sẽ tính tổng khối lượng tương ứng
cho từng loại đường kính (≤ 10mm; ≤ 18mm; >18mm).
Với tấm đan bê tông cốt thép, thép sử dụng thường có đường kính bé nên ta gộp
khối lượng các đường kính thành khối lượng thép tổng cộng.
Trường hợp phải thống kê thép cho nhiều cấu kiện, các bạn gõ chữ “C” tại ô ở
cuối bảng (như hình trên là ô B15) trong Bảng thống kê cốt thép lúc đó bảng thống
kê thép cho một cấu kiện mới sẽ hiện ra, thực hiện tính toán tương tự như trên.
Sau khi nhập xong số liệu tính cốt thép (chủ yếu là số hiệu, đường kính, số thay,
chiều dài), khối lượng cốt thép sẽ được tính tổng lại theo 3 quy cách đường kính

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 4


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A
– Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

Hình 5.9 – Bảng dự toán chi phí xây dựng
≤10mm, ≤18mm và >18mm. Ta tiến hành link khối lượng tính toán được này sang ô
khối lượng của công tác cốt thép bên Bảng Dự toán.
Công tác cuối cùng là phần bê tông, mã hiệu là AG.11413 ta chỉnh sửa nội dung
công việc và thực hiện nhập số liệu tính khối lượng, kết quả nhận được như sau:
2.4.5. Bước 5: Chiết tính đơn giá và phân tích vật tư các công tác
Sau khi các bạn đã thực hiện tra mã, nhập khối lượng các công tác xong các bạn
thực hiện lệnh Chiết tính đơn giá bằng cách: Chi phí xây dựng/ 1.Chiết tính đơn
giá/ 1.Bảng chiết tính đơn giá.
Mục đích của bước này là cho ta biết hao phí về vật liệu, nhân công, máy thi
công của 1 đơn vị công tác và hao phí tổng toàn bộ cho toàn khối lượng công tác đó.


Hình5.10– Lệnh tính bảng chiết tính đơn giá
Kết quả nhận được tại Bảng Đơn giá chi tiết trong sheet Đơn giá XD (hình ảnh
minh họa cho công tác đầu tiên):

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 5


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A
– Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

Hình 5.11 – Bảng đơn giá chi tiết
2.4.6. Bước 6: Xuất bảng giá trị vật tư xây dựng
Lệnh thao tác: Chi phí xây dựng/ 6. Tính giá trị vật tư

Hình 5.12 – Lệnh tính bảng giá vật tư
Số liệu trong bảng giá trị vật tư cho ta các thông tin sau:
1.

Danh mục vật tư cần sử dụng để thực hiện các công tác trong bảng dự

toán.

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 6


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A –
Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
2.

Khối lượng vật tư cần thiết được tính ra trên cơ sở khối lượng các công tác
trong bảng dự toán và định mức hao phí
Dựa trên danh mục người lập dự toán đi tìm kiếm số liệu về giá tại thời điểm lập dự
toán để nhập vào tính tiếp. Còn người quản lý vật tư, kế toán xây dựng dự kiến danh mục
và khối lượng để mua vật tư, lo hóa đơn, chứng từ.
vào giá nào thì sẽ ra giá trị tương ứng với giá đó.

Hình 5.13 – Bảng tính giá vật tư
3.
Giá trị vật tư theo khối lượng vật tư cần thiết và đơn giá tương ứng. Ban
đầu phần mềm tạm lấy giá vật tư từ CSDL địa phương mà bạn chọn. Sau bạn kết nối thay
– Giá vật liệu
Giá vật liệu trong sheet Giá trị vật tư XD đang là giá của đơn giá Hà Nội 2011
(đơn giá số 5481/QĐ-UBND). Ta tìm số liệu giá tại thời điểm lập dự toán đến hiện
trường thi công xây dựng từ các nguồn sau:
Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 7


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A –
Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
 Công bố giá mới nhất của Liên sở tài chính – Xây dựng địa phương
 Công bố giá của các tổ chức, đơn vị có uy tín  Báo giá các
nhà sản xuất, nhà cung cấp trên thị trường  Giá vật liệu từ hồ
sơ dự toán, … của công trình tương tự  Thông tin, số liệu về
giá cước vận chuyển…
Giá vật liệu được nhập tại sheet Gia tri vat tu XD như sau:

