Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu

Chà chà!! Bài viết ” Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu” thuộc chủ đề Ngày gì đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu” trong bài viết này nhé! XEM THÊM

Bạn đã biết tất cả các tiếc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ chưa

Ngoài những dịp quan trọng trong năm như dịp hầu Thượng Nguyên ( Tháng Giêng ), hầu vào hè ( tháng Tư ), hầu ra hè ( tháng Bảy ) hay hầu Tất niên ( tháng Chạp ) dân gian thường tế lễ để cầu mong an khang – thịnh vượng, thái bình, cầu mát, tránh dịch bệnh thì vào những dịp Đản Nhật và Hóa Nhật của những vị Tiên, Thánh, người dân những nơi cũng tổ chức triển khai tiệc lễ với mục tiêu cung chúc Thánh thọ vô cương và cầu bình an cho mái ấm gia đình, vương quốc, hội đồng . Dưới đây là danh sách các ngày tiệc tiêu biểu của Tứ phủ công đồng được sắp xếp theo thời gian các tháng (Âm lịch) như sau:

Ngày Tiệc tháng Giêng

XEM THÊM
Ngày 6 tháng 1 Tiệc Cô Đôi Thượng Ngàn
Ngày 9 tháng 1 Tiệc Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế
Tiệc Cửu Thiên Huyền Nữ Công Chúa
Ngày 10 tháng 1 Tiệc Quan Hoàng Tám (Quan Hoàng Bát – Tướng quân Nùng Chí Cao)
Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất
Ngày 12 tháng 1 Tiệc Trần Triều Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa
Ngày 15 tháng 1 Đại lễ Thượng Nguyên
Tiệc Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 17 tháng 1 Tiệc cô Tân An
Ngày 20 tháng 1 Ngày nhà Trần ra quân
Ngày 19 đến 21 tháng 1 Tiệc Tứ Vị Vua Bà
Ngày 25 tháng 1 Hội đồng đại lễ nhà Trần

Ngày Tiệc tháng hai

XEM THÊM
Ngày Mão Đầu Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Mẫu Đông Cuông)
Ngày 2 tháng 2 Tiệc Mẫu Tam Cờ
Ngày 3 tháng 2 Tiệc Hưng Nhượng Đại Vương (Tướng quân Trần Quốc Tảng)
Ngày 6 tháng 2 Tiệc Tứ vị Vua Bà Đền Cờn Môn
Ngày 10 tháng 2 Tiệc Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên công chúa Phạm Điện Súy
Ngày 12 tháng 2 Tiệc Mẫu Tuyên Quang (Tam Cờ; Núi Dùm; Y La; Cảnh Xanh Linh Từ…)
Ngày 14 tháng 2 Tiệc Quan lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh
Ngày 15 đến 16 tháng 2 Tiệc Chúa Nguyệt Hồ
Ngày 17 tháng 2 Tiệc Cậu Đệ Nhất
Ngày 20 tháng 2 Tiệc Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn (Lê Mai Đại Vương; Sơn Trang công chúa)
Ngày 21 tháng 2 (có nơi 24 tháng 2) Tiệc Mẫu Sòng Sơn
Ngày 28 tháng 2 (có nơi 22 tháng 4) Tiệc Quan Hoàng Lục (An Biên Đại tướng quân)

Ngày Tiệc tháng ba

Ngày 2 tháng 3 Tiệc Cô Bé Cửa Suốt
Ngày 3 tháng 3 Tiệc Mẫu Liễu Hạnh (Tiệc Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên)
Ngày 6 tháng 3 Tiệc Vương tử Đệ Nhị Trần triều Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 7 tháng 3 Tiệc Cậu Bé Đồi Ngang (Cậu bé quận Đồi Ngang)
Ngày 14 tháng 3 Tiệc Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Ngày 17 tháng 3 Tiệc Chầu Bát Nàn (Chầu Tám; Chầu Bát – Đông Nhung Đại Tướng Quân)

Ngày Tiệc tháng tư

Các ngày trong tháng Đại Lễ Nhập Hạ
Ngày 1 tháng 4 Tiệc Vương Khảo Trần triều Thân vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương
Ngày 12 tháng 4 (có nơi 1 tháng 4) Tiệc chúa Thác Bờ
Ngày 18 tháng 4 Tiệc Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ
Ngày 19 tháng 4 Tiệc Quan Hoàng Lục Thanh Hà
Ngày 24 tháng 4 Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Nhất Hưng Vũ Đại Vương
Tiệc Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Ngày Tiệc tháng năm

Ngày 5 tháng 5 Tiệc Trần Triều Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung
Ngày 7 tháng 5 Tiệc Trần Triều Vương Tử Đệ Tứ Hưng Trí Đại Vương
Ngày 10 tháng 5 Tiệc Chầu Lục (Đền Chín Tư Hữu Lũng)
Tiệc Chúa Đệ Nhất Tây Thiên
Tiệc Cô Sáu Sơn Trang (Cô Sáu Lục Cung)
Ngày 20 tháng 5 Tiệc Cầu Năm Suối Lân (Cô Năm Suối Lân)
Ngày 25 tháng 5 Tiệc Quan Lớn Tuân Tranh

