Nhóm nghiên cứu mạnh “Cây công nghiệp ngắn ngày”

  1. Giới thiệu chung về nhóm nghiên cứu
Cây công nghiệm ngắn ngày như đậu tương, đậu xanh, lạc,… là những cây trồng mang lại giá trị cao về mặt kinh tế, và có  tiềm năng lớn phát triển tại nhiều vùng miền trên cả Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình sản xuất cây công nghiệp ngắn tại nước ta còn gặp nhiều vấn đề gây ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm.
Nhìn nhận được tình tràng thực tiễn đó và nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ Đảng Ủy, Ban Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Nhóm nghiên cứu mạnh về “Cây công nghiệp ngắn ngày” chính thức thành lập theo quyết định số 87/QĐ – HVN, ngày 12/01/2018.
Nhóm nghiên cứu khoa học Cây công nghiệp ngắn ngày gồm 11 thành viên trong đó có 01 PGS.TS.; 05 TS và 03 Ths, đây đều là những nhà khoa học được đào tạo từ các nước có nền nông nghiệp phát triển sử dụng công nghệ cao trong sản xuất. Hiện nay nhóm đang làm chủ quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương D140 – đây là giống đậu tương mới đã được công nhận là giống quốc gia.
Trưởng nhóm: TS. Vũ Đình Chính
Thư ký: ThS. Bùi Thế Khuynh
 
TT Họ và tên Đơn vị
1 TS. Vũ Đình Chính Khoa Nông học
2 Th.S. Bùi Thế Khuynh Khoa Nông học
3 TS. Vũ Ngọc Thắng Khoa Nông học
4 TS. Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Nông học
5 TS. Vũ Thị Thúy Hằng Khoa Nông học
6 Th.S. Nguyễn Thị Thanh Hải Khoa Nông học
7 TS. Phạm Tuấn Anh Khoa Nông học
8 TS. Lê Thị Tuyết Châm Khoa Nông học
9 Th.S Nguyễn Đức Khánh Khoa Nông học
10 PGS.TS Hà Viết Cường Khoa Nông học
  1. Mục tiêu
 Mục tiêu chung: Nhóm nghiên cứu về cây công nghiệp ngắn ngày được thành lập với mục tiêu chọn tạo giống (đậu tương, đậu xanh, lạc, mía ) và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn sản xuất, đồng thời hình thành nên trường phái nghiên cứu mạnh trọng nước và hội nhập với thế giới.
* Mục tiêu cụ thể:
  • Tập hợp các nhà khoa học cũng lĩnh vực hợp tác giải quyết các vẫn đề khoa học lớn và hoàn chỉnh theo chuỗi.
  • Đào tạo đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, nâng cao năng lực của các nhà khoa học trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.
  • Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đồng ruộng, nhà lưới nhà kính và trang thiết bị nghiên cứu khoa học của Học viện.
  • Tạo thành sức mạnh tham gia đấu thầu các chương trình/dự án trong nước và quốc tế.
  • Xây dựng thương hiệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam bằng sản phẩm khoa học công nghệ và các công bố khoa học trong nước và quốc tế.

Cây công nghiệm ngắn ngày như đậu tương, đậu xanh, lạc,… là những cây trồng mang lại giá trị cao về mặt kinh tế, và có tiềm năng lớn phát triển tại nhiều vùng miền trên cả Việt Nam. Tuy nhiên, tình hình sản xuất cây công nghiệp ngắn tại nước ta còn gặp nhiều vấn đề gây ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm.Nhìn nhận được tình tràng thực tiễn đó và nhận được sự quan tâm chỉ đạo từ Đảng Ủy, Ban Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Nhóm nghiên cứu mạnh về “Cây công nghiệp ngắn ngày” chính thức thành lập theo quyết định số 87/QĐ – HVN, ngày 12/01/2018.Nhóm nghiên cứu khoa học Cây công nghiệp ngắn ngày gồm 11 thành viên trong đó có 01 PGS.TS.; 05 TS và 03 Ths, đây đều là những nhà khoa học được đào tạo từ các nước có nền nông nghiệp phát triển sử dụng công nghệ cao trong sản xuất. Hiện nay nhóm đang làm chủ quy trình kỹ thuật sản xuất giống đậu tương D140 – đây là giống đậu tương mới đã được công nhận là giống quốc gia.Trưởng nhóm:Thư ký:Mục tiêu chung: Nhóm nghiên cứu về cây công nghiệp ngắn ngày được thành lập với mục tiêu chọn tạo giống (đậu tương, đậu xanh, lạc, mía ) và các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn sản xuất, đồng thời hình thành nên trường phái nghiên cứu mạnh trọng nước và hội nhập với thế giới.* Mục tiêu cụ thể:

Related Posts

About The Author

Add Comment