Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?

Chà chà!! Bài viết ” Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?” thuộc chủ đề Ngày Gì đang được đông đảo mọi người quan tâm đúng không nào!! Ngay bây giờ hãy cùng Hoasenhomes.vn tìm hiểu về ” Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?” trong bài viết này nhé!! XEM THÊM

Quy định về giờ làm việc mới nhất – Ngày làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?

Ngày làm việc là gì ? Ngày làm việc tiếng anh là gì ? Quy định về thời hạn làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động năm 2019. Thời giờ làm việc. Thời giờ nghỉ ngơi. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi so với người làm việc làm có đặc thù đặc biệt quan trọng . Mối quan hệ trong pháp lý lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động luôn là yếu tố nóng bỏng và không kém phần bức bách được toàn xã hội đặc biệt quan trọng chăm sóc. Đất nước ta đang trong quy trình từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển sang kinh tế tài chính tăng trưởng, tất cả chúng ta đang từng bước thay đổi, nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất, ý thức cho nhân dân để cải tổ kinh tế tài chính vĩ mô. Bởi vậy yếu tố về việc làm và thời hạn làm việc để bảo vệ hiệu suất chất lượng việc làm cũng như quyền và quyền lợi hợp pháp giữa đôi bên trong quan hệ pháp lý lao động đã được Nhà nước thể chế hóa trải qua công cụ pháp lý. Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 01/01/2021 pháp luật nhiều điểm mới tương quan đến thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ những yếu tố này.

* Căn cứ pháp lý

– Bộ luật Lao động năm 2019 ; – Luật việc làm năm 2013 ; – Nghị định 45/2013 / NĐ-CP về Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động ; – Nghị định 03/2014 / NĐ-CP về Hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm.

1. Ngày làm việc là gì?

Ngày làm việc được hiểu là độ dài thời hạn trong một ngày đêm ( 24 giờ ) do pháp lý lao lý người lao động phải xuất hiện tại khu vực làm việc và thực thi những trách nhiệm được giao tương thích với hợp đồng lao động và nội quy của đơn vị chức năng sử dụng lao động. Ngày làm việc được pháp luật dựa trên cơ sở định mức lao động, bảo vệ cho người lao động có điều kiện kèm theo thực hiền rất đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm lao động của mình, người sử dụng lao động triển khai xong được tiềm năng sản xuất, kinh doanh thương mại đã đề ra.

2. Ngày làm việc tiếng Anh là gì?

Ngày làm việc tiếng anh tiếng Anh là Working day.

3. Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động năm 2019

XEM THÊM

3.1. Thời giờ làm việc

a) Thời giờ làm việc bình thường

– Thời giờ làm việc thông thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. – Người sử dụng lao động có quyền lao lý thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông tin cho người lao động biết ; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc thông thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. – Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực thi tuần làm việc 40 giờ so với người lao động. – Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ số lượng giới hạn thời hạn làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hại, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật vương quốc và pháp lý có tương quan.

b) Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc đêm hôm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

c) Làm thêm giờ

Thời gian làm thêm giờ là khoảng chừng thời hạn làm việc ngoài thời giờ làm việc thông thường theo lao lý của pháp lý, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi cung ứng rất đầy đủ những nhu yếu sau đây : – Phải được sự đồng ý chấp thuận của người lao động ; – Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50 % số giờ làm việc thông thường trong 01 ngày ; trường hợp vận dụng lao lý thời giờ làm việc thông thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc thông thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày ; không quá 40 giờ trong 01 tháng ; – Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp lao lý. – Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong 1 số ít ngành, nghề, việc làm hoặc trường hợp sau đây : + Sản xuất, gia công xuất khẩu loại sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy hải sản ; + Sản xuất, cung ứng điện, viễn thông, lọc dầu ; cấp, thoát nước ; + Trường hợp xử lý việc làm yên cầu lao động có trình độ trình độ, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không đáp ứng không thiếu, kịp thời ; + Trường hợp phải xử lý việc làm cấp bách, không hề trì hoãn do đặc thù thời vụ, thời gian của nguyên vật liệu, mẫu sản phẩm hoặc để xử lý việc làm phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên vật liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất sản xuất ; + Trường hợp khác do nhà nước lao lý. + Khi tổ chức triển khai làm thêm giờ theo pháp luật, người sử dụng lao động phải thông tin bằng văn bản cho cơ quan trình độ về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

d) Làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền nhu yếu người lao động làm thêm giờ vào bất kể ngày nào mà không bị số lượng giới hạn về số giờ làm thêm theo pháp luật của Bộ luật này và người lao động không được phủ nhận trong trường hợp sau đây : + Thực hiện lệnh động viên, kêu gọi bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, bảo mật an ninh theo lao lý của pháp lý ; + Thực hiện những việc làm nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người con người, gia tài của cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy khốn và thảm họa, trừ trường hợp có rủi ro tiềm ẩn tác động ảnh hưởng đến tính mạng con người, sức khỏe thể chất của người lao động theo pháp luật của pháp lý về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