Ngày Tiệc tháng sáu

Ngày 1 tháng 6 Tiệc Trần Triều Vương Phụ An Sinh (Vương Phi Truy Phong Thiện Đạo Quốc Mẫu)
Ngày 10 tháng 6 Tiệc Mẫu Đệ Tam (Mẫu Thoải – Đền Mẫu Hàn Sơn)
Ngày 12 tháng 6 Tiệc Mẫu Thác Đền Hàn
Tiệc Cô Bơ Bông (Cô Ba Thoải cung)
Ngày 16 tháng 6 Tiệc Chúa Năm Phương
Ngày 24 tháng 6 Tiệc Quan Lớn Đệ Tam (Thủy Quốc Bơ Phủ Vương Quan Lảnh Giang Xích Đằng)
Tiệc Cô Bé Minh Lương
Ngày 26 tháng 6 Tiệc Quan Hoàng Bơ (Quan Hoàng Ba)
Tiệc Cô Tám Đồi Chè

Ngày Tiệc tháng tám

Ngày 3 tháng 8 Tiệc Đản Nhật Trần Triều Vương Tử Đệ Nhị Hưng Hiến Đại Vương
Ngày 6 tháng 8 Tiệc Mẫu Đền Ghềnh Nguyên Phi Ỷ Lan (Ngọc Hân Công Chúa)
Ngày 10 tháng 8 Tiệc Quan Hoàng Lục An Biên
Ngày 15 tháng 8 Tiệc Chầu Bát Đông Nhung Đại Tướng Quân (Chầu Bảy Mỏ Bạch)
Ngày 20 tháng 8 Tiệc Trần Triều Quốc Công Tiết Chế Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
Ngày 21 tháng 8 Tiệc Mẫu Nhà Trần
Ngày 22 tháng 8 Tiệc Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình (Đền Đồng Bằng)
Tiệc Quan Lớn Thất Đào Tiên
Ngày 24 tháng 8 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhất (tiệc đản nhật)

Ngày Tiệc tháng chín

Ngày 2 tháng 9 Tiệc Cô Bé Suối Ngang (Phố Vị Lạng Sơn)
Ngày 4 tháng 9 Tiệc Quốc Mẫu Âu Cơ
Ngày 9 tháng 9 Tiệc Cửu Trùng Thiên Cung Vương Mẫu
Tiệc Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu
Tiệc ông Chín Thượng
Tiệc Chầu Chín Cửu Tinh
Tiệc Cô Chín Sòng Sơn
Ngày 13 tháng 9 Tiệc Cô Đôi Cam Đường
Ngày 19 tháng 9 Tiệc Cô Chín Đền Sòng
Ngày 20 tháng 9 Tiệc Công Đồng Bắc Lệ
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)
Ngày 28 tháng 9 Tiệc Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu

Ngày Tiệc tháng mười

Ngày 10 tháng 10 Tiệc Ông Hoàng Mười Nghệ An

Ngày Tiệc tháng mười một

Ngày 1 tháng 11 (có nơi 10 tháng 11) Tiệc Phạm Ngũ Lão
Ngày 2 tháng 11 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Quan Thanh Tra Giám Sát – Đền Đồi Ngang)
Tiệc Chầu Đệ Nhị
Ngày 6 tháng 11 Tiệc Đản Nhật Vua Cha Nhạc Phủ Tản Viên Sơn Thánh
Ngày 10 tháng 11 Tiệc Chầu Mười Mỏ Ba (Chầu Mười Đồng Mỏ)
Ngày 11 tháng 11 Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị (Đản nhật Quan Lớn Thanh Tra Giám Sát)
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)

Ngày Tiệc tháng chạp

Ngày 1 đến 22 tháng 12 Đại Lễ Tất Niên
Ngày 10 tháng 12 Tiệc Trần Triều Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn còn gọi là Tiệc đản nhật Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đăng Tối Linh Thần
Tiệc Đức An phụ An Sinh Vương Húy Trần Quốc Liễu
Ngày 20 tháng 12 Khánh tiệc Vương Cô Đệ Nhị
Ngày 25 tháng 12 Tiệc Chúa Đệ Tam Lâm Thao (Chúa Ót; Chúa Chữa)
Tiệc Chầu Bé Bắc Lệ (Chầu Lục)

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ngày gì

Các Câu Hỏi Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Những ngày Tiệc trong Đạo Mẫu Tứ Phủ – Tứ Phủ Thánh Mẫu

Từ Khóa Liên Quan: tiệc tháng 3, tiệc mẫu tháng 3, tiệc mẫu, các ngày tiệc tứ phủ, các ngày tiệc tháng 2, tháng tiệc mẫu, ngày tiệc tứ phủ, tháng 3 tiệc mẫu, tiệc tứ phủ, tiệc mẫu ngày bao nhiêu, ngày kỷ mẫu là ngày nào, ngày mẫu là ngày nào, tiệc tứ phủ tháng 3, ngày tiệc tháng 2, những ngày tiệc trong tứ phủ, những ngày tiệc tứ phủ, các ngày lễ trong tứ phủ, các ngày tiệc, tháng tiệc tứ phủ, khánh tiệc vương cô đệ nhị, tháng tám tiệc cha, tháng 8 tiệc cha, tháng 8 tiệc cha tháng 3 tiệc mẫu, ngày tiệc mẫu cửu trùng thiên

Related Posts

About The Author

Add Comment