Chuyên đề Cách tính múi giờ ngày trên Trái Đất – Tài liệu text

Chuyên đề Cách tính múi giờ ngày trên Trái Đất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.38 MB, 7 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÀ CÚ
TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD

CHUYÊN ĐỀ:
CÁCH TÍNH MÚI GIỜ, NGÀY
TRÊN TRÁI ĐẤT
GV thực hiện: Phan Văn Động
Năm học: 2011-2012
1
I/ Lý do chọn đề tài.
Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một quá trình ôn luyện, ngoài việc giáo
viên phải nắm được các kĩ năng kiến thức vững chắc thì còn phải phụ thuộc vào
nguồn học sinh có chăm học và thông minh hay không. Đối với môn Địa Lí số học
sinh tham gia thi hầu hết là các học sinh bị loại từ các đội tuyển khác, độ thông
minh không có, thậm chí ý thức học tập của nhiều em chưa cao, kĩ năng tính toán
yếu. Vì thế để có được sản phẩm học sinh giỏi ở các môn nói chung và môn Địa Lí
nói riêng, người giáo viên phải dày công nghiên cứu, trang bị cho học sinh về
phương pháp học tập, kiến thức, kĩ năng tốt nhất.
Trong khi đó Sách giáo khoa chưa phải là phương tiện cung cấp đầy đủ kiến
thức cho học sinh, đặc biệt là các dạng bài tập về cách tính ngày giờ trên Trái Đất
trong sách giáo khoa Địa Lí 10 lại quá ít, không đảm bảo cho việc rèn luyện kĩ
năng làm bài tập cho học sinh. Trong khi đó dạng bài tập này đóng vai trò không
thể thiếu trong nội dung ôn thi học sinh giỏi.
Xuất phát từ tình hình thực tế trên tôi quyết định chọn đề tài : CÁCH TÍNH
MÚI GIỜ, NGÀY TRÊN TRÁI ĐẤT nhằm cung cấp một phần kĩ năng làm bài
tập cho học sinh góp phần đưa chất lượng môn Địa Lí ngày càng cao.
II/ Yêu cầu.
1/ Đối với giáo viên.
– Chuẩn bị tốt nội dung, phương pháp, mục tiêu cần truyền tải đến học sinh.
– Chuẩn bị hệ thống lại kiến thức liên quan đến nội dung cần triển khai.

2/ Yêu cầu đối với học sinh.
– Học sinh phải nắm được nội dung lý thuyết bài 5: Hệ quả chuyển động
quanh Mặt Trời của Trái Đất.
– Tích cực tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan.
– Thực hiện tốt dặn dò của giáo viên.
III/ Tổ chức thực hiện.
1/ Kiến thức:
a/ Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế.
– Khái niệm.
+ Giờ địa phương ( giờ Mặt Trời): là giờ của các địa điểm khác nhau, thuộc các
kinh tuyến khác nhau.
+ Giờ quốc tế (giờ GMT): giờ ở múi giờ số 0.
– Quy ước:
+ Trái Đất chia thành 24 múi giờ ( đánh từ 0 đến 23 từ Đông sang Tây). Múi
giờ 0 có kinh tuyến gốc đi qua ở giữa.
+ Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn hoặc kém nhau 1 giờ.
+ Nếu đi từ bán cầu Đông vượt kinh tuyến 180
0
sang bán cầu Tây thì lùi lại 1
ngày và ngược lại.

2
Bản đồ các múi giờ trên Trái Đất
b/ Công thức tính giờ.
+ Thiết lập công thức tính múi giờ:
– A thuộc bán cầu đông Kinh độ A:15

=x ( làm tròn số theo quy tắc toán học)
– A thuộc bán cầu tây: (360

-A):15

= y
Hoặc A:15

=x thì A thuộc múi 24-x.
Chú thích: A là kinh độ, x, y là múi giờ
Bảng chuyển đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âm
Múi giờ Đổi (giờ đêm)
13 -11
14 -10
15 -9
16 -8
17 -7
18 -6
19 -5
20 -4
21 -3
22 -2
23 -1
3
+ Tính giờ:
– Giờ B ( giờ đã biết) “+”; “-” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ)-> “+” khi
tính về phía đông, “-” tính về phía tây.
– Tính giờ các nước = giờ nước ta +/- số múi. Dấu “+” nếu nước đó ở bên
phải nước ta, dấu “-” nếu nước đó ở bên trái nước ta.
+ Tính ngày:
– Cùng bán cầu không đổi ngày.
– Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 180
0