3.2. Thời giờ nghỉ ngơi

a) Nghỉ trong giờ làm việc

– Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc pháp luật của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ tối thiểu 30 phút liên tục, làm việc đêm hôm thì được nghỉ giữa giờ tối thiểu 45 phút liên tục. Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời hạn nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. – Ngoài thời gian nghỉ quy định, người sử dụng lao động bố trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động.

b) Nghỉ chuyển ca

Người lao động làm việc theo ca được nghỉ tối thiểu 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.

c) Nghỉ hằng tuần

– Mỗi tuần, người lao động được nghỉ tối thiểu 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt quan trọng do chu kỳ luân hồi lao động không hề nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 01 tháng tối thiểu 04 ngày. – Người sử dụng lao động có quyền quyết định hành động sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác lập khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. – Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết pháp luật của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc tiếp nối. d) Nghỉ lễ, tết Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây: + Tết Dương lịch : 01 ngày ( ngày 01 tháng 01 dương lịch ) ; + Tết Âm lịch : 05 ngày ; + Ngày Chiến thắng : 01 ngày ( ngày 30 tháng 4 dương lịch ) ; + Ngày Quốc tế lao động : 01 ngày ( ngày 01 tháng 5 dương lịch ) ; + Quốc khánh : 02 ngày ( ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau ) ; + Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương : 01 ngày ( ngày 10 tháng 3 âm lịch ). + Lao động là người quốc tế làm việc tại Nước Ta ngoài những ngày nghỉ theo lao lý tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết truyền thống dân tộc bản địa và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. + Hằng năm, địa thế căn cứ vào điều kiện kèm theo thực tiễn, Thủ tướng nhà nước quyết định hành động đơn cử ngày nghỉ pháp luật.

e) Nghỉ hằng năm

– Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau : + 12 ngày làm việc so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ; + 14 ngày làm việc so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ; + 16 ngày làm việc so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn. – Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng làm việc. – Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động giao dịch thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. – Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp luật lịch nghỉ hằng năm sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của người lao động và phải thông tin trước cho người lao động biết. Người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. – Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo lao lý tại Bộ luật này. – Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng những phương tiện đi lại đường đi bộ, đường tàu, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời hạn đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

d) Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo lao lý của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

đ) Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

– Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông tin với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây : + Kết hôn : nghỉ 03 ngày ; + Con đẻ, con nuôi kết hôn : nghỉ 01 ngày ; + Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày. – Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông tin với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết ; cha hoặc mẹ kết hôn ; anh, chị, em ruột kết hôn. – Người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

3.3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi so với người làm việc làm có đặc thù đặc biệt quan trọng

XEM THÊM Đối với những việc làm có đặc thù đặc biệt quan trọng trong nghành vận tải đường bộ đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đường hàng không ; thăm dò, khai thác dầu khí trên biển ; làm việc trên biển ; trong nghành thẩm mỹ và nghệ thuật ; sử dụng kỹ thuật bức xạ và hạt nhân ; ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần ; tin học, công nghệ tiên tiến tin học ; nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển ; phong cách thiết kế công nghiệp ; việc làm của thợ lặn ; việc làm trong hầm lò ; việc làm sản xuất có tính thời vụ, việc làm gia công theo đơn đặt hàng ; việc làm phải thường trực 24/24 giờ ; những việc làm có đặc thù đặc biệt quan trọng khác do nhà nước lao lý thì những Bộ, ngành quản trị lao lý đơn cử thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sau khi thống nhất với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phải tuân thủ lao lý tại Bộ luật này.

Điều 107. Làm thêm giờ

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.
2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:
a) Phải được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng;
c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:
a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;
b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;
d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;
đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định.
4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Các Câu Hỏi Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào ” Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?” mới hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết ” Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?” mới ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ” Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?” mới Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ” Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?” mới rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Ngày làm việc là gì? Quy định về thời gian làm việc mới nhất theo Bộ luật Lao động?

Source: https://hoasenhomes.vn Category: Ngày gì

Related Posts

About The Author

Add Comment