Cách tính lãi suất cho vay nặng lãi theo công thức chuẩn

Cho vay nặng lãi là một hình thức cho vay vốn bất hợp pháp và không được pháp luật bảo vệ. Vậy như thế nào mới là cho vay nặng lãi, cách tính lãi suất cho vay nặng lãi là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết bên dưới đây nhé.

Cho vay nặng lãi là gì?

Cho vay nặng lãi là một hình thức cho vay vốn với lãi suất vay cao, vượt quá mức 20 % / năm so với pháp luật của nhà nước. Nhưng đối tượng người dùng cho vay nặng lãi thường là những cá thể hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ tín dụng thanh toán đen .

Cách tính lãi suất cho vay nặng lãi

Hoạt động cho vay nặng lãi là vi phạm chủ trương cho vay vốn được nhà nước phát hành. Nhưng ai cho vay nặng lãi nếu bị phát hiện sẽ phải chịu hình phạt bị đi tù theo đúng pháp luật của nhà nước .

Cách tính lãi suất cho vay nặng lãi thế nào?

Cách tính lãi suất vay cho vay nặng lãi dựa vào số tiền đã vay. Với cách tính đơn thuần dễ hiểu thì mọi người đều hoàn toàn có thể vận dụng được một cách đơn thuần. Lãi suất sẽ được tính theo ngày trên dư nợ một triệu VND . Ví dụ : Khoản vay nặng lãi với hạn mức là 5 triệu đồng và tính lãi 2,000 VND trên 1 triệu đồng . 2,000 Đ / 1 triệu x 5 = 10,000 đ / ngày cho tổng số tiền lãi 1 ngày phải trả .

Công thức tính lãi suất cho vay nặng lãi

Thật ra không có bất kỳ công thức tính lãi suất vay vay nặng lãi nào cả. Tất cả các cách tính đều tự phát với nhau. Theo pháp luật của pháp lý nếu ai cho vay vượt quá lãi suất vay 20 % 1 năm đều được coi là cho vay nặng lãi. Còn công thức tính lãi suất vay vay theo ngày chuẩn ngân hàng nhà nước sẽ là : SỐ TIỀN LÃI NGÀY = SỐ DƯ THỰC TẾ X LÃI SUẤT TÍNH LÃI / 365 . Công thức tính lãi vay nặng lãi : Tổng số tiền lãi 1 ngày = Lãi suất / một triệu

Cách tính lãi suất cho vay nặng lãi

Ví dụ : Nếu như anh A vay anh B với số tiền là 7 triệu đồng với lãi suất vay ngày là 5.000 đ / 1 triệu 1 ngày. Vậy tất cả chúng ta chỉ cần lấy tiền lãi của 1 triệu là 5.000 đ nhân với 7 là ra 35.000 VND tiền lãi 1 ngày của 7 triệu . Trên đây là hướng dẫn về cách tính lãi suất vay cho vay nặng lãi mới nhất lúc bấy giờ. Nhìn chung không có một công thức nào để tính lãi suất vay cho vay nặng lãi cả. Mà toàn do các những người cho vay lãi pháp luật ra mức lãi suất vay của khoản vay .

Biên tập: Cachvaytiennganhang.com

Rate this post

Related Posts

About The Author

Add Comment