10 bước xây dựng BSC – KPIs – Trung tâm Đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

Bước 1: Đánh giá tổng thể (Organizational Assessment)

Mục tiêu

 • Làm rõ phương pháp luận phương pháp tiến hành BSC / KPIs cho toàn bộ vị trí then chốt
 • Thành lập Ban kế hoạch và Chuyển đổi
 • Xây dựng kế hoạch tổng thể và toàn diện ( Master Plan )
 • Truyền thông cam kết từ Ban chỉ huy và Quản lý cấp trung

Phương pháp

Sử dụng các công cụ nghiên cứu và phân tích kế hoạch ( McKinsey 7S Framework, SWOT, TOWS, Porter’s Five Forces, Ansoff Matrix, Competitive Analysis, VRIO … ), trải qua bảng câu hỏi thu thập dữ liệu, khảo sát trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp, tham vấn quan điểm .

Bước 2: Xây dựng Chiến lược (Strategy Formulation)

Mục tiêu

Sau khi Doanh nghiệp đã phân tích môi trường kinh doanh và xác định được tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, bước tiếp theo là lựa chọn các chiến lược phù hợp (“Strategic Theme”). Theo kinh nghiệm triển khai thành công của các Chuyên Gia (Best Practices), khuyến nghị không nên chọn quá 04 chiến lược.

Tiêu chí lựa chọn Chiến lược

 • Giúp tận dụng hoặc tăng trưởng năng lượng lõi ( lợi thế cạnh tranh đối đầu ) của Doanh nghiệp .
 • Dựa trên các yếu tố quyết định hành động thành công xuất sắc ngành Doanh nghiệp đang tham gia .
 • Không đánh vào điểm mạnh, mà đánh vào điểm yếu của đối thủ cạnh tranh .
 • Giúp tận dụng thời cơ trên thị trường .
 • Không bị số lượng giới hạn bởi nguồn lực hiện có .
 • Giúp đạt được tầm nhìn của Doanh nghiệp trong dài hạn

Mô hình Tư duy hệ thống & Chiến lược

Bước 3: Xác định Mục tiêu & Kết quả Chiến lược (Strategic Objectives & Results)

Mục tiêu

Bước này giúp Doanh nghiệp vấn đáp 2 câu hỏi :
 • Doanh nghiệp cần phải đạt được những tiềm năng gì để giúp kế hoạch đã lựa chọn thành công xuất sắc ?
 • Các tác dụng sơ bộ nào để hoàn toàn có thể nhìn nhận kế hoạch này thành công xuất sắc ?

 Phương pháp

 • Ứng với từng kế hoạch đã chọn, Doanh nghiệp xác lập các tiềm năng kế hoạch theo 04 phương diện BSC ( Tài chính, Khách hàng, Quy trình, Học hỏi và Phát triển ) .
 • Sau đó, vẽ các đường dẫn, liên kết các tiềm năng kế hoạch theo quan hệ nhân-quả .
 • Liệt kê 1 số ít hiệu quả, mà sau khi tiến hành, hoàn toàn có thể nhìn nhận được ngay kế hoạch có đạt được hay không .
 • Như vậy, mỗi kế hoạch được biểu lộ qua một Bản đồ kế hoạch thành phần .

Mô hình xây dựng Bản đồ chiến lược thành phần

Bước 4: Xây Dựng Bản Đồ Chiến Lược Cấp Công ty (Strategy Mapping)

Mục tiêu

Xây dựng map kế hoạch cấp công ty theo 04 phương diện BSC .

 Phương pháp

 • Sau khi đã xây dựng được các Bản đồ kế hoạch thành phần ( mỗi kế hoạch được cụ thể hóa bằng một map kế hoạch thành phần ), thực thi hợp nhất để có map kế hoạch cấp công ty .
 • Những tiềm năng kế hoạch nào trùng nhau sẽ được hợp nhất thành một. Những tiềm năng nào có nội hàm gần giống nhau thì hoàn toàn có thể gom chung thành một. Theo kinh nghiệm tay nghề tiến hành thành công xuất sắc của các Chuyên Gia ( Best Practices ), khuyến nghị số lượng tiềm năng kế hoạch không nên vượt quá 16 .
 • Sau đó, triển khai thanh tra rà soát và vẽ đường dẫn link cho các tiềm năng này theo quan hệ nhân-quả .

Mô hình hợp nhất các Bản đồ chiến lược thành phần thành Bản đồ chiến lược cấp công ty

Bước 5: Xây Dựng Thước Đo/KPIs (Performance Measures)

Mục tiêu

Bước này giúp vấn đáp cho câu hỏi “ Làm sao biết Doanh nghiệp đã triển khai thành công xuất sắc một tiềm năng kế hoạch nào đó ? Nó được biểu lộ qua thông số kỹ thuật nào ? ” .