Hình 5.14 – Nhập giá vật liệu tại bảng giá vật tư
– Giá nhân công, máy thi công


Để tính giá nhân công, máy thi công ta chuyển sang sheet Ts để nhập số liệu:
Các thông số về tiền lương, phụ cấp:
+ Mức lương tối thiểu chung giả sử tham khảo theo Nghị định số 31/2012/NDCP
ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung.
+ Mức lương tối thiểu vùng giả sử tham khảo theo Nghị định số 70/2011/NDCP
ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng (xem phụ lục
Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 8


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A –
Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội
của Nghị định sẽ có thông tin quận Hà Đông, tp Hà Nội thuộc vùng 1).

Hình 5.15 – Các thông số về tiền lương
Hoàn thiện việc nhập các thông số tại sheet Ts, để tính giá nhân công thời điểm
hiện tại các bạn thực hiện lệnh sau để phần mềm kết xuất bảng giá nhân công:

Hình5.16– Lệnh tính bảng giá nhân công

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 9


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A –
Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

Hình 5.17 – Bảng giá nhân công
Tương tự với giá ca máy, các thông số đầu vào được nhập tại sheet Ts như sau:
– Các số liệu về nhiên liệu, năng lượng:

+ Nhiên liệu về xăng, dầu …. thường lấy theo thông cáo báo chí về xăng dầu tại
trang web petrolimex.com trang của Tập đoàn DầuKhí Việt Nam.
+ Năng lượng về giá điện các bạn tham khảo tại evn.com trang của Tập đoàn Điện
Lực.

Hình 5.18 – Các thông số về giá nhiên liệu, năng lượng
Thao tác tính bảng giá ca máy (giá ca máy được tính bằng 1 trong 3 phương pháp):

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 10


Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A –
Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội

Hình 5.20 – Bảng giá ca máy

Hình 5.19 – Lệnh tính bảng giá ca máy
2.4.7. Bước 7: Kết nối dữ liệu vào tính toán và kiểm tra kết quả
Các bạn lần lượt kiểm tra ở các sheet Nhan cong XD, sheet Gia ca may XD để xem
giá nhân công, máy thi công được tính với giá tại thời điểm lập dự toán do ta nhập các
thông số tại sheet Ts.

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 11


XD vào bảng giá vật tư. Kết quả tại bảng giá trị vật tư như sau:
Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A –
Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – Thanh Xuân – Hà Nội


Hình 5.21 – Bảng giá trị vật tư sau khi điều chỉnh
Hình 5.22 – Bảngtổng hợp giá trị dự toán chi phí xây dựng
Các bảng nhân công, giá ca máy được tính thì phần mềm tự thực hiện các lệnh nối
để đưa giá nhân công ở sheet Nhan cong XD và giá ca máy ở sheet Gia ca may
2.4.8. Bước 8: Kiểm tra kết quả số liệu, đường link kết nối tại các bảng
Trong quá trình thực hiện các bạn kiểm tra nguồn gốc số liệu liên kết công thức
giữa các phép tính bằng lệnh Ctr + [ để đi tới và quay lại bằng cách F5 + Enter. Ví dụ:
Ở hình dưới đây bạn kích vào ô D7 và ấn Ctr + [ thì phần mềm sẽ chuyển bạn về vị trí đã
tính ra kết quả và link vào ô đó, để quay lại kiểm tra ô tiếp theo bạn bấm F5 và Enter.
Bảng Tổng hợp dự toán chi phí phần xây dựng (sheet THCP xây dựng), giá trị dự
toán nhận được là: 2.807.000 đồng.
2.4.9. Bước 9: Sắp xếp, căn chỉnh và in hồ sơ dự toán
Trong quá trình lập dự toán, có thể bạn phải thực hiện nhiều tính toán phụ, tính
nháp ra các cột, dòng bên ngoài khu vực muốn in. Khi in các bạn không thể xóa các
vùng tính toán đó bạn có thể dùng lệnh Set Print Area (khoanh vùng in) để chọn vùng
cần in. Bạn tìm đọc về lệnh này của Excel qua Google.

Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXD
Liên hệ đặt mua các phần mềm GXD bản quyền, Hotline: 0975.381.900 – 0904.302.975 12tài liệu là Hanoi2011 ( Bộ đơn giá kiến thiết xây dựng – Phần Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Sửachữa lần lượt phát hành kèm theo theo quyết định hành động số 5481, số 5479, số 5478 và số5480 / QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy Ban Nhân Dân TP.Hà Nội ). 2.4.2. Bước 2 : Chọn đơn giá lập dự toánPhần mềm Dự toán GXD chia ra 4 đơn giá lập giá dự trù, các bạn hoàn toàn có thể thựchiện chọn 1 trong 4 chiêu thức để triển khai tùy thuộc vào số liệu có sẵn, yêu cầucủa Chủ góp vốn đầu tư. Bài này ta chọn giải pháp lập dự trù theo đơn giá khu công trình nốitừ bảng giá vật tư. Thực hiện tùy chọn : Hồ sơ / Các tùy chọn / Chung / Sử dụng đơn giá công trìnhnối từ bảng giá vật tưHình 5.1 – Chọn đơn giá lập dự toán2. 4.3. Bước 3 : Nhập các thông tin khởi đầu về công trìnhVì giải pháp lập dự trù sử dụng đơn giá khu công trình nên các thông số vật tư, nhân công, máy kiến thiết ta giữ nguyên là 1. Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, đường dây nóng : 0975.381.900 – 0904.302.975 2C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiCác định mức tỷ suất theo loại khu công trình là hạ tầng kỹ thuật. Với Dự toán GXD9s trở đi, bạn chỉ cần chọn loại khu công trình ở list nằm ngay bên cạnh vị trí nhậptên khu công trình là các định mức tỷ suất tự động hóa đổi khác theo. Riêng ngân sách lán trại bạnphải tự nhập vào bằng tay tùy theo khu công trình là 1 % hay 2 % ( bạn kích vào ô chi phílán trại, ứng dụng sẽ cho bạn biết phải tra ở đâu ). Hình 5.2 – Các thông số, định mức tỷ lệ2. 4.4. Bước 4 : Tra mã cho các việc làm, nhập số liệu tính khối lượngTa tra hoặc nhập mã hiệu tại cột MÃ HIỆU ĐƠN GIÁ ở sheet Du toan XD. Đốivới công tác làm việc ván khuôn gõ từ khóa bằng cách “ khuôn + đan ” như sau : Hình 5.3 – Thực hiện tra mã công tác làm việc thứ nhấtHộp thoại chọn mã hiệu hiện ra chọn được mã AG. 31311D ự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, đường dây nóng : 0975.381.900 – 0904.302.975 3C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiKết quả nhận được như sau : cho công tác làm việc ván khuôn tấm đan trên. Hình 5.4 – Hộp thoại chọn mã hiệuHình 5.5 – Mã hiệu, nội dung công tác làm việc thứ nhấtHình 5.6 – Nhập khối lượng tính toánHình 5.7 – Mã hiệu, nội dung công tác làm việc cốt thépHình 5.8 – Bảng Thống kê cốt thépChỉnh sửa nội dung việc làm cho tương thích sau đó triển khai nhập khối lượngĐối với công tác làm việc cốt thép, gõ từ khóa “ thép + đan ” và mã nhận được làAG. 13221. Tiến hành chỉnh sửa nội dung việc làm, với công tác làm việc cốt thép phần khối lượngcác bạn hoàn toàn có thể link từ sheet Thống kê thép sang. Ta triển khai giám sát bên sheetThống kê thép như sau : Cột “ Tên cấu kiện ” các bạn điền tên và số cấu kiện tương ứng. Các bạn điền các thông số kỹ thuật tương ứng cho cấu kiện của mình như đường kính, sốthanh, Chiều dài … tác dụng nhận được ứng dụng sẽ tính tổng khối lượng tương ứngcho từng loại đường kính ( ≤ 10 mm ; ≤ 18 mm ; > 18 mm ). Với tấm đan bê tông cốt thép, thép sử dụng thường có đường kính bé nên ta gộpkhối lượng các đường kính thành khối lượng thép tổng số. Trường hợp phải thống kê thép cho nhiều cấu kiện, các bạn gõ chữ “ C ” tại ô ởcuối bảng ( như hình trên là ô B15 ) trong Bảng thống kê cốt thép lúc đó bảng thốngkê thép cho một cấu kiện mới sẽ hiện ra, thực thi đo lường và thống kê tựa như như