Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel

Chà chà!! Bài viết ” Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel” thuộc chủ đề Ý Nghĩa Con Số đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel” trong bài viết này nhé!!

XEM THÊM

Cách Tính Tiền Điện Định Mức Trong Excel Cực Đơn Giản

À bạn nên đọc thêm bài viết về 20 công thức cơ bản nhất trong Excel trước khi xem bài này nhé, Bài viết sẽ giúp các bạn nắm lòng một số mẹo hay giúp bạn cải thiện năng suất và tiết kiệm thời gian với công thức Excel.

Hướng Dẫn Tính Tiền Tiêu Thụ Định Mức Và Vượt Định Mức Trong Excel

Đầu tiên, bạn cần lập một bảng tính tiền điện, đối với tiền điện sinh hoạt sẽ được tính theo kiểu bậc thang như sau:

– 1-50kw: 1549đ: Mức tiêu thụ điện ở 50 số điện đầu tiên từ 1-50kw sẽ có giá 1549đ/mỗi số điện. – 51-100: 1600đ: Mức tiêu thụ điện 50 số điện tiếp theo từ 51-100kw sẽ có giá 1600đ/mỗi số điện – 101-150: 1858đ: Mức tiêu thụ điện 50 số điện tiếp theo từ 101-150kw sẽ có giá 1858đ/mỗi số điện – 151-200: 2340đ: Mức tiêu thụ điện 50 số điện tiếp theo từ 151-200kw sẽ có giá 2340đ/mỗi số điện – 201-300: 2615đ: Mức tiêu thụ điện 100 số điện tiếp theo từ 201-300kw sẽ có giá 2615đ/mỗi số điện – 301-400: 2701đ: Mức tiêu thụ điện 100 số điện tiếp theo từ 301-400kw sẽ có giá 2701đ/mỗi số điện – 401 trở lên: 2271đ: Từ sau số điện thứ 401 giá tiền là 2271đ/mỗi số điện

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.

Chúng ta có một bảng dữ liệu cho trước như hình dưới đây và cần lập công thức để tính tiền điện:

huong dan tinh tien dien sinh hoat bang excel 2

Bước 1: Đầu tiên bạn cần tính số điện năng đã tiêu thụ bằng cách lấy số điện mới trừ đi số điện cũ.

– Bạn nhập vào ô F4 =E4-D4 sau đó ấn Enter và kéo xuống để hoàn thành các ô bên dưới

huong dan tinh tien dien sinh hoat bang excel 3

Bước 2: Bạn bắt đầu tính số điện tiêu thụ theo từng mức giá tiền. Ở đây, bạn cần phải hiểu và diễn giải được các mức này để áp dụng hàm IF trong Excel để tính.

* Mức 1-50kw: 1549đ

Nhập vào ô G4 công thức: =IF(F4<=50,f4,if(f4>50,50)).Nếu số tiêu thụ nhỏ hơn hoặc bằng 50 thì kết quả trả về sẽ là chính ô F4, lớn hơn thì sẽ bằng 50.

huong dan tinh tien dien sinh hoat bang excel 4s

* Mức 51-100kW: 1600đ

Nhập vào ô H4 công thức: =IF(F4<51,0,if(and(f4>50,F4<=100),f4-50,if(f4>=100,50))). Nếu số tiêu thụ điện nhỏ hơn 51, kết quả trả về là 0. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn 50 và nhỏ hơn hoặc bằng 100 thì kết quả là mức tiêu thụ điện trừ đi 50. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn hoặc bằng 100, kết quả trả về 50.

huong dan tinh tien dien sinh hoat bang excel 5

* Mức 101-150kW: 1858đ

Nhập vào ô I4 công thức=IF(F4<101,0,if(and(f4>100,F4<=150),f4-100,if(f4>100,50))). Nếu số tiêu thụ điện nhỏ hơn 101, kết quả trả về là 0. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn 100 và nhỏ hơn hoặc bằng 150 thì kết quả là mức tiêu thụ điện trừ đi 100. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn 100, kết quả trả về 50.

