Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Giấy Phép Xây Dựng 2020

Mẫu giấy phép xây dựng là một văn bản pháp lý được cấp bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho một nhà đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di dời một công trình. Vậy mẫu đơn xin giấy phép xây dựng ra sao? Làm thế nào để viết mẫu đơn xin cấp phép xây dựng đúng tiêu chuẩn? Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất để bạn tham khảo.

Hướng dẫn chi tiết cách viết mẫu đơn xin giấy phép xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi : … … … … … … … … … … … … …

  1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ góp vốn đầu tư ( tên chủ hộ ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Người đại diện thay mặt : … … … … … … … … … … … … … … Chức vụ ( nếu có ) : … … … … … … … … …
– Địa chỉ liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Số nhà : … … … … … … … Đường / phố … … … … … …. Phường / xã … … … … … … … … … …
– Quận / huyện Tỉnh / thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Số điện thoại cảm ứng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

  1. Thông tin công trình:

– Địa Điểm xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Lô đất số : … … … … … … … … …. Diện tích … … … … … …. m2 .
– Tại số nhà : … … … … … … … … …. Đường / phố … … … … … … … … …
– P. / xã … … … … … … … … … … … … … .. Quận / huyện … … … … … … … … … … … … … ..
– Tỉnh, thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

  1. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … … … .. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … …
– Diện tích xây dựng : … … … mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … m

– Tổng diện tích sàn: …………m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … …

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn: Cách xây hồ cá xi măng - Đơn giản, dễ làm lắm!

– Tổng chiều dài công trình: …………….. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ………..m (ghi rõ cốt qua từng khu vực)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: …….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………….m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực)

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

– Loại khu công trình : … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng : … … …. m2 .
– Cốt xây dựng : … … … … m
– Chiều cao khu công trình : … … .. m

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … .. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … … …
– Diện tích xây dựng : … … … … … .. mét vuông .
– Cốt xây dựng : … … … … .. m
– Chiều cao khu công trình : … … … … … …. m
– Nội dung quảng cáo : … … … … … … … … .

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp khu công trình : … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … … mét vuông .

– Tổng diện tích sàn: ………..m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … Cấp khu công trình : … … … … … … … … … .
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … …. m2 .

– Tổng diện tích sàn: ……….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

– Giai đoạn 1 :
+ Loại khu công trình : … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … …
+ Diện tích xây dựng : … …. m2 .
+ Cốt xây dựng : … … … m

+ Chiều sâu công trình: ………m (tính từ cốt xây dựng)

– Giai đoạn 2 :

+ Tổng diện tích sàn: ……..m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình: ………m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại khu công trình : … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … …

– Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn: ………m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: ……..m (qua các khu vực theo từng giai đoạn)

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

– Độ sâu công trình: ………m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn)

3.9. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án Bất Động Sản : … … … … … … … … … … … … … …

+ Đã được: ……….phê duyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

Xem thêm: Tất Tần Tật Cách Tính Khối Gỗ Cho Người Mới Bắt Đầu | FurniBuy

Mọi Người Cũng Xem   Tự thiết kế ống khói cho nhà bếp và những điều cần lưu ý

– Gồm: (n) công trình

Trong đó :

+ Công trình số (1-n)(tên công trình)

* Loại khu công trình : … … … … … … … … … … .. Cấp khu công trình : … … … … … … … … … … …
* Các thông tin đa phần của khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … …

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di tán :
– Loại khu công trình : … … … … … … … … … … … …. Cấp khu công trình : … … … … … … … … ..
– Diện tích xây dựng tầng 1 ( tầng trệt ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Tổng diện tích sàn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Chiều cao khu công trình : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Địa Điểm khu công trình di tán đến : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Lô đất số : … … … … … … … … … … … Diện tích … … … … … … … … … … … … … mét vuông .
– Tại : … … … … … … … … … … … … … … … … Đường : … … … … … … … … … … … … ..
– P. ( xã ) … … … … … … … … … … … …. Quận ( huyện ) … … … … … … … … … .
– Tỉnh, thành phố : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Số tầng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

  1. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:………………………………………

– Tên đơn vị chức năng phong cách thiết kế : … … … … … … … … … … … … … …
– Chứng chỉ năng lượng hoạt động giải trí xây dựng ( nếu có ) : Số … … … …. Cấp ngày … … … … ..
– Tên chủ nhiệm phong cách thiết kế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Chứng chỉ hành nghề cá nhân số : … … … do … … … … .. Cấp ngày : … … … … … … … ..
– Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Giấy phép hành nghề số ( nếu có ) : … … … … … … … cấp ngày … … … … … … … ..

