Mệnh kim hợp màu gì? – Đá Phong Thuỷ Ngọc Quý Gemstones

Mệnh Kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim

1. Mệnh kim

Màu sắc trong phong thuỷ vô cùng quan trọng. Nó giúp cân bằng và điều hoà các yếu tố âm dương của mỗi người. Chính vì vậy việc lựa chọn màu sắc phù hợp với mệnh của mỗi người là vô cùng cần thiết. Việc lựa chọn màu sắc theo ngũ hành, ngoài việc mang đến sự cân bằng, nó còn mang lại may mắn, thuận lợi trong công việc cuộc sống.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
Vậy theo ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh kim hợp màu gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dưới đây.

2. Các loại mệnh kim

Người ta chia mệnh kim ra làm 6 loại : Hải Trung Kim, Kiếm Phong Kim, Bạch Lạp Kim, Sa, Trung Kim, Kim Bạc Kim, Thoa Xuyến Kim

Hải Trung Kim (Vàng trong biển) Giáp Tý (1984) và Ất Sửu (1985)

Đọc thêm…
– Giáp Tí Ất Sửu thì Tí thuộc thủy, nơi hồ ao thủy vượng, lại là đất vượng của Thuỷ. Trong khi Kim “tử” ở Tí, mộ ở Sửu, Thủy vượng, Kim vào thế “tử mộ” nên mới gọi bằng Hải Trung Kim ví như kim trong lòng biển, khí thế bị bao tàng, có danh mà vô hình, có tiếng gọi mà không có thực, an tàng trong lòng biển như thai nhi nằm trong bụng mẹ.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
– Có thể biết được tâm tưởng mà không hiểu rõ được tâm cơ, lòng người như biển khôn dò, nếu cung Mệnh có những sao thủ đoạn điên đảo mà lại ở nạp âm Hải Trung Kim nữa thì quyền thuật kể vào bậc cự phách.
– Khả năng tốt nhưng thiếu sức xông xáo, tranh cướp phải nhờ người đề bạt mới thi triển được, nếu cung bản mệnh thấy nhiều sao do dự nhút nhát mà mệnh lại rơi vào nạp âm Hải Trung Kim thì càng do dự nhút nhát hơn. Số nữ Hải Trung Kim đối với tình yêu ít bộc lộ, gói kín trong lòng.
– Trước nghịch cảnh, sức phấn đấu Giáp Tí mạnh hơn Ất Sửu, Ất Sửu dễ có khuynh hướng hư nhược.

Mệnh Hoả hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Hoả 4 Sản phẩm Trang Sức Phong Thuỷ hợp mệnh Kim

– Giáp Tí Ất Sửu thì Tí thuộc thủy, nơi hồ ao thủy vượng, lại là đất vượng của Thuỷ. Trong khi Kim “tử” ở Tí, mộ ở Sửu, Thủy vượng, Kim vào thế “tử mộ” nên mới gọi bằng Hải Trung Kim ví như kim trong lòng biển, khí thế bị bao tàng, có danh mà vô hình, có tiếng gọi mà không có thực, an tàng trong lòng biển như thai nhi nằm trong bụng mẹ.– Có thể biết được tâm tưởng mà không hiểu rõ được tâm cơ, lòng người như biển khôn dò, nếu cung Mệnh có những sao thủ đoạn điên đảo mà lại ở nạp âm Hải Trung Kim nữa thì quyền thuật kể vào bậc cự phách.– Khả năng tốt nhưng thiếu sức xông xáo, tranh cướp phải nhờ người đề bạt mới thi triển được, nếu cung bản mệnh thấy nhiều sao do dự nhút nhát mà mệnh lại rơi vào nạp âm Hải Trung Kim thì càng do dự nhút nhát hơn. Số nữ Hải Trung Kim đối với tình yêu ít bộc lộ, gói kín trong lòng.– Trước nghịch cảnh, sức phấn đấu Giáp Tí mạnh hơn Ất Sửu, Ất Sửu dễ có khuynh hướng hư nhược.

