Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê nông nghiệp

Trang trại là những hộ sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng được những tiêu chí nhất định về quy mô sản xuất và sản lượng hàng hóa trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản.

Hiện nay, theo Thông tư số 27/2011 / TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn pháp luật về “ Tiêu chí và thủ tục cấp giấy ghi nhận kinh tế tài chính trang trại ”, cá thể, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản đạt tiêu chuẩn kinh tế tài chính trang trại phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo sau :
Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất tổng hợp phải có diện tích quy hoạnh trên mức hạn điền ( 3,1 ha so với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long ; 2,1 ha so với những tỉnh còn lại ) và giá trị sản lượng sản phẩm & hàng hóa đạt 700 triệu đồng / năm ;

Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1 tỷ đồng/năm trở lên;

Đối với cơ sở sản xuất lâm nghiệp phải có diện tích quy hoạnh tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng sản phẩm & hàng hóa trung bình đạt 500 triệu đồng / năm trở lên .

Cây lâu năm là loại cây trồng sinh trưởng và cho sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp (chè, cà phê, cao su…), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn…), cây dược liệu (quế, đỗ trọng…).

Diện tích cây lâu năm là diện tích các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm lần đầu từ 1 năm trở lên và cho thu hoạch sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp (chè, cà phê,
cao su…), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn…), cây dược liệu (quế, đỗ trọng…).

Diện tích cây nhiều năm hiện có chỉ tính diện tích quy hoạnh hiện cây còn sống đến thời gian quan sát, gồm diện tích quy hoạnh trồng tập trung chuyên sâu và diện tích quy hoạnh được quy đổi từ số cây cối phân tán cho mẫu sản phẩm về diện tích quy hoạnh trồng tập trung chuyên sâu .

Mọi Người Cũng Xem   Cây phi lao | Đặc điểm cây phi lao

Cây hàng năm là loại cây trồng có thời gian sinh trưởng và tồn tại không quá một năm, bao gồm cây lương thực có hạt (lúa, ngô, kê, mỳ…), cây công nghiệp (mía, cói, đay…), cây dược liệu, cây thực phẩm và cây rau đậu.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm là diện tích trồng các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng không quá 1 năm kể từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm, bao gồm cây lương thực có hạt (lúa, ngô, kê,…), cây công nghiệp (mía, cói, đay…), cây dược liệu, cây thực phẩm và cây rau đậu.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm được tính khi cây cối khởi đầu quy trình sinh trưởng và được tính theo vụ sản xuất. Trường hợp trên cùng diện tích quy hoạnh phải trồng lại nhiều lần do cây bị chết cũng chỉ tính một lần diện tích quy hoạnh .

Sản lượng cây nông nghiệp gồm toàn bộ khối lượng sản phẩm chính của một loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong một năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp hoặc của một vùng, một khu vực địa lý.

Sản lượng cây xanh của từng loại mẫu sản phẩm được pháp luật theo hình thái loại sản phẩm. Đối với những mẫu sản phẩm như : Thóc, ngô, đỗ xanh, đỗ tương, … tính theo hình thái hạt khô ; khoai lang, khoai tây, sắn tính theo củ tươi ; chè tính theo búp tươi, cafe tính theo nhân khô, cao su đặc tính theo mủ khô, trái cây tính theo quả tươi, …

Năng suất cây nông nghiệp là sản phẩm chính của một loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thực tế đã thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong một năm tính bình quân trên một đơn vị diện tích.

  • Đối với cây hàng năm:
Mọi Người Cũng Xem   Nhớ gì như nhớ hương lá mùi già ngày 30 tết
Năng suất gieo trồng = Sản lượng thu hoạch
Diện tích gieo trồng
Năng suất thu hoạch = Sản lượng thu hoạch

Diện tích thu hoạch

  • Đối với cây lâu năm:
Năng suất cho sản phẩm = Sản lượng thu hoạch trên diện tích cho sản phẩm
Toàn bộ diện tích quy hoạnh cho mẫu sản phẩm
Năng suất thu hoạch = Sản lượng thu được trên diện tích thu hoạch
Diện tích thu hoạch

Diện tích thu hoạch: Chỉ tiêu phản ánh diện tích của một loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp trong năm cho sản lượng đạt ít nhất 30% mức thu hoạch của năm bình thường. Đối với cây hàng năm, diện tích thu hoạch bằng diện tích gieo trồng trừ diện tích mất trắng. Đối với cây lâu năm, diện tích thu hoạch bằng diện tích cho sản phẩm trừ diện tích mất trắng.

Sản lượng lương thực có hạt gồm sản lượng lúa, ngô và các loại cây lương thực có hạt khác như kê, mì mạch, cao lương,… được sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Chỉ tiêu này không bao gồm sản lượng các loại cây chất bột có củ.

Sản lượng lúa (còn gọi là sản lượng đổ bồ) là sản lượng lúa khô sạch của tất cả các vụ sản xuất trong năm. Sản lượng lúa năm nào tính cho năm đó, không bao gồm phần hao hụt trong quá trình thu hoạch, vận chuyển và các hao hụt khác (chuột phá, rơi vãi ngoài đồng, hư hỏng trước khi nhập kho,…).

Sản lượng ngô là sản lượng ngô hạt khô sạch đã thu hoạch trong năm.

Sản lượng cây chất bột có củ gồm sản lượng sắn, khoai lang, khoai mỡ, khoai sọ, khoai nước, dong giềng và các loại cây chất bột có củ khác sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác là số đầu con gia súc, gia cầm hoặc vật nuôi khác còn sống trong quá trình chăn nuôi có tại thời điểm quan sát, bao gồm:

Mọi Người Cũng Xem   Cây bạch hạc có tác dụng gì, mọc ở đâu? Cách dùng và giá tiền

Số lượng gia súc bao gồm: Tổng số trâu, bò hiện có tại thời điểm quan sát
(gồm cả trâu, bò mới sinh sau 24 giờ); tổng số lượng lợn hiện có tại thời điểm quan sát, gồm lợn thịt; lợn nái và lợn đực giống (không kể lợn sữa); số lượng gia súc khác, bao gồm số ngựa, dê, cừu, hươu, nai, thỏ, chó … có tại thời điểm quan sát.

Tổng số gia cầm gồm có : số gà, vịt, ngan, ngỗng nuôi lấy thịt và đẻ trứng ; số lượng gia cầm khác, gồm có số chim cút, bồ câu, đà điểu … có tại thời gian quan sát .

Số lượng vật nuôi khác bao gồm: số ong, trăn, rắn … có tại thời điểm quan sát.

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là khối lượng sản phẩm chính của vật nuôi chủ yếu (gia súc, gia cầm và vật nuôi khác) do lao động chăn nuôi kết hợp với quá trình sinh trưởng tự nhiên của vật nuôi tạo ra trong một thời kỳ nhất định, bao gồm:

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng : Trọng lượng sống của từng loại gia súc, gia cầm và vật nuôi khác khi xuất chuồng với mục tiêu để giết thịt ( bán, cho, biếu, khuyến mãi, tự tiêu dùng trong mái ấm gia đình … ) ; không tính khối lượng của gia súc, gia cầm và vật nuôi khác xuất chuồng bán để nuôi tiếp và những con còi cọc, bị bệnh nhưng vẫn giết mổ lấy thịt .
Sản lượng mẫu sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ : Các loại loại sản phẩm thu được trong quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác nhưng không qua giết mổ như sữa, trứng gia cầm, kén tằm, mật ong, lông cừu, nhung hươu …

Related Posts

About The Author

Add Comment