Chương 21 – Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca – Kinh Thánh Tân Ước Công Giáo

Chương 21

Hai đồng tiền nhỏ của bà góa (Mc 12,41-44)

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng xu tiền kẽm. 3 Người liền nói : “ Thầy bảo thật đồng đội : bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, toàn bộ những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tổng thể những gì bà có để nuôi sống mình. ”

Bài giảng về sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem. Nhập đề (Mt 24,1-3; Mc 13,1-4)

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?”

Những điềm báo trước (Mt 24,4-13; Mc 13,5-13)

8 Đức Giê-su đáp : “ Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : “ Chính ta đây ”, và : “ Thời kỳ đã đến gần ” ; đồng đội chớ có theo họ. 9 Khi bạn bè nghe có cuộc chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu ”. 10 Rồi Người nói tiếp : “ Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kỳ lạ kinh điển và điềm lạ lớn lao từ trời Open . 12 Nhưng trước khi tổng thể những sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi đồng đội, nộp đồng đội cho những hội đường và bỏ tù, điệu đồng đội đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là thời cơ để bạn bè làm chứng cho Thầy. 14 Vậy bạn bè hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là đồng đội đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho đồng đội ăn nói thật khôn ngoan, khiến tổng thể đối phương của bạn bè không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số ít người trong bạn bè. 17 Vì danh Thầy, đồng đội sẽ bị mọi người thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu bạn bè cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, bạn bè mới giữ được mạng sống mình. ”
Mọi Người Cũng Xem   Lưu Sở Điềm: Tin tức Lưu Sở Điềm 2022 mới nhất - Việt Giải Trí

Giê-ru-sa-lem bị vây hãm (Mt 24,15-19; Mc 13,14-17)

20 “ Khi đồng đội thấy thành Giê-ru-sa-lem bị những đội binh vây hãm, bấy giờ bạn bè hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo thù, ngày mà tổng thể những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. ”

Cơn khốn khổ. Thời của dân ngoại

23 “ Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !

Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.

24 Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp những dân những nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. ”

Những điềm lạ. Con Người quang lâm. (Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)

25 “ Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo ngại sợ hãi trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì những quyền lực tối cao trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy thế lực và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy khởi đầu xảy ra, bạn bè hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì đồng đội sắp được cứu chuộc. ”
Mọi Người Cũng Xem   Điềm báo hồi hộp có ý nghĩa gì? Tim đập nhanh hồi hộp là điềm gì?

Dụ ngôn cây vả (Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)

29 Đức Giê-su kể cho những môn đệ nghe một dụ ngôn : “ Anh em hãy xem cây vả cũng như tổng thể những cây khác. 30 Khi cây đâm chồi, đồng đội nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật đồng đội : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. ”

Phải tỉnh thức và cầu nguyện

34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em,35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

Những ngày sau hết của Đức Giê-su

37 Ban ngày, Đức Giê-su giảng dạy trong Đền Thờ ; nhưng đến tối, Người đi ra và qua đêm tại núi gọi là núi Ô-liu. 38 Sáng sớm, toàn dân đến với Người trong Đền Thờ để nghe Người giảng dạy .
Mọi Người Cũng Xem   Nuôi cá rồng bị chết có sao không | Cá Dĩa Hòa Phát

Related Posts

About The Author

Add Comment