Kiếm Phong Kim (Kim đầu kiếm) Nhâm Thân (1992) và Quý Dậu (1993)

Đọc thêm…
– Nhâm Thân và Quý Dậu là Kiếm Phong Kim. Thân Dậu là chính vị của Kim, Kim Lâm Quan ở Thân, Đế Vượng ở Dậu, Kim đã sinh vượng thì thành cương (là thép) vậy, cương thì vượt hơn ở kiếm phong, vì vậy đặt là Kiếm Phong Kim.
– Nhâm Thân Quý Dậu khí thế cực thịnh.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
– Người Kiếm Phong Kim tự hiển tài năng mình, hành động tư tưởng sắc bén. Hồng quang tỏa chiếu tới sao Đẩu sao Ngưu, ánh sáng rõ ràng như sương tuyết. Có ý chí cao lớn, tâm tính tàn khốc cương nghị và tinh nhuệ.
– Những sao tốt hội vào Mệnh thuộc nạp âm Kiếm Phong Kim càng tốt hơn nhất là những số thuộc binh nghiệp hay chính trị. Ngược lại Mệnh cung nhiều sao xấu gây hung họa thì Kiếm Phong Kim càng tạo hung họa, trên tính tình tư tưởng là người khó mà lay chuyển.
– Nhâm Thân, Quý Dậu cả hai chi đều thuộc Kim nên đều cương cường đối phó với hung vận bằng khả năng phấn đấu hay chịu đựng ngang nhau.
– So với Nhâm Thân, Quý Dậu là chính Kim vì thiên can “Quý”, địa chi “Dậu” đều thuộc Kim, còn “Nhâm” thuộc Thủy và “Thân” cũng thuộc thủy, Nhâm Thân ở thế sinh xuất. Nên do đó, người Quý Dậu thường sắc bén chuẩn mực hành Kim, người Nhâm Thân có sự hòa trộn, uốn lượn.

Mọi Người Cũng Xem   Thiết kế nội thất cho người mệnh Kim-Thiết kế nội thất theo Ngũ Hành (P.3)
Sản phẩm Trang Sức Phong Thuỷ hợp mệnh Kim

– Nhâm Thân và Quý Dậu là Kiếm Phong Kim. Thân Dậu là chính vị của Kim, Kim Lâm Quan ở Thân, Đế Vượng ở Dậu, Kim đã sinh vượng thì thành cương ( là thép ) vậy, cương thì vượt hơn ở kiếm phong, vì thế đặt là Kiếm Phong Kim. – Nhâm Thân Quý Dậu khí thế cực thịnh. – Người Kiếm Phong Kim tự hiển năng lực mình, hành vi tư tưởng sắc bén. Hồng quang tỏa chiếu tới sao Đẩu sao Ngưu, ánh sáng rõ ràng như sương tuyết. Có ý chí to lớn, tâm tính quyết liệt cương nghị và tinh luyện. – Những sao tốt hội vào Mệnh thuộc nạp âm Kiếm Phong Kim càng tốt hơn nhất là những số thuộc binh nghiệp hay chính trị. Ngược lại Mệnh cung nhiều sao xấu gây hung họa thì Kiếm Phong Kim càng tạo hung họa, trên tính tình tư tưởng là người khó mà lay chuyển. – Nhâm Thân, Quý Dậu cả hai chi đều thuộc Kim nên đều cương cường đối phó với hung vận bằng năng lực phấn đấu hay chịu đựng ngang nhau. – So với Nhâm Thân, Quý Dậu là chính Kim vì thiên can “ Quý ”, địa chi “ Dậu ” đều thuộc Kim, còn “ Nhâm ” thuộc Thủy và “ Thân ” cũng thuộc thủy, Nhâm Thân ở thế sinh xuất. Nên do đó, người Quý Dậu thường sắc bén chuẩn mực hành Kim, người Nhâm Thân có sự hòa trộn, uốn lượn .