  1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:…………… tháng.
  2. Cam kết:Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –
2 –

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Những lưu ý khi viết mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng 2020

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng

* Số lượng hồ sơ : Nhà góp vốn đầu tư phải sẵn sàng chuẩn bị 02 bộ tài liệu ;
* Thành phần hồ sơ : Theo Điều 11 Thông tư 15/2016 / TT-BXD, hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau gồm có các tài liệu sau :
– Mẫu đơn đề xuất cấp giấy phép xây dựng
– Một bản sao hoặc một tài liệu có chứa một bản sao của một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất theo luật đất đai .
– Một bản sao hoặc một tài liệu chứa bản sao chính của hai bộ bản vẽ phong cách thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ phong cách thiết kế kiến thiết được phê duyệt theo lao lý của pháp lý về xây dựng, mỗi bộ gồm có :
+ Bản vẽ mặt phẳng xây dựng trên lô đất, tỷ suất 1/50 – 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí thao tác ;
+ Bản vẽ các tầng, mặt phẳng cắt dọc chính và mặt cắt ngang của khu công trình theo tỷ suất 1/50 – 1/200 ;
+ Bản vẽ mặt phẳng tỷ suất 1/50 – 1/200 và tỷ suất phần móng 1/50 cùng với sơ đồ liên kết mạng lưới hệ thống thoát nước mưa, giải quyết và xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, tỷ suất thông tin tỷ suất 1/50 – 1/200 .
Trong trường hợp phong cách thiết kế xây dựng của khu công trình đã được thẩm định và đánh giá bởi một cơ quan xây dựng chuyên ngành, bản vẽ phong cách thiết kế pháp luật trong nội dung này là bản sao hoặc tệp có chứa bản sao của bản vẽ phong cách thiết kế xây dựng đã được phê duyệt. Cơ quan trình độ về thẩm định và đánh giá xây đắp .
– Đối với tòa nhà có tầng hầm dưới đất, ngoài các tài liệu pháp luật tại các Điểm 1, 2 và 3 của nội dung này, hồ sơ cũng phải thêm một bản sao hoặc một tệp có chứa một bản sao của tài liệu phê duyệt giải pháp kiểm tra. nền tảng của nhà đầu tư để bảo vệ bảo đảm an toàn cho khu công trình và khu công trình lân cận .
– Đối với khu công trình xây dựng có khu công trình liền kề, cần có văn bản cam kết của chủ góp vốn đầu tư để bảo vệ bảo đảm an toàn cho khu công trình liền kề .

Mọi Người Cũng Xem   Kỹ thuật xây tường rào Chắc chắn - Bền bỉ - Thẩm mỹ cao

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà tại, dự án Bất Động Sản

Bước 1: Nộp hồ sơ

– Nơi đệ trình : Ủy ban nhân dân huyện ( huyện, huyện, thị xã, thành phố tỉnh ) nơi xây dựng nhà tại, dự án Bất Động Sản

– Phương thức nộp: Chủ đầu tư nộp mẫu đơn xin cấp phép xây dựng và hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân huyện.

Bước 2: Nhận hồ sơ

– Ủy ban nhân dân huyện có nghĩa vụ và trách nhiệm nhận hồ sơ của tổ chức triển khai, cá thể xin cấp phép xây dựng ;
– Kiểm tra hồ sơ ;
– Viết biên nhận ( còn được gọi là thư hẹn ) và đưa cho người nộp đơn trong trường hợp ứng dụng phân phối các lao lý ;
– Trong trường hợp hồ sơ không rất đầy đủ hoặc không đúng lao lý, hướng dẫn chủ góp vốn đầu tư triển khai xong hồ sơ .

Bước 3. Xử lý yêu cầu

Bước 4. Trả về kết quả

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng cho chủ góp vốn đầu tư với hồ sơ phong cách thiết kế nộp giấy phép xây dựng với con dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng .
Thời gian giải quyết và xử lý : Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ vừa đủ và hợp lệ ( Theo Quyết định 838 / QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm năm nay ) .
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng : Theo Thông tư 250 / năm nay / TT-BTC, lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, lệ phí cấp giấy phép xây dựng ở các tỉnh và thành phố khác nhau thường trực chính quyền sở tại TW là khác nhau .

Mọi chi tiết về mẫu đơn xin cấp phép xây dựng xin liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật DFC chúng tôi 19006512 để được giải đáp thắc mắc về mẫu đơn xin phép xây dựng nhà ở, dự án, khu đô thị,….

Hãy liên hệ với Công ty tư vấn Luật DFC chúng tôi

Adress: LK, 28 Lê Trọng Tấn, Dương Kinh, Hà Đông, Hà Nội

Phone: 1900.6512

Email: [email protected] hoặc [email protected]

Share

Pin

0 Shares

Related Posts

About The Author

Add Comment