Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ

Chà chà!! Bài viết ” Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ” thuộc chủ đề Thờ Cúng Khác đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ ” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM Cúng giỗ 100 ngày cho người mất như thế nào? Hướng dẫn cách Cúng, Lễ, Vái, Lạy tổ tiên theo phong tục tập quán truyền thống. Bí mật cách chọn kích thước bàn thờ theo tuổi đúng phong thủy nhất – Cách đặt Di ảnh trên Bàn thờ Gia tiên chuẩn, dễ làm tại nhà

CÁCH XƯNG HÔ VỚI NGƯỜI ĐÃ MẤT KHI VIẾT BÀI VỊ | PHONG TỤC THỜ CÚNG TÂM LINH VIỆT NAM | ĐẠO MỘ QUAN

Phật học đời sống, xin liệt kê các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ để quý thầy tìm hiểu thêm .Chúng tôi mạn phép tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt cổ ngữ từ các bài viết trên mạng internet, tạo thành 1 bảng cho dễ tra cứu. Mong sẽ giúp ích được cho bạn đọc .

Cách xưng hô dành cho người đúng cúng giỗ Bạn đang đọc: Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ Bảng tổng hợp các cách xưng hô theo lối Hán Việt dành cho người đúng cúng giỗ Ông Sơ = Cao Tổ Phụ 高祖父 Bà Sơ   = Cao Tổ Mẫu 高祖母 Chít  = Huyền Tôn 玄孫 Ông Cố = Tằng Tổ Phụ 曾祖父 Bà Cố = Tằng Tổ Mẫu 曾祖母 Chắt = Tằng Tôn 曾孫 Ông Nội = Nội Tổ Phụ 內祖父 Bà Nội = Nội Tổ Mẫu 內祖母 Cháu Nội = Nội Tôn 內孫 Ông Nội Đã Mất = Nội Tổ Khảo 內祖考 Bà Nội Đã Mất = Nội Tổ Tỷ 內祖妣 Cháu Nội = Nội Tôn 內孫 Cháu Nối Dòng = Đích Tôn 嫡孫 Ông Ngoại = Ngoại Tổ Phụ 外祖父 Bà Ngoại = Ngoại Tổ Mẫu 外祖母 Ông Ngoại = Ngoại Công 外公 Bà Ngoại = Ngoại Bà 外婆 Ông Ngoại Đã Mất = Ngoại Tổ Khảo 外祖考 Bà Ngoại Đã Mất = Ngoại Tổ Tỷ 外祖妣 Cháu Ngoại = Ngoại Tôn 外孫 Ông Nội Vợ = Nhạc Tổ Phụ 岳祖父 Bà Nội Vợ = Nhạc Tổ Mẫu 岳祖母 Ông Nội Vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Khảo 岳祖考 Bà Nội Vợ Đã Mất = Nhạc Tổ Tỷ 岳祖妣 Cháu Nội Rể = Tôn Nữ Tế 孫女婿 Cha Đã Mất = Hiển Khảo 顯考 Mẹ Đã Mất = Hiển Tỷ 顯妣 XEM THÊM Cúng giỗ 100 ngày cho người mất như thế nào? Hướng dẫn cách Cúng, Lễ, Vái, Lạy tổ tiên theo phong tục tập quán truyền thống. Con Trai Mất Cha = Cô Tử 孤子 Con Gái Mất Cha = Cô Nữ 孤女 Con Trai Mất Mẹ = Ai Tử 哀子 