Cách xóa bình luận, comment trên Facebook cực nhanh, đơn giản

Bạn đang tìm cách xóa bình luận trên Facebook của bạn, của người khác bằng điện thoại, máy tính nhưng chưa biết cách thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa bình luận, comment trên Facebook cực nhanh, đơn giản.

Bài hướng dẫn được triển khai trên máy tính Macbook Air 2017 và điện thoại thông minh iPhone X. Bạn hoàn toàn có thể thực thi các bước tựa như với các máy tính hệ điều hành quản lý Windows và điện thoại thông minh Android .

1. Cách xóa bình luận, comment trên Facebook bằng điện thoại

Hướng dẫn nhanh

 • Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.
 • Kéo xuống mục Tương tác, nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên phải.
 • Chọn Bình luận.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận > Chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc dưới bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn (Đối với iOS).

Đối với Android, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch ở góc trên bên phải > Nhấn vào trang cá nhân của bạn.

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn” class=”lazy” height=”1732″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//1copy-800×1732-800×1732-800×1732.png” title=”Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào biểu tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá nhân của bạn” width=”800″/><div style=

Bạn đang đọc: Cách xóa bình luận, comment trên Facebook cực nhanh, đơn giản

Mở ứng dụng Facebook, nhấn vào hình tượng 3 dấu gạch > Nhấn vào trang cá thể của bạn

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải mục Thêm tin

Bước 3: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động giải trí

Bước 4: Kéo xuống mục Tương tác, nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên phải.

Kéo xuống mục Tương tác, nhấn vào biểu tượng mũi tên ở bên phải

Kéo xuống mục Tương tác, nhấn vào hình tượng mũi tên ở bên phải

Bước 5: Chọn Bình luận.

Chọn Bình luận

Chọn Bình luận

Bước 6: Tại đây sẽ hiển thị danh sách tất cả các bình luận mà bạn đã bình luận trên Facebook của bạn, của người khác, của các trang, nhóm. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa” class=”lazy” height=”1422″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//S10575880copy-800×1422.jpg” title=”Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa” width=”800″/></p>Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa<p class=Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xóa cùng lúc nhiều bình luận bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái bình luận > Chọn Gỡ.

Bạn cũng có thể xóa cùng lúc nhiều bình luận bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái bình luận > Chọn Gỡ” class=”lazy” height=”1422″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//S10575881copy-800×1422.jpg” title=”Bạn cũng có thể xóa cùng lúc nhiều bình luận bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái bình luận > Chọn Gỡ” width=”800″/></p>Bạn cũng hoàn toàn có thể xóa cùng lúc nhiều bình luận bằng cách nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái bình luận > Chọn Gỡ<p class=Hoặc để xóa tất cả bình luận trên Facebook, bạn thực hiện: Nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái mục Tất cả > Chọn Gỡ.

Nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái mục Tất cả > Chọn Gỡ” class=”lazy” height=”1422″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//S10575882copy-800×1422.jpg” title=”Nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái mục Tất cả > Chọn Gỡ” width=”800″/></p>Nhấn dấu tích vào ô vuông ở bên trái mục Tất cả > Chọn Gỡ<p class=Thông báo Gỡ lượt tương tác xuất hiện > Chọn Gỡ và bạn sẽ không thể khôi phục lại bình luận sau khi xác nhận gỡ.

Thông báo Gỡ lượt tương tác xuất hiện > Chọn Gỡ và bạn sẽ không thể khôi phục lại bình luận sau khi xác nhận gỡ.” class=”lazy” height=”1422″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//S10575886copy-800×1422-3.jpg” title=”Thông báo Gỡ lượt tương tác xuất hiện > Chọn Gỡ và bạn sẽ không thể khôi phục lại bình luận sau khi xác nhận gỡ.” width=”800″/></p>Thông báo Gỡ lượt tương tác Open > Chọn Gỡ và bạn sẽ không hề Phục hồi lại bình luận sau khi xác nhận gỡ .<p class=Nếu bạn muốn chỉnh sửa bình luận, bạn chỉ cần: Nhấn vào bài viết có chứa bình luận của bạn > Nhấn và giữ bình luận đó > Chọn Chỉnh sửa.

Nhấn vào bài viết có chứa bình luận của bạn > Nhấn và giữ bình luận đó > Chọn Chỉnh sửa” class=”lazy” height=”1422″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//S10575883copy-800×1422.jpg” title=”Nhấn vào bài viết có chứa bình luận của bạn > Nhấn và giữ bình luận đó > Chọn Chỉnh sửa” width=”800″/></p>Nhấn vào bài viết có chứa bình luận của bạn > Nhấn và giữ bình luận đó > Chọn Chỉnh sửa<p class=Thực hiện thay đổi nội dung bình luận > Chọn Cập nhật ở dưới nội dung bình luận.

Thực hiện thay đổi nội dung bình luận > Chọn Cập nhật ở dưới nội dung bình luận” class=”lazy” height=”1422″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//S10575885copy-800×1422.jpg” title=”Thực hiện thay đổi nội dung bình luận > Chọn Cập nhật ở dưới nội dung bình luận” width=”800″/></p>Thực hiện đổi khác nội dung bình luận > Chọn Cập nhật ở dưới nội dung bình luận<h3 id=2. Cách xóa bình luận, comment trên Facebook bằng máy tính

Hướng dẫn nhanh

 • Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải.
 • Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.
 • Chọn Nhật ký hoạt động.
 • Chọn Tương tác ở góc dưới bên trái.
 • Chọn Bình luận.
 • Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận > Chọn Xóa.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư.

Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư” class=”lazy” height=”499″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//ScreenshotatApr2811-38-55-800×499.jpg” title=”Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào biểu tượng tam giác ở góc trên bên phải > Chọn Cài đặt & quyền riêng tư” width=”800″/></p>Mở Facebook trên máy tính, nhấn vào hình tượng tam giác ở góc trên bên phải > Chọn Cài đặt và quyền riêng tư<p class=Bước 2: Chọn Nhật ký hoạt động.

Chọn Nhật ký hoạt động

Chọn Nhật ký hoạt động giải trí

Bước 3: Chọn Tương tác ở góc dưới bên trái.

Chọn Tương tác ở góc dưới bên trái

Chọn Tương tác ở góc dưới bên trái

Bước 4: Chọn Bình luận.

Chọn Bình luận

Chọn Bình luận

Bước 5: Tại đây sẽ hiển thị danh sách tất cả các bình luận mà bạn đã bình luận trên Facebook của bạn, của người khác, của các trang, nhóm. Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa.

Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa” class=”lazy” height=”387″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1346964//ScreenshotatApr2814-02-39-800×387.jpg” title=”Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa” width=”800″/><div style=

Xem thêm: Ý nghĩa biển số xe phong thủy | Cách xem biển số xe mới nhất

Nhấn vào hình tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận mà bạn muốn xóa > Chọn Xóa

Nếu bạn muốn chỉnh sửa bình luận, sau khi chọn Bình luận, nhấn vào bình luận để bạn xem lại bài viết > Nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở bên phải bình luận của bạn > Chọn Chỉnh sửa > Nhấn Enter hoặc Return để lưu nội dung bình luận mới.

Bài viết trên đã hướng dẫn cho các bạn cách xóa bình luận, comment trên Facebook cực nhanh, đơn thuần. Nếu bạn thấy hữu dụng thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới nhé !

Related Posts

About The Author

Add Comment