* Mức 151-200kW: 2340đ

Nhập vào ô J4 công thức=IF(F4<151,0,if(and(f4>=150,F4<=200),f4-150,if(f4>=200,50))). Nếu số tiêu thụ điện nhỏ hơn 151, kết quả trả về là 0. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn hoặc bằng 150 và nhỏ hơn hoặc bằng 200 thì kết quả là mức tiêu thụ điện trừ đi 150. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn hoặc bằng 200, kết quả trả về 50.

* Mức 201-300kw: 2615đ

Nhập vào ô K4 công thức=IF(F4<201,0,if(and(f4>=201,F4<=300),f4-200,if(f4>=300,100))). Nếu số tiêu thụ điện nhỏ hơn 201, kết quả trả về là 0. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn hoặc bằng 201 và nhỏ hơn hoặc bằng 300 thì kết quả là mức tiêu thụ điện trừ đi 200. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn hoặc bằng 300, kết quả trả về 100.

* Mức 301-400kW: 2701đ

Nhập vào ô L4 công thức=IF(F4<301,0,if(and(f4>=301,F4<=400),f4-300,if(f4>=400,100))). Nếu số tiêu thụ điện nhỏ hơn 301, kết quả trả về là 0. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn hoặc bằng 301 và nhỏ hơn hoặc bằng 400 thì kết quả là mức tiêu thụ điện trừ đi 300. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn 400, kết quả trả về 100.

* Mức 401kW Trở Lên: 2271đ

Nhập vào ô M4 công thức=IF(F4<401,0,if(f4>400,F4-400)). Nếu mức tiêu thụ điện nhỏ hơn 401, kết quả trả về là 0. Nếu mức tiêu thụ điện lớn hơn 400, kết quả trả về sẽ là mức tiêu thụ điện trừ đi 400.

Bước 3: Bạn sẽ tính Tổng tiền phải chi trả của khách hàng, Tổng Tiền sẽ bằng số điện tiêu thụ nhân với Đơn giá tương ứng của nó.

Nhập vào ô N4 công thức: =G4*G3+H4*H3+I4*I3+J4*J3+K4*K3+L4*L3+M4*M3 (G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3 tương ứng với Đơn giá là: 1549đ, 1600đ, 1858đ, 2340đ, 2615đ, 2701đ, 2271đ )

huong dan tinh tien dien sinh hoat bang excel 6

Giải bài tập tính tiền điện trong excel

Tự học Các Hàm HLOOKUP, VLOOKUP, IF… để giải nhanh bài toán tính tiền điện

https://www.youtube.com/watch?v=FlgTV_wUxZ8

Các bạn có muốn lập một bài toán tính tiền điện hàng tháng cho gia đình mình? Hay cách tính tiền điện theo kw cho kinh doanh, nhà trọ ra sao và điện 3 pha có khác gì nhau không?

Sử dụng hàm IF tính định mức trong excel

Bài tập: Cho BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN

Yêu cầu

1. Dựng lại trị giá cho cột Định Mức, biết rằng: Định Mức cho khu vực 1 là 50, khu vực 2 là 100 và khu vực 3 là 150 2. Tính lượng điện tiêu thụ của mỗi hộ biết rằng: Tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ 3. Tính Tiền Điện biết rằng: Tiền Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá, trong đó: – Nếu số KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức của khu vực mình thi tính giá 450 đ/KW – Trái lại : Cứ mỗi KW vượt định mức tính giá 800 đ/KW (Số KW trong định mức vẫn tính giá 450 đ/KW) 4. Tính Thuê Bao = 5% * Tiền Điện 5. Tính Phải Trả = Tiền Điện + Thuê Bao 6. Tính Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả

Hướng giải tính tiền điện trong excel

Câu 1: Cột định mức = (Nếu khu vực = 1 là 50, nếu khu vực = 2 là 100, còn lại là 150).
Bài tập về hàm IF có tut giải chi tiết Giống như vậy công thức sẽ là: =IF(C4=1;50;IF(C4=2;100;150)) (ở đây ô C4 chính là ô tại vị trí dòng thứ 4 cột C chính là ô Khu vực).Câu 2: Điện tiêu Thụ = Số Mới – Số Cũ với câu này thì quá rạch ròi.
  Giống như vậy phương thức sẽ là: =E4-D4 (Ở đây ô E4 chính là ô dữ liệu đầu tiên trong cột “Số mới”, ô D4 chính là ô dữ liệu đầu tiên trong cột “Số cũ”). Câu 3: Tiền Điện = Tiêu Thụ * Đơn Giá (biết rằng nếu KW Tiêu Thụ <= Số KW Định Mức thì đơn giá sẽ là 450, ngược lại nếu vượt quá định mức thì số KW vượt quá đó sẽ là 800 và số KW định mức luôn luôn là 450)   Giống như vậy mẹo sẽ là: =IF(G4<=F4;G4*450;(F4*450)+((G4-F4)*800)) (ở đây ta sẽ so sánh cột “Định mức” với “Tiêu thụ” nếu “Tiêu thụ” nhỏ hơn hoặc bằng định mức thì ta lấy “Tiêu thụ” * 450, ngược lại ta sẽ get cột (“Định mức” * 450) + (“Tiêu thụ” – “Định mức”) * 800)). Câu 4: Thuê Bao = 5% * Tiền Điện   Như vậy cách thức sẽ là: =5%*H4 (ở đây ô H4 chính là ô tại vị trí loại thứ 4 cột H chính là ô Tiền điện). Câu 5: Phải Trả = Tiền Điện + Thuê Bao
Giống như vậy phương thức sẽ là: = H4+I4 (quá đơn giản)
Câu 6: Tổng Cộng cho các cột Tiêu Thụ, Tiền Điện, Thuê Bao và Phải Trả   Như vậy phương thức sẽ là: =Sum(G4:G9) (dùng công thức Sum để tính tổng sau khi thực hiện xong chỉ cần kéo và thả).  

Sử dụng HÀM VLOOKUP KẾT HỢP HÀM MATCH

  Sử dụng HÀM VLOOKUP KẾT HỢP HÀM MATCH để tính đơn giad trong ExcelKhi nghĩ tới việc tham chiếu 1 giá trị (cụ thể ở đây là đơn giá) theo nhiều điều kiện (từ 2 điều kiện trở lên), con người nghĩ tới việc sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp hàm MATCH. Trọng tâm của cách làm này là các nàng phải chọn lựa VLOOKUP theo thành quả nào, MATCH theo giá trị nào. Để làm điều đấy, con người chú ý cấu trúc của bảng đơn giá:
 • Mã doanh nghiệp nằm ở cột trước tiên trong bảng đơn giá => Theo nguyên tắc hàm VLOOKUP thì thành quả tìm kiếm phải nằm ở cột trước tiên. Do đó VLOOKUP sẽ tìm theo mã doanh nghiệp.
 • Hậu quả cần tìm của hàm VLOOKUP là đơn giá của các mã hàng, tương ứng theo cột thứ mấy trong bảng. Vì thế để chọn lựa cột thứ mấy, con người dùng hàm MATCH để xét giá trị Mã hàng.
Công thức: VLOOKUP(Mã doanh nghiệp, Bảng đơn giá, MATCH(mã hàng, dòng mã hàng, 0), 0) Khi thay các thông tin thành tọa độ tham chiếu ta có: G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

Sử dụng HÀM INDEX VÀ MATCH

Bạn biết không rằng sử dụng Index + Match thì tốt hơn sử dụng Vlookup hay Hlookup? Nếu như không tin thì bạn hãy nhìn lại bài viết: Trong hoàn cảnh này, con người cùng tìm và phân tích bí quyết sử dụng INDEX MATCH như thế nào nhé. Khi nhắc tới INDEX MATCH, các bạn hãy lưu tâm 3 yếu tố:
 • Vùng dữ liệu nào? Chúng ta cần tính đơn giá, thế nên xét vùng B13:F17 là Bảng đơn giá.
 • Hậu quả ở dòng nào? Lựa chọn dòng dựa theo hàm MATCH, tìm theo Mã công ty.
 • Hậu quả ở cột nào? Xác định cột dựa theo hàm MATCH, tìm theo Mã hàng.
Công thức: INDEX(Bảng dữ liệu, MATCH(Mã doanh nghiệp, Cột Mã doanh nghiệp,0), MATCH(Mã hàng, dòng Mã hàng,0)) Khi thay các thông tin thành tọa độ tham chiếu ta có: G3=INDEX($B$13:$F$17,MATCH(C3,$B$13:$B$17,0),MATCH(B3,$B$13:$F$13,0))

Tiền điện là chi phí mà mỗi gia đình, mỗi doanh nghiệp đều phải trả. Nhưng liệu kế toán có kiểm soát được số tiền này và không để nó vượt quá khả năng chi trả? Hãy sử dụng hàm IF để tính toán số tiền điện phải thanh toán là bao nhiêu.Do đơn giá điện được tính theo từng bậc tiêu thụ điện khác nhau nên để tính tiền điện thì ta sẽ cần tính theo từng bậc đó. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn cách sử dụng hàm IF để tính tiền điện nhanh chóng trong Excel.