 Phương pháp

 • Ứng với mỗi tiềm năng kế hoạch, triển khai lựa chọn một số ít tiêu chuẩn thống kê giám sát / KPIs then chốt. Hiệp hội BSC Hoa Kỳ luôn nhấn mạnh vấn đề thông điệp “ Measure what matters ! ” ( tạm dịch “ Hãy tập trung chuyên sâu giám sát những gì quan trọng ! ” ) .
 • Sau đó, ứng với từng thước đo / KPIs, cần xác lập đơn cử :
+ Chỉ tiêu đơn cử mang tính số lượng ( Target ) + Trọng số + Tần suất giám sát

  + Đơn vị cung cấp thông tin đo lường

+ Phương pháp thống kê giám sát + Thang điểm nhìn nhận

Phương pháp

 • Danh mục các giải pháp kế hoạch ( KSI ) mà Doanh nghiệp xây dựng hầu hết gồm có 02 cấu phần :
+ Danh mục toàn bộ dự án Bất Động Sản, giải pháp cần triển khai để giúp đạt được các tiềm năng kế hoạch trên Bản đồ kế hoạch cấp công ty . + Ứng với các yếu tố then chốt Doanh nghiệp đang gặp phải, thực thi định nghĩa rõ và đúng yếu tố, xác lập nguyên do căn nguyên, đề ra giải pháp cải tổ .
 • Đồng thời, ứng với mỗi dự án Bất Động Sản, cần xác lập rõ :
+ Ai là “ Tư lệnh ” chịu nghĩa vụ và trách nhiệm 100 % cho dự án Bất Động Sản đó . + Mục tiêu và hiệu quả đơn cử . + Thời hạn hoàn thành xong, tiến trình, ngân sách, nguồn lực tương hỗ .
 • Đặc biệt, công tác làm việc tiếp thị quảng cáo nội bộ đóng vai trò quan trọng, giúp tổng thể bộ phận và nhân viên cấp dưới hiểu rõ sự kết nối giữa các giải pháp kế hoạch trọng tâm với việc làm đơn cử hàng ngày .

Bước 6: Xây Dựng Giải Pháp Chiến Lược (Key Strategic Initiative – KSI)

Mục tiêu

Bước này vấn đáp cho câu hỏi “ Với tiềm năng kế hoạch đã xây dựng, Doanh nghiệp cần lựa chọn các giải pháp nào để đạt được các tiềm năng đó ? ” .

Mô hình gắn kết Tầm nhìn – Chiến lược – Mục tiêu – Giải pháp

Phương pháp

 • Danh mục các giải pháp kế hoạch ( KSI ) mà Doanh nghiệp xây dựng hầu hết gồm có 02 cấu phần :
+ Danh mục toàn bộ dự án Bất Động Sản, giải pháp cần triển khai để giúp đạt được các tiềm năng kế hoạch trên Bản đồ kế hoạch cấp công ty . + Ứng với các yếu tố then chốt Doanh nghiệp đang gặp phải, triển khai định nghĩa rõ và đúng yếu tố, xác lập nguyên do nền tảng, đề ra giải pháp cải tổ .
 • Đồng thời, ứng với mỗi dự án Bất Động Sản, cần xác lập rõ :
+ Ai là “ Tư lệnh ” chịu nghĩa vụ và trách nhiệm 100 % cho dự án Bất Động Sản đó . + Mục tiêu và tác dụng đơn cử . + Thời hạn hoàn thành xong, quá trình, ngân sách, nguồn lực tương hỗ .
 • Đặc biệt, công tác làm việc tiếp thị quảng cáo nội bộ đóng vai trò quan trọng, giúp toàn bộ bộ phận và nhân viên cấp dưới hiểu rõ sự kết nối giữa các giải pháp kế hoạch trọng tâm với việc làm đơn cử hàng ngày

Bước 7: Ứng dụng Phần mềm Quản trị Chiến lược (Automation)

 • Doanh nghiệp cần một mạng lưới hệ thống theo dõi và nhìn nhận quy trình thực thi kế hoạch, biểu lộ một bức tranh tổng thể và toàn diện rõ ràng và trực quan, nhờ vào các thông số kỹ thuật được hợp nhất từ nhiều bộ phận ( dashboard ), nhằm mục đích Giao hàng cho công tác làm việc quản lý và điều hành và chỉ huy kịp thời của Ban chỉ huy .
 • Quá trình này không hề tiến hành thủ công bằng tay, mà cần sự tự động hóa dựa trên các ứng dụng chuyên biệt. Các ứng dụng này sẽ giúp Doanh nghiệp trao đổi thông tin, thu thập dữ liệu, truy xuất các báo cáo giải trình, biểu đồ nhìn nhận kịp thời và đúng chuẩn .