( bán cầu Tây sang
bán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại).
2/ Vận dụng bài tập.
Bài tập 1: Cho biết ở kinh tuyến số 100

Đ ,100

T, 115

T, 176

Đ thuộc múi giờ số
mấy?
Bài làm
– Kinh tuyến 100

Đ thuộc múi giờ: 100

:15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắc
toán học là 7).
– Kinh tuyến 100

T thuộc múi giờ:
(360

-100

):15=17 nên thuộc múi giờ số 17.
Hoặc 24-7=17 => 17-24= -7 (nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến
100

Mọi Người Cũng Xem   Công thức tính lương giáo viên


T là -7).
– Kinh tuyến 115

T thuộc múi giờ:
(360

-115

):15=16 thuộc múi giờ số 16
Hoặc 24-8=16 => 16-24=-8
– Kinh tuyến 176

Đ thuộc múi giờ: 176:15=12.
Bài tập 2: Căn cứ vào bản đồ các múi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Việt Nam, biết
rằng ở thời điểm đó giờ GMT đang là 24h, ngày 31 tháng 12?
Bài làm
– Giờ GMT là 24h
Việt Nam ở múi giờ số 7
=>24+7=31h
Tức là 7h ngày 1 tháng 1 năm sau.
Bài tập 3: Dựa vào bản đồ thế giới, tính xem giờ ở London, Tokyo, khi ở Hà Nội
lúc 12h trưa ngày 1/1/2006?
Bài làm
Hà Nội ở múi giờ số 7. Nên khi ở HN lúc 12h trưa ngày 1/1/2006 thì:
– London (múi giờ số 0) cách Việt Nam: 0-7=7 múi giờ.
=>12-7=5h ngày 1/1/2006.
– Tokyo (múi giờ số 9) cach Việt Nam: 9-7=2 múi giờ.
=> 12+2=14h ngày 1/1/2006 ( do Nhật nằm ở phía Đông của
nước ta nên “+”).

4
Bài tập 4: Một trận bóng đá ở nước Anh được tổ chức vào 20h ngày
15/4/2006. Ở Việt Nam và Washington sẽ được xem truyền hình trực tiếp vào
lúc mấy giờ?
Bài làm
– Vì Anh ở múi giờ số 0
– Việt Nam ở múi giờ số 7.
– Washington ở múi giờ số 19.
Nên khi ở Anh lúc 20h ngày 15/4/2006 thì ở Việt Nam sẽ là 20 +7=27h
 tức là 3h ngày 16/4/2006.
Washington sẽ là: 20+19=39h ngày 16/4/2006.
Tức là 15h ngày 16/4/2006. Nhưng do đi qua đường đổi ngày quốc tế nằm ở
múi giờ số 12 theo hướng từ tây sang đông nên phải lùi lại 1 ngày lịch. Nên lúc
đó ở Washington sẽ là 15h ngày 15/4/2006.
Bài tập 5:
Một bức điện đánh từ Hà Nội đến New York (múi giờ số 19) vào hồi 9h
ngày 2/3/2007, một giờ sau thì trao cho người nhận, lúc ấy là mấy giờ, ngày
nào ở New York?
Điện trả lời được đánh từ New York hồi 1h ngày 2/3/2007, 1h sau thì trao
cho người người nhận, lúc đó là mấy giờ ở Hà Nội?
Bài làm
– New York cách Hà Nội: 19-7=12 múi giờ.
Khi Hà Nội là 9h ngày 2/3/2007 thì New York là:
9+12=21h ngày 1/3/2007
1h sau thì trao cho người nhận, lúc đó sẽ là 21h+1h=22h ngày 1/3/2007.
– Khi New York vào lúc 1h ngày 2/3/2007 thì ở Hà Nội sẽ là 1+12=13h ngày
2/3/2007 (do HN cách NewYork 12 múi giờ). 1h sau trao cho người nhận,
lúc đó sẽ là:
13h+1h=14 ngày 2/3/2007.
Bài tập 6: Một trận bóng đá của giải vô địch thế giới ở Hàn Quốc diển ra lúc 13h

ngày 1/2/2002 được truyền hình trực tiếp tại các kinh độ quốc gia sau đây.
Vị trí Hàn
Quốc
Việt Nam Achentina
Kinh độ 120