Con Gái Mất Mẹ = Ai Nữ 哀女 Con Trai Mất Cả Cha Và Mẹ = Cô Ai Tử 孤哀子 Con Gái Mất Cả Cha Và Mẹ = Cô Ai Nữ 孤哀女 Cha Ruột = Thân Phụ 親父 Cha Ghẻ = Kế Phụ 繼父 Cha Nuôi = Dưỡng Phụ 養父 Cha Đỡ Đầu = Nghĩa Phụ 義父 Con Trai Lớn (Con Cả) = Trưởng Tử 長子 Con Trai Lớn = Trưởng Nam 長男 Con Trai Thứ Hai (Con Kế) = Thứ Nam 次男 Con Trai Thứ Hai (Con Kế)= Thứ Nam 次女 Con Trai Út = Quý Nam 季男 Con Trai Út = Vãn Nam 晚男 Con Trai Nói Chung = Nam Tử 男子 Con Gái Lớn (Con Cả) = Trưởng Nữ 長女 Con Gái Út = Quý Nữ 季女 Con Gái Út = Vãn Nữ 晚女 Con Gái Nói Chung Nữ Tử 女子 Mẹ Ruột = Sinh Mẫu 生母 Mẹ Ruột = Từ Mẫu 慈母 Mẹ Ghẻ = Kế Mẫu 繼母 Con Của Bà Vợ Nhỏ Gọi Bà Vợ Lớn Của Cha Là = Đích Mẫu 嫡母 Mẹ Nuôi = Dưỡng Mẫu 養母 Mẹ Có Chồng Khác = Giá Mẫu 嫁母 Má Nhỏ (Tức Vợ Bé Của Cha) = Thứ Mẫu 次母 Mẹ Bị Cha Từ Bỏ = Xuất Mẫu 出母 Bà Vú Nuôi = Nhũ Mẫu 乳母 Chú Vợ = Thúc Nhạc 叔岳 Bác Vợ = Bá Nhạc 伯岳 Cháu Rể = Điệt Nữ Tế 侄女婿 Chú Ruột = Thúc Phụ 叔父 Vợ Của Chú Thím = Thẩm 嬸 Bác Ruột = Bá Phụ 伯父 Cháu Của Chú Và Bác Tự Xưng Là = Nội Điệt 內姪 Cha Chồng = Chương Phụ 嫜父 Dâu Lớn = Trưởng Tức 長媳 Dâu Thứ = Thứ Tức 次媳 Dâu Út = Quý Tức 季媳 Dâu Nói Chung = Hôn Tử 婚子 Cha Vợ (Sống) = Nhạc Phụ 岳父 Cha Vợ (Chết) = Ngoại Khảo 外考 Mẹ Vợ (Sống) = Nhạc Mẫu 岳母 Mẹ Vợ (Chết) = Ngoại Tỷ 外妣 XEM THÊM Bí mật cách chọn kích thước bàn thờ theo tuổi đúng phong thủy nhất – Cách đặt Di ảnh trên Bàn thờ Gia tiên chuẩn, dễ làm tại nhàRể Tế 婿 Chị, Em Gái Của Cha Ta Kêu Bằng Cô = Thân Cô 親姑 Ta Tự Xưng Là = Nội Điệt 內姪 Chồng Của Cô = Cô Trượng 姑丈 Chồng Của Cô = Tôn Trượng 尊丈 Chồng Của Dì = Di Trượng 姨丈 Chồng Của Dì = Biểu Trượng 表丈 Cậu Cựu Phụ 舅父 Mợ Cựu Mẫu 舅母 Mợ Cấm 妗 Ta Tự Xưng Là = Sanh Tôn 甥孫 Cậu Vợ = Cựu Nhạc 舅岳 Cháu Rể = Sanh Tế 甥婿 Vợ = Chuyết Kinh 拙荊 Vợ Chết Rồi =Tẩn 嬪 Ta Tự Xưng Là = Lương Phu 良夫 Vợ Bé = Thứ Thê 次妻 Vợ Bé = Trắc Thất 測室 Vợ Lớn = Chánh Thất 正室 Vợ Sau = Kế Thất 繼室 Anh Ruột = Bào Huynh 胞兄 Em Trai = Bào Đệ 胞弟 Em Trai = Xá Đệ 舍弟 Em Gái = Bào Muội 胞 妹 Em Gái = Xá Muội 舍 妹 Chị Ruột = Bào Tỷ 胞 姊 Anh Rể = Tỷ Trượng 姊 丈 Anh Rể = Tỷ Phu 姊夫 Em Rể = Muội Trượng 妹丈 Em Rể = Muội Phu 妹 夫 Em Rể = Khâm Đệ 襟弟 Chị Dâu Tợ Phụ 似婦 Chị Dâu = Tẩu 嫂 Chị Dâu = Tẩu Tử 嫂 子 Em