Bước 8: Phân Bổ (Cascading)

Kinh nghiệm thực tiễn của các Chuyên Gia ( Best Practices ) đã chỉ ra rằng : Một trong những nguyên do chính khiến Dự án BSC / KPIs tiến hành thất bại là do năng lượng phân chia BSC / KPIs từ Lãnh đạo cấp cao xuống cấp trầm trọng thấp hơn không hiệu suất cao, quy trình truyền thông online thiếu thông suốt và đồng điệu từ BSC / KPIs cấp công ty xuống BSC / KPIs phòng ban, bộ phận, cho đến BSC / KPIs cá thể. Trong quy trình này, các nguyên tắc, giải pháp làm cần phải được đồng nhất ngặt nghèo, nếu không hoàn toàn có thể dẫn đến việc các BSC / KPIs phòng ban, bộ phận, cá thể sẽ không link được với BSC / KPIs cấp công ty. Đặc biệt, một trong các yếu tố không kém phần quan trọng đó chính là công cụ lượng hóa, thống kê giám sát và nhìn nhận từ cấp cá thể đến cấp công ty .

Mô hình phân bổ từ cấp công ty xuống phòng ban & cá nhân

 Bước 9: Phong cách lãnh Đạo & Văn hóa (Leadership style & Culture)

Mục tiêu

Xây dựng và tăng trưởng Phong cách chỉ huy, Văn hóa doanh nghiệp tương thích để nuôi dưỡng và tối ưu hóa được BSC / KPIs. Đây là điểm mấu chốt quyết định hành động gần như việc thành hay bại của một dự án Bất Động Sản BSC / KPIs, biến BSC / KPIs không những là một công cụ mà còn là một Văn hóa quản lý và điều hành, thao tác hướng đến hiệu suất. Yếu tố này sẽ tạo ra tính bền vững và kiên cố của BSC / KPIs cho Doanh nghiệp .

Phương pháp

Lên kế hoạch và tiến hành theo quy mô MVA 70/20/10 ®. Không chỉ tập trung chuyên sâu vào vẻ bên ngoài ( đồng phục, sổ tay, các hoạt động giải trí đi dạo, ấn phẩm tiếp thị quảng cáo … ) mà phải bảo vệ rằng đội ngũ hiểu rõ về Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, các Nguyên tắc Văn hóa của Doanh nghiệp. Ngoài ra cần chú trọng việc xây dựng Người đại diện thay mặt cho những yếu tố trên, đó chính là những Lãnh đạo hình mẫu, Phòng ban hình mẫu và Cá nhân hình mẫu .

Lưu ý: Đây là giai đoạn quan trọng, quyết định sự thành hay bại của việc ứng dụng BSC/KPIs

 Bước 10: Đánh Giá & Hiệu Chỉnh (Evaluation)

Hệ thống BSC / KPIs mà Doanh nghiệp vừa xây dựng chỉ là “ viễn cảnh trong phòng thí nghiệm ”. Khi thiên nhiên và môi trường kinh doanh thương mại đổi khác, nguồn lực biến hóa, … kế hoạch của Doanh nghiệp cũng phải đổi khác theo. Điều này sẽ phải khiến cho mạng lưới hệ thống BSC / KPIs biến hóa một cách linh động. Một trong những tín hiệu nhận ra mạng lưới hệ thống BSC / KPIs có thành công xuất sắc hay không đó chính là thời hạn đội ngũ kiểm soát và điều chỉnh BSC / KPIs mất bao lâu khi kế hoạch, tiềm năng của Doanh nghiệp đổi khác . Bước này yên cầu Doanh nghiệp vấn đáp những câu hỏi then chốt sau :
 • Những giải pháp đang thực thi có giúp Doanh nghiệp từng bước đạt được các tiềm năng kế hoạch không ?
 • Năng lực thực thi kế hoạch hiệu suất cao hay không ?
 • Chiến lược lựa chọn có hiệu suất cao không ?
 • Tổ chức có đang đo đúng thứ cần đo không ?
 • Quá trình quản trị sự đổi khác và tái cấu trúc của tổ chức triển khai tốt chưa ?
 • Ban Lãnh Đạo có sử dụng các thông số đo lường trên dashboard để đưa ra các chỉ đạo phù hợp chưa?

KẾT LUẬN

Hệ thống Thẻ điểm cân đối ( Balanced Scorecard – BSC ) là một trong những công cụ xây dựng – thực thi – quản trị – truyền thông online kế hoạch tối ưu hiện tại. Tuy nhiên, chính “ tầm ” ( Mindset ) của Ban chỉ huy sẽ quyết định hành động “ tầm ” của Doanh nghiệp và quyết định hành động cả việc vận dụng tiến hành một công cụ quản trị văn minh nào đó thành công xuất sắc hay không. Sự đồng lòng và cam kết của Lãnh đạo cấp cao và cấp trung là yếu tố góp thêm phần cho sự thành công xuất sắc của công cụ BSC / KPIs này !

Nguồn:

Related Posts

About The Author

Add Comment