Đ 105

Đ 60

T
Múi giờ 8
Giờ 13h
Ngày, tháng 1/6/2006
Bài làm

Hướng dẩn:
– Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ.
5
– Khi biết được múi giờ ta tính xem Hàn Quốc cách các quốc gia cần tính là bao
nhiêu múi giờ.
– Áp dụng công thức tính
Ví dụ: Hàn Quốc cách Việt Nam: 8-7= 1 múi
=> 13-1=12h ngày 1/6/2002.
Vị trí Hàn
Quốc
Việt Nam Achentina
Kinh độ 120

Đ 105


Đ 60

T
Múi giờ 8 7 4
Giờ 13h 12h 21h
Ngày, tháng 1.6.2002 1.6.2002 1.6.2002
Bài tập 7: Một chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h chiều
ngày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12h bay, máy bay hạ cánh.
Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tại
các địa điểm sau:
Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngiolet
Kinh độ 135

Đ 75

Đ 150

Đ 75

Đ 120

T
Giờ
Ngày, tháng
Bài làm
Hướng dẩn:
Để biết giờ ở các địa điểm trên, thì ta phải biết giờ ở London.
– Tân Sơn Nhất (múi giờ số 7), London (múi số 0) cách nhau: 0-7=7 múi
– Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là: 6 – 7 = 1h.

– Chuyến bay, bay hết 12h mới đến London. Lúc đó giờ ở London là:
1-12=11h ngày 1/3/2006.
Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng.
Ví dụ: Khi ở London là 11h thì giờ ở Tokyo là:
London cách Tokyo: 0+9=9 múi giờ.
 11+9=20h ngày 1/3/2006.
 Tương tự ta tính giờ các địa điểm còn lại ta được bảng kết quả sau:
Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngiolet
Kinh độ 135

Đ 75

Đ 150

Đ 75

Đ 120

T
Giờ 20h 16h 21h 6h 3h
Ngày, tháng 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006
6
Giờ các nước=giờ nước ta “+”/ “-” số múi
IV/ Kết luận
Đối với phạm vi ứng dụng chuyên đề, tôi chỉ đưa ra một số phương pháp và
các dạng bài tập nhỏ trong việc rèn luyện bồi dưỡng cho học sinh ôn thi học sinh
giỏi môn Địa Lí cấp THPT. Cũng qua chuyên đề này, có thể giúp quý thầy cô cũng
như các em học sinh có thể áp dụng trong việc học tập củng như giảng dạy. Trong
quá trình dạy tôi rút ra được những kinh nghiệm nhỏ chủa bản thân, có thể có
những vấn đề nào đó chưa hợp lí. Tôi kính mong đồng nghiệp đóng góp ý kiến để

Mọi Người Cũng Xem   Hướng dẫn sử dụng Lenovo Tab M10 HD - Sách hướng dẫn +

sáng kiến của tôi được hoàn chỉnh hơn. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô theo
dõi.