Ví dụ ta có bảng tiêu thụ điện của 5 hộ mái ấm gia đình như hình dưới. Cột Chỉ số cũ là chỉ số công tơ điện vào lần chốt số điện cuối tháng trước. Cột Chỉ số mới là chỉ số công tơ điện vào cuối tháng này .

Trong bảng bên dưới là giá bán điện theo từng bậc tiêu thụ điện:

 • Bậc 1: Cho kWh từ 0 50: 1.678 đồng/kWh
 • Bậc 2: Cho kWh từ 51 100: 1.734 đồng/kWh
 • Bậc 3: Cho kWh từ 101 200: 2.014 đồng/kWh
 • Bậc 4: Cho kWh từ 201 300: 2.536 đồng/kWh
 • Bậc 5: Cho kWh từ 301 400: 2.834 đồng/kWh
 • Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên: 2.927 đồng/kWh

Đầu tiên, chúng ta cần tính số điện từng hộ gia đình tiêu thụ trong kỳ bằng cách lấy chỉ số mới trừ đi chỉ số cũ. Tại ô D2 ta có công thức như sau: =C2-B2

Sao chép công thức cho các ô còn lại ta sẽ thu được tác dụng tính ra được số điện từng hộ mái ấm gia đình tiêu thụ trong tháng .

Tiếp theo, để tính tiền điện theo biểu lũy tiến từng bậc tiêu thụ điện thì ta áp dụng hàm IF vào công thức tại ô E2 như sau:

=IF(D2>400;(D2-400)*2927+909000;IF(D2>300;(D2-300)*2834+625600;IF(D2>200;(D2-200)*2536+372000;IF(D2>100;(D2-100)*2014+ 170600;IF(D2>50;(D2-50)*1734+83900;D2*1678)))))

Sao chép công thức trên cho các ô còn lại ta sẽ tính được tiền điện chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng trong tháng của từng hộ mái ấm gia đình .

Tiếp theo, để tính ra số tiền điện bao gồm cả thuế GTGT thì ta lấy số tiền điện trước thuế nhân với 1,1. Ta có công thức tại ô F2 như sau: =E2*1,1

Sao chép công thức cho các ô còn lại trong cột ta sẽ thu được tiền điện đã gồm có thuế GTGT của từng hộ mái ấm gia đình . Các bạn hoàn toàn có thể tải về file Excel tính tiền điện tại đây .

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm IF để tính tiền điện nhanh chóng trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

3 Nguyên nhân dẫn đến tiền tiêu thụ cao vượt định mức

Máy lạnh là giải pháp các chị em ưu tiên hàng đầu khi hè đến và đáng quan ngại khi nhận hóa đơn điện. Chỉ cần đo lường và thống kê kỹ mức điện tiêu thụ hàng ngày sẽ lên được giải pháp tiết kiệm ngân sách và chi phí điện hài hòa và hợp lý .Nhãn ghi rõ mức điện tiêu thụ điều hòa trong mỗi giờ cần lưu ý giúp tính tiền điện điều hòa tiết kiệm tiền điện nhất  Thứ nhất: Vào thời điểm nắng nóng, mùa hè (thời điểm học sinh nghỉ hè), hầu hết thời gian sử dụng, số lượng các thiết bị tiêu thụ điện đều tăng lên so với ngày bình thường (như điều hoà, quạt điện, tivi…). – Thời tiết mát, hầu hết các hộ gia đình không dùng quạt/Điều hòa hoặc dùng rất ít thời gian trong ngày. – Thời tiết nóng, chiếc quạt/Điều hòa đó được sử dụng (được bật) nhiều thời gian (nhiều giờ) so với ngày mát. Điều này minh chứng cho việc, hộ gia đình không tăng thêm thiết bị điện sử dụng nhưng tăng thời gian sử dụng dẫn đến tăng sản lượng tiêu thu, hóa đơn tiền điện sẽ tăng. Thứ hai: Khi nhu cầu sử dụng điện tăng, số lượng điện tiêu thụ tăng, theo đó hoá đơn tiền điện cho sinh hoạt sẽ tăng theo bởi giá bán điện tăng theo bậc thang (ví dụ khi sử dụng dưới 50 kWh thì giá là 1.678 đ/kWh; khi tiêu thụ trên 400 kWh/tháng thì giá bán là 2.927 đ/kWh) . Thứ ba: Do ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, công trình kiến trúc, không gian sử dụng thiết bị điện, đặc tính của thiết bị điện… có tác động rất nhiều đến việc tiêu hao công suất sử dụng điện (ví dụ: Hấp thụ nhiệt của bê tông, tường xây, hiệu ứng nhà kính, thiếu cây xanh, thiết bị lắp đặt chưa có công nghệ tiết kiệm điện,…).Theo phân tích, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 01độ C thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa không khí (máy lạnh) có thể tăng từ 2-3%, nhiệt độ tăng khoảng 05 độ C thì điện năng tiêu thụ có thể tăng thêm khoảng 10%.