trên. Sau khi nhập xong số liệu tính cốt thép ( hầu hết là số hiệu, đường kính, số thay, chiều dài ), khối lượng cốt thép sẽ được tính tổng lại theo 3 quy cách đường kínhDự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 4C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiHình 5.9 – Bảng dự trù ngân sách thiết kế xây dựng ≤ 10 mm, ≤ 18 mm và > 18 mm. Ta triển khai link khối lượng giám sát được này sang ôkhối lượng của công tác làm việc cốt thép bên Bảng Dự toán. Công tác ở đầu cuối là phần bê tông, mã hiệu là AG. 11413 ta chỉnh sửa nội dungcông việc và thực thi nhập số liệu tính khối lượng, tác dụng nhận được như sau : 2.4.5. Bước 5 : Chiết tính đơn giá và nghiên cứu và phân tích vật tư các công tácSau khi các bạn đã thực thi tra mã, nhập khối lượng các công tác làm việc xong các bạnthực hiện lệnh Chiết tính đơn giá bằng cách : Ngân sách chi tiêu thiết kế xây dựng / 1. Chiết tính đơngiá / 1. Bảng chiết tính đơn giá. Mục đích của bước này là cho ta biết hao phí về vật tư, nhân công, máy thicông của 1 đơn vị chức năng công tác làm việc và hao phí tổng hàng loạt cho toàn khối lượng công tác làm việc đó. Hình5. 10 – Lệnh tính bảng chiết tính đơn giáKết quả nhận được tại Bảng Đơn giá chi tiết cụ thể trong sheet Đơn giá XD ( hình ảnhminh họa cho công tác làm việc tiên phong ) : Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 5C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiHình 5.11 – Bảng đơn giá chi tiết2. 4.6. Bước 6 : Xuất bảng giá trị vật tư xây dựngLệnh thao tác : Chi tiêu kiến thiết xây dựng / 6. Tính giá trị vật tưHình 5.12 – Lệnh tính bảng giá vật tưSố liệu trong bảng giá trị vật tư cho ta các thông tin sau : 1. Danh mục vật tư cần sử dụng để thực thi các công tác làm việc trong bảng dựtoán. Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 6C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà Nội2. Khối lượng vật tư thiết yếu được tính ra trên cơ sở khối lượng các công táctrong bảng dự trù và định mức hao phíDựa trên hạng mục người lập dự trù đi tìm kiếm số liệu về giá tại thời gian lập dựtoán để nhập vào tính tiếp. Còn người quản trị vật tư, kế toán thiết kế xây dựng dự kiến danh mụcvà khối lượng để mua vật tư, lo hóa đơn, chứng từ. vào giá nào thì sẽ ra giá trị tương ứng với giá đó. Hình 5.13 – Bảng tính giá vật tư3. Giá trị vật tư theo khối lượng vật tư thiết yếu và đơn giá tương ứng. Banđầu ứng dụng tạm lấy giá vật tư từ CSDL địa phương mà bạn chọn. Sau bạn liên kết thay – Giá vật liệuGiá vật tư trong sheet Giá trị vật tư XD đang là giá của đơn giá TP. Hà Nội 2011 ( đơn giá số 5481 / QĐ-UBND ). Ta tìm số liệu giá tại thời gian lập dự trù đến hiệntrường xây đắp thiết kế xây dựng từ các nguồn sau : Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 7C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – TP. Hà Nội  Công bố giá mới nhất của Liên sở kinh tế tài chính – Xây dựng địa phương  Công bố giá của các tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có uy tín  Báo giá cácnhà sản xuất, nhà sản xuất trên thị trường  Giá vật tư từ hồsơ dự trù, … của khu công trình tựa như  Thông tin, số liệu vềgiá cước luân chuyển … Giá vật tư được nhập tại sheet Gia tri vat tu XD như sau : Hình 5.14 – Nhập giá vật tư tại bảng giá vật tư – Giá nhân công, máy thi côngĐể tính giá nhân công, máy xây đắp ta chuyển sang sheet Ts để nhập số liệu : Các thông số kỹ thuật về tiền lương, phụ cấp : + Mức lương tối thiểu chung giả sử tìm hiểu thêm theo Nghị định số 31/2012 / NDCPngày 12/04/2012 của nhà nước