kệ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Coi nào Elliot, mặc kệ người ta đi nào

Come on, Elliot.Ignore those people

opensubtitles2

Nhưng bố vẫn không nghĩ cái kệ sách đang muốn nói chuyện với con.

I just don’t think your bookshelf’s trying to talk to you.

OpenSubtitles2018. v3

Không sao. Kệ ổng.

It’s fine, he doesn’t care.

OpenSubtitles2018. v3

Món gà tây, ở trên kệ bếp gần tủ lạnh, cháu nghĩ thế.

Just the turkey things, right on the counter next to the fridge, I think.

OpenSubtitles2018. v3

Bà ấy nói ở Iowa, mọi người đều làm những cái kệ tháp và chỉ cho các cô cách làm.

She said that everyone in Iowa was making whatnots, and she would show them how .

Literature

Giờ thì em phải ăn năn hay mặc kệ đây.

Now I have to openly repent or I’ll be shunned.

OpenSubtitles2018. v3

Kệ ổng đi.

Ignore him.

OpenSubtitles2018. v3

Một số hoạt động để tăng nhu cầu ở cấp độ người mua sắm bao gồm thiết lập biểu đồ phù hợp, thông báo giá như chèn, sử dụng điểm mua vật liệu, còn được gọi là tài liệu quảng cáo. cơ sở khách hàng tích cực – phân phối, cửa hàng bán hàng mua sản phẩm của công ty đặt hàng giữa từ một cửa hàng bán hàng chia sẻ kệ thương mại đầy đủ trên kệ thương mại sự hiện diện thường xuyên của chứng khoán phải biểu đồ đại diện bên phải POS thuận tiện không gian bổ sung cho các sản phẩm của công ty thiếu OOS mức độ thấp của hàng hóa kiến thức về sản phẩm tại các cửa hàng bán hàng Doanh nghiệp với doanh nghiệp Danh sách các chủ đề tiếp thị cơ bản Danh sách các chủ đề tiếp thị Tiếp thị Chiến lược tiếp thị Tiếp thị mua sắm ^ “The new digital divide”.

Mọi Người Cũng Xem   Gỗ ké là gì? Có tốt không? Ứng dụng như thế nào? - CafeLand.Vn

Some of the activities to increase demand at shopper level include setting the right planogram, price announcements such as inserts, use of point of purchase materials, alternatively called promotional material. active customer base – distribution, sales outlets which buy products of company middle order from a sales outlet share trade shelf fullness on trade shelf regular presence of must stock right representation planograms accommodation POS additional space for products of company lack of OOS low level of commodity rests knowledge about product in sales outlets Business-to-business List of basic marketing topics List of marketing topics Marketing Marketing strategy Shopper marketing “The new digital divide”.

WikiMatrix

Em có thể ăn bao nhiêu bánh thì kệ em chứ.

I can eat all the freaking brownies I want!

OpenSubtitles2018. v3

Họ đã được ghi lại bởi đối tác pháp luật William Herndon Abraham để chuyển văn phòng luật sư của họ lộn ngược: kéo cuốn sách ra khỏi kệ trong khi cha của họ xuất hiện không biết gì về hành vi của họ.

They were recorded by Abraham’s law partner William Herndon for turning their law office upside down: pulling the books off the shelves while their father appeared oblivious to their behavior.

WikiMatrix

Àh, kệ cha nó, cho nó coi cảnh đồi trụy chút.

Well, fuck it, let the perv watch.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc kệ họ.

Yeah, fuck him.

OpenSubtitles2018. v3

Em thấy chiếc đồng hồ báo thức to tướng với những con số có lân tinh trên kệ sắt.

She saw the large alarm clock with luminous numbers sitting on the metal shelving.

Mọi Người Cũng Xem   Gỗ Gạc Nai Là Gỗ Gì - Lục Bình Cổ Gỗ Gạc Nai

Literature

Xem thêm: Gỗ Cẩm Hồng

Kệ mẹ tôi.

Kiss my ass.

OpenSubtitles2018. v3

4 Kinh-thánh không phải là một cuốn sách cốt để đặt trên kệ và thỉnh thoảng lấy xuống tham khảo, cũng không phải là một cuốn để dùng chỉ khi nào những người cùng đạo nhóm họp lại với nhau để thờ phượng.

4 The Bible is not a book to be simply put on the shelf for occasional reference, nor is it meant for use only when fellow believers gather for worship.

jw2019

Lấy hết thuốc hydrocodone ở trên kệ luôn! Vơ hết luôn đi!

Get all the hydrocodone on the top shelf, grab it all!

OpenSubtitles2018. v3

Và họ đã có thể thay đổi phương pháp điều trị, bao gồm việc vô hiệu hóa thiết bị – và điều này là với một thiết bị thương mại thực, không có trên kệ hàng — đơn giản chỉ cần thực hiện đảo ngược kỹ thuật và gửi các tín hiệu không dây tới thiết bị này.

And they were able to change therapies, including disabling the device — and this is with a real, commercial, off- the- shelf device — simply by performing reverse engineering and sending wireless signals to it.

QED

C-Sha bị bắt bởi đặc vụ Azna=Leb mặc kệ sự phản kháng của Blanc về sự vô tội cô.

C-Sha is arrested by Azna=Leb’s agents despite Blanc’s protests of her innocence.

WikiMatrix

Gom hết đồ nghề trên kệ rồi chất lên thuyền.

Grab all the gear on the top shelf and put it in the boat.

Mọi Người Cũng Xem   Gỗ Chua khét - Gỗ nhóm 3 - Gỗ có tốt không? Cây gỗ trong tự nhiên

OpenSubtitles2018. v3

Sau đó chúng ta sẽ làm đám cưới, mặc kệ cha em nói gì.

Then we’ll get married regardless of what your father says.

OpenSubtitles2018. v3

Kệ cô ta.

Well, fuck her.

OpenSubtitles2018. v3

Dù họ đang nói gì thì cứ mặc kệ đi.

it doesn’t matter.

OpenSubtitles2018. v3

Điều này đã được dự đoán sẽ gây ra sự sụp đổ giữa chín đến mười hai phần trăm của kệ băng, 6.000 km2 (2.300 dặm vuông), một khu vực lớn hơn bang Delaware của Hoa Kỳ .

This was predicted to cause the calving of between nine and twelve percent of the ice shelf, 6,000 km2 (2,300 sq mi), an area greater than the US state of Delaware, or twice the size of Luxembourg.

WikiMatrix

Mặc kệ ả.

Forget her.

OpenSubtitles2018. v3

Thánh thư, sách học Hội Phụ Nữ của chị và các quyển sách khác của Giáo Hội đều nằm trên một cái kệ sách nhỏ.

On a little shelf are her scriptures, her Relief Society manuals, and other Church books.

LDS

Related Posts

About The Author

Add Comment