Dâu = Đệ Phụ 弟 婦 Em Dâu = Đệ Tức 弟媳 Chị Chồng = Đại Cô 大 姑 Em Gái Của Chồng = Tiểu Cô 小姑 Anh Chồng = Phu Huynh 夫兄 Anh Chồng Đại Bá 大伯 Em Trai Của Chồng Phu Đệ 夫弟 Em Trai Của Chồng Tiểu Thúc 小叔 Chị Vợ Đại Di 大姨 Em Vợ (Gái) Tiểu Di Tử 小姨 子 Em Vợ (Gái) Thê Muội 妻妹 Anh Vợ Thê Huynh 妻兄 Anh Vợ = Đại Cựu 大舅 Anh Vợ = Ngoại Huynh 外兄 Em Vợ (Trai) = Ngoại Đệ 外弟 Em Vợ (Trai) Thê Đệ 妻弟 Em Vợ (Trai) Tiểu Cựu Tử 小舅子 Con Gái Đã Có Chồng Giá Nữ 嫁女 Con Gái Chưa Có Chồng Sương Nữ 孀女 Cha Ghẻ (Con Tự Xưng) Chấp Tử 執子 Tớ Trai Nghĩa Bộc 義僕 Tớ Gái Nghĩa Nô 義奴 Cha Chết Trước, Rồi Đến Ông Nội Chết. Tôn Con Của Trưởng Tử Đứng Để Tang, Gọi Là Đích Tôn Thừa Trọng 嫡孫承重 Cha Chết Chưa Chôn Cố Phụ 故父 Mẹ Chết Chưa Chôn Cố Mẫu 故母 Cha Chết Đã Chôn Hiển Khảo 顯 考 Mẹ Chết Đã Chôn Hiển Tỷ 顯 妣 Mới Chết Tử 死 Đã Chôn Hay Hỏa Táng Vong 亡 Anh Ruột Của Cha Đường Bá 堂伯 Mình Tự Xưng Là Đường Tôn 堂孫 Em Trai Của Cha Đường Thúc 堂叔 Chị Và Em Gái Của Cha Đường Cô 堂 姑 Anh Em Bạn Với Cha Mình Niên Bá 年伯 Anh Em Bạn Với Cha Mình Quý Thúc 季叔 Anh Em Bạn Với Cha Mình Lệnh Cô 令姑 Mình Tự Xưng Là Thiểm Điệt 忝姪 Mình Tự Xưng Là Lịnh Điệt 令姪 Bác Của Cha Mình Tổ Bá 祖伯 Chú Của Cha Mình Tổ Thúc 祖叔 Cô Của Cha Mình Tổ Cô 祖姑 Con Cháu Thì Tự Xưng Là Vân Tôn 云孫 Gia Tiên Bên Nội Nội Gia Tiên 內家先 Gia Tiên Bên Ngoại Ngoại Gia Tiên 外家先 Con Thừa Lệnh Mẹ Đứng Ra Cúng Cho Cha Cung Thừa Mẫu Mệnh 恭承母命 Con Thừa Lệnh Cha Đứng Ra Cúng Cho Mẹ Cung Thừa Phụ Mệnh 恭承父命 XEM THÊM Cúng giỗ 100 ngày cho người mất như thế nào? Hướng dẫn cách Cúng, Lễ, Vái, Lạy tổ tiên theo phong tục tập quán truyền thống. Bí mật cách chọn kích thước bàn thờ theo tuổi đúng phong thủy nhất – Cách đặt Di ảnh trên Bàn thờ Gia tiên chuẩn, dễ làm tại nhà

Các Câu Hỏi Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ ” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Cách xưng hô dành cho người đứng cúng giỗ

cách xưng hô khi cúng giỗ cách xưng hô trong văn cúng cung thừa mẫu mệnh con dâu trong văn khấn gọi là gì cách xưng hô với người đã mất cách xưng hô tên húy khi đọc văn khấn xưng hô hán việt từ hán việt trong văn cúng

Related Posts

About The Author

Add Comment