Kim mộc thủy thổ hỏa ảnh hưởng gì đến hạnh phúc & giàu có của gia đình!

Bí mật ngũ hành giành cho tất cả mọi người, đặc biệt là giành cho các bạn trẻ mới lập gia đình và đang còn lăn tăn về chuyện sinh con và chọn công việc cho phù hợp!Sau đây là một số thông tin về Ngũ hành:Bí mật ngũ hành giành cho tổng thể mọi người, đặc biệt quan trọng là giành cho những bạn trẻ mới lập mái ấm gia đình và đang còn lăn tăn về chuyện sinh con và chọn việc làm cho tương thích ! Sau đây là một số ít thông tin về Ngũ hành :


Ngũ hành

Ngũ hành


Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy (tiếng Trung: 木, 火, 土, 金, 水; bính âm: Mù, huǒ, tǔ, jīn, shuǐ). Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành (五行), không phải là vật chất như cách hiểu đơn giản theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật.Theo triết học cổ Trung Quốc, tổng thể vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là : Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy ( tiếng Trung : 木, 火, 土, 金, 水 ; bính âm : Mù, huǒ, tǔ, jīn, shuǐ ). Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành ( 五行 ), không phải là vật chất như cách hiểu đơn thuần theo nghĩa đen trong tên gọi của chúng mà đúng hơn là cách quy ước của người Nước Trung Hoa cổ đại để xem xét mối tương tác và quan hệ của vạn vật .


Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên lý cơ bản (生 – Sinh) còn gọi là Tương sinh và (克 – Khắc) hay Tương Khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng.Học thuyết Ngũ hành diễn giải sự sinh hoá của vạn vật qua hai nguyên tắc cơ bản ( 生 – Sinh ) còn gọi là Tương sinh và ( 克 – Khắc ) hay Tương Khắc trong mối tương tác và quan hệ của chúng .


■Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.■ Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa ; Hỏa sinh Thổ ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc .


■Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.■ Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc .


Một số học giả trên cơ sở sinh và khắc lại bổ sung thêm chế hóa, thừa thắng và hạ nhục,bổ – tả thực chất là sự suy diễn ra từ hai nguyên lý cơ bản nói trên.

Một số học giả trên cơ sở sinh và khắc lại bổ sung thêm chế hóa, thừa thắng và hạ nhục,bổ – tả thực chất là sự suy diễn ra từ hai nguyên lý cơ bản nói trên.


Năm nguyên tố và các nguyên lý cơ bản của Ngũ hành đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực hoạt động của người Trung Hoa cũng như một số quốc gia và vùng lãnh thổ xung quanh như: Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore … từ thời cổ đại đến nay trong nhiều lĩnh vực như hôn nhân và gia đình, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, y học cổ truyền, quân sự v.v.Năm nguyên tố và những nguyên tắc cơ bản của Ngũ hành đã tác động ảnh hưởng can đảm và mạnh mẽ đến nhiều nghành hoạt động giải trí của người Trung Quốc cũng như 1 số ít vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ xung quanh như : Nước Ta, Nhật Bản, Nước Hàn, Triều Tiên, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore … từ thời cổ đại đến nay trong nhiều nghành như hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, y học truyền thống, quân sự chiến lược v.v.


Ngũ hành được ứng dụng vào Kinh Dịch, có từ thời kỳ nhà Chu (thế kỷ 12 TCN đến năm 256 TCN), một cuốn sách được coi là tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa về triết học.Ngũ hành được ứng dụng vào Kinh Dịch, có từ thời kỳ nhà Chu ( thế kỷ 12 TCN đến năm 256 TCN ), một cuốn sách được coi là tác phẩm vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Nước Trung Hoa về triết học .


Tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ kết hợp thành hệ chế hoá, biểu thị mọi sự biến hóa phức tạp của sự vật.Tương sinh, kìm hãm, tương thừa, tương vũ kết hợp thành hệ chế hoá, biểu lộ mọi sự biến hóa phức tạp của sự vật .


■Luật tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để phát triển. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, ứng dụng vào y học còn gọi là mẫu và tử.■ Luật tương sinh : Tương sinh có nghĩa là giúp sức nhau để tăng trưởng. Đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ thực thi lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện : Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, ứng dụng vào y học còn gọi là mẫu và tử .


■Luật tương khắc: Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau. Sự tương khắc có tác dụng duy trì sự cân bằng, nhưng nếu tương khắc thái quá thì làm cho sự biến hóa trở thành bất thường. Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: Cái khắc nó và cái nó khắc. Từ quy luật tương khắc, bàn rộng thêm ta có tương thừa (nghĩa là khắc quá đỗi) và tương vũ (nghĩa là khắc không nổi mà bị phản phục lại).■ Luật khắc chế : Tương khắc có nghĩa là ép chế lẫn nhau. Sự kìm hãm có tính năng duy trì sự cân đối, nhưng nếu kìm hãm thái quá thì làm cho sự biến hóa trở thành không bình thường. Trong kìm hãm, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ : Cái khắc nó và cái nó khắc. Từ quy luật tương khắc và chế ngự, bàn rộng thêm ta có tương thừa ( nghĩa là khắc quá đỗi ) và tương vũ ( nghĩa là khắc không nổi mà bị phản phục lại ) .


■Hiện tượng tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau. Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển.■ Hiện tượng tương sinh, khắc chế không sống sót độc lập với nhau. Trong khắc chế luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của khắc chế. Do đó vạn vật luôn luôn sống sót và tăng trưởng .

Related Posts

About The Author

Add Comment