Các Câu Hỏi Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách tính tiền điện vượt định mức trong Excel

Từ Khóa Liên Quan: cách tính tiền điện vượt định mức trong excel tính tiền trong định mức và vượt định mức tính tiền tiêu thụ trong định mức và vượt định mức trong excel tính định mức trong excel tính vượt định mức trong excel công thức tính định mức trong excel cách tính vượt định mức trong excel cách tính định mức trong excel cách tính tiền điện định mức trong excel tính tiền trong định mức công thức tính tiền trong định mức bảng tính tiền điện excel tính tiền điện trong excel tính số trong định mức trong excel cách tính tiền điện vượt định mức cách tính đơn giá tiền điện trong excel tính định mức tiền điện trong excel cách tính tiền điện trong excel tính định mức excel hàm tính định mức trong excel tính điện tiêu thụ trong excel cách tính định mức bằng excel hàm if tính tiền điện tính tiền công tơ trong excel tính tiền điện excel xác định giá trị cho cột định mức cách tính tiền trong định mức cách tính tiền công tơ trong excel tính số kw tiêu thụ trong excel công thức tính tiền điện trong excel tính tiền điện trong định mức tính tiền điện tiêu thụ trong excel excel tính tiền điện bài tập excel tính tiền điện giá điện vượt định mức excel bảng tính tiền điện cách tính tiền điện tiêu thụ trong excel cách tính điện tiêu thụ trong excel viết công thức để lấy định mức bài tập excel bảng tính tiền điện cách tính tiền điện excel tính tiền phải trả trong excel bài thực hành excel số 7 bảng tính tiền điện cách tính định mức tiêu thụ điện trong excel cách tính tiền phải trả trong excel bảng thanh toán tiền điện excel bảng tính tiền điện tính số tiền công thức tính điện tiêu thụ trong excel cách tính định mức và giá cước dựa vào loại hàng tính số tiền phải trả trong excel cách tính tiền trong excel tính tiền trong excel tính định mức và giá cước dựa vào loại hàng cách tính tiền file excel tính tiền phòng trọ cách tính số điện excel kw tính % tiền cách tính định mức bảng excel tính tiền nước biết rằng tiền nước = tiêu thụ * đơn giá trong đó đơn giá được tính theo sử dụng hàm if để tính tiền công thức tính i định mức công thức tính định mức hàm tính tiền trong excel cách tính đơn giá trong excel cách tính trong excel cách tính tiền theo lạng cách tính thành tiền trong excel tính thành tiền= số lượng * đơn giá tính đơn giá trong excel công thức tính đơn giá trong excel cách tính đơn giá cách tính excel bảng tính tiền phòng trọ công thức tính tiền điện bài toán tính tiền điện lớp 9 cách tính tiền phòng khách sạn trong excel ngocrong hack hack ngọc rồng bảng tính tiền nhập hàng excel xóa công thức trong excel định mức điện cách tính số tiền điện bảng tính giá điện nro vn mái ấm của chi

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ý Nghĩa Con Số

Related Posts

About The Author

Add Comment