Trà Cú, ngày 15 tháng 9 năm 2011
Người thực hiện
Phan Văn Động
7
2 / Yêu cầu so với học viên. – Học sinh phải nắm được nội dung triết lý bài 5 : Hệ quả chuyển độngquanh Mặt Trời của Trái Đất. – Tích cực khám phá, điều tra và nghiên cứu tài liệu có tương quan. – Thực hiện tốt dặn dò của giáo viên. III / Tổ chức triển khai. 1 / Kiến thức : a / Giờ trên Trái Đất và đường chuyển ngày quốc tế. – Khái niệm. + Giờ địa phương ( giờ Mặt Trời ) : là giờ của các khu vực khác nhau, thuộc cáckinh tuyến khác nhau. + Giờ quốc tế ( giờ GMT ) : giờ ở múi giờ số 0. – Quy ước : + Trái Đất chia thành 24 múi giờ ( đánh từ 0 đến 23 từ Đông sang Tây ). Múigiờ 0 có kinh tuyến gốc đi qua ở giữa. + Mỗi múi giờ cạnh nhau hơn hoặc kém nhau 1 giờ. + Nếu đi từ bán cầu Đông vượt kinh tuyến 180 sang bán cầu Tây thì lùi lại 1 ngày và ngược lại. Bản đồ các múi giờ trên Trái Đấtb / Công thức tính giờ. + Thiết lập công thức tính múi giờ : – A thuộc bán cầu đông Kinh độ A : 15 = x ( làm tròn số theo quy tắc toán học ) – A thuộc bán cầu tây : ( 360 – A ) : 15 = yHoặc A : 15 = x thì A thuộc múi 24 – x. Chú thích : A là kinh độ, x, y là múi giờBảng quy đổi từ múi giờ 13 đến 23 ra múi giờ âmMúi giờ Đổi ( giờ đêm ) 13 – 1114 – 1015 – 916 – 817 – 718 – 619 – 520 – 421 – 322 – 223 – 1 + Tính giờ : – Giờ B ( giờ đã biết ) “ + ” ; “ – ” ( khoảng cách chênh lệch 2 múi giờ ) -> “ + ” khitính về phía đông, “ – ” tính về phía tây. – Tính giờ các nước = giờ nước ta + / – số múi. Dấu “ + ” nếu nước đó ở bênphải nước ta, dấu “ – ” nếu nước đó ở bên trái nước ta. + Tính ngày : – Cùng bán cầu không đổi ngày. – Khác bán cầu đổi ngày theo quy luật của kinh tuyến 180 ( bán cầu Tây sangbán cầu Đông lùi 1 ngày và ngược lại ). 2 / Vận dụng bài tập. Bài tập 1 : Cho biết ở kinh tuyến số 100 Đ, 100T, 115T, 176 Đ thuộc múi giờ sốmấy ? Bài làm – Kinh tuyến 100 Đ thuộc múi giờ : 100 : 15 = 6,66 ( làm tròn số theo quy tắctoán học là 7 ). – Kinh tuyến 100T thuộc múi giờ : ( 360 – 100 ) : 15 = 17 nên thuộc múi giờ số 17. Hoặc 24-7 = 17 => 17-24 = – 7 ( nghĩa là múi giờ thuộc kinh tuyến100T là – 7 ). – Kinh tuyến 115T thuộc múi giờ : ( 360 – 115 ) : 15 = 16 thuộc múi giờ số 16H oặc 24-8 = 16 => 16-24 = – 8 – Kinh tuyến 176 Đ thuộc múi giờ : 176 : 15 = 12. Bài tập 2 : Căn cứ vào map các múi giờ, hãy tính giờ và ngày ở Nước Ta, biếtrằng ở thời gian đó giờ GMT đang là 24 h, ngày 31 tháng 12 ? Bài làm – Giờ GMT là 24 hViệt Nam ở múi giờ số 7 => 24 + 7 = 31 hTức là 7 h ngày 1 tháng 1 năm sau. Bài tập 3 : Dựa vào map quốc tế, tính xem giờ ở London, Tokyo, khi ở Hà Nộilúc 12 h trưa ngày 1/1/2006 ? Bài làmHà Nội ở múi giờ số 7. Nên khi ở HN lúc 12 h trưa ngày 1/1/2006 thì : – London ( múi giờ số 0 ) cách Nước Ta : 0-7 = 7 múi giờ. => 12-7 = 5 h ngày 1/1/2006. – Tokyo ( múi giờ số 9 ) cach Nước Ta : 9-7 = 2 múi giờ. => 12 + 2 = 14 h ngày 1/1/2006 ( do Nhật nằm ở phía Đông củanước ta nên “ + ” ). Bài tập 4 : Một trận bóng đá ở nước Anh được tổ chức triển khai vào 20 h ngày15 / 4/2006. Ở Nước Ta và Washington sẽ được xem truyền hình trực tiếp vàolúc mấy giờ ? Bài làm – Vì Anh ở múi giờ số 0 – Nước Ta ở múi giờ số 7. – Washington ở múi giờ số 19. Nên khi ở Anh lúc 20 h ngày 15/4/2006 thì ở Nước Ta sẽ là 20 + 7 = 27 h  tức là 3 h ngày 16/4/2006. Washington sẽ là : 20 + 19 = 39 h ngày 16/4/2006. Tức là 15 h ngày 16/4/2006. Nhưng do đi qua đường đổi ngày quốc tế nằm ởmúi giờ số 12 theo hướng từ tây sang đông nên phải lùi lại 1 ngày lịch. Nên lúcđó ở Washington sẽ là 15 h ngày 15/4/2006. Bài tập 5 : Một bức điện đánh từ TP.HN đến Thành Phố New York ( múi giờ số 19 ) vào hồi 9 hngày 2/3/2007, một giờ sau thì trao cho người nhận, lúc ấy là mấy giờ, ngàynào ở Thành Phố New York ? Điện vấn đáp được đánh từ Thành Phố New York hồi 1 h ngày 2/3/2007, 1 h sau thì traocho người người nhận, lúc đó là mấy giờ ở TP. Hà Nội ? Bài làm – Thành Phố New York cách TP. Hà Nội : 19-7 = 12 múi giờ. Khi TP. Hà Nội là 9 h ngày 2/3/2007 thì Thành Phố New York là : 9 + 12 = 21 h ngày 1/3/20071 h sau thì trao cho người nhận, lúc đó sẽ là 21 h + 1 h = 22 h ngày 1/3/2007. – Khi Thành Phố New York vào lúc 1 h ngày 2/3/2007 thì ở TP. Hà Nội sẽ là 1 + 12 = 13 h ngày2 / 3/2007 ( do HN cách NewYork 12 múi giờ ). 1 h sau trao cho người nhận, lúc đó sẽ là : 13 h + 1 h = 14 ngày 2/3/2007. Bài tập 6 : Một trận bóng đá của giải vô địch quốc tế ở Nước Hàn diển ra lúc 13 hngày 1/2/2002 được truyền hình trực tiếp tại các kinh độ vương quốc sau đây. Vị trí HànQuốcViệt Nam AchentinaKinh độ 120 Đ 105 Đ 60M úi giờ 8G iờ 13 hNgày, tháng 1/6/2006 Bài làmHướng dẩn : – Khi có kinh độ ta tính ra múi giờ. – Khi biết được múi giờ ta tính xem Nước Hàn cách các vương quốc cần tính là baonhiêu múi giờ. – Áp dụng công thức tínhVí dụ : Nước Hàn cách Nước Ta : 8-7 = 1 múi => 13-1 = 12 h ngày 1/6/2002. Vị trí HànQuốcViệt Nam AchentinaKinh độ 120 Đ 105 Đ 60M úi giờ 8 7 4G iờ 13 h 12 h 21 hNgày, tháng 1.6.2002 1.6.2002 1.6.2002 Bài tập 7 : Một chiếc máy bay cất cánh tại trường bay sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6 h chiềungày 1/3/2006 đến Luân Đôn sau 12 h bay, máy bay hạ cánh. Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng là mấy giờ, ngày nào tạicác khu vực sau : Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngioletKinh độ 135 Đ 75 Đ 150 Đ 75 Đ 120G iờNgày, thángBài làmHướng dẩn : Để biết giờ ở các khu vực trên, thì ta phải biết giờ ở London. – cảng hàng không Tân Sơn Nhất ( múi giờ số 7 ), London ( múi số 0 ) cách nhau : 0-7 = 7 múi – Khi máy bay xuất phát thì giờ ở London là : 6 – 7 = 1 h. – Chuyến bay, bay hết 12 h mới đến London. Lúc đó giờ ở London là : 1-12 = 11 h ngày 1/3/2006. Khi biết giờ ở London thì ta sẽ tính được giờ tương ứng. Ví dụ : Khi ở London là 11 h thì giờ ở Tokyo là : London cách Tokyo : 0 + 9 = 9 múi giờ.  11 + 9 = 20 h ngày 1/3/2006.  Tương tự ta tính giờ các khu vực còn lại ta được bảng hiệu quả sau : Vị trí Tokyo New Deli Xitni Washington LotAngioletKinh độ 135 Đ 75 Đ 150 Đ 75 Đ 120G iờ 20 h 16 h 21 h 6 h 3 hNgày, tháng 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 1/3/2006 Giờ các nước = giờ nước ta “ + ” / “ – ” số múiIV / Kết luậnĐối với khoanh vùng phạm vi ứng dụng chuyên đề, tôi chỉ đưa ra 1 số ít giải pháp vàcác dạng bài tập nhỏ trong việc rèn luyện tu dưỡng cho học viên ôn thi học sinhgiỏi môn Địa Lí cấp THPT. Cũng qua chuyên đề này, hoàn toàn có thể giúp quý thầy cô cũngnhư các em học viên hoàn toàn có thể vận dụng trong việc học tập củng như giảng dạy. Trongquá trình dạy tôi rút ra được những kinh nghiệm tay nghề nhỏ chủa bản thân, hoàn toàn có thể cónhững yếu tố nào đó chưa hợp lý. Tôi kính mong đồng nghiệp góp phần quan điểm đểsáng kiến của tôi được hoàn hảo hơn. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô theodõi. Trà Cú, ngày 15 tháng 9 năm 2011N gười thực hiệnPhan Văn Động

Mọi Người Cũng Xem   Muốn biết tình duyên và tài vận mình ra sao, hãy nhìn hình dáng bàn chân của bạn

Source: https://hoasenhomes.vn
Category: Ý Nghĩa Con Số

Related Posts

About The Author

Add Comment