Nhận xét tính cách bản thân

Trong các cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, các ứng viên thường được yêu cầu miêu tả tính cách bản thân bằng tiếng Anh. Đây là một trong những câu hỏi rất quan trọng của cuộc phỏng vấn vì nó sẽ tạo ấn tượng đầu tiên của bạn đối với nhà tuyển dụng. Vậy làm sao để ghi điểm với câu hỏi này? Trung tâm Aroma sẽ cung cấp cho các bạn một số câu trả lời tham khảo nhé.

  • http://aroma.vn/trung-tam-tieng-anh-giao-tiep/
  • Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh ấn tượng nhất
  • Đoạn văn viết về trải nghiệm của bản thân bằng tiếng anh

mieu ta tinh cach ban than bang tieng anh

1. Im a rather carefree guy. I like what I like which is a lot, but that can change in a snap. I can be forgetful and rude sometimes but I dont always mean to be. And if Im being rude or weird or mean, Im comfortable around you ! I can sometimes get a bit too friendly and touchy-feely. If I like you, dont offend me and that wont change .

Tôi là một người khá vô tư. Tôi thích những gì tôi thích mà vốn dĩ là rất nhiều, nhưng có thể thay đổi trong nháy mắt. Tôi đôi khi có thể đãng trí và thô lỗ nhưng tôi không phải lúc nào cũng có ý như vậy. Và nếu tôi thô lỗ hoặc kỳ quặc hay xấu tính, thì tôi cảm thấy thoải mái khi ở cạnh bạn! Đôi khi tôi có thể quá thân thiết và dễ xúc động. Nếu tôi thích bạn, đừng khiến tôi bị xúc phạm và điều đó sẽ không thay đổi.

2. Bubbly, outgoing with a great sense of humor. Im willing to help anyone in need and when Im in, Im all in. Not necessarily a happy personality, but a funny personality, I guess . Năng nổ, cở mở với một óc vui nhộn tuyệt vời. Tôi sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp bất kể ai đang cần và khi tôi đã tham gia, tôi làm hết mình. Không nhất thiết là một tính cách niềm hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ là một tính cách vui nhộn . 3. I would say that I am a moody person, more moody than I would like to be. I would say that I am very generous ; I take pleasure in sharing and feel some guilt when Im in a position to share something but am not able to. And I would say that I sometimes lack self-control, and when I lose my temper it shows a dark side of me which I am increasingly aware of. Its obvious to me that after I lose my temper, I feel guilty and sad. I have improved regarding myself control and continue to work on it . Tôi sẽ nói rằng tôi là một người tâm trạng, tâm trạng nhiều hơn bản thân mong ước. Tôi sẽ nói rằng tôi rất hào phóng ; Tôi có niềm vui trong việc sẻ chia và cảm thấy tội lỗi khi tôi ở một vị trí để san sẻ điều gì đó nhưng tôi lại không hề. Và tôi hoàn toàn có thể nói rằng nhiều lúc tôi thiếu tự chủ, và khi tôi bị mất bình tĩnh, lúc đó cho thấy một mặt đen tối của tôi mà tôi ngày càng nhận thức được điều đó. Rõ ràng với tôi rằng sau khi tôi bị mất bình tĩnh, tôi cảm thấy có lỗi và buồn bã. Tôi đã cải tổ bản thân và liên tục thao tác .

4. I would describe my personality as very outgoing and social. I am easy to talk to and a good listener. I understand people and I make friends very easily . Tôi sẽ diễn đạt đậm cá tính của tôi là cởi mở và hòa nhập. Tôi dễ trò chuyện và là người biết lắng nghe. Tôi hiểu mọi người và tôi kết bạn rất thuận tiện . 5. Being bipolar is more than just a mental illness, it also means my personality is a mixture of contradictions. I like being neat, organized and methodical in life but most of the time Im happiest when things are spur of the moment. I love schedules, but I get bored with redundancy and need constant change in my life. Im very compassionate, but Im very selective on those I let close to me. Im very back and forth in terms of what works best for me and because of it Im a bit of an unpredictable person . Lưỡng cực không chỉ là bệnh tâm thần, nó còn nói đến tính cách của tôi vốn là một hỗn hợp của xích míc. Tôi thích được ngăn nắp, tổ chức triển khai và có giải pháp trong đời sống nhưng hầu hết thời hạn tôi niềm hạnh phúc nhất khi mọi thứ đang nước sôi lửa bỏng. Tôi yêu thời gian biểu, nhưng tôi chán nản với sự thừa thãi và cần đổi khác liên tục trong đời sống của tôi. Tôi rất dễ thương xót, nhưng tôi rất tinh lọc với những người để tôi thân thiện. Tôi chịu khó tìm kiếm những gì tốt nhất cho tôi và do tại thế mà tôi là một người có chút không hề đoán trước .

Trên đây là bài giới thiệu bản thân bằng tiếng anh. Hãy tự viết cho mình một bản miêu tả về chính mình thật độc đáo các bạn nhé.

Tham khảo thêm :

>> Lớp học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm

Video liên quan

Related Posts

About The Author

Add Comment