lao lý mức lương tối thiểu chung. + Mức lương tối thiểu vùng giả sử tìm hiểu thêm theo Nghị định số 70/2011 / NDCPngày 22/08/2011 của nhà nước pháp luật mức lương tối thiểu vùng ( xem phụ lụcDự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 8C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà Nộicủa Nghị định sẽ có thông tin Q. HĐ Hà Đông, tp TP. Hà Nội thuộc vùng 1 ). Hình 5.15 – Các thông số kỹ thuật về tiền lươngHoàn thiện việc nhập các thông số kỹ thuật tại sheet Ts, để tính giá nhân công thời điểmhiện tại các bạn thực thi lệnh sau để ứng dụng kết xuất bảng giá nhân công : Hình5. 16 – Lệnh tính bảng giá nhân côngDự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 9C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiHình 5.17 – Bảng giá nhân côngTương tự với giá ca máy, các thông số kỹ thuật nguồn vào được nhập tại sheet Ts như sau : – Các số liệu về nguyên vật liệu, nguồn năng lượng : + Nhiên liệu về xăng, dầu …. thường lấy theo thông cáo báo chí truyền thông về xăng dầu tạitrang web petrolimex.com trang của Tập đoàn DầuKhí Nước Ta. + Năng lượng về giá điện các bạn tìm hiểu thêm tại evn.com trang của Tập đoàn ĐiệnLực. Hình 5.18 – Các thông số kỹ thuật về giá nguyên vật liệu, năng lượngThao tác tính bảng giá ca máy ( giá ca máy được tính bằng 1 trong 3 chiêu thức ) : Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 10C ông ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiHình 5.20 – Bảng giá ca máyHình 5.19 – Lệnh tính bảng giá ca máy2. 4.7. Bước 7 : Kết nối tài liệu vào đo lường và thống kê và kiểm tra kết quảCác bạn lần lượt kiểm tra ở các sheet Nhan cong XD, sheet Gia ca may XD để xemgiá nhân công, máy kiến thiết được tính với giá tại thời gian lập dự trù do ta nhập cácthông số tại sheet Ts. Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, đường dây nóng : 0975.381.900 – 0904.302.975 11XD vào bảng giá vật tư. Kết quả tại bảng giá trị vật tư như sau : Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng – www.giaxaydung.vn – www.dutoangxd.vn Số 2A – Ngõ 55 – Nguyễn Ngọc Nại – TX Thanh Xuân – Hà NộiHình 5.21 – Bảng giá trị vật tư sau khi điều chỉnhHình 5.22 – Bảngtổng hợp giá trị dự trù ngân sách xây dựngCác bảng nhân công, giá ca máy được tính thì ứng dụng tự triển khai các lệnh nốiđể đưa giá nhân công ở sheet Nhan cong XD và giá ca máy ở sheet Gia ca may2. 4.8. Bước 8 : Kiểm tra hiệu quả số liệu, đường link liên kết tại các bảngTrong quy trình triển khai các bạn kiểm tra nguồn gốc số liệu link công thứcgiữa các phép tính bằng lệnh Ctr + [ để đi tới và quay lại bằng cách F5 + Enter. Ví dụ : Ở hình dưới đây bạn kích vào ô D7 và ấn Ctr + [ thì ứng dụng sẽ chuyển bạn về vị trí đãtính ra tác dụng và link vào ô đó, để quay lại kiểm tra ô tiếp theo bạn bấm F5 và Enter. Bảng Tổng hợp dự trù ngân sách phần thiết kế xây dựng ( sheet THCP kiến thiết xây dựng ), giá trị dựtoán nhận được là : 2.807.000 đồng. 2.4.9. Bước 9 : Sắp xếp, chỉnh sửa và in hồ sơ dự toánTrong quy trình lập dự trù, hoàn toàn có thể bạn phải triển khai nhiều đo lường và thống kê phụ, tínhnháp ra các cột, dòng bên ngoài khu vực muốn in. Khi in các bạn không hề xóa cácvùng thống kê giám sát đó bạn hoàn toàn có thể dùng lệnh Set Print Area ( khoanh vùng in ) để chọn vùngcần in. Bạn tìm đọc về lệnh này của Excel qua Google. Dự toán GXD – Dự thầu GXD – Thanh quyết toán GXD – Quản lý chất lượng GXDLiên hệ đặt mua các ứng dụng GXD bản quyền, hotline : 0975.381.900 – 0904.302.975 12

Related Posts

About The Author

Add Comment