Bạch Lạp Kim (Kim chân đèn) Canh Thìn (2000) và Tân Tỵ (2001)

Đọc thêm…
– Canh Thìn và Tân Tỵ là Bạch Lạp Kim (hợp Kim của thiếc và chì). Kim dưỡng ở Thìn, sinh ở Tỵ, hình chất mới thành, chưa cứng cáp nên gọi bằng Bạch Lạp Kim.
– Bạch Lạp Kim ví như chất ngọc chưa mài giũa. Tinh thần sảng trực tinh khiết mà thiếu tâm cơ.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
– Người mang số Bạch Lạp Kim có hai con đường để lập thân: Một là, học ngành chuyên môn, tập trung vào ngành ấy mà nên công. Hai là, bươn trải cho thật nhiều như ngọc được mài giũa tinh luyện cuối cùng khi gặp vận để mà hành xử. Dù Mệnh có những sao tốt mà vận không bươn trải, hoặc không chuyên nghiệp thì sự nghiệp chẳng có bao nhiêu.
– Canh Thìn thì Thìn là thổ chất khả dĩ sinh kim, trong khi Tân Tỵ thì Tỵ là hỏa làm tan chất kim. Canh Thìn sảng trực tâm ý trung kiên hơn, Tân Tỵ mưu chước lươn lẹo.

Sản phẩm Trang Sức Phong Thuỷ hợp mệnh Kim

– Canh Thìn và Tân Tỵ là Bạch Lạp Kim ( hợp Kim của thiếc và chì ). Kim dưỡng ở Thìn, sinh ở Tỵ, hình chất mới thành, chưa trưởng thành nên gọi bằng Bạch Lạp Kim. – Bạch Lạp Kim ví như chất ngọc chưa mài giũa. Tinh thần sảng trực tinh khiết mà thiếu tâm cơ. – Người mang số Bạch Lạp Kim có hai con đường để lập thân : Một là, học ngành trình độ, tập trung chuyên sâu vào ngành ấy mà nên công. Hai là, bươn trải cho thật nhiều như ngọc được mài giũa tinh luyện sau cuối khi gặp vận để mà hành xử. Dù Mệnh có những sao tốt mà vận không bươn trải, hoặc không chuyên nghiệp thì sự nghiệp chẳng có bao nhiêu. – Canh Thìn thì Thìn là thổ chất khả dĩ sinh kim, trong khi Tân Tỵ thì Tỵ là hỏa làm tan chất kim. Canh Thìn sảng trực tâm ý trung kiên hơn, Tân Tỵ mưu chước lươn lẹo .

Sa Trung Kim (Vàng trong cát) Giáp Ngọ (2010) và Ất Mùi (2015)

Đọc thêm…
– Giáp Ngọ, Ất Mùi thì Ngọ là chỗ hỏa vượng, hỏa vượng thì kim bại. Mùi là chỗ của hỏa suy, hỏa tuy suy nhưng kim cũng đã cùn nhụt cho nên mới gọi bằng Sa Trung Kim.
– Kim không đủ cứng cáp để chém, để đẩy cho nên người Sa trung kim thường làm việc một cách đầu voi đuôi chuột. Mệnh cung mà có thêm sao Thiên đồng nữa thì càng vớ vẩn.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
– Sa Trung Kim cần liên tục theo đuổi mục đích nào đó, nói khác đi là cứ ngoan cố đeo đuổi thì mới đạt tới được.
– Giáp Ngọ thì Ngọ Hỏa khắc Kim, tước giảm khí thế. Trong khi Ất Mùi, Mùi Thổ sinh Kim. Vì thế Ất Mùi đương đầu với gian nan uyển chuyển hơn Giáp Ngọ.

Sản phẩm Trang Sức Phong Thuỷ hợp mệnh Kim

– Giáp Ngọ, Ất Mùi thì Ngọ là chỗ hỏa vượng, hỏa vượng thì kim bại. Mùi là chỗ của hỏa suy, hỏa tuy suy nhưng kim cũng đã cùn nhụt vì vậy mới gọi bằng Sa Trung Kim. – Kim không đủ trưởng thành để chém, để đẩy cho nên người Sa trung kim thường thao tác một cách đầu voi đuôi chuột. Mệnh cung mà có thêm sao Thiên đồng nữa thì càng vớ vẩn. – Sa Trung Kim cần liên tục theo đuổi mục tiêu nào đó, nói khác đi là cứ ngoan cố đeo đuổi thì mới đạt tới được. – Giáp Ngọ thì Ngọ Hỏa khắc Kim, tước giảm khí thế. Trong khi Ất Mùi, Mùi Thổ sinh Kim. Vì thế Ất Mùi đương đầu với gian truân uyển chuyển hơn Giáp Ngọ .

