Cây dừa rễ gì ?

Câu 1 Trong những nhóm quả sau đây nhóm quả nào gồm toàn quả khô ?A Quả bông, quả thìa lìa, quả đậu hà lan .B Quả mơ, quả chanh, quả lúa .

C Quả dừa, quả đào, quả gấc, quả ổi.

Bạn đang đọc: Cây dừa rễ gì ?

D Quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua .Câu 2 Nhóm gồm toàn những cây Hai lá mầm :A Cây bưởi, cây nhãn, cây cải .B Cây lúa, cây xoài, cây ngô, cây hành .C Cây cam, cây hoa hồng, cây ngô .D Cây hành, cây lúa .Câu 3 Điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là gì ?A Đủ nước, đủ không khí và nhiệt độ thích hợpB Đủ không khí .C Đủ nước .D Nhiệt độ thích hợp .Câu 4 Phôi của hạt gồm những bộ phận nào ?A Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm .B Vỏ hạt, lá mầm, chồi mầm, rễ mầm .C Vỏ hạt, mầm, phôi, chất dự trữ .D Lá mầm và phôi .Câu 5 Nhóm cây gồm toàn cây một lá mầm là :A Cây rẻ quạt, cây treB Cây dừa cạn, cây treC Cây rẻ quạt, cây xoàiD Cây dừa cạn, cây rẻ quạtCâu 6 Cơ thể của tảo có cấu trúc :A Có dạng đơn bào và đa bàoB Tất cả đều là tảo đa bàoC Tất cả đều là tảo đơn bàoD Không có cấu trúc khung hình .Câu 7 Cây Thông thuộc nhóm cây :A Cây hạt trầnB Cây Hạt kínC Cây RêuD Cây Dương xỉ .Câu 8 Nhóm thực vật nào sống tiên phong trên cạn, có rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử ?A TảoB RêuC Dương xỉD Hạt trầnCâu 9 Trong nhóm cây sau, nhóm nào toàn cây hạt kín ?A Cây ổi, cây cam, cây mít .B Cây thông, cây lúa, cây đào .C Cây mít, rêu rêu, cây ớt .D Cây dương xỉ, cây mít, cây cam .Câu 10 Những đặc thù cấu trúc của rêu khác cây có hoa là :A Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, rễ giả, chưa có hoa, sinh sản bằng bào tử .B Cơ quan sinh dưỡng có cấu trúc đơn thuần .C Chưa có hoa, quả, hạt, sinh sản bằng bào tử .D Thân thấp, nhỏ, thân và lá chưa có mạch dẫn .Câu 11 Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức :A Hoại sinh .B Kí sinh .C Tự dưỡng .D Cộng sinh .Câu 12 Hệ thống phân loại thực vật đúng :A Ngành – Lớp – Bộ – HọB Ngành – Bộ – Lớp – HọC Ngành – Họ – Lớp – BộD Lớp – Ngành – Bộ – HọCâu 13 Hoạt động nào của cây xanh giúp bổ trợ vào bầu khí quyển lượng khí ôxi mất đi do hô hấp và đốt cháy nguyên vật liệu ?A Quang hợp .

B Trao đổi khoáng.

C Hô hấp .D Thoát hơi nước .Câu 14 Quả và hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ?A Bầu nhuỵ và noãn sau khi được thụ tinh .B Đài, tràng, nhị, nhuỵC Bao phấn, hạt phấn, bầu và đầu nhuỵD Bao phấn, bầu .Câu 15 Điều kiện bên ngoài cần cho hạt nảy mầm là gì ?A Đủ nước, đủ không khí và nhiệt độ thích hợp .B Đủ không khí .C Đủ nước, nhiệt độ thích hợp .D Đủ nhiệt độ .Câu 16 Phôi của hạt gồm những bộ phận nào ?A Lá mầm, chồi mầm, thân mầm, rễ mầm .B Vỏ hạt, lá mầm, chồi mầm, rễ mầm .C Vỏ hạt, mầm, phôi, chất dự trữ .D Phôi, hạt, thân mềm, lá mầm .Câu 17. Quả nào dưới đây không phải là quả mọng ?A Quả đàoB Quả đu đủC Quả camD Quả chuốiCâu 18. Trong những ngành thực vật hiện có, ngành nào gồm có những đại diện thay mặt có tổ chức triển khai khung hình triển khai xong nhất ?A Ngành Hạt kínB Ngành Hạt trầnC Ngành Dương xỉD Ngành RêuCâu 19 Trong những nhóm quả sau đay nhóm quả nào gồm toàn quả khô ?A Quả bông, quả thìa là, quả đậu hà lan .B Quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua .C Quả mơ, quả chanh, quả lúa .D Quả dừa, quả đào, quả gấc, quả ổi .Câu 20 Những loài nấm độc thường có điểm đặc trưng nào sau đây ?A Có sắc tố rất sặc sỡ .B Tỏa ra mùi hương điệu đàng .C Thường sống quanh những gốc cây .D Có kích cỡ rất lớn .Câu 21 Vi khuẩn gây bệnh cho con người và động vật hoang dã là những vi trùng có lối sống :A Kí sinh .B Cộng sinh .C Hoại sinh .D Tự dưỡng .Câu 22 Hiện tượng cuống lá phình to, mềm và xốp ở cây bèo Nhật Bản có ý nghĩa gì ?A Giúp cây thuận tiện nổi trên mặt nước .B Giúp cây dự trữ chất dinh dưỡng .C Giúp cây hấp thụ nước và muối khoáng triệt để hơn .D Giúp cây đào thải những chất dư thừa ra ngoài khung hình .Câu 23 Nhóm nào dưới đây gồm hai loài thực vật có cùng kiểu gân lá ?A Gai, tía tô .B Râm bụt, mây .C Bèo tây, trúc .D Trầu không, mía .Câu 24 Cây nào dưới đây thụ phấn đa phần nhờ sâu bọ ?A Nhài .B Phi lao .C Lúa .D Ngô .Câu 25 Những việc học viên cần làm để bảo vệ giới thực vật :

A Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

B Phá hoại cây cối .C Vứt rác bừa bãiD Ngắt hoa nơi công cộng .

Related Posts

About The Author

Add Comment