Mọi Người Cũng Xem   Toàn tập về phong thuỷ cho người mệnh mộc từ A-Z

Kim Bạc Kim (Kim mạ vàng, bạc) Nhâm Dần (1962 – 2022) và Quý Mão (1963 – 2023)

Đọc thêm…
– Nhâm Dần, Quý Mão thì Dần Mão là đất vượng của Mộc, Mộc vượng lên Kim suy. Theo Kim cục, vòng tràng sinh có Tuyệt đóng tại Dần và Thai ở Mão. Kim vô lực nên mới gọi là Kim Bạc Kim.
– Mộc vượng Kim suy nên sức yếu, mỏng manh nhạt nhòa, yếu đuối, không mạnh mẽ.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
– Nhâm Dần, Quý Mão là chất Kim còn lại ở đất tuyệt cho nên khí chất nhu nhược, mỏng như tơ lụa. Kim Bạc Kim chất Kim dùng để trang trí, trang sức. Nếu được tay người khéo giỏi chạm khắc thì mới hay đẹp.
– Người có số nạp âm là Kim Bạc Kim cần được mài dũa học hành mới mong thành tựu, phải tìm được thầy mới nên cơ đồ. Bởi vậy Kim Bạc Kim cần Xương Khúc, Hóa Khoa ở Mệnh mới hay.
– Nhâm Dần thì Dần mộc bị kim khắc nên ở thế yếu, tinh thần tuy vượng nhưng là thứ vượng thịnh của dây cung quá căng bởi vậy khi ứng phó với hung vận không lì đòn bằng Quý Mão. Quý Mão cũng như Nhâm Dần, Mộc bị Kim khắc, nhưng âm mộc sức khắc chế chỉ có giới hạn trong khi chủ kiến tự mình lại mạnh, nên chống với hung vận đắc lực hơn.

Sản phẩm Trang Sức Phong Thuỷ hợp mệnh Kim

– Nhâm Dần, Quý Mão thì Dần Mão là đất vượng của Mộc, Mộc vượng lên Kim suy. Theo Kim cục, vòng tràng sinh có Tuyệt đóng tại Dần và Thai ở Mão. Kim vô lực nên mới gọi là Kim Bạc Kim. – Mộc vượng Kim suy nên sức yếu, mỏng mảnh nhạt nhòa, yếu ớt, không can đảm và mạnh mẽ. – Nhâm Dần, Quý Mão là chất Kim còn lại ở đất tuyệt cho nên vì thế khí chất nhu nhược, mỏng dính như tơ lụa. Kim Bạc Kim chất Kim dùng để trang trí, trang sức đẹp. Nếu được tay người khéo giỏi chạm khắc thì mới hay đẹp. – Người có số nạp âm là Kim Bạc Kim cần được mài dũa học tập mới mong thành tựu, phải tìm được thầy mới nên cơ đồ. Bởi vậy Kim Bạc Kim cần Xương Khúc, Hóa Khoa ở Mệnh mới hay. – Nhâm Dần thì Dần mộc bị kim khắc nên ở thế yếu, ý thức tuy vượng nhưng là thứ vượng thịnh của dây cung quá căng vì thế khi ứng phó với hung vận không lì đòn bằng Quý Mão. Quý Mão cũng như Nhâm Dần, Mộc bị Kim khắc, nhưng âm mộc sức khắc chế chỉ có số lượng giới hạn trong khi chủ ý tự mình lại mạnh, nên chống với hung vận đắc lực hơn .

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) Canh Tuất (1970 – 2030) và Tân Hợi (1971 – 2031)

Đọc thêm…
– Canh Tuất, Tân Hợi có Kim cục đến vị trí Tuất là Suy, qua Hợi thành Bệnh. Kim mà ở vị thế Suy Bệnh tất nhiên bị nhuyễn nhược nên mới gọi là Thoa Xuyến Kim. Thoa là cây trâm cho phụ nữ cài vào tóc. Xuyến là cái vòng đeo ở cổ tay của phái nữ. Vì Thoa Xuyến Kim là đồ dùng trang sức cho phụ nữ cho nên tính cương mãnh của Kim bị nhuyễn nhược. Bởi vậy Kim của Tuất Hợi trở nên ẩn tàng, hình thể vỡ vụn, cho nên được bỏ vào chiếc hộp ở chốn khuê phòng, mới gọi là Thoa Xuyến Kim là vậy.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
– Người Thoa Xuyến Kim nếu số mà có Nhật Nguyệt Xương Khúc, Đào Hoa, Lương, Khoa thường đẹp đẽ bội phần bất cứ trai hay gái. Người Thoa Xuyến Kim mà Mệnh sinh âm trầm càng âm trầm hơn, có tài thường dấu kín trong lòng. Người Thoa Xuyến Kim mà Mệnh ưa khoe khoang nhiều thì lòng ham muốn hư vinh càng nặng.
– Người Nam mà có mệnh Thoa Xuyến Kim thì cách hay nhất là nên sống cậy vào phái nữ như nương dựa vào vợ cùng sát cánh làm ăn thì dễ thành công hơn. Ngoài ra, người đàn ông có cách này thường có vợ giàu, thường giao thiệp với đàn bà con gái (buôn bán nữ trang, quần áo vẽ kiểu thời trang).

Sản phẩm Trang Sức Phong Thuỷ hợp mệnh Kim

– Canh Tuất, Tân Hợi có Kim cục đến vị trí Tuất là Suy, qua Hợi thành Bệnh. Kim mà ở vị thế Suy Bệnh tất yếu bị nhuyễn nhược nên mới gọi là Thoa Xuyến Kim. Thoa là cây trâm cho phụ nữ cài vào tóc. Xuyến là cái vòng đeo ở cổ tay của phái nữ. Vì Thoa Xuyến Kim là vật dụng trang sức đẹp cho phụ nữ do đó tính cương mãnh của Kim bị nhuyễn nhược. Bởi vậy Kim của Tuất Hợi trở nên ẩn tàng, hình thể vỡ vụn, vì vậy được bỏ vào chiếc hộp ở chốn khuê phòng, mới gọi là Thoa Xuyến Kim là vậy. – Người Thoa Xuyến Kim nếu số mà có Nhật Nguyệt Xương Khúc, Đào Hoa, Lương, Khoa thường xinh xắn bội phần bất kỳ trai hay gái. Người Thoa Xuyến Kim mà Mệnh sinh âm trầm càng âm trầm hơn, có tài thường dấu kín trong lòng. Người Thoa Xuyến Kim mà Mệnh ưa khoe khoang nhiều thì lòng ham muốn hư vinh càng nặng. – Người Nam mà có mệnh Thoa Xuyến Kim thì cách hay nhất là nên sống cậy vào phái nữ như nương dựa vào vợ cùng sát cánh làm ăn thì dễ thành công xuất sắc hơn. Ngoài ra, người đàn ông có cách này thường có vợ giàu, thường tiếp xúc với đàn bà con gái ( kinh doanh nữ trang, quần áo vẽ kiểu thời trang ) .

Mọi Người Cũng Xem   Cách Chọn Linh Vật Tỳ Hưu Cho Người Mệnh Thủy • Phong Linh Gems

3. Mệnh kim hợp màu gì?

Theo ngũ hành tương sinh tương khắc, mỗi người khi sinh ra sẽ mang một mệnh nhất định và tương ứng với đó là những màu sắc phù hợp. Để biết mệnh kim hợp màu gì chúng ta cần dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
Dựa vào ngũ hành tương sinh tương khắc ta tìm ra được:

  • Kim sinh Thuỷ : Kim loại khi bị nung nóng sẽ chảy ra thành dạng lỏng – Màu trắng
  • Mộc sinh Hoả : Cây khi cháy sẽ tạo ra lửa – Màu xanh lá
  • Thuỷ sinh Mộc : Nước sẽ nuôi dưỡng cây tăng trưởng – Màu xanh dương hoặc da trời
  • Hoả sinh Thổ : Lửa đốt cháy vạn vật thành tro – Màu đỏ
  • Thổ sinh Kim: Kim loại hình thành trong lòng đất – Màu vàng

Qua mỗi quan hệ tương sinh bên trên, chúng ta có thể thấy được màu vàng nâu là màu tương sinh của mệnh Kim, còn màu trắng và xám là các màu hợp mệnh Kim.

Màu vàng nâu

Màu vàng nâu đại là màu sắc tượng trưng cho đất. Trong văn hoá phương Đông, màu vàng đại diện cho sự giàu có, cao quý. Màu vàng thường được sử dụng trong các cung điện, quần áo của nhà vua. Màu vàng toát lên quyền năng tối thượng của một người lãnh đạo. Các viên đá phong thuỷ mệnh kim có màu vàng như thạch anh tóc vàng, hổ phách… thường mang lại sự tự tin, nâng cao khả năng tư duy và lãnh đạo cho người sở hữu.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
Màu vàng nâu chính là màu hợp mệnh kim nhất do sự tương sinh theo ngũ hành. Để có được nhiều hơn những may mắn và thành công trong công việc cũng như cuộc sống, bạn có thể mang bên mình một vòng tay phong thuỷ mệnh kim có màu vàng hoặc nâu.

Màu trắng

Màu trắng là một trong những màu hợp mệnh kim. Màu trắng đại diện cho sự tinh khiết, thuần khiết. Những viên đá phong thuỷ mệnh kim màu trắng thường đem đến cho chủ sở hữu sự tỉnh táo. Ngoài ra nó còn kìm hãm những nóng giận, bực tức trong lòng từ đó có thể nhìn nhận đánh giá tình huống thấu đáo, sâu sắc hơn.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
Việc lựa chọn màu hợp mệnh kim cần được cân nhắc một cách kỹ càng. Đối với màu trắng bạn có thể sử dụng các loại vật phẩm phong thuỷ màu trắng để trên bàn làm việc (quả cầu thạch anh trắng…); hoặc bạn cũng có thể đêo một chiếc vòng tay phong thuỷ mệnh kim màu trắng (vòng tay thạch anh trắng, vòng tay mã não trắng…)

Màu xám

Một màu hợp mệnh kim khác là màu xám. Màu xám là một màu trung tính, nó là sự hoà trộn giữa màu đen và trắng. Nó đại diện cho sự tĩnh lặng, mang đến sự bình tĩnh cho chủ sở hữu. Ngoài ra nó còn mang lại cảm giác trung lập, tách rời khỏi những xáo trộn của cuộc sống.
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
Các bạn có thể mang bên mình một viên đá phong thuỷ mệnh kim có màu xám như gỗ hoá thạch, hay đá xà cừ để được may mắn và bình an. Ngoài ra bạn cũng có thể đeo vòng tay phong thuỷ mệnh kim làm từ hai loại đá trên cũng rất tốt. Tuy nhiên bạn nên lưu ý hạn chế sử dụng màu xám quá nhiều, vì đây là màu sắc không tốt trong phong thuỷ.
 

4. Một số loại đá phong thuỷ theo mệnh Kim

Qua bài viết bên trên chúng ta đã biết được mệnh kim hợp màu gì và đặc điểm của các màu đó. Từ những màu sắc hợp mệnh kim đã biết, chúng ta có thể tìm được cho mình một chiếc vòng tay phong thuỷ mệnh kim phù hợp với bản thân.
Dưới đây là một số sản phẩm đá phong thuỷ mệnh kim của Ngọc Quý Gemstones:
Mệnh kim hợp màu gì? Vòng tay phong thuỷ cho người mệnh Kim
Ngọc Quý Gemstones hy vọng những kiến thức đã được chia sẻ bên trên sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong việc lựa chọn màu sắc phù hợp với mệnh của mình!

— — — — — — — — — — –
Tham khảo thêm tại :
? ? https://hoasenhomes.vn
? ? fb.com/TrangSucDaTuNhien
— — — — — — — — — — –
Nhận tư vấn và mua hàng trực tiếp tại :
? m.me/TrangSucDaTuNhien
☎ 098 555 50 94
— — — — — — — — — — –
★ Cam kết 100 % tự nhiên không hề can thiệp bởi bất kể một khâu giải quyết và xử lý nào .
★ Nhận đổi trả – hoàn tiền nếu không hài lòng về loại sản phẩm .

★ MIỄN PHÍ ship hàng- Thanh toán trực tiếp khi nhận hàng.

★ BỒI THƯỜNG X3 lần giá trị nếu mẫu sản phẩm không như cam kết .
# phongthuy # NgocQuyGemstones # VongTay # ThachAnhUuLinh

Related Posts

